Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Ünite -1

İşletmeler ve Özellikleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma yer alan ihtiyaçlardan biridir?

Cevap : a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

#2. İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt sistemini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

Cevap : b. Yazı İşleri

#3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

Cevap : c. Kapasite

#4. İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

Cevap : d. Doğal kaynakları tüketmeleri

#6. Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?

Cevap : b. Fayda

#7. İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

Cevap : c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma

#8. İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

Cevap : e. Üretim faktörleri

#9. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer almamaktadır?

Cevap : d. Taklitçilik

#10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları arasında yer almamaktadır?

Cevap : a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Ünite -1
İşletmeler ve Özellikleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme
Ünite -1
İşletmeler ve Özellikleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Ünite -1, İşletmeler ve Özellikleri

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmeler ve Özellikleri

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 1
İşletmeler ve Özellikleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin varlığının sağlamış olduğu yararlardan biri değildir?

a. İstihdam yaratmaları
b. Tüketici istek ve ihtiyaçlarını gidermeleri
c. Toplumsal sorunların çözümüne destek olmaları
d. Doğal kaynakları tüketmeleri
e. Ülke ekonomisine katkı sağlamaları

Cevap : d. Doğal kaynakları tüketmeleri

Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?

a. Arz
b. Fayda
c. Talep
d. İstek
e. İhtiyaç

Cevap : b. Fayda

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır?

a. Şekil
b. Yer
c. Kapasite
d. Zaman
e. Mülkiyet

Cevap : c. Kapasite

Aşağıdakilerden hangisi işletmecilikte kullanılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”ne göre yapılan sınıflandırma yer alan ihtiyaçlardan biridir?

a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
b. Anlama İhtiyacı
c. Kendini Adama İhtiyacı
d. Koruma İhtiyacı
e. Yenileme İhtiyacı

Cevap : a. Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

İnovasyon kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Sınai ve fikri mülkiyet hakları ile korunması mümkün değildir.
b. Yeniliğin tam karşılığıdır.
c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.
d. Sadece ürünlerde inovasyon yapılabilir.
e. Yenilik ve yaratıcılıkla ilgili değildir.

Cevap : c. Ticari hale gelebilen yeniliğe denir.

İnsan ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için elde edilecek ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan miktar ve çeşit yönünden sınırlı olan girdi ya da kaynaklar olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

a. Üretim hammaddeleri
b. Üretim çeşitleri
c. Üretim araçları
d. Üretim maddeleri
e. Üretim faktörleri

Cevap : e. Üretim faktörleri

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları arasında yer almamaktadır?

a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı
b. Ekonomik Sürdürülebilirlik Amacı
c. Sosyal Sürdürülebilirlik Amacı
d. Çevresel Sürdürülebilirlik Amacı
e. Kar Amacı

Cevap : a. Siyasal Sürdürülebilirlik Amacı

İşletme bir sistem olarak düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sistemin elemanlarını ya da alt sistemini oluşturan fonksiyonlardan biri değildir?

a. Üretim
b. Yazı İşleri
c. İnsan Kaynakları
d. Araştırma Geliştirme
e. Muhasebe

Cevap : b. Yazı İşleri

İşletmeleri sınıflandırmada kullanılan kriterlerden hangisi aşağıdaki seçenekte yer almaktadır?

a. Kuruldukları Yıla Göre Sınıflandırma
b. Kurucularına Göre Sınıflandırma
c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma
d. Adlarına Göre Sınıflandırma
e. Piyasa Koşullarına Göre Sınıflandırma

Cevap : c. Sermaye Mülkiyeti Bakımından Sınıflandırma

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarısını sağlamada önemli olan temel ilkeler arasında yer almamaktadır?

a. Etkililik
b. Verimlilik
c. Karlılık
d. Taklitçilik
e. Yenilikçilik

Cevap : d. Taklitçilik

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!