Bakım Ve Onarımda İş sağlığı Ve Güvenliği

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları
2022-2023 Bütünleme Soruları

Bakım Ve Onarımda İş sağlığı Ve Güvenliği

Bakım Ve Onarımda İş sağlığı Ve Güvenliği İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Ders Kitabı

 

Bakım Ve Onarımda İş sağlığı Ve Güvenliği 2022-2023 Final Soruları

1. Arıza ortaya çıktıktan sonra yapılan onarım işlemi hangi bakım tipine girer?

A) Düzeltici bakım
B) Sistemli bakım
C) Önleyici bakım
D) Koruyucu bakım
E) Kestirimci bakım

Cevap : A) Düzeltici bakım

2. Aşağıdakilerden hangisi gemilerde bakım onarımı gerekli kılacak zorunlu nedenlerden değildir?

A) Armatörün talebi
B) Makine hasarı
C) Çatlaklar
D) Korozyon
E) Yapıların yanlış hizalanması

Cevap : A) Armatörün talebi

3. Aşağıdakilerden hangisi merdivenlerle çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Zeminin kaygan olmaması
B) Uzun süreli çalışmama
C) Çalışanın yüzünün merdivene dönük olması
D) İki nokta teması
E) İşe uygun ve yeterli yükseklikte olması

Cevap : D) İki nokta teması

4. I. Yüksekte çalışmanın tanımı
II. Yüksekte yapılan çalışmalarda uyulacak hususlar
III. İlgili standartlara atıflar ile alınacak teknik önlemlerin detayları
IV. Zincir kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler
Yukarıdakilerden hangileri Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde yer alır?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

Cevap : D) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi İSG konusunda işverenin sorumluluklarından değildir?

A) Çalışanların görüşlerini alma
B) İş yeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma
C) Risk değerlendirmesi yapma
D) Çalışan temsilcisi belirleme
E) Mevzuat hazırlama

Cevap : E) Mevzuat hazırlama

6. Aşağıdakilerden hangisi kontrol hiyerarşisinde etkinlik açısından en üstte yer alır?

A) Yerine koyma
B) İdari önlemler
C) Mühendislik önlemleri
D) Yok etme
E) KKD kullanımı

Cevap : D) Yok etme

7. “Toprak temasları, kısa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen bağlama olayları ya da rezonans etkileriyle oluşan bir aşırı gerilimdir.” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hata gerilimi
B) İç aşırı gerilim
C) Dış aşırı gerilim
D) Kaçak akım
E) Aşırı gerilim

Cevap : B) İç aşırı gerilim

8. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı ve güvenli bir bakım için gerekli beş temel kural içinde sayılamaz?

A) Uygun ekipman kullanma
B) Bakım işini bir an önce bitirme
C) Çalışma alanını güvenli hale getirme
D) Planlama
E) Son kontrol yapma

Cevap : B) Bakım işini bir an önce bitirme

9. Yangın ve patlamaya neden olan ve zeminde biriken, renksiz, tatlı kokulu gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klor
B) Karbon dioksit
C) Sülfür dioksit
D) Benzin buharı
E) Hidrojen sülfür

Cevap : D) Benzin buharı

10. Etrafı düşmeye karşı kenar koruma sistemi ile çevrilmiş bir platformdan oluşan ve ulaşılmak istenen çalışma yerine uzatılabilen taşınabilir ekipmana ne ad verilir?

A) Yükseltilebilen seyyar iş platformu
B) Erişim kulesi
C) Sütunlu çalışma platformu
D) Merdiven
E) İskele

Cevap : A) Yükseltilebilen seyyar iş platformu

11. Aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışma ekipmanı değildir?

A) Halat
B) Merdiven
C) İskele
D) Seyyar iş platformu
E) Erişim kulesi

Cevap : A) Halat

12. Aşağıdakilerden hangisi çalışan insandaki tehlikeli (güvensiz) davranışın nedenlerinden değildir?

A) Sağlıksız çevre koşulları
B) Meslek hastalığı
C) Genetik bozukluk
D) Organik yıpranma
E) Ergonomik düzende yetersizlik

Cevap : B) Meslek hastalığı

13. I. Kablolar zırhlı olmalıdır.
II. Sigortalar tehlike bölgesi içinde yer almalıdır.
III. Motorların çalıştırılmasına uzaktan kumanda eden tesisatın toza dayanıklı olmasına gerek yoktur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri patlayıcı ortamlarda teçhizatın korunması için alınacak önlemlerdendir?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) I ve II

Cevap : C) Yalnız I

14. Aşağıdakilerden hangisi yüksekten düşmede etkili olabilecek sağlıkla ilgili faktörlerden değildir?

A) Alt vücudun güçsüz olması
B) İlerlemiş yaş, yorgunluk
C) Zayıf görme
D) Şeker hastalığı
E) Hızlı çalışma temposu

Cevap : E) Hızlı çalışma temposu

15. Güvenlik ağları aşağıdaki sistemlerden hangisi içerisinde değerlendirilir?

A) Hareket kısıtlayıcı sistemler
B) Kapak sistemi
C) Düşmeyi durdurucu sistem
D) Kenar koruma sistemi
E) Çalışma konumlama sistemi

Cevap : C) Düşmeyi durdurucu sistem

16. I. Titrek ışık vermemelidir.
II. Keskin olmalıdır.
III. Hareketli parçaların bulunduğu yerlerde görüntü yanılmaları önlenmelidir.
Aydınlatma ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) I ve III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : C) I ve III

17. Aşağıdakilerden hangisi kenar koruma tiplerinden değildir?

A) Denge ağırlıklı sistem
B) Döşeme kenarı kelepçe sistemi
C) Kolon kelepçe sistemi
D) Çit
E) Merdiven

Cevap : E) Merdiven

18. Elde uyuşma hissinin oluştuğu, elin ve kolun hareketinin zorlaştığı etki alternatif akım için hangi akım aralıklarında gerçekleşir?

A) 5-15mA
B) 1-5mA
C) 15-25mA
D) 80-100mA
E) 25-80mA

Cevap : B) 1-5mA

19. Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Madde: 3’e
göre 25KW düzeyindeki bir elektrik iç tesisi plan, proje hazırlanması ve imzalanması işinde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yetkilidir?

A) Yalnız 3. Grup
B) 2. ve 3. Grup
C) Yalnız 1. Grup
D) Yalnız 2. Grup
E) 1. ve 2. Grup

Cevap : E) 1. ve 2. Grup

20. Standarda göre izin verilen azami düşme yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 m
B) 7 m
C) 6 m
D) 5 m
E) 10 m

Cevap : C) 6 m

 

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!