auzefOsmanlı Diplomasi TarihiTarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Sultan III. Selim devrinde Avusturya'ya karşı 31 Ocak 1790 tarihinde imzalanan Osmanlı-Prusya İttifak Antlaşması, aşağıdaki hangi prosedürden sonra yürürlük kazanmıştır?

Cevap : E) Şeyhülislam fetvası

#2. Diplomaside en çok vurgu yapılan kavramlardan biri ....... vermektir.Bu uygulama, genellikle dışişleri örgütünün bir yabancı temsilciliğe veya yabancı temsilciliğin dışişlerine veya diğer temsilciliklere resmi bir bildirim yapmasıyla ortaya çıkmıştır. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) nota

#3. Bütün İslam devletlerinde dış ilişkiler ve diplomasi anlayışında kullanılan hukuki ve fıkhi bir terino,lan "Darülharp" kavramı hangi anlamı taşımaktadır?

Cevap : D) Müslüman olmayan ülkelerin toprakları

#4. Sultan III. Selim reformları kapsamında sürekli diplomasiye geçiş ardından aşağıdaki hangi Avrupa başkentine daimi elçi gönderilmemiştir?

Cevap : C) Atina

#5. 1815 Viyana Kongresi'nde oluşan ve günümüzde de Avrupa Birliği içerisinde güncelliğini koruyan "Avrupa uyumu" kavramı hangi anlayışa dayanmaktadır?

Cevap : C) Güçler dengesi

#6. Aşağıdakilerden hangisi Beylikçi Kaleminde muhafaza edilen Osmanlı diplomatik belge türleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : B) Pasaport

#7. 19. yüzyılda diplomatik temsilciliklerin statüsüne dair çok önemli düzenlemelerin yapıldığı ilk uluslararası etkinlik hangisidir?

Cevap : B) 1815 Viyana Kongresi

#8. Antik Yunanda (Grek) diplomatik temaslar ve görüşmeler hangi yöntemle yapılırdı?

Cevap : D) Halka açık

#9. Kanuni Sultan Süleyman ardından II. Selim devrinde dış politika ve denge politikalarının belirlenmesinde aşağıdaki hangi devlet adamının etkisi bulunmaktadır?

Cevap : C) Sokollu Mehmet Paşa

#10. Reisülküttap ve ona bağlı katiplerin merkez bürokrasisindeki önemleri ve ağırlıkları, 17. yüzyıl ortalarındaki hangi gelişme sonrası artmıştır?

Cevap : B) Sadrazamın ikamet yerinin Paşa Kapısı olmasıyla

#11. Klasik dönem Osmanlı diplomasi uygulamalarında Nişancının görev yükü artınca dış politikada hangi kurum öne çıkmıştır?

Cevap : A) Reisülküttaplık

#12. Osmanlı Devleti'nin istanbul'u fethi sonrası ilk elçilik, 1454 tarihinde hangi ülke tarafından açılmıştır?

Cevap : A) Venedik

#13. Osmanlı klasik döneminde yurt dışına görevlendirilen elçilere paye verilmekteydi. Aşağıdakilerden hangisi elçilere verilen bu payelerden biri değildir?

Cevap : C) Hıdivlik

#14. Sultan III. Ahmet devrinde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın girişimleri sonucu 1718'de Avusturya ile imzalanarak, Lale Devri reformlarına zemin hazırlayan antlaşma hangisidir?

Cevap : E) Pasarofça Antlaşması

#15. Osmanlı klasik döneminde Topkapı Sarayı'ndaki Alay Köşkü hangi diplomatik amaç için kullanılmaktaydı?

Cevap : D) Sultanın elçilik heyetlerini izlemesi

#16. Ortaçağ İslam dünyasının önemli siyasi güçlerinden biri olan Büyük Selçuklu imparatorluğu döneminde protokol ve törenlerde hangi kadim geleneklere bağlı kalınmıştır?

Cevap : A) Oğuz

#17. Sultan IV. Murat döneminde İran ile imzalanan ve Doğu sınırlarının belirlendiği 1639 tarihli antlaşma hangisidir?

Cevap : E) Kasr-ı Şirin Antlaşması

#18. Osmanlı'da 16. yüzyıldan itibaren yurt dışına yalnızca bir mektubu götürmek amacıyla yollanan elçilere hangi ad verilmekteydi?

Cevap : E) Nameres

#19. Aşağıdakilerden hangisi klasik dönemden itibaren Osmanlı diplomasi uygulamalarının beslendiği kaynaklardan biri değildir?

Cevap : A) Rönesans ve Reform aydınlanma fikirleri

#20. Osmanlı tarihinin en ağır içerikli antlaşmalarından biri olan 21 Temmuz 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması sonrası Rusya, antlaşmadaki hangi maddeleri kasıtlı ve yanlış yorumlayarak uzun vadede Osmanlı iç işlerine müdahale etmeye zemin oluşturulmuştur?

Cevap : D) Ortodoksların himayesi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

1. Sultan III. Selim devrinde Avusturya’ya karşı 31 Ocak 1790 tarihinde imzalanan Osmanlı-Prusya İttifak Antlaşması, aşağıdaki hangi prosedürden sonra yürürlük kazanmıştır?

A) Reisülküttap maruzatı
B) Sadrazam imzası
C) Nişancı tuğrası
D) Meclis-i Mebusan onayı
E) Şeyhülislam fetvası

Cevap : E) Şeyhülislam fetvası

2. Ortaçağ İslam dünyasının önemli siyasi güçlerinden biri olan Büyük Selçuklu imparatorluğu döneminde protokol ve törenlerde hangi kadim geleneklere bağlı kalınmıştır?

A) Oğuz
B) Çin
C) Türkistan
D) Turan
E) Şaman

Cevap : A) Oğuz

3. Reisülküttap ve ona bağlı katiplerin merkez bürokrasisindeki önemleri ve ağırlıkları, 17. yüzyıl ortalarındaki hangi gelişme sonrası artmıştır?

A) Yurtdışında daimi elçiliklerin {sefaretlerin) açılmasıyla
B) Sadrazamın ikamet yerinin Paşa Kapısı olmasıyla
C) Lale Devrinin başlamasıyla
D) Hariciye bürokrasisinde küçülmeye {tensikat) gidilmesiyle
E) Padişahın Dolmabahçe Sarayına taşınmasıyla

Cevap : B) Sadrazamın ikamet yerinin Paşa Kapısı olmasıyla

4. Sultan III. Ahmet devrinde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın girişimleri sonucu 1718’de Avusturya ile imzalanarak, Lale Devri reformlarına zemin hazırlayan antlaşma hangisidir?

A) Viyana Antlaşması
B) Kasr-ı Şirin Antlaşması
C) Küçük Kaynarca Antlaşması
D) Londra Antlaşması
E) Pasarofça Antlaşması

Cevap : E) Pasarofça Antlaşması

5. Aşağıdakilerden hangisi klasik dönemden itibaren Osmanlı diplomasi uygulamalarının beslendiği kaynaklardan biri değildir?

A) Rönesans ve Reform aydınlanma fikirleri
B) Roma ve Bizans’ın siyasi mirası
C) Ordunun kazandığı başarılar
D) Türk cihan hakimiyeti anlayışı
E) islam’ın siyasal mirası

Cevap : A) Rönesans ve Reform aydınlanma fikirleri

6. 19. yüzyılda diplomatik temsilciliklerin statüsüne dair çok önemli düzenlemelerin yapıldığı ilk uluslararası etkinlik hangisidir?

A) 1856 Paris Kongresi
B) 1815 Viyana Kongresi
C) 1890 Petersburg Kongresi
D) 1878 Berlin Kongresi
E) 1840 Londra Kongresi

Cevap : B) 1815 Viyana Kongresi

7. Diplomaside en çok vurgu yapılan kavramlardan biri ……. vermektir.Bu uygulama, genellikle dışişleri örgütünün bir yabancı temsilciliğe veya yabancı temsilciliğin dışişlerine veya diğer temsilciliklere resmi bir bildirim yapmasıyla ortaya çıkmıştır.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ültimatom
B) nota
C) berat
D) tayinat
E) ferman

Cevap : B) nota

8. Osmanlı klasik döneminde yurt dışına görevlendirilen elçilere paye verilmekteydi. Aşağıdakilerden hangisi elçilere verilen bu payelerden biri değildir?

A) Nişancılık
B) Anadolu Beylerbeyliği
C) Hıdivlik
D) Rumeli Beylerbeyliği
E) Defterdarlık

Cevap : C) Hıdivlik

9. Aşağıdakilerden hangisi Beylikçi Kaleminde muhafaza edilen Osmanlı diplomatik belge türleri arasında yer almamaktadır?

A) Antlaşma
B) Pasaport
C) Berat
D) Ferman
E) Ahid name

Cevap : B) Pasaport

10. Antik Yunanda (Grek) diplomatik temaslar ve görüşmeler hangi yöntemle yapılırdı?

A) Tarafsız bölgede
B) Silahlı olarak
C) Kral huzurunda
D) Halka açık
E) Ülke dışında

Cevap : D) Halka açık

11. 1815 Viyana Kongresi’nde oluşan ve günümüzde de Avrupa Birliği içerisinde güncelliğini koruyan “Avrupa uyumu” kavramı hangi anlayışa dayanmaktadır?

A) Ahde vefa
B) Refah toplumu
C) Güçler dengesi
D) Ad Hoc
E) Kapitülasyonlar

Cevap : C) Güçler dengesi

12. Sultan IV. Murat döneminde İran ile imzalanan ve Doğu sınırlarının belirlendiği 1639 tarihli antlaşma hangisidir?

A) Amasya Antlaşması
BJ Ahmet Paşa Antlaşması
C) Erzurum Antlaşması
D) Türkmençay Antlaşması
E) Kasr-ı Şirin Antlaşması

Cevap : E) Kasr-ı Şirin Antlaşması

13. Sultan III. Selim reformları kapsamında sürekli diplomasiye geçiş ardından aşağıdaki hangi Avrupa başkentine daimi elçi gönderilmemiştir?

A) Viyana
B) Londra
C) Atina
D) Paris
E) Berlin

Cevap : C) Atina

14. Kanuni Sultan Süleyman ardından II. Selim devrinde dış politika ve denge politikalarının belirlenmesinde aşağıdaki hangi devlet adamının etkisi bulunmaktadır?

A) Cezayirli Gazi Hasan Paşa
B) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
C) Sokollu Mehmet Paşa
D) Fazıl Ahmet Paşa
E) Nevşehirli ısıamat İbrahim Paşa

Cevap : C) Sokollu Mehmet Paşa

15. Klasik dönem Osmanlı diplomasi uygulamalarında Nişancının görev yükü artınca dış politikada hangi kurum öne çıkmıştır?

A) Reisülküttaplık
B) Çavuşbaşılık
C) Şehbenderlik
D) Hariciye Müsteşarlığı
E) Divan-ı Hümayun Tercümanlığı

Cevap : A) Reisülküttaplık

16. Osmanlı’da 16. yüzyıldan itibaren yurt dışına yalnızca bir mektubu götürmek amacıyla yollanan elçilere hangi ad verilmekteydi?

A) Tercüman
B) Dragoman
C) Çavuş başı
D) Şehbender
E) Nameres

Cevap : E) Nameres

17. Osmanlı klasik döneminde Topkapı Sarayı’ndaki Alay Köşkü hangi diplomatik amaç için kullanılmaktaydı?

A) Osmanlı elçilerinin eğitimi
B) Yabancı elçilerin ikameti
C) Elçilere Name-i Hümayun takdimi
D) Sultanın elçilik heyetlerini izlemesi
E) Konsolosluk işlemlerinin yürütülmesi

Cevap : D) Sultanın elçilik heyetlerini izlemesi

18. Bütün İslam devletlerinde dış ilişkiler ve diplomasi anlayışında kullanılan hukuki ve fıkhi bir terino,lan “Darülharp” kavramı hangi anlamı taşımaktadır?

A) Müslüman olan ülkelerin toprakları
B) Harp edilmesi yasak topraklar
C) Kutsal topraklar
D) Müslüman olmayan ülkelerin toprakları
E) Barış görüşmesi yapılan topraklar

Cevap : D) Müslüman olmayan ülkelerin toprakları

19. Osmanlı Devleti’nin istanbul’u fethi sonrası ilk elçilik, 1454 tarihinde hangi ülke tarafından açılmıştır?

A) Venedik
B) Portekiz
C) Amerika
D) Ceneviz
E) İspanyol

Cevap : A) Venedik

20. Osmanlı tarihinin en ağır içerikli antlaşmalarından biri olan 21 Temmuz 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması sonrası Rusya, antlaşmadaki hangi maddeleri kasıtlı ve yanlış yorumlayarak uzun vadede Osmanlı iç işlerine müdahale etmeye zemin oluşturulmuştur?

A) Sınırda karakol inşası
B) Gemilerin kontrol edilmesi
C) Ruslara oturum hakkı verilmesi
D) Ortodoksların himayesi
E) Çariçe unvanının kullanılması

Cevap : D) Ortodoksların himayesi

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Osmanlı Diplomasi Tarihi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!