Açık Kaynak İşletim Sistemleri

Auzef Açık Kaynak İşletim Sistemleri Deneme Sınavları

2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Açık Kaynak İşletim Sistemleri

Açık Kaynak İşletim Sistemleri 2023-2024 Final Soruları

Açık Kaynak İşletim Sistemleri: Özgürlüğün ve Esnekliğin Dünyası

Açık kaynak işletim sistemleri, kullanıcılarına kodu değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğü sunarak bilgisayar dünyasında önemli bir yer edinmiştir. 2023-2024 Açık Kaynak İşletim Sistemleri final sınavı soruları, bu alandaki temel kavramları ve sistemleri ele almaktadır. Bu makalede, sınav soruları üzerinden açık kaynak işletim sistemlerinin çeşitli yönlerini inceleyeceğiz.

Editörler ve Aygıt Dosyaları

Açık kaynak işletim sistemlerinde kullanılan popüler metin düzenleyicilerden biri GNOME’un Gedit editörüdür. Linux işletim sistemlerinde, sistemdeki donanımla haberleşmeyi sağlayan dosyalar “aygıt dosyaları” olarak adlandırılır. Bu dosyalar, donanım bileşenlerinin yazılım aracılığıyla kontrol edilmesini sağlar.

Çalışma Dizini ve Windows İşletim Sistemi

Linux işletim sistemlerinde /run dizini, çalışmaya hazır programların veya süreçlerin bilgilerini barındırır. Bu sınavda ayrıca Microsoft Windows işletim sisteminin tarihine de yer verilmiş, özellikle Windows 95 sürümünün başarısına dikkat çekilmiştir.

Editör Programlarının İşlevleri

Bir editör programının asıl işlevi, metin ve kod düzenlemesi yapmaktır. Bu programların ağ oluşturma gibi işlevleri bulunmamaktadır. Editörler, programlama ve doküman hazırlama süreçlerinde kritik öneme sahiptir.

Ubuntu ve Android İşletim Sistemleri

Ubuntu sürümleri, belirli bir isimlendirme düzenine sahip olup, her sürüm bir önceki sürümden sonraki harfle başlar ve genellikle iki kelimeden oluşur. Android işletim sisteminin sadece tabletlerde kullanılan sürümü “Honeycomb” olarak bilinir.

Linux Terminali ve Ağ Teknolojileri

Linux işletim sistemlerinde terminal, komutların girilip işlenmesini sağlar. Her Linux sürümünde farklı terminal çeşitlerinin bulunması zorunlu değildir. Linux, e-mail, web, veri tabanı gibi birçok ağ ve internet teknolojisini destekler.

Komutlar ve İşletim Sistemleri

Linux’ta kullanılan komutlarla ilgili sorularda, “cp” komutunun yanlış bir şekilde “Change Process” olarak ifade edilmesi, bu komutun aslında “copy” yani kopyalama işlemi için kullanıldığını gösterir. Ayrıca, Linux’ta kullanılan “locate” komutu, Windows’ta karşılık gelen “Search” işlevine sahiptir.

UNIX ve Ara Yüz Katmanları

Açık kaynak işletim sistemleri arasında UNIX, birçok modern işletim sisteminin temelini oluşturur. İşletim sistemlerinin farklı katmanlarından biri olan “ara yüz”, kullanıcıların sistemi kolayca kullanmalarını sağlayan kullanıcı arayüzüne işaret eder.

Android ve Yazılım Lisansları

Android işletim sistemi genellikle Samsung gibi Android tabanlı cihazlarda kullanılırken, Apple iPhone gibi iOS tabanlı cihazlarda bulunmaz. Yazılım lisansı, yazılımın nasıl kullanılacağına dair yapılan anlaşmadır ve kullanıcıların yazılımı nasıl kullanabileceklerini belirler.

Sonuç

Açık kaynak işletim sistemleri, teknoloji dünyasında esneklik ve özelleştirme imkanları sunarak önemli bir yere sahiptir. Bu sistemlerin anlaşılması ve kullanılması, bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliği alanında temel bir beceri olarak kabul edilmektedir. Bu alandaki bilgi ve beceriler, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için değerli ve uygulanabilir niteliktedir.

@lolonolo_com

Açık Kaynak İşletim Sistemleri 2023-2024 Final Soruları

1. “….. GNOME’un kendi metin düzenleyicisidir.” olarak ifade edilen editör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geany
B) KWrite
C) Gedit
D) Atom
E) Emacs

Cevap : C) Gedit

2. “….. Linux’ta sistemde bulunan donanım ile haberleşmeyi gerçekleştiren dosyalardır.” olarak verilen bir ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sistem dosyaları
B) Kullanıcı dosyaları
C) Uygulama dosyaları
D) Aygıt dosyaları
E) Haberleşme dosyaları

Cevap : D) Aygıt dosyaları

3. Programcılıkta, çalışmaya hazır programlar için “run edilir” tanımı kullanılmaktadır. Buna göre Linux’ta /run dizininin aşağıdaki dosyaların hangisini tutması beklenir?

A) Kesinti dosyaları
B) Çalışan dosyalar
C) Sistem dosyaları
D) Servis dosyaları
E) Kullanıcı dosyaları

Cevap : B) Çalışan dosyalar

4. Microsoft Windows işletim sisteminin şu anki başarısında büyük katkısı olan ve günümüzde işletim sistemleri derslerinde hala hakkında konuşulan işletim sistemi versiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Windows 7
B) Windows 2.1
C) Windows 8
D) Windows 10
E) Windows 95

Cevap : E) Windows 95

5. Bir editör programın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) İçeriklerin düzenlenmesini sağlaması
B) Metinlerde değişiklik yapabilmesi
C) Videolar üzerinde işlem yapabilmesi
D) Programlama için ortam sunması
E) Bilgisayar ağı oluşturması

Cevap : E) Bilgisayar ağı oluşturması

6. Aşağıdakilerden hangisi Ubuntu sürümlerinin isimlerinin bir özelliği değildir?

A) İki kelimeden oluşurlar
B) Mitolojik hayvanlardan faydalanırlar
C) Her sürüm bir önceki sürümden sonraki harfle başlar
D) Oluştukları kelimelerin baş harfleri aynıdır
E) Her ismin içerisinde gizli olarak yerleştirilmiş bir Ubuntu kelimesi bulunmaktadır

Cevap : E) Her ismin içerisinde gizli olarak yerleştirilmiş bir Ubuntu kelimesi bulunmaktadır

7. Android işletim sisteminin sadece tabletlerde kullanılan sürümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jelly Bean
B) Marshmallow
C) Gingerbread
D) Ice Cream Sandwich
E) Honeycomb

Cevap : E) Honeycomb

8. Linux’ta komutların çalıştırıldığı terminal ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Komutları işlem yapması için işletim sistemine verir.
B) Her Linux sürümünde birçok farklı çeşit terminal bulunmak zorundadır.
C) Kullanıcıların girdiği komutları alır.
D) Komutların sonuçlarını kendi üzerinde gösterir.
E) Temelde basit bir programdır.

Cevap : B) Her Linux sürümünde birçok farklı çeşit terminal bulunmak zorundadır.

9. Linux’un e-mail, web, veri tabanı, POP3, proxy, güvenlik duvarı gibi teknolojileri destekliyor olması aşağıdakilerden hangi işlevi yerine getirdiğini göstermektedir?

A) Yazılım mühendisliği
B) Ağ ve internet teknolojileri
C) Yapay zeka
D) Gömülü sistemler
E) Siber saldırılar

Cevap : B) Ağ ve internet teknolojileri

10. Aşağıda Linux’ta kullanılan komutlar ve açıklamaları verilmiştir. Hangisi yanlış bir eşleştirmedir?

A) rm: Remove – Kaldır
B) cp: Change Process – İşlem Değiştir
C) chmod: Change Mod – Mod Değiştir
D) mkdir: Make Directory – Dizin Oluştur
E) ls: List – Listele

Cevap : B) cp: Change Process – İşlem Değiştir

11. Aşağıdakilerden hangisi Linux’taki kapatma, silme ve temizleme komutları kategorisine girmemektedir?

A) shutdown
B) clear
C) kill
D) free
E) exit

Cevap : D) free

12. Bir işletim sisteminin Samsung akıllı telefonlarda kullanılması ve telefon satın alındığında o işletim sistemi için de bir ücret ödenmiş olması, işletim sisteminin aşağıdaki özellik çiftlerinden hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

A) Mobil – kapalı kaynak kodlu
B) Mobil – açık kaynak kodlu
C) Masaüstü – kapalı kaynak kodlu
D) Sunucu – kapalı kaynak kodlu
E) Masaüstü – açık kaynak kodlu

Cevap : A) Mobil – kapalı kaynak kodlu

13. Linux’ta bulunan /dev dizini aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır ve hangi amaçla kullanılmaktadır?

A) DevOps – yazılım geliştirmede kullanılmaktadır.
B) devir – mikroişlemcilerde kullanılmaktadır.
C) device – aygıt yönetiminde kullanılmaktadır.
D) devre – elektronik devrelerde kullanılmaktadır.
E) devlet – resmî işlemlerde kullanılmaktadır.

Cevap : C) device – aygıt yönetiminde kullanılmaktadır.

14. Aşağıdaki editörlerden hangisi bir bilgisayar kodu geliştirme ortamı olarak ifade edilebilir?

A) Atom
B) Gedit
C) Geany
D) Visual Studio
E) GNU Emacs

Cevap : D) Visual Studio

15. Linux’taki pek çok komutun, Windows’ta da karşılıkları bulunmaktadır. Linux’ta bulunan hangi komutun Windows’taki karşılığı Search komutudur?

A) locate
B) grep
C) sort
D) whatis
E) find

Cevap : A) locate

16. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi, diğerlerinin temeli konumundadır?

A) Minix
B) IBM AIX
C) BSD
D) UNIX
E) HP-UX

Cevap : D) UNIX

17. Aşağıda yer alan kavramlardan hangisi, işletim sistemlerinin farklı bir katmanı ile ilgilidir?

A) Ara yüz
B) Görev
C) İş
D) Dosya
E) İşlem

Cevap : A) Ara yüz

18. Aşağıdaki cihazların hangisinde bir Android işletim sürümü olması beklenmez?

A) Apple İphone 14 Pro Max cep telefonu
B) Samsung Note 5 cep telefonu
C) Swatch akıllı saat
D) Asus marka bir tablet
E) HTC marka bir tablet

Cevap : A) Apple İphone 14 Pro Max cep telefonu

19. Yazılımlarda kullanılan lisans kavramı ne anlama gelmektedir?

A) Yazılımın kullandığı veri bilgileri
B) Yazılımın hangi işletim sistemi üzerine yükleneceği bilgisi
C) Yazılımın kullanılması ile ilgili yapılan anlaşma
D) Yazılımın yüklenmesi ile ilgili kurallar
E) Yazılımın ücret bilgilerinin tutulduğu doküman

Cevap : C) Yazılımın kullanılması ile ilgili yapılan anlaşma

20. Linux’ta ve birçok sistemde sistemin bir ağ bağlantısı olup olmadığını tespit etmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) server
B) www
C) ping
D) network
E) file

Cevap : C) ping

Açık Kaynak İşletim Sistemleri

AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Auzef Bilgisayar Programcılığı
Lolonolo Telegram Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

Auzef sınav soruları, çıkmış sorular, deneme sınaları hepsi lolonolo’da ücretsiz.

r_page_title -->
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!