Afet Yönetimi (1 ve 2)

Vize
Final
Auzef Afet Yönetimi
Afet Yönetimi 1 Ders Kitabı
Afet Yönetimi 1 Ders Kitabı

Ders Hakkında

Çalışma özellikle 2009 yılından
bu yana afet ve acil durum ile
ilgili kanunların, yönetmeliklerin
değişmesi

, kurum ve kurullar ile
ilgili yapılan değişiklikler göz
önüne alınarak hazırlanmıştır.

Üniteler

1. Afet Yönetimine Giriş
2. Afet Türleri
3. Dünyada Ve Türkiye’de Gerçekleşen Bazı Önemli Afetler
4. Afet Yönetimi Safhaları
5. Afet Yönetimi Sistemleri
6. Dünyada Afet Yönetimi
7. Afet İle İlgilenen Uluslararası Kuruluşlar
8. Türkiye’de Afet Yönetiminin Tarihçesi
9. Türkiye’de Afet Yönetimi Mevzuatı 1
10. Türkiye’de Afet Yönetimi Mevzuatı 2
11. Türkiye’de Kalkınma Planlarında Afet Yönetimi
12. Türkiye’de Afet Yönetimi Konusunda Örgütlenme 1
13. Türkiye’de Afet Yönetimi Konusunda Örgütlenme 2
14. Türkiye’de Afet Yönetim Süreci

Afet Yönetimi 2 Ders Kitabı
Afet Yönetimi 2 Ders Kitabı
Ders Hakkında

Afet; sadece doğal olaylar için değil,
insan ve teknolojik kaynaklı her türlü
olay için de kullanılabilir. Afet tanımı
için olayın kapladığı alan değil, etkisi
ve mevcut kaynakların yeterli olup olmama
durumu önemlidir.

Üniteler

1. Afet Yönetimi Kavramlar
2. Afet Yönetimi Evreleri
3. Kayıp Ve Zarar Azaltma Evresi
4. Hazırlık Evresi- Afete Karşı Hazırlık Dönemi
5. Hazırlık Evresi – Erken Uyarı Sistemleri
6. Müdahale Evresi – Afet Sırasında Müdahale
7. Müdahale Evresi – Etki Analizi
8. Müdahale Evresi – Yönetim Ve İletişim
9. İyileştirme Evresi
10. Yeniden Yapılandırma Evresi
11. Türkiye’de Afet Yönetim Süreci
12. Afetlerde Triyaj
13. Acil Eylem Planlaması
14. Acil Eylem Planlaması-Uygulama

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Lolonolo outube kanalı

Lolonolo - youtube ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Auzef Online deneme sınavları
vize final

Auzef çıkmış soru cevaplar , auzef online deneme sınavları , auzef vize soruları , auzef finalk sorualrı , auzef çan eğrisi

Auzef Online Sınav

Auzef Online Deneme Sınavları
Auzef Vize Final Soruları

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!