Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi

Vize
Final

 

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi Ders Kitabı
Ders notları

Ders Hakkında

Ülkemiz afete maruz kalma ve afet tehlikelerini sıklıkla yaşama açısından oldukça riskli bir konumdadır. Bulunduğu coğr

afi konum itibariyle dünyada önde gelen deprem bölgelerinden birisinde yer almakta, her on yılda yaşamış olduğu birkaç küçüklü ve büyüklü depremle ciddi mal ve insan kaybı yaşamaktadır.

Üniteler

1. Afet Psikolojisine Giriş
2. Afetler, Toplum Psikolojisi Ve Olaylar
3. Afetin Biyolojik Ve Psikolojik Etkileri
4. Afetin Çocuklar Ve Özürlüler Üzerindeki Etkileri
5. Afetin Ruh Sağlığımıza Etkileri: Akut Stres Bozukluğu Ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (ptsb)
6. Afet Ve Nörozlar
7. Bir Halk Sağlığı Problemi Olarak Afet
8. Sosyoloji Bilimine Genel Bakış
9. Afet Sosyolojisinin Genel Kavramsal Çerçevesi
10. Afet Risk Azaltma Ve Sosyal Açıdan Afetlerden Zarar Görebilirlik
11. Afetlere Yönelik Direnç Ve Afetlerin Neden Olduğu Sosyal Değişimler
12. Afet Ve Din İlişkisi
13. Meydana Gelmiş Afetlere Yönelik Sosyolojik Bir İnceleme: 1999 Kocaeli Depremi
14. Türkiye’de Ve Dünyada Yaşanan Diğer Büyük Afetlere Yönelik Sosyolojik İncelemeler

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Lolonolo outube kanalı

Lolonolo - youtube ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Auzef Online deneme sınavları
vize final

Auzef çıkmış soru cevaplar , auzef online deneme sınavları , auzef vize soruları , auzef finalk sorualrı , auzef çan eğrisi

Auzef Online Sınav

Auzef Online Deneme Sınavları
Auzef Vize Final Soruları

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!