auzefBilgisayar ProgramcılığıOfis UygulamalarıWeb Tasarım Ve KodlamaWeb Tasarımı ve Kodlama

Ofis Uygulamaları Vize Deneme Sınavı -2

Ofis Uygulamaları Vize Deneme Sınavı -2

#1. PowerPoint slayt gösteri dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) .ppsx

Açıklama: .ppsx uzantısı, PowerPoint slayt gösteri dosyalarının uzantısıdır.

#2. Klavyede sekme oluşturma tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Tab

Açıklama: Tab tuşu, sekme oluşturmak için kullanılır.

#3. Word uygulamasında yukarıdaki butonunun işlevi nedir?

Cevap: Satır aralığı ayarlama

Açıklama: Satır aralığını ayarlama butonu, metin satırları arasındaki aralığı ayarlar.

#4. PowerPoint sunumlarında, bir slaydın tasarımını nasıl değiştirebilirsiniz?

Cevap: A) Tasarım sekmesindeki şablon galerisi alanından arasından seçerek

Açıklama: PowerPoint’te slaydın tasarımını değiştirmek için Tasarım sekmesindeki şablon galerisi kullanılır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi Word uygulamasında kullanılan resim efektlerinden biri değildir?

Cevap: D) Çarpıtma

Açıklama: Çarpıtma, Word uygulamasında kullanılan resim efektlerinden biri değildir.

#6. Aşağıdakilerden hangisi Word uygulamasında bir belgeyi kaydetmenin yollarından biri değildir?

Cevap: Giriş menüsünden “Kaydet”e tıklanır.

Açıklama: Word’de “Kaydet” seçeneği genellikle Dosya menüsünde bulunur, Giriş menüsünde değil.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Word uygulamasındaki grafik türlerinden biri değildir?

Cevap: C) Döngü

Açıklama: Döngü, Word uygulamasındaki grafik türlerinden biri değildir.

#8. Word Uygulamasının Durum Çubuğunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: Belge yazdırma seçenekleri

Açıklama: Word Uygulamasının Durum Çubuğunda yazdırma seçenekleri bulunmaz, bu seçenekler Dosya menüsünde yer alır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci programlarından biri değildir?

Cevap: Dropbox

Açıklama: Dropbox, bir bulut depolama hizmetidir ve kelime işlemci programı değildir.

#10. PowerPoint “Giriş” sekmesinden aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Cevap: E) Grafik ekleme

Açıklama: PowerPoint’te grafik eklemek için “Ekle” sekmesi kullanılır, “Giriş” sekmesi değil.

#11. Word uygulamasında kaç çeşit sekme türü vardır?

Cevap: 5

Açıklama: Word uygulamasında beş çeşit sekme türü bulunmaktadır: sol, sağ, ortala, çubuk ve ondalık sekme.

#12. PowerPoint’te sunum içeriğini zenginleştirmek için aşağıdakilerden hangisi “Ekle” sekmesinden eklenemez?

Cevap: D) Makro

Açıklama: PowerPoint’te “Ekle” sekmesinden resim, grafik, SmartArt ve video eklenebilir, ancak makro eklenemez.

#13. Word uygulamasında paragraf biçimlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: Yazı tipi

Açıklama: Yazı tipi, karakter biçimlendirmesi ile ilgilidir, paragraf biçimlendirmesinde yer almaz.

#14. Tabloda satırda bir önceki sütuna gitmek için kullanılan tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Shift Tab

Açıklama: Tabloda satırda bir önceki sütuna gitmek için kullanılan tuş kombinasyonu Shift Tab’dir.

#15. Aşağıdakilerden hangisi grafik öğelerinden biri değildir?

Cevap: E) X Y (Dağılım)

Açıklama: X Y (Dağılım), grafik öğelerinden biri değildir.

#16. Word belgesinin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: .docx

Açıklama: .docx, Microsoft Word belgeleri için kullanılan dosya uzantısıdır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi Word uygulamasındaki SmartArt türlerinden biridir?

Cevap: D) İlişki

Açıklama: İlişki, Word uygulamasındaki SmartArt türlerinden biridir.

#18. Sütunlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Metin üçten daha fazla sütuna bölünemez.

Açıklama: Word’de metin üçten daha fazla sütuna bölünebilir.

#19. Word uygulamasında yukarıdaki tuşun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Biçimlendirmeyi temizle

Açıklama: Biçimlendirmeyi temizle tuşu, mevcut metin biçimlendirmelerini temizler.

#20. PowerPoint’te yukarıdaki tuşun işlevi nedir?

Cevap: C) Eylem ekleme

Açıklama: PowerPoint’teki bu tuş, sunum sırasında eylemler eklemek için kullanılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ofis Uygulamaları Vize Deneme Sınavı -2

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ofis Uygulamaları Vize Deneme Sınavı -2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ofis Uygulamaları Vize Deneme Sınavı -2

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ofis Uygulamaları Vize Deneme Sınavı -2

Ofis Uygulamaları Vize Deneme Sınavı -2

Ofis Uygulamaları 1. Sınıf – Ünite 2

Word Uygulamasında Metin İşlemleri

Word uygulaması, kullanıcıların metinleri verimli ve estetik bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyan birçok özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden biri, karakter ve paragraf biçimlendirmeleridir. Karakter biçimlendirmesi, yazı tipi, yazı boyutu, yazı rengi ve vurgu gibi seçenekleri içerirken, paragraf biçimlendirmesi hizalama, satır aralığı ve girinti oluşturma gibi seçenekleri içerir.

Metni yatay olarak hizalamak için sekme kullanılır. Sekmeler, metni belirli bir hizaya getirmek için kullanılan yapılardır. Sekme oluşturma tuşu, Tab tuşudur ve bu tuş, metni belirli bir hizaya getirmek için kullanılır.

Word uygulamasında, belgenin tümünde veya belli bir bölümünde uygulanan belirli bir biçimlendirme ayarları topluluğuna stil denir. Stil, metnin tümünde tutarlılığı sağlamak için kullanılır. Biçimlendirmeyi temizleme tuşu, mevcut metin biçimlendirmelerini temizler ve metni varsayılan duruma getirir.

Dikey bir çizgi oluşturan sekme türü, çubuk sekmesidir. Çubuk sekmesi, metin içinde belirli bir hizalama sağlamak için kullanılır. Satır aralığını ayarlama butonu, metin satırları arasındaki aralığı ayarlar. Bu, metnin daha okunabilir ve estetik olmasını sağlar. Biçimsel özellikleri gösterip/gizleme tuşu ise paragraf işareti (¶) tuşudur ve bu tuş, metin içindeki gizli biçimlendirme karakterlerini gösterir veya gizler.

Word uygulamasındaki bu özellikler, kullanıcıların metinlerini daha profesyonel ve etkili bir şekilde düzenlemelerine olanak tanır. Bu da, belgelerin daha okunabilir ve estetik olmasını sağlar.

Word Uygulamasında Metin İşlemleri

Ofis Uygulamaları 1. Sınıf – Ünite 2: Word Uygulamasında Metin İşlemleri

1- Word uygulamasında kaç çeşit sekme türü vardır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Cevap: 5

Açıklama: Word uygulamasında beş çeşit sekme türü bulunmaktadır: sol, sağ, ortala, çubuk ve ondalık sekme.

2- Karakter biçimlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Yazı tipi
B) Yazı boyutu
C) Yazı rengi
D) Vurgu
E) Hizalama

Cevap: Hizalama

Açıklama: Hizalama, karakter değil, paragraf biçimlendirmesi ile ilgilidir.

3- Word uygulamasında paragraf biçimlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Hizalama
B) Satır aralığı
C) Girinti oluşturma
D) Metni çerçeveleme
E) Yazı tipi

Cevap: Yazı tipi

Açıklama: Yazı tipi, karakter biçimlendirmesi ile ilgilidir, paragraf biçimlendirmesinde yer almaz.

4- Metni yatay olarak hizalamak için kullanılan yapılara ne denir?

A) Sekme
B) Girinti
C) Stil
D) Font
E) Cilt payı

Cevap: Sekme

Açıklama: Sekmeler, metni yatay olarak hizalamak için kullanılır.

5- Klavyede sekme oluşturma tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt
B) Alt Gr
C) Shift
D) Tab
E) Space

Cevap: Tab

Açıklama: Tab tuşu, sekme oluşturmak için kullanılır.

6- Belgenin tümünde veya belli bir bölümünde uygulanan belirli bir biçimlendirme ayarları topluluğuna ne denir?

A) Stil
B) Sekme
C) Paragraf
D) Biçimlendirme
E) Pano

Cevap: Stil

Açıklama: Stil, belgenin tamamında veya belirli bir bölümünde uygulanan biçimlendirme ayarları topluluğudur.

7- Word uygulamasında Ofis uygulamaları ünite2 soru 7 tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metni temizle
B) Biçimlendirmeyi temizle
C) Çerçeve oluşturma
D) Metni girintileme
E) Yazı tipini değiştirme

Cevap: Biçimlendirmeyi temizle

Açıklama: Biçimlendirmeyi temizle tuşu, mevcut metin biçimlendirmelerini temizler.

8- Dikey bir çizgi oluşturan sekme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sol
B) Sağ
C) Ortala
D) Çubuk
E) Ondalık

Cevap: Çubuk

Açıklama: Çubuk sekme türü, dikey bir çizgi oluşturur.

9- Word uygulamasında Ofis uygulamaları ünite 2 soru 9 butonunun işlevi nedir?

A) Girinti ayarlama
B) Numaralandırma
C) Satır aralığı ayarlama
D) Metni kaydırma
E) Paragraf oluşturma

Cevap: Satır aralığı ayarlama

Açıklama: Satır aralığını ayarlama butonu, metin satırları arasındaki aralığı ayarlar.

10- Word uygulamasında biçimsel özellikleri gösterip/gizleme tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ünite2 soru 10 -a-min

B) ünite2 soru 10 -b-min

C) Ofis uygulamaları ünite2 soru 10 -c-min

D) ünite2 soru 10 -d-min

E) ünite2 soru 10 -e-min

Cevap: A) ünite2 soru 10 -a-min

Açıklama: ¶ tuşu, biçimsel özellikleri gösterip/gizler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Ofis Uygulamaları Web Tasarımı ve Kodlama
Auzef Bilgisayar Programcılığı-min telegram

Bilgisayar Programcılığı ve Web Tasrım ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Vize Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!