Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Ünite -6

İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

#1. Üretimin bağımsız işçilerce girişimciler hesabına ve kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde yapılması hangi üretim sisteminin özelliğidir?

Cevap : b. Ev işçiliği

#2. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri içinde yer almaz?

Cevap : e. Tek üretim

#3. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler içine girmez?

Cevap : e. Kolayda ürünler

#4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat kararlarında göz önünde bulundurması gereken etmenlere girmez?

Cevap : d. Reklam

#5. Aşağıdakilerden hangisi el işçiliğinin temel özelliklerine terstir?

Cevap : a. Sürekli bir gelişme gösterir

#6. elirli bir tüketici kümesinin özel ihtiyaç ve isteklerine hitap eden, bulunması için özel çaba gerektiren ve fiyatı yüksek olan ürünler çeşitleri aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

Cevap : c. Özellikli ürünler

#7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken etmenlerden birisi değildir?

Cevap : e. Teknoloji

#8. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış özendirme araçlarından biri değildir?

Cevap : e. Satış toplantıları ve gezileri

#9. Aşağıdakilerden hangileri imalathane sisteminin temel özelliklerine terstir? I. Ürünler daha çok özel alıcıların kişisel isteklerine göre üretilir II. Alıcı ve üretici arasında kişisel ilişki oluşur III. Değişmez giderler oldukça yüksektir IV. Bu sistemle üretim yapan kişi işletmeleri yaygındır V. İş bölümüne daha az yer verilir.

Cevap : d. I-II-V

#10. Aşağıdakilerden hangileri üretim akışı ve miktarına göre üretim biçimlerine girer? I. Tek üretim II. İşletmede üretim III. Kitlesel üretim IV. Yapım yerinde üretim V. Seri üretim

Cevap : c. I-III-V

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -6
İşletmelerde Üretim ve Pazarlama
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -6

İşletmelerde Üretim ve Pazarlama
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 6
İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri içinde yer almaz?

a. El İşçiliği
b. Ev İşçiliği
c. İmalathane Sistemi
d. Fabrikasyon Sistemi
e. Tek üretim

Cevap : e. Tek üretim

Aşağıdakilerden hangisi el işçiliğinin temel özelliklerine terstir?

a. Sürekli bir gelişme gösterir
b. Alıcılar sayıca sınırlıdır
c. Kapital gereksinimi azdır
d. İşletme küçük ve üretim kişiseldir
e. Kullanılan makineler küçüktür

Cevap : a. Sürekli bir gelişme gösterir

Üretimin bağımsız işçilerce girişimciler hesabına ve
kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde yapılması hangi üretim sisteminin özelliğidir?

a. El işçiliği
b. Ev işçiliği
c. Yapım yerinde üretim
d. Fabrikasyon sistemi
e. İmalathane sistemi

Cevap : b. Ev işçiliği

Aşağıdakilerden hangileri imalathane sisteminin temel özelliklerine terstir?
I. Ürünler daha çok özel alıcıların kişisel isteklerine
göre üretilir
II. Alıcı ve üretici arasında kişisel ilişki oluşur
III. Değişmez giderler oldukça yüksektir
IV. Bu sistemle üretim yapan kişi işletmeleri yaygındır
V. İş bölümüne daha az yer verilir

a. III-IV
b. III-IV-V
c. I-III-V
d. I-II-V
e. II-IV

Cevap : d. I-II-V

Aşağıdakilerden hangileri üretim akışı ve miktarına göre üretim biçimlerine girer?
I. Tek üretim
II. İşletmede üretim
III. Kitlesel üretim
IV. Yapım yerinde üretim
V. Seri üretim

a. I-III-IV
b. III-IV-V
c. I-III-V
d. I-II-III-V
e. II-IV

Cevap : c. I-III-V

Belirli bir tüketici kümesinin özel ihtiyaç ve isteklerine hitap eden, bulunması için özel çaba gerektiren
ve fiyatı yüksek olan ürünler çeşitleri aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

a. Kolayda ürünler
b. Beğenmeli ürünler
c. Özellikli ürünler
d. Aranmayan ürünler
e. Endüstriyel ürünler

Cevap : c. Özellikli ürünler

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler içine girmez?

a. Hammaddeler
b. Üretim gereçleri ve parçalar
c. Donatım ürünleri
d. Yardımcı araçlar
e. Kolayda ürünler

Cevap : e. Kolayda ürünler

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi bütçesinin oluşturulmasında göz önünde bulundurulması
gereken etmenlerden birisi değildir?

a. Ürün özellikleri
b. Pazarın özellikleri
c. İşletmenin finansal gücü
d. Rekabet yapısı
e. Teknoloji

Cevap : e. Teknoloji

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat kararlarında göz önünde bulundurması gereken etmenlere
girmez?

a. Maliyet giderleri
b. Pazardaki rekabet
c. Talep
d. Reklam
e. Devlet

Cevap : d. Reklam

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilere yönelik satış özendirme araçlarından biri değildir?

a. Kuponlar
b. Örnek ürün dağıtımları
c. İndirimler
d. Hediye ürünler
e. Satış toplantıları ve gezileri

Cevap : e. Satış toplantıları ve gezileri

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -6
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!