Beylikler Devri Mimarisi ve Sanatı

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
Vize Deneme-4 Final Deneme-4
2023 Final Soruları
Beylikler Devri Mimarisi ve Sanatı

 

Beylikler Devri Mimarisi ve Sanatı Vize Deneme-4

1. Korkuteli Alaeddin Camii’nde görülen gotik üslup özellikleri nedeniyle hangi yapı ile ortak özelliklere sahiptir?

a) Sivas Güdük Minare olarak bilinen kümbed ile
b) Ermenek Tol Medrese ile
c) Beyşehir Eşrefoğlu Camii’yle
d) Kırşehir Aşık Paşa Türbesi ile
e) Niğde Sungur Bey Camii’yle

Cevap : e)Niğde Sungur Bey Camii’yle

2. Eğirdir Ulu Camii minaresi nerede yer alması bakımından farklı bir örnektir?

a) Taçkapının hemen yan tarafında
b) Surların üzerinde
c) Avlusunun köşesinde
d) Caminin kapısının önündki meydanın ortasında
e) Taçkapısının doğrudan üzerinde

Cevap : b)Surların üzerinde

3. Eğirdir Ulu Camii planı açısından nasıl tanımlanabilir?

a) Ahşap direkli ve düz çatılı
b) Çok birimli ve birimlerinin üzeri kubbe örtülü
c) Merkezi kubbeli (merkezi planlı)
d) Kare planlı ve tek kubbeli mescit modeli
e) Ters T planlı (Zaviyeli)

Cevap : a)Ahşap direkli ve düz çatılı

4. Eğirdir Taş Medrese (Dündar Bey Medresesi)’nin plan şemasını aşağıdaki tanımlardan en iyi hangisi tanımlar?

a) Eyvanlı ve avlusunun üzeri kubbeyle örtülü
b) Eyvanlı, revaklı avlulu ve avlusunun üzeri kubbeyle örtülü
c) Eyvanlı, iki katlı ve avlusunun üzeri kubbeyle örtülü
d) Açık avlulu, revaklı, eyvanlı ve iki katlı
e) Açık avlulu, revaksız, eyvanlı ve iki katlı

Cevap : d)Açık avlulu, revaklı, eyvanlı ve iki katlı

5. Eğirdir Taş Medrese (Dündar Bey Medresesi) aşağıdakilerden hangisine sahip değildir?

a) U şeklinde avluyu çevreleyen revaklara
b) Devşirme malzeme kullanımına
c) On iki adet öğrenci hücresine
d) Tonozlu medrese hücreleri şebekeli tepe pencerelerine
e) Avluyu örten türk üçgenleri ile geçilen bir kubbeye

Cevap : e)Avluyu örten türk üçgenleri ile geçilen bir kubbeye

6. Aşağıdakilerden hangi tanım Antalya Mevlevihane’sinin planını en iyi açıklar?

a) Dört eyvanlı ve açık avlulu
b) Tek eyvanlı ve kapalı avlulu (kubbeli)
c) İki eyvanlı, iki katlı ve kapalı avlulu (kubbeli)
d) Tek eyvanlı ve açık avlulu
e) Eyvansız ve kapalı avlulu (kubbeli)

Cevap : b)Tek eyvanlı ve kapalı avlulu (kubbeli)

7. Selçuklu ve Beylikler dönemi tarikat yapıları sonraki devirlere kaynak olması bakımından aşağıdakilerden hangisi açısından önemlidir?

a) Üst örtüde tonoz kullanımı açısından
b) Figürlü bezeme açısından
c) Revaklı avluları açısından
d) Erken Osmanlı dönemi tabhaneli camilerin öncüsü olmalarından
e) İnşaat malzemesi kullanımı bakımından

Cevap : d)Erken Osmanlı dönemi tabhaneli camilerin öncüsü olmalarından

8. Antalya Zincirkıran (Zencîrşiken) Mübarizeddin Mehmed Bey’in kümbetinin planı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kare planlı ve kubbelidir.
b) Kare plan,sekizgen kasnak üzerine kubbelidir
c) Sekizgen gövde külahla örtülüdür
d) Eyvan tipi türbedir.
e) Onaltıgen gövde külahla örtülüdür.

Cevap : c)Sekizgen gövde külahla örtülüdür

9. Aşağıdakilerden hangisi Budala Sultan Türbesi’nin planını doğru tanımlar?

a) Kare planlı, piramit biçimli bir külahla örtülü
b) Sekizgen gövde piramit biçimli bir külahla örtülüdür.
c) Dikdörtgen planlı ve tonozla örtülüdür
d) Kare planlı ve kubbelidir
e) Baldaken tarzı açık bir türbedir ve kubbeyle örtülüdür

Cevap : a)Kare planlı, piramit biçimli bir külahla örtülü

10. Elmalı –Tekke Köyü’ndeki Abdal Musa Tekkesi hangi tarikatla ilişkilidir?

a) Halvetilik
b) Mevlevilik
c) Kadirilik
d) Sünbüliyye
e) Bektaşilik

Cevap : e)Bektaşilik

11. Antalya Yivli Minare Camii’nin plan şemasındaki iç mekana yansıyan sıkıntı nedir?

a) İbadet mekanında fazlaca sütun bulunması
b) Mekana girişi sağlayan kapıların yerlerinin seçimi
c) Üst örtü tercihleri
d) Mihrabın konumu
e) Bezeme

Cevap : a)İbadet mekanında fazlaca sütun bulunması

12. Antalya Yivli Minare Camii’nde çok birimli camilerin gelişimi açısından önemli ilk ne uygulanmıştır?

a) Bütün birimler ilk defa tonoz örtülüdür
b) İlk defa taçkapı hizasındaki sahında kubbe yanlarda tonoz uygulanmıştır
c) Sadece mihrap önündeki bölüm ilk defa kubbelidir
d) Bütün birimler ilk defa kare planlı ve kubbelidir
e) Taçkapı eksenindeki kubbeler ilk defa yanlardaki birimlere göre yüksek tutulmuştur

Cevap : d)Bütün birimler ilk defa kare planlı ve kubbelidir

13. Antalya Yivli Minare Camii ile ilgili olarak aşağıdaki hangi özelliği doğrudur ve cami bu özelliği nedeniyle önemlidir?

a) Süslemelerinde karşılaşılan motifler açısından
b) Zengin ve kaliteli malzeme kullanımı açısından
c) Çok birimli cami şemasının gelişimi açısından
d) Büyük bir külliye olması açısından
e) Figürlü bezeme açısından

Cevap : c)Çok birimli cami şemasının gelişimi açısından

14. Antalya Yivli Minare Camii’nin kuzey duvarının üst kesiminde sıralanan pencerelerden en batıda yer alan pencerenin ne ile ilişkili olduğu düşünülmektedir?

a) Minareye caminin içinden geçiş sağlayan bir açıklık olduğu
b) Mekanı aydınlatan pencerelerden biri olduğu
c) Dışarıya çıkışı sağlayan sonradan örülerek kısmen kapatılmış bir kapı olduğu
d) Hafifletme kemeri iken sonradan açılarak pencereye dönüştürüldüğü
e) Ahşap fevkani mahfilin kapısı olabileceği

Cevap : e)Ahşap fevkani mahfilin kapısı olabileceği

15. Hangisi Antalya Yivli Minare Camii’ne ait bir özellik değildir?

a) Korint sütun başlıkları kullanılmıştır.
b) Ana mekanda kapalı avlu fikri yaşatılmaya çalışılmıştır.
c) Devşirme malzeme kullanılmıştır.
d) Yapının tüm dış cephesi mermer malzeme ile kaplanmıştır.
e) Kubbeye geçiş prizmatik üçgenlerle sağlanmıştır.

Cevap : d)Yapının tüm dış cephesi mermer malzeme ile kaplanmıştır.

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!