auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiUyarı İşaretleri ve Etiketleme

Uyarı ve İşaretleme 2023 Vize Bahar Dönemi Soruları

Auzef Uyarı ve İşaretleme 2023 Vize Bahar Dönemi Soruları

#1. Tehlikeli madde taşımacılığında plakada yer alan aşındırıcı madde tanımı hangi kod ile ifade edilir?

Cevap : C) 80

#2. Tehlikeli madde taşımacılığındaki etiketler kaç gruptan oluşmaktadır?

Cevap : C) 9

#3. Tehlikeli yükün demir yolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) RID

#4. Zararlı etkisi en uzun 40 yıl sonra ortaya çıkan madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Kanserojen ve Mutajen madde

#5. Tehlikeli maddenin güvenli kullanımı ile ilgili standartlardan "Serin yerde muhafaza edin" aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

Cevap : E) S3

#6. Yasak işareti rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kırmızı

#7. Bir ürüne mevzuatta istenen gereklilikler yerine getirilerek CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi o ürünle ilgili neyi ifade etmektedir ?

Cevap : B) Güvenli olduğunu

#8. Patlayıcı bir maddenin/ürünün üzerinde yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) E

#9. Kıta içi su yolları taşımacılığında "Nehirlerde Tehlikeli Yük Taşınmasına ilişkin Düzenleme aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : E) ADNR

#10. İşareti verilen kişiyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İşaretçi

#11. Kimyasal maddelerin gerek insanlara gerekse çevreye olan zararlarının, üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği, risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan, üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formlara ne ad verilir?

Cevap : A) Malezeme güvenlik bilgi formu (MSDS)

#12. Uyarı işaretlerinde kullanılan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Üçgen

#13. Tahriş edici özelliğe sahip bir maddenin tehlike sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Xi

#14. Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı engellemek için kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : D) Uyarı işareti

#15. Malzeme güvenlik bilgi formlarının güncellenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Malzeme güvenlik bilgi formu revize edildiğinde ücret alınarak verilir.

#16. Tehlikeli müstahzarların ambalajlarındaki etiketlerde aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

Cevap : A) EC numarası

#17. Aşağıdaki renklerden hangisi zorunluluk işareti anlamı taşımaktadır?

Cevap : E) mavi

#18. Tehlikelerin ve tehlikeli maddelerin sınıflandırmasında “Alevlenir (Alev alabilir ) ” maddelerin uyarı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) F

#19. Bir tehlikeli maddenin etiketinde yer alan S. hangi anlama gelmektedir?

Cevap : D) Güvenlik

#20. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre risk ve güvenlik ibareleri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : C) Madde veya müstahzarın kullanımdan doğan riskleri ve güvenlik önlemlerini

#21. Ölümcül doz değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : A) Ld50

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Uyarı ve İşaretleme 2023 Vize Bahar Dönemi Soruları

1. İşareti verilen kişiyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Sesli işaret
b ) İşaretçi
c ) Operatör
d ) Piktogram
e ) İşaret levhası

Cevap : b ) İşaretçi

2. Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı engellemek için kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Işıklı işaret
b ) Sesli işaret
c ) Sembol
d ) Uyarı işareti
e ) Yasak işareti

Cevap : d ) Uyarı işareti

3. Ölümcül doz değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Ld50
b ) Ld25
c ) Ld20
d ) Ld40
e ) Anka

Cevap : a ) Ld50

4. Bir ürüne mevzuatta istenen gereklilikler yerine getirilerek CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi o ürünle ilgili neyi ifade etmektedir ?

a ) Kaliteli olduğunu
b ) Güvenli olduğunu
c ) Yerli ürün olduğunu
d ) Ucuz olduğunu
e ) İthal olduğunu

Cevap : b ) Güvenli olduğunu

5. Yukarıdaki işaret hangi anlama gelmektedir ?

a ) Biyolojik risk
b ) Eldiven giy!
c ) Dokunma!
d ) Islak nokta
e ) Elle taşıma yasaktır!

Cevap : b ) Eldiven giy!

6. Uyarı işaretlerinde kullanılan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Üçgen
B ) Daire
C ) Dikdörtgen
D ) Anka
E ) Beşgen

Cevap : A ) Üçgen

7. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre risk ve güvenlik ibareleri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Madde veya müstahzarın özelliklerini
B ) Madde veya müstahzarın tanıtımını
C ) Madde veya müstahzarın kullanımdan doğan riskleri ve güvenlik önlemlerini
D ) Madde veya müstahzarın depolama özelliklerini
E ) Madde veya müstahzarın taşımacılık özelliklerini

Cevap : C ) Madde veya müstahzarın kullanımdan doğan riskleri ve güvenlik önlemlerini

8. Kıta içi su yolları taşımacılığında “Nehirlerde Tehlikeli Yük Taşınmasına ilişkin Düzenleme aşağıdakilerden hangisidir

A ) RID
B ) IUPAC
C ) EU
D ) SRF
E ) ADNR

Cevap : E ) ADNR

9. Tehlikeli maddenin güvenli kullanımı ile ilgili standartlardan “Serin yerde muhafaza edin” aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

A ) S4
B ) S5
C ) S27
D ) S1
E ) S3

Cevap : E ) S3

10. Tehlikeli yükün demir yolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A ) ESR
B ) ADR
C ) ANKA
DI BRS
E ) RID

Cevap : E ) RID

11. Aşağıdaki renklerden hangisi zorunluluk işareti anlamı taşımaktadır?

A ) Yeşil
B ) Kırmızı
C ) siyah
D ) sarı
E ) mavi

Cevap : E ) mavi

12. Malzeme güvenlik bilgi formlarının güncellenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Formda kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.
B ) Kullanıcılar ile depolayana güncelleme tarihini takip eden 3 ay içinde iletilir.
C ) Güncelleme tarihinden 12 ay öncesine kadar mühtahzarın verildiği kullanıcılara iletilir .
D ) Malzeme güvenlik bilgi formu revize edildiğinde ücret alınarak verilir.
E ) Formda güncelleme tarihi belirtilir.

Cevap : D ) Malzeme güvenlik bilgi formu revize edildiğinde ücret alınarak verilir.

13. Yasak işareti rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Turuncu
B ) Mavi
C ) Yeşil
D ) Kırmızı
E ) Sari

Cevap : D ) Kırmızı

14. Tehlikeli madde taşımacılığında plakada yer alan aşındırıcı madde tanımı hangi kod ile ifade edilir?

A ) SS
B ) 99
C ) 80
D ) 100
E ) 1

Cevap : C ) 80

15. Patlayıcı bir maddenin/ürünün üzerinde yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A ) N
B ) F
C ) C
D ) S
E ) E

Cevap : E ) E

16. Tehlikeli müstahzarların ambalajlarındaki etiketlerde aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

A ) EC numarası
B ) Tehlikeli müstahzarın ticari adı
C ) Tehlike sembolleri
D ) Tehlike işaretleri
E ) Risk ve güvenlik ibareleri

Cevap : A ) EC numarası

17. Kimyasal maddelerin gerek insanlara gerekse çevreye olan zararlarının, üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği, risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan, üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formlara ne ad verilir?

A ) Malezeme güvenlik bilgi formu (MSDS )
B ) Ürün sertifikası formu
C ) Taşıma tehlikesi formu
D ) Risk analiz formu
E ) Firma garantisi formu

Cevap : A ) Malezeme güvenlik bilgi formu (MSDS )

18. Tahriş edici özelliğe sahip bir maddenin tehlike sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) O
B ) E++
C ) Xi
D ) T+
E ) F+

Cevap : C ) Xi

19. Tehlikelerin ve tehlikeli maddelerin sınıflandırmasında “Alevlenir (Alev alabilir ) ” maddelerin uyarı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) X
B ) E
C ) F
D ) C
E ) R

Cevap : C ) F

20. Tehlikeli madde taşımacılığındaki etiketler kaç gruptan oluşmaktadır?

A ) 8
B ) 17
C ) 9
D ) 11
E ) 4

Cevap : C ) 9

21. Zararlı etkisi en uzun 40 yıl sonra ortaya çıkan madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Oksitleyici madde
B ) Patlayıcı madde
C ) Kanserojen ve Mutajen madde
D ) Yanıcı madde
E ) Aşındırıcı madde

Cevap : C ) Kanserojen ve Mutajen madde

22. Bir tehlikeli maddenin etiketinde yer alan S. hangi anlama gelmektedir?

A ) Kanserojen
B ) Mutajen
C ) Tahriş edici
D ) Güvenlik
E ) Risk

Cevap : D ) Güvenlik

Auzef iş sağlığı ve güvenliği bahar dönemi soruları

Auzef iş sağlığı ve güvenliği Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!