Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Bilgisayar Ağlarına Genel Bakışı
Bilgisayar Ağlarının Oluşturulması
Bilgisayar Ağlarının Oluşturulması
Fiziksel Aktarım Birimi
Ağ Cihazları
Analog Ve Dijital Haberleşme
Protokoller Ve Standartlar
Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama
Katmanlı Mimari
Osı Referans Modeli
Uygulama Katmanı
Taşıma Katmanı
Ağ Katmanı
Bağlantı Katmanı Ve Fiziksel Katman

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları
Ünite 1
Konu : Bilgisayar Ağlarına Genel bakış

Bilgisayar ağı kavramı ilk olarak hangi on yılda ortaya atılmıştır?

a) 1950’ler
b) 1960’lar
c) 1970’ler
d) 1980’ler
e) 1990’lar

Cevap : b) 1960’lar

Aşağıdakilerden hangisi İnternet için kullanılan bir tabirdir?

a) Alt ağ
b) Üst ağ
c) Ağların ağı
d) Kapsayan ağ
e) Geniş ağ

Cevap : c) Ağların ağı

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının uygulama alanları içerisinde yer almaz?

a) Haberleşme
b) Uzak erişim
c) Kaynak paylaşımı
d) Veri gönderme
e) Veri takip etme

Cevap : e) Veri takip etme

Aşağıdakilerden hangisi İnternet’in öncüsü olarak kabul edilen ağdır?

a) ARPANET
b) Ethernet
c) E-posta
d) SMTP
e) Yahoo

Cevap : a) ARPANET

Bir bilgisayar ağında veriyi fiziksel olarak aktarmak amacıyla aşağıda yer alanlardan hangisi kullanılabilir?

a) Kablolar
b) Outlook
c) Ethernet
d) SMTP
e) Gmail

Cevap : a) Kablolar

İnternet’in öncülü olarak kabul edilen ağ hangi yıl ilk kez iletişime başlamıştır?

a) 1967
b) 1961
c) 1969
d) 1962
e) 1972

Cevap : c) 1969

Aşağıdaki üçlülerden hangisi bize bir bilgisayar ağının sağladıkları arasında yer alır?

a) Veri gönderme, veri alma, kaynak paylaşımı
b) Haberleşme, uzak erişim, veri gizleme
c) Kaynak paylaşımı, veri değiştirme, veri alma,
d) Haberleşme, kaynak paylaşımı, kaynak doğrulama
e) Kural koyma, uzak erişm, kaynak paylaşımı

Cevap : a) Veri gönderme, veri alma, kaynak paylaşımı

ARPANET ilk olarak kullanılmaya başlandığında kaç farklı noktada yer alan bilgisayarlara erişim sağlanabiliyordu?

a) 4
b) 3
c) 5
d) 2
e) 7

Cevap : a) 4

İnternet ağı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) İnternet ağı içerisinde alt ağlar bulundurabilir.
b) Dev bir kapsayıcı ağdır.
c) İnternet ağından daha büyük bir ağ tasarlamak mümkün değildir.
d) İnternet ağı kendisine erişen kullanıcılara hizmet sunar.
e) İnternet ağı içerisinde bulunan kullanıcı sayısı başlangıcından bu yana yükseliş göstermiştir.

Cevap : c) İnternet ağından daha büyük bir ağ tasarlamak mümkün değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağları için doğrudur?

a) Bir bilgisayar ağında en az 10 adet bilgisayar yer alması gerekir.
b) Tüm bilgisayar ağları İnternet’e bağlıdır.
c) Bilgisayar ağları içerisinde yer alan veriler ağa bağlı tüm bilgisayarlar tarafından erişilebilir.
d) Bilgisayar ağları ağa bağlı olan kullanıcılara kaynak paylaşımı imkanı sunarlar.
e) Bir bilgisayar ağında en az üç adet bilgisayar yer alması gerekir.

Cevap : d) Bilgisayar ağları ağa bağlı olan kullanıcılara kaynak paylaşımı imkanı sunarlar.

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları Auzef Bilgisayar Ağları Ders kitabı pdf

Auzef Bilgisayar Ağları Ders kitabı

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!