Bilgisayar Organizasyonu

Bilgisayar Organizasyonu Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 2021 Final Soruları-1
Vize Deneme 2 2021 Final Soruları-2
Vize Deneme 3
Vize Deneme 4

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 6
Ünite 2 Ünite 7
Ünite 3 Ünite 8
Ünite 4 Ünite 9
Ünite 5 Ünite 10

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Giriş
Bilgisayar Sistemlerinde Veri Gösterimi
Bool Cebri Ve Dijital Mantık
Basit Bir Bilgisayar
Giriş / Çıkış Birimleri
Dma Ve Veri Yolu
İşlemci Ve Komut Seti Mimarileri
Bellek
Bilgisayar Ağları
Gömülü Sistemler

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Bilgisayar Organizasyonu 2021 Final Soruları-2

1. 101001012 sayısının 1’e tümleyeni kaçtır?

A) 10100000²
B) 11100101²
C) 01011010²
D) 10000001²
E) 01011011²

Cevap : C) 01011010²

2. çok amaçlı kullanılabilen kapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) NAND
B) XOR
C) NOR
D) NOT
E) AND

Cevap : A) NAND

3. 13DA8A2D sayısının big Endian gösteriminde 2. Baytta hangi sayı bulunur?

A) 1D
B) 13
C) DA
D) A2
E) 8A

Cevap : C) DA

4. Sık erişilen verileri ana bellekte depolamak yerine CPU ya daha yakın depolayarak bellek erişimini hızlandırmak için kullanılan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) RAM
B) Ana bellek
C) sabit disk
D) ön bellek
E) ara bellek

Cevap : D) ön bellek

5. Hangisi bir ağ bileşeni değildir?

A) Router
B) Bellek
C) Brigde
D) Link
E) Host

Cevap : B) Bellek

6. Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı bir bilgisayarın donanım birimlerinden değildir?

A) Kontrol birimi
B) Aritmetik ve mantık birimi
C) Bellek birimi
D) Derleyici
E) Giriş/ çıkış birimi

Cevap : D) Derleyici

7. Bir problemi çözmek için gereken mantıksal adım dizisi nedir?

A) Yazılım
B) Algoritma
C) Assembly
D) Assembler
E) Nesne kodu

Cevap : B) Algoritma

8. Aşağıdakilerden hangisi VMEbus görevlerindendir?

A) Cihazlar arasındaki etkileşimi kesin olarak tanımlayan protokolleri belirtmek
B) Arayüzlü cihazların dahili faaliyetlerini bozarak cihazlar arasında iletişimi engellemek
C) Performansın sistemin ara yüzü ile sinirh olduğu bir sistem sağlamak.
D) Tasarimcinin sistem uyumluluğunu etkileyerek maliyeti ve/veyaperformansi optimize için geniş bir tasarim araligi sağlamak
E) Sistem protokolunu açıklayan terminoloji ve tanimlan gizlemek.

Cevap : A) Cihazlar arasındaki etkileşimi kesin olarak tanımlayan protokolleri belirtmek

9. ASCII vey aEBCDIC kodu kullanılan karakter dizileri karakter başına ne kadar yer kaplar?

A) 1 bayt
B) 4 bit
C) 8 bayt
D) 1 bit
E) 4 bayt

Cevap : A) 1 bayt

10. 10100101² sayısının 2’ye tümleyenikaçtır?

A) 01011010²
B) 11011010²
C) 10000001²
D) 01011011²
E) 11011011²

Cevap : D) 01011011²

11. 8 bloklu bir ön bellekte doğrudan eşleme yöntemi ile ana belleğin 8. Bloğu ön belleğin hangi bloğuna eşlenir?

A) 2
B) 4
C) 0
D) 6
E) 8

Cevap : E) 8

12. 13DA8A2D sayısının littleEndian gösteriminde 2.Baytta hangi sayı bulunur?

A) 2D
B) 8A
C) 13
D) A2
E) DA

Cevap : B) 8A

13. Eşler arası ağ mimarisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Ağ üzerindeki her bilgisayarın eşit yeteneği ve sorumluluğu vardır.
B) istemciler ve sunucular arasında kesin bir ayrım yoktur.
C) Ağır yükler altında istemci/sunucuya göre daha düşük performanssunarlar.
D) İstemci/sunucu ağlarından daha basittirler.
E) Ağdaki her bilgisayar ya bir istemci ya da sunucudur.

Cevap : E) Ağdaki her bilgisayar ya bir istemci ya da sunucudur.

14. Hangi bellek türünü yeniden programlamadan önce içindeki verilerin silinmesi gereklidir?

A) PROM
B) EEPROM
C) Flash Bellek
D) EPROM
E) ROM

Cevap : D) EPROM

15. İletilen bilgilerin alıcı ana bilgisayarlar ile gönderen ana bilgisayarlar arasında taşındığı yollara ne ad verilir?

A) Link
B) Network
C) Brigde
D) Router
E) Host

Cevap : A) Link

16. Bir BOOL cebri değişkeni kaç farklı değer alabilir?

A) 4
B) 0
C) 3
D) 2
E) 1

Cevap : D) 2

17. İnternet hangi ag türündendir?

A) WLAN
B) PAN
C) LAN
D) MAN
E) WAN

Cevap : E) WAN

18. Ana bellek için ……. ve önbellek için…….. olacak şekilde her iki teknoloji de sıklıkla birlikte kullanılır. Boşluğa gelecek kelimeler hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A) ROM RAM
B) PROM-SRAM
C) DRAM-SRAM
D) DRAM-PROM
E) RAM-SRAM

Cevap : C) DRAM-SRAM

19. Dijital sistemlerde kullanılan en çok sayı sistemi hangisidir?

A) Ternary
B) Decimal
C) Hexadecimal
D) Octal
E) Binary

Cevap : E) Binary

20. Hangisi Multibus II alt Sistemlerinden değildir?

A) PCI-express baglantisi
B) G/ç genişletmeleri için iSBX veri yolu
C) Seri ve paralel sistem veri yollanı
D) Bellek genişletme veri yolu
E) CPU veri yolu

Cevap : B) G/ç genişletmeleri için iSBX veri yolu

21. Sistem veri yolu bileşenleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) adres veri yolu- talimat veriyolu- data veri yolu
B) adres veri yolu- DMA veri yolu- data veri yolu
C) adres veri yolu- kontrol veri yolu- data veri yolu
D) adres veri yolu-kontrol veri yolu- G/ç veri yolu
E) işlemci veri yolu- kontrol veri yolu- data veri yolu

Cevap : C) adres veri yolu- kontrol veri yolu- data veri yolu

22. Ağ referans modellerinin en üst katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel
B) Nakit
C) Sunum
D) Ağ
E) Uygulama

Cevap : E) Uygulama

23. Bir veya birkaç önceden belirlenmiş görevi gerçekleştirmek için tasarlanmış özel amaçlı bir sistemlere nedenir?

A) Gömülü sistem
B) RTOS
C) CPU
D) Network
E) İşletim sistemi

Cevap : A) Gömülü sistem

24. Hangisi Multibus II nin özelliklerinden değildir?

A) G/ç genişletmeleri için iSBX veri yolu kullanır.
B) CPU-bellek veri yolu ve sistem veri yolu arasındaki etkinliklerin ayrılmasıyla yüksek performansı elde edilir.
C) Ses ve görüntü için HDMI aktarımını destekler.
D) Dağıtık bir tahkim şeması kullanır.
E) Ara bağlantı alanındaki durumu kendi kendine test etme ve raporlama yeteneğine sahiptir.

Cevap : C) Ses ve görüntü için HDMI aktarımını destekler.

25. Aranan verinin bulunduğu Ana bellek bloğunun tamamının ön belleğe yüklenmesine ne denir?

A) Bütünsellik ilkesi
B) Tamamlama ilkesi
C) Yerellik ilkesi
D) Topluluk ilkesi
E) Blok ilkesi

Cevap : C) Yerellik ilkesi

26. 13DABA2D sayısının BİG ENDİAN gösteriminde 2. Baytta hangi sayı bulunur?

Cevap : BA

27. Aynı yonga üzerinde inşa edilmiş işlemci,bellek ve diğer destek birimleri bütününe ne ad verilir?

Cevap : Mikro işlemci

 

Bilgisayar Organizasyonu Auzef Bilgisayar Organizasyonu Ders kitabı pdf

Auzef Bilgisayar Organizasyonu Ders kitabı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!