Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi

Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi Deneme Sınavları

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Proje Kavramı
Proje Yönetimi
Plan Kavramı
Yazılım Projesi Kavramı
Yazılım Projesi Geliştirme Modelleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kapsam Yönetimi
İletişim Yönetimi
Tedarik Yönetimi
Zaman Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Risk Yönetimi
Kalite Yönetimi
Entegrasyon Yönetimi

Auzef Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi

 

Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi 2023 Final Soruları

1. Bilgi çağı yönetim akımı hangi tarihten sonra tam anlamıyla bir bilim şeklini almıştır?

A) 1975
B) 1930
C) 1950
D) 1945
E) 1964

Cevap : C) 1950

2. Aşağıdakilerden hangisi bir kaynak türü değildir?

A) Malzemeler
B) Mali varlıklar
C) Proje taslağı
D) Önceki projelerden elde ed,len tecrübeler
E) Proje personeli

Cevap : C) Proje taslağı

3. Yazılım projesi geliştirme aşamalarından biri olan ve öncelikle dikkat edilmesi gereken planlama aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Süre takvimlerinin belirlenmesi.
B) Müşteri ve üst yönetimin gözden geçirilmesi.
C) Kullanılacak kaynakların belirlenmesi.
D) Belirlenmiş süre ve mali kısıtların dikkate alınması.
E) İzlenecek yöntemin seçilmesi.

Cevap : B) Müşteri ve üst yönetimin gözden geçirilmesi.

4. Aşağıdakilerden hangisi çevik yöntemlerin ilkelerinden birisi değildir?

A) Sponsor yazılım ilerlemesinin birincil ölçüsüdür.
B) Sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir.
C) Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki sürekli özen ve çevikliği artırır.
D) Projenin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır.
E) Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en etkili yöntemi yüz yüze iletişimdir.

Cevap : A) Sponsor yazılım ilerlemesinin birincil ölçüsüdür.

5. Projenin kullanıcı istek, teknik gereksinim ve standartlarını karşılayacak şekilde hatasız geliştirilmesi için gerekli kontrol testleri yapmaktan sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımcı ürün geliştirici
B) Ürün yöneticisi
C) Arayüz geliştirici
D) Kalite / Test mühendisi
E) Sistem analisti

Cevap : D) Kalite / Test mühendisi

6. Kalite bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek …………..karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. şeklinde verilen tamamlamada boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Listeleri
B) İhtiyaçları
C) Paydaşları
D) Analizleri
E) Verileri

Cevap : B) İhtiyaçları

7. Bir Üniversitenin gelirlerini artıracak yeni bir bölüm açmaya / yaratmaya yönelik projeye onay verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Çevre üzerinde etkiler
B) Organizasyonun ihtiyacı
C) Teknolojik İlerleme
D) Pazardaki talep
E) Müşterilerin talebi

Cevap : B) Organizasyonun ihtiyacı

8. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım projesinin iletişim yönetimi kısmında yargıya dayalı metotlar arasında yer almaz?

A) Örneksel öngörü
B) Anketler
C) Tahminsel öngörüler
D) Delphi tekniği
E) Senaryo kurma

Cevap : C) Tahminsel öngörüler

9. Aşağıdakilerden hangisi bir projenin operasyon grubuna veya bir sonraki aşamaya aktarıldığını gösteren resmi dökümantasyondur?

A) Proje dosyaları
B) Proje kapanış belgeleri
C) Tarihsel bilgiler
D) Proje takvimleri
E) Risk listeleri

Cevap : B) Proje kapanış belgeleri

10. Aşağıdakilerden hangisi projede risk yönetiminin nasıl yaptırılacağını ve gerçekleşeceğinin açıklamak için izlenen yoldur?

A) Risk kırılım yapısı
B) Risk kategorileri
C) Risklerin tanımlanması
D) Risk yönetim planı
E) Risk olasılığı ve etkisinin tanımlanması

Cevap : D) Risk yönetim planı

11. Genellikle doğruluğu güvence altına almak için ürün kapsam tanımının çoğu zaman gözden geçirmeye imkan sağlayan girdi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araç ve teknikler
B) Öncelik şeması metodu
C) Organizasyonel süreç varlıkları
D) Proje kapsam bildirimi
E) Süreç varlıkları

Cevap : D) Proje kapsam bildirimi

12. “……….tarihsel bilgiler ile diğer değişkenler arasındaki istatistiksel ilişki kullanılarak maliyet, süre gibi aktivite parametreleri için tahmini değerler hesaplanır.” şeklinde verilen tanım aşağıdaki hangi tekniği açıklamaktadır?

A) Uzman görüşü
B) Örneksel tahmin
C) Parametrik tahmin
D) Yedek süre analizi
E) Üç nokta tahminleri

Cevap : C) Parametrik tahmin

13. “Seçilen satıcı en düşük sahip olma maliyetini sağlayacak mı? Yoksa başka sebeplerden dolayı mı bu satıcı seçildi?” gibi soruların cevabını veren seçim kriteri hangisidir?

A) Teknik kaynaklar
B) Yöntem yaklaşımı
C) Risk
D) İhtiyacın anlaşılması
E) Yaşam döngüsü maliyeti

Cevap : E) Yaşam döngüsü maliyeti

14. Aşağıdakilerden hangisi proje yönetimi planının güncellenebilecek öğelerinden birisi değildir?

A) Performans temel çizgisi
B) Kapsam temel çizgisi
C) Maliyet temel çizgisi
D) Tedarik yönetim planı
E) Zaman çizelgesi temel çizgisi

Cevap : A) Performans temel çizgisi

15. Aşağıdakilerden hangisi üst ve alt tanımlama sınırları, taraflar arasında yapılan sözleşmelere dayanan tekniktir?

A) Kıyaslama
B) Kontrol grafikleri
C) İstatistiksel örnekleme
D) Akış şeması
E) Deney tasarımı

Cevap : B) Kontrol grafikleri

16. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin olumlu sonuçlarından biri değildir?

A) Kontrolü sağlar
B) Kayıpları önler
C) Güvence sağlar
D) Belirsizliği önler
E) Üretimi yavaşlatır

Cevap : E) Üretimi yavaşlatır

17. Aşağıdakilerden hangisi fayda / maliyet analizinin avantajlarından birisi değildir?

A) Paydaş memnuniyetinde azalış
B) Aynı işin baştan yapılma durumlarının azaltılması
C) Üretkenlik artışı
D) Maliyetlerin düşmesi
E) Gereksiz maliyetlerin öngörülmesi

Cevap : A) Paydaş memnuniyetinde azalış

18. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım projesinin iletişim yönetimi kısmında gerçekleşen ilerlemeyi, planlanan ilerleme ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye olanak sağlayan tekniktir?

A) Proje yönetim planı
B) Organizasyon süreç varlıkları
C) Çalışma performans bilgileri
D) Çalışma performans ölçümleri
E) Bütçe tahminleri

Cevap : D) Çalışma performans ölçümleri

19. Aşağıdakilerden hangisi risklerin tanımlanması kısmında kullanılan bir girdi değildir?

A) Çevresel İşletme Faktörleri
B) Eski Risk Analizleri
C) Maliyet Yönetimi Planı
D) Paydaş Listesi
E) Zaman Çizelgesi Yönetimi Planı

Cevap : B) Eski Risk Analizleri

20. Projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar, maliyet alternatiflerinin tanımlanmasını ve değerlendirmesini kapsayan sürece ne ad verilir?

A) Proje maliyet tahmini
B) Aktivite maliyet tahmini
C) İşgücü maliyet tahmini
D) Yedek maliyet tahmini
E) Yönetim maliyet tahmini

Cevap : A) Proje maliyet tahmini

Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi

 

Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!