(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1.oturum)

#1. Hz. Peygamber vefat eden bir kişinin cenazesine katılmanın, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından olduğunu belirtmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

#2. Hz. Ayşe şöyle anlatır: “Allah Resulü, evinde herhangi bir insan gibi dav – ranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu. Bu metinde Hz. Peygamber’in han – gi yönü vurgulanmaktadır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi hidayet kavramının zıddını ifade etmektedir?

#4. O, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın yolu dur. Dikkat edin sonunda bütün işler Allah’a döner. (Şûrâ suresi, 53. ayet) Bu ayette altı çizili bölümde işaret edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Kur’an-ı Kerim’de zerre kadar hayır yapanın mükâfatını, zerre kadar kötülük yapanın da cezasını ahirette göreceği belirtilir. Bu metinde aşağıdaki mesajlardan hangisi vurgulanmaktadır?


#6. Sözlükte “iki şey arasındaki perde, engel” anlamına gelir, ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatını ifade eder. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#7. “Sen elbette yüce bir ahlaka sahip – sin.” (Kalem suresi, 4. ayet) Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulan – maktadır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in münafıklık göstergesi olarak ifade ettiği davranışlar arasındadır?

#9. “Cihat” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

#10. Tekfin kavramı cenaze ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


#11. “Hakka yürümek” deyimi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

#12. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde ba’s olayından bahsedilmektedir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de cennet için kullanılan isimlerden biri değildir ?

#14. “Yıldızlar dağılıp saçıldığında, de – nizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; her insan dünyada neleri yaptığını ve neleri yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?” (İnfitâr suresi, 1-6. ayetler) Bu ayetlerden aşağıdakilerin han – gisine ulaşılamaz ?

#15. “Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları ola – maz. Allah’ın ve Resulü’nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.” (Ahzâb suresi, 36. ayet) Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi görevi öne çıkmaktadır?


#16. “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesin – de yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etra – fından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet) Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i sitte arasında yer alır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi peygam – berlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

#19. Allah için kullanıldığında Allah’ın kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı cömertliğini ifade eder. İnsan için kullanıldığında ise kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde iman ve salih amel arasındaki ilişki vurgulanmaktadır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!