Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Ünite -2

İşletme Çevresi

#1. Siyasal çevre faktörlerinin somutlaşmış hâli şeklinde nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Yasal çevre

#2. Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

#3. Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Teknoloji

#4. İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacakları hammadde ve malzeme türü girdileri aşağıda verilen sektörel çevre bileşenlerinden hangisi sağlamaktadır?

Cevap : a. Tedarikçiler

#5. İşletmenin sektörel çevresi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir?

Cevap : a. Mikro çevre

#6. İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

Cevap : d. İç çevre

#7. İşletme sınırları dışında kalan her şey şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İşletme çevresi

#8. Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

Cevap : c. İşgücü çevresi

#9. İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

#10. Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

Cevap : c. Sinerji

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İşletme Çevresi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme

Ünite -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme Çevresi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme

Ünite -2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme Çevresi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -2
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 2
İşletme Çevresi

İşletme sınırları dışında kalan her şey şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. İşletme çevresi
b. Mikro çevre
c. İş çevresi
d. Görev çevresi
e. Sektörel çevre

Cevap : . İşletme çevresi

Genel Sistem Yaklaşımı’yla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Disiplinlerarası bir yaklaşımdır
b. İlk olarak biyoloji alanında uygulanmıştır
c. Olguların incelenmesinde çevresel ilişkilere vurgu yapar
d. Karl Ludwig von Bertallanfy tarafından ortaya atılmıştır
e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

Cevap : e. Genel olarak kapalı sistem yapısını kabul eder

Bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Entropi
b. Ekofinalite
c. Sinerji
d. Sistem etkileşimi
e. Alt sistem

Cevap : c. Sinerji

İşletme çevresinin işletme sınırları içinde yer alan kısmına ne ad verilir?

a. Genel çevre
b. Görev çevresi
c. Mikro çevre
d. İç çevre
e. Makro çevre

Cevap : d. İç çevre

İşletmenin sektörel çevresi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir?

a. Mikro çevre
b. İç çevre
c. Dış çevre
d. Genel çevre
e. Makro çevre

Cevap : a. Mikro çevre

Aşağıda verilenlerden hangisi genel çevre bileşenlerinden değildir?

a. Siyasal-yasal çevre
b. Sosyokültürel çevre
c. İşgücü çevresi
d. Doğal çevre
e. Ekonomik çevre

Cevap : c. İşgücü çevresi

Siyasal çevre faktörlerinin somutlaşmış hâli şeklinde nitelenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasal çevre
b. Sosyal çevre
c. Kültürel çevre
d. Doğal çevre
e. Ekonomik çevre

Cevap : a. Yasal çevre

Girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bigi, araç ve yetenek aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Sistem
b. Süreç
c. Teknoloji
d. Teknik
e. Program

Cevap : c. Teknoloji

İşletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyacakları hammadde ve malzeme türü girdileri aşağıda verilen sektörel çevre bileşenlerinden hangisi sağlamaktadır?

a. Tedarikçiler
b. Ortaklar
c. İşletme sahipleri
d. Çıkar grupları
e. Düzenleyici kurumlar

Cevap : a. Tedarikçiler

İşletmeyi yakından ilgilendiren çevresel faktörlerin sayısı ve bu faktörlerin değişim hızı aşağıdakilerden hangisinin derecesini belirlemektedir?

a. Sinerji
b. Entropi
c. Teknolojik gelişme
d. Çevresel belirsizlik
e. Yenilikçilik potansiyeli

Cevap : d. Çevresel belirsizlik

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!