Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2021 Vize

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2021 Vize

Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2021 Vize
Auzef Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2021 Vize

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2021 Vize

1) Kurum, kuruluş ve işletmelerde istenildiğinde evrağın kolayca bulunabilmesi için geliştirilmiş olan sisteme ne ad verilir?

Cevap : Dosyalama

2) Belli konulardaki yazıların ve belgelerin bütününe ne ad verilir?

Cevap : Dosya

3) Aşağıdakilerden hangisi dosya planları ile dosya yönergelerinin yapılması ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı mevzuattır?

Cevap : Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

4) Aşağıdakilerden hangisi hastanın hastaneye her geldiğinde farklı numaralarla dosyalar açıldığı ve bu dosyaların en son numaralı dosyada birleştirildiği numaralama sistemidir?

Cevap : Seri-ünite numaralandırma sistemi

5) Standart dosya planı aşağıdaki sistemlerden hangisi ile hazırlanmalıdır?

Cevap : Desimal dosya tasnif sistemi

6) Standart dosya planı içeriğinde 700-719 kodları aşağıdaki işlemlerden hangisini içerir?

Cevap : Bilgi sistemleri

7) Aşağıdakilerden hangisi dosyalama ilkeleri içinde yer almaz?

Cevap : Yazıların ekleri ayrı şekilde dosyalanmalıdır

8) Çıkış özeti (epikriz) kaç nüsha hazırlanmalıdır?

Cevap :

9) I- En çok kullanılan sistemdir.
II- Her dosyaya numara verilir.
III- Çeşitli başlıklar için etiket kullanılması gerekir.
IV- Sayılara göre yer tahmini yapmak zordur.
Yukarıdakilerden hangileri nümerik numaralandırma sisteminin özelliklerindendir?

Cevap : I-II

10) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarındaki tedavi ve bakım planı verilerine örnektir?

Cevap : Danışmanlık

11) Aşağıdakilerden hangisi Yazma eserlerde bozulmaya neden olan kimyasal etkenlerdir?

Cevap : Asidite

12) Aşağıdakilerden hangisinde alfabetik sistem kullanılabilir?

Cevap : Hasta sayısı az olan hastaneler

13) Kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda kodlanarak düzenlenebilen ve kolaylıkla paylaşılabilen bilgiye ne ad verilir?

Cevap : Açık bilgi

14) Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sürecinde belirlenen prosedürlerden değildir ?

Cevap : Yazım stillerinin belirlenmesi

15) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa yönelik bilgi yönetiminin temel amacıdır?

Cevap : Sağlık işine değer katmak

16) Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarında ameliyat öncesi ve sonrası tetkik ve görüntüleme grafiklerinin saklanması ile ilgili usullerin yer aldığı mevzuattır?

Cevap : Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği

17) Aşağıdakilerden hangisi yazma eserlerde bozulmaya neden olan kimyasal etkenlerden biridir?

Cevap : Nem

18) Aynı konuyu içeren yazılar grubuna ne ad verilir?

Cevap : Dosya

19) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kayıtlarında yer alması gereken tanıtıcı bilgilerden değildir?
Problem listesi

Cevap : Problem listesi

20) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dokümanlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir ?
Dijitalleşme

Cevap : Dijitalleşme

21) Kurumda saklanan otopsi raporları 20 yıl sonunda hangi kuruma gönderilir?
Devlet Arşivleri

Cevap : Devlet Arşivleri

22) Ölüm belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından doldurulur?

Cevap : Hekim

23) Aşağıdakilerden hangisi hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti hususunda uyulması gereken temel kurallardan değildir ?

Cevap : Hasta dosyasının aslı mutlaka hastaya teslim edilmelidir

24) Sağlık birimlerinin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde düzenlenen hastanın kimlik ve sağlık bilgilerini içeren evrak ve bilgisayar kayıtlarına ne ad verilir?

Cevap : Tıbbi doküman

25) Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde kullanılacak en uygun numaralandırma sistemidir?

Cevap : Ünite numaralandırma sistemi

26) Günlük olarak dosyalara takılan evraklar aşağıdakilerden hangisine kaydedilmelidir?

Cevap : Dosya fihristi

27) Aşağıdakilerden hangisi değerli belgelerin korunması için kullanılan geleneksel dosyalama aracıdır?

Cevap : Kasa

28) Aşağıda yer alan, hasta dosyalarında kullanılan renkli kodlardan hangisi yanlıştır ?

Cevap : 9-Gri

29) Aşağıdakilerden hangisi kağıtsız ofis kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır?

Cevap : Bilgisayar sistemlerinin gelişmesi

30) Adli vakalara ilişkin tüm tahlil, tetkik sonuçları ile her türlü kayıt, doküman ve hasta dosyaları ne kadar süre ile yataklı tedavi kurumunun arşivinde muhafaza edilmelidir?

Cevap : En az 20 yıl

31) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarındaki bakım kalitesini arttırmak için kurumlardan tıbbi kayıtlarını düzenli tutmalarını istemiş ve kayıtların yetersizliğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?

Cevap : Amerikan Cerrahlar Birliği

32) Aşağıdakilerden hangisi organizasyon dışından gelen ve dosyalanmak zorunda olmayan belgelerden değildir ?

Cevap : Müşteri siparişi

33) Arşivlik malzemenin tamiri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır?

Cevap : Restorasyon işlemleri fazla maliyetli olmadığı için her metot kullanılabilir.

34) İşlemi bitmiş evrakların son kontrolleri için bekletilen dosyalara ne ad verilir?

Cevap : Geçici dosyalar

35) Aşağıdakilerden hangisi idari yapı göz önünde bulundurularak oluşturulan sınıflama sistemidir?

Cevap : Kurumsal sınıflandırma

36) Aşağıdakilerden hangisi daha çok gündelik faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında kullanılan ve içinde çeşitli evrakların bulunduğu dosyalardır?

Cevap : Karma ve iş dosyaları

37) Aşağıdakilerden hangisi sanal dosyalama sisteminin sağladığı en önemli avantajdır?

Cevap : Otomatik arama sistemleri ile evraka kolay erişim

38) Aşağıdakilerden hangisi dosyalama sürecinin son aşamasıdır?

Cevap : Saklama

39) Aşağıdaki bilgilerden hangisi hasta tabelasında yer almaz ?

Cevap : Hastanın aldığı sıvı miktarı

40) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel dosyalama araçlarından biri değildir ?

Cevap : Hard disk

41) Aşağıda alfabetik sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : Basit bir sistemdir

42) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine göre ses kayıtları ne kadar süre saklanır?

Cevap : 3 ay

43) Türkiye’de tıbbi sekreterlik alanında ön lisans öğrenimi hangi yılda başlamıştır?

Cevap : 1974

44) Aşağıdakilerden hangisi ameliyat kâğıdında yer alması gereken bilgilerden değildir ?

Cevap : Ameliyatta kullanılan malzeme miktarı

45) Dört yıllık tıbbi enformasyon bölümünü bitiren ve Amerikan Tıbbi Enformasyon Yönetimi Kurumu (AHIMA) tarafından diploması onaylanan ve kayıt yöneticisi (RRA) olarak bu kurumun üyesi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tıbbi enformasyon yöneticisi

46) Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliğinde temel prensiplerdendir?

Cevap : Gizlilik

47) Aşağıdakilerden hangisi hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri eksiksiz ve doğru olarak bilgisayar ortamına aktarır?

Cevap : Hastane kanser kayıt elemanı

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi 2021 Vize

Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu
Tıbbi Dokumantasyon ve Arşiv Bilgisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi Final 2020 Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: