Bilişim hukuku

Bilişim hukuku

Bilişim hukuku

 

Bilişim Hukuku Online Test

#1. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca hukuka aykırı içeriğe erişimin engellenmesi amacıyla kullanılan tekniklerden biridir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) yazışma diline örnek olarak gösterilemez?

#3. Aşağıdakilerden hangisi internet ortamıyla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na danışmanlık yapmakla görevlidir?

#4. 5651 sayılı Kanun’a 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile eklenen ek madde 3 ile 2016 yılında kapatılan organ aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Hem verilerin işlenmesini hem de bu işlemin sonucunun aktarılmasını ifade eden akademik ve mesleki disipline ne ad verilir?

#6. İnternet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumlu olan internet süjesi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. İnternet süjelerinin yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleyen temel Kanun aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Alan adları sisteminin teknik yönetimi, protokol parametrelerinin belirlenmesi ve kök sunucu sistemi yönetimi işlevlerini koordine etmekle görevli olan uluslararası kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#9. İnternetin ortaya çıkışında önemli rol oynayan ABD’de hazırlanan askeri projeye ne ad verilir?

#10. İnternet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak öngörülen gerekli tedbirleri almakla yetkili kılınan organ aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler

Daha fazlası için Üye Ol

Tekrar dene

Daha fazlası için Üye Ol

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, elektronik ortamlarda, iletişim, bilgi ve belge paylaşımının sağlanmasının hukuki çerçevesi ve sonu&#x

E7;ları ile bu ortamlarda vukuu bulan hukuka aykırı fiillere ilişin yaptırımların
öngörüldüğü mevzuatın (uluslararası antlaşmalar,
kanun, yönetmelik vs.) oluşturduğu hukuk normlarının tamamına verilen bir isimdir. Bu anlamda,
internet ve elektronik ortam ile bilgi ve iletişim
teknolojilerine ilişkin mevzuat, bu hukuk alanının
ana eksenini oluşturmaktadır (Turan, 2016: 35).

Facebook
WEB TASARIMVE KODLAMA GRUBU
Bilişim hukuku
Web Tasarım Ve Kodlama
Web Tasarım ANASAYFA
DGS20191817
DGS ANASAYFA
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
AUZEF 2. ÜNİVERSİTE
AUZEF 2. ÜNİVERSİTE
Ales 2019 Kasım
Ales 2019 Kasım
error: Content is protected !!