Dopingle Mücadele

Auzef Dopingle Mücadele Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
Çıkmış Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Dopingle Mücadele 2023-2024 Final Soruları

Dopingle Mücadelede Bilinçlendirme: Sporun Temiz Kalması İçin Bir Rehber

Sporun ruhu, adil oyun ve mükemmelliğe olan bağlılıktır. Ancak, rekabetin yoğun olduğu bu dünyada, bazı sporcular ve takımlar, başarıyı hızlandırmak için yasaklı maddeler ve yöntemler kullanma yoluna gidebiliyor. Bu durum, dopingle mücadele kurumlarının ve eğitim programlarının önemini artırıyor. lolonolo_com olarak, dopingle mücadelede bilinçlendirme ve eğitim süreçlerini anlamak, bu zorlu mücadelede önemli bir adımdır. Bu makalede, dopingle mücadelede karşılaşılan zorluklar ve sporcuların karşılaşabileceği çeşitli durumlar üzerinde durulacak.

Yasaklı Maddeler ve Yöntemler

Yasaklı maddeler listesi, müsabaka içi ve dışı dönemlerde sporcuların kullanımına kapalı olan maddeleri ve yöntemleri içerir. Bu listeler, sporcuların sağlığını korumak ve adil rekabeti sağlamak amacıyla düzenli olarak güncellenir. “Her zaman yasaklı” kategorisinde yer alan maddeler, sporcuların performansını yapay şekilde artıran ve sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan maddelerdir.

Biyolojik Pasaport ve Test Standartları

Sporcular üzerinde yapılan testler, adil bir rekabet ortamının korunması için kritik öneme sahiptir. Biyolojik pasaport uygulaması, sporcuların vücut parametrelerindeki değişiklikleri zaman içinde izleyerek, olası doping vakalarını tespit etmeye yardımcı olur. Uluslararası Test ve Araştırmalar Standardı (ISTI) ve Spora Özgü Analiz Teknik Dokümanı (TDSSA), test prosedürlerini ve analiz yöntemlerini belirler.

Eğitim ve Bilinçlendirme

Dopingle mücadelede eğitim, 2021 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Eğitim, sporcuların, antrenörlerin ve spor yöneticilerinin yasaklı maddeler ve yöntemler, test prosedürleri ve sağlıklı performans artırma teknikleri hakkında bilgilendirilmesini amaçlar. Dopingle mücadele kurumlarının bağımsız ve etkili bir yapıda olması, bu eğitim programlarının başarısını artırır.

Doping Kontrol Süreçleri

Doping kontrol süreçleri, sporcunun haklarını ve yükümlülüklerini içerir. Doping kontrol formunda sporcunun adı, kit numarası gibi temel bilgiler yer alır. Sporcunun doping kontrol odasına varış zamanından itibaren izlenen adımlar, testin adil ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.

Kural İhlalleri ve Yaptırımlar

Doping kural ihlalleri, yasaklı maddelerin kullanımı, yasaklı yöntemlere başvurulması ve test prosedürlerine uyulmaması gibi durumları kapsar. İhlallerin tespiti, yasaklılar listesi ve uluslararası standartlara dayanır. Kural ihlalleri, sporculara ve takımlara yönelik yaptırımların uygulanmasını gerektirir.

Sonuç

Dopingle mücadele, sadece testler ve yaptırımlardan ibaret değildir; aynı zamanda eğitim, bilinçlendirme ve sporun temel değerlerine olan bağlılığı da içerir. lolonolo_com olarak, açıköğretim fakültesi öğrencileri ve geniş bir öğrenci kitlesi için hazırladığımız bu rehber, dopingle mücadelede karşılaşılan zorlukları ve önemli noktaları vurgulamaktadır. Amacımız, temiz bir spor ortamının korunmasına katkıda bulunmak ve sporcuları sağlıklı performans artırma yöntemleri hakkında bilgilendirmektir. Bu yolculukta, bilgi ve farkındalığın, adil ve temiz bir rekabet için en güçlü silah olduğunu unutmamalıyız.

@lolonolo_com

Dopingle Mücadele 2023-2024 Final Soruları

1. Yasaklılar listesinde yer alan “her zaman yasaklı” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sporcuların hayat boyu kullanamayacağı madde veya yöntemler
B) Listenin ilk yayınlandığı yıldan bu yana yasaklı olan maddeler
C) Özellikle tanımlanmış maddeler
D) Sporcuların kullanması yasak olan madde veya yöntemler
E) Müsabaka içi ve dışı dönemde yasak olan madde veya yöntemler

Cevap : E) Müsabaka içi ve dışı dönemde yasak olan madde veya yöntemler

2. Hangi sporculara biyolojik pasaport takibi yapılması zorunludur?

A) Kayıtlı test havuzunda olan sporculara
B) Bölgesel düzeyde yarışan sporculara
C) Rekreasyon amaçlı spor yapanlara
D) Millî sporculara
E) Rekor kıran sporculara

Cevap : A) Kayıtlı test havuzunda olan sporculara

3. WADA kurallarına göre çalışan uyumlu bir dopingle mücadele kurumunun özelliği aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Ülkenin spor bakanlığı bünyesinde kurulmuş olmak
B) Spor federasyonlarından bağımsız olmak
C) Yönetim yapısı tam özerk olmak
D) Müsabaka düzenleyicilerden bağımsız olmak
E) Maddi kaynaklarını bağımsız kullanabilmek

Cevap : A) Ülkenin spor bakanlığı bünyesinde kurulmuş olmak

4. Dopingle mücadele kurumlarının eğitim yapmalarını zorunlu kılan standart ne zaman yürürlüğe girmiştir?

A) 2006
B) 2011
C) 2021
D) 2019
E) 2001

Cevap : C) 2021

5. Kayıtlı test havuzundaki sporculara yapılan kontrollerde branş ve disiplinlerine göre ileri analiz yapılacak belirli maddelerin hangi oranda test edilmesi gerektiğini belirleyen belge hangisidir?

A) Uluslararası Test ve Araştırmalar Standardı (ISTI)
B) Sonuç Yönetimi Uluslararası Standardı
C) WADA Test Rehberi
D) Laboratuvar Standardı
E) Spora Özgü Analiz Teknik Dokümanı (TDSSA)

Cevap : E) Spora Özgü Analiz Teknik Dokümanı (TDSSA)

6. Reşit olmayan bir sporcunun TAKİ başvuru formunda erişkin bir sporcudan farklı olarak mutlaka olması gereken hangisidir?

A) Tedavi dozu
B) Veli onay ve imzası
C) İletişim bilgileri
D) Tedavinin süresi
E) Yasaklının adı

Cevap : B) Veli onay ve imzası

7. Doping kontrol formunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

A) Sporcunun doğum yeri
B) Kit numarası
C) Sporcunun adı
D) Doping kontrol işleminin bitiş zamanı
E) Doping kontrol odasına geliş zamanı

Cevap : A) Sporcunun doğum yeri

8. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar yaşanmış olan doping skandallarından değildir?

A) Ben Johnson olayı
B) Festina skandalı
C) Balco skandalı
D) Arthur Lindon olayı
E) Lance Armstrong olayı

Cevap : D) Arthur Lindon olayı

9. Sporcuya doping kontrolüne seçildiği bildirilirken aşağıdakilerden hangisini bildirmek gerekmez?

A) Neden doping kontrolüne seçildiği
B) Doping kontrol odasının yeri
C) Sporcunun yükümlülükleri
D) Sporcunun hakları
E) Doping kontrol görevlisinin kimliği

Cevap : A) Neden doping kontrolüne seçildiği

10. Kan yapımını artıran yasaklı madde hangisidir?

A) Diüretikler
B) Anabolik maddeler
C) Uyarıcılar
D) Kan dopingi
E) Eritropoetin (EPO)

Cevap : E) Eritropoetin (EPO)

11. Doping kontrol planlamasının değerlendirildiği, ileriki planların başarısını yükseltmek amacıyla kullanılan yöntem hangisidir?

A) Kayıtlı test havuzu oluşturulması
B) Bulunabilirlik sonuçlarının incelenmesi
C) Kontrol edilecek sporcu sayısının düzenli artırılması
D) Analiz sayısının belirlenmesi
E) Kalite döngüsü

Cevap : E) Kalite döngüsü

12. Kan değerlerine etki ederek performans artırmayı amaçlayan sporcu hangi hücrelerini çoğaltmayı hedefler?

A) Trombositleri
B) Eritrositleri
C) Epitel hücrelerini
D) Miyositleri
E) Lökositleri

Cevap : B) Eritrositleri

13. Hedef teste tabi tutulacak sporcular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıklıkla biyolojik pasaport takip sisteminde yer alırlar.
B) Sıklıkla yüksek düzeyde yarışmacı sporculardır.
C) Caydırıcılık amacıyla seçilen sporculardır.
D) Sıklıkla kayıtlı test havuzunda bulunurlar.
E) Risk analizine göre tespit edilirler.

Cevap : C) Caydırıcılık amacıyla seçilen sporculardır.

14. Üreticilerin reklam ve etiketlerde belirttikleri hangi ifade tüketiciler için ürünün riskli olabileceği hakkında uyarıcı olmalıdır?

A) Vitamin eksiğini tamamlar.
B) En iyisi
C) Kullananlar yorulmuyor.
D) Kaliteli uyku sağlar.
E) İyi hissettirir.

Cevap : C) Kullananlar yorulmuyor.

15. Geçmişe dönük TAKİ başvurusu ne demektir?

A) Sporcunun daha önce kullandığı bir ilaç için TAKİ başvurusu yapması demektir.
B) Yasaklı kullanan sporcunun önceki yıl için bildirimde bulunarak izin için başvurması demektir.
C) Sporcunun uzun süre önce kullandığı yasaklı ilaç için itirafta bulunarak izin başvurusu yapması demektir.
D) TAKİ başvurusu yapma yükümlülüğü olmayan sporcunun kontrolden sonra yaptığı başvurudur.
E) Yasaklıyı kullanmaya başladıktan sonra TAKİ başvurusu yapmak demektir.

Cevap : D) TAKİ başvurusu yapma yükümlülüğü olmayan sporcunun kontrolden sonra yaptığı başvurudur.

16. Doping kontrol formunda mutlaka olması gereken bilgilerden en önemli ikisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnek toplama zamanı – Sporcunun adı
B) İdrar numunesinin özgül ağırlığı – Kontrol yeri
C) Sporcunun adı – Kit numarası
D) İdrar numunesinin özgül ağırlığı – Kit numarası
E) Sporcunun branşı – Sporcunun adı

Cevap : C) Sporcunun adı – Kit numarası

17. Uzayan bir egzersiz sırasında performansı korumaya yardımcı olacak olan besin desteği aşağıdakilerden hangisidir?

A) D vitamini
B) Protein tozu
C) Enerji içecekleri
D) İzotonik sporcu içeceği
E) C vitamini

Cevap : D) İzotonik sporcu içeceği

18. Geniş halk gruplarının doping ve dopingle mücadele konusunda bilgilendirilmelerinde ilk adım ve yeterli amaç hangisidir?

A) WADA’nın kuruluş amacını ve çalışmalarını aktarmak
B) Doping sorunu hakkında farkındalık yaratmak
C) Kural ihlallerini öğretmek
D) Yasaklılar listesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
E) Dopingin zararları hakkında bilgilendirmek

Cevap : B) Doping sorunu hakkında farkındalık yaratmak

19. Aşağıdaki eylemlerden hangisi dopingle mücadelede kural ihlali oluşturmaz?

A) Yasaklı maddeyi sporculara gizlice satmak
B) Doping yaptığını bildiği bir kişiyi yetkililere bildirmemek
C) Yasaklı maddeye sahip olmak
D) Bildirimden sonra doping kontrol odasına gitmeden önce basın toplantısına katılmak
E) Doping yapıldığını yetkililere bildirmesi muhtemel kişiye maaş cezası kesmek

Cevap : D) Bildirimden sonra doping kontrol odasına gitmeden önce basın toplantısına katılmak

20. Dopingle mücadele kural ihlallerinden birincisi uyarınca sporcudan alınan numunenin analizi neticesinde kural ihlali olduğunun tespit edilmesine esas oluşturan temel uluslararası standart hangisidir?

A) Sonuç yönetimi standardi
B) Yasaklılar listesi
C) Test ve araştırmalar standardi
D) Eğitim standarti
E) Kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması standardı

Cevap : B) Yasaklılar listesi

Dopingle Mücadele 2023-2024 Final Soruları

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!