Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Ünite -5

İşletmelerde Yönetim

#1. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsurundan biri değildir?

Cevap : a. İşletmenin kuruluş yeriCevap : a. İşletmenin kuruluş

#2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu” ifade eder?

Cevap : e. Amaçlar ve hedefler

#3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi faaliyetler yürütülürken gerçekleştirilen kontrolü ifade eder?

Cevap : d. Eş zamanlı kontrol

#4. “Bir makine gibi işleme eğiliminde olan, katı kurallara, yönetmeliklere, standardize edilmiş görevlere ve sıkı denetime dayanan” örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Mekanik yapı

#5. “Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişi” tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Lider

#6. İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yönetici/çalışanlar arasında çoğunlukla koordine etme amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Yatay iletişim

#7. Yönetim piramidine göre, işletmelerde kaç tane yönetsel kademe vardır?

Cevap : c. 3

#8. Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin temel unsurlarından biri değildir?

Cevap : e. Teknoloji

#9. Aşağıdakilerden hangisi dört temel yönetim fonksiyonundan biri değildir?

Cevap : d. Güdüleme

#10. Yönetici yeteneklerinden hangisi tüm yönetsel kademeler için eşit derecede önem taşır?

Cevap : b. Beşeri ilişkiler yeteneği

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İşletmelerde Yönetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Yönetim

 

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Yönetim

İşletmelerde Yönetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 5
İşletmelerde Yönetim

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin dört unsurundan biri değildir?

a. İşletmenin kuruluş yeri
b. İşi yapacak insanlar
c. Etkililik ve verimlilik
d. Yönetimin fonksiyonları
e. İşletmenin amaçları

Cevap : a. İşletmenin kuruluş yeri

Yönetim piramidine göre, işletmelerde kaç tane yönetsel kademe vardır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Cevap : c. 3

Yönetici yeteneklerinden hangisi tüm yönetsel kademeler için eşit derecede önem taşır?

a. Kavramsal yetenek
b. Beşeri ilişkiler yeteneği
c. Teknik yetenek
d. Bilgi sağlama yeteneği
e. Temsil yeteneği

Cevap : b. Beşeri ilişkiler yeteneği

Aşağıdakilerden hangisi dört temel yönetim fonksiyonundan biri değildir?

a. Örgütleme
b. Planlama
c. Yöneltme
d. Güdüleme
e. Kontrol

Cevap : d. Güdüleme

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu” ifade eder?

a. Etkililik
b. Verimlilik
c. Yönetim
d. Stratejiler
e. Amaçlar ve hedefler

Cevap : e. Amaçlar ve hedefler

“Başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişi” tanımının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lider
b. Yönetici
c. Üst yönetim
d. Şef
e. Müdür

Cevap : a. Lider

“Bir makine gibi işleme eğiliminde olan, katı kurallara, yönetmeliklere, standardize edilmiş görevlere ve sıkı denetime dayanan” örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Organik yapı
b. Mekanik yapı
c. Proje yapısı
d. Matris yapı
e. Takımlara dayalı yapı

Cevap : b. Mekanik yapı

İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yönetici/çalışanlar arasında çoğunlukla koordine etme amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Aşağı doğru iletişim
b. Yukarı doğru iletişim
c. Yatay iletişim
d. Çapraş iletişim
e. Biçimsel olmayan iletişim

Cevap : c. Yatay iletişim

Aşağıdaki kavramlardan hangisi faaliyetler yürütülürken gerçekleştirilen kontrolü ifade eder?

a. Geriye dönük kontrol
b. İleriye dönük kontrol
c. Yönetsel kontrol
d. Eş zamanlı kontrol
e. Kalite kontrol

Cevap : d. Eş zamanlı kontrol

Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin temel unsurlarından biri değildir?

a. İş bölümü ve uzmanlaşma
b. Bölümlendirme
c. Biçimselleşme
d. Kontrol alanı
e. Teknoloji

Cevap : e. Teknoloji

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -5
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!