Anadolu AöfİŞL107U Genel İşletme

İŞL107U Genel İşletme Ünite -8

İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

#1. Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan varlıklar nasıl sınıflandırılır?

Cevap : a. Dönen varlıklar

#2. Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilir?

Cevap : a. İşletme yöneticileri

#3. Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde ifade edilmiştir?

Cevap : a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak

#4. İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : a. Varlıklar

#5. İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılan oranlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : a. Likidite oranları

#6. Finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerinden hangisinde en iyi ifade edilmektedir?

Cevap : a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır

#7. İşletmelerin amaç ve hedef­lerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları faaliyetleri nasıl gruplandırırız?

Cevap : a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)

#8. İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi (örneğin, son beş yıldaki satışların eğilimini görmek için) ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilgi aşağıdaki hangi niteliğe sahip olmalıdır?

Cevap : a. Karşılaştırılabilirlik

#9. İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : a. Muhasebe

#10. Muhasebenin ikinci işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme Ünite -8, İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL107U Genel İşletme
Ünite – 8
İşletmelerde Muhasebe ve Finansal Yönetim

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a. Muhasebe
b. Finansman
c. Finansal Analiz
d. Finansal Yönetim
e. Karar Alma

Cevap : a. Muhasebe

Muhasebenin temel amacı aşağıdakilerden hangisinde en iyi şekilde ifade edilmiştir?

a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak
b. Bir işletmenin hem mevcut hem de gelecekteki nakit ihtiyacının planlanmasını sağlamak
c. İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli işlemlere ilişkin olarak defter tutmak ve kayıt yapmaktır
d. Yatırımcılardan fon sağlamak ve daha sonra bu fonları yatırımlarda kullanmak ve ortakların servetlerini veya refahlarını artırmak
e. Yatırımdan sağlanan getirinin ve yatırımla ilgili  risklerin değerlendirilmesini sağlamak

Cevap : a. İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında karar vericilere faydalı bilgi sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi işletmeden doğrudan elde edebilecek olan işletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilir?

a. İşletme yöneticileri
b. İşletmeye sermaye sağlayan hissedarlar
c. İşletmeye borç verenler
d. İşletmenin müşterileri
e. Devlet

Cevap : a. İşletme yöneticileri

İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi (örneğin, son beş yıldaki satışların eğilimini görmek için) ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilgi aşağıdaki hangi niteliğe sahip olmalıdır?

a. Karşılaştırılabilirlik
b. İlgililik
c. Güvenilirlik
d. Anlaşılabilirlik
e. Önemlilik

Cevap : a. Karşılaştırılabilirlik

Muhasebenin ikinci işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması
b. Kayıt tutma
c. Bütçelerin hazırlanması
d. Fonların sağlanmasına ilişkin planların yapılması
e. Proforma tabloların hazırlanması

Cevap : a. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanması

İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Varlıklar
b. Alacaklar
c. Öz kaynaklar
d. Kaynaklar
e. Bilanço

Cevap : a. Varlıklar

Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan varlıklar nasıl sınıflandırılır?

a. Dönen varlıklar
b. Duran varlıklar
c. Ticari varlıklar
d. Fonlar
e. Hazır değerler

Cevap : a. Dönen varlıklar

İşletmelerin amaç ve hedef­lerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları faaliyetleri nasıl gruplandırırız?

a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)
b. Fon giriş ve çıkışları
c. Fon kaynakları ve fon kullanımları
d. Planlama ve analiz
e. Defter tutma ve finansal analiz

Cevap : a. Finansman, yatırım ve işletme faaliyetleri (üretim-satış faaliyetleri)

Finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerinden hangisinde en iyi ifade edilmektedir?

a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır
b. İşletmenin kâr elde etmesini sağlamaktır
c. İşletmenin satışlarını ençoklamaktır
d. Ortaklara kâr payı dağıtılmasını sağlamaktır
e. Kısa vadeli nakit planlamasını sağlamaktır

Cevap : a. Ortakların refah düzeyini veya işletmenin değerini artırmaktır

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılan oranlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Likidite oranları
b. Finansal Yapı oranları
c. Faaliyet oranları
d. Kârlılık oranları
e. Etkinlik oranları

Cevap : a. Likidite oranları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL107U Genel İşletme Ünite -8
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!