Etkili Sunum Teknikleri

Auzef Etkili Sunum Teknikleri Deneme Sınavları

Vize Final
2022-2023 Vize Soruları 2022-2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Etkili Sunum Teknikleri 2022-2023 Vize Soruları

1. Konuşmacının otoritesine sözlü olarak meydan okuyan ya da saldıranlar; geriye çekilerek ortamı bulandırma yolunu seçenler olarak ifade edilen dinleyici davranışı sergileyen katılımcılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşünceli katılımcı
B) Pasif katılımcı
C) Düşman katılımcı
D) Rekabetçi katılımcı
E) İsteksiz katılımcı

Cevap : C) Düşman katılımcı

2. Aşağıdakilerden hangisi dinleyici ‘ikna’ yöntemlerinden biri değildir?

A) Duyulara hitap etmek
B) Olumlu koşullandırma yapmak
C) Duygusal davranmak
D) Yararları ortaya koymak
E) Çözüm önermek

Cevap : C) Duygusal davranmak

3. Kutuplaşmış dinleyicinin tutumunu değiştirmek için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?

A) Konuya uygun gülmece türlerinden yararlanmak
B) Dinleyicilerin saygı duyduğu kişilerden örnek vermek
C) Konu hakkında uzman olduğunuzu göstermek
D) Açık kalpli davranmak
E) Söylediklerinizi çürüten el, kol, yüz hareketlerinden yararlanmak

Cevap : E) Söylediklerinizi çürüten el, kol, yüz hareketlerinden yararlanmak

4. Sunumda kullanılan yazı tahtası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yazı tahtasında paylaşılan bilgiler, sınırlı sayıdaki dinleyenin görüş alanına girer.
B) Yazı tahtası, konuşmacının sunum esnasında yararlanabileceği ve yaratıcılığını sergileyebileceği araçlardan biridir.
C) Bir sunumu daha açıklayıcı ve etkin bir hale getirebilmek amacıyla kullanılan araçlardan biri olan yazı tahtasını kullanırken yüzünüz seyirciden ayrılmalıdır.
D) Yazı tahtası sürekli temiz olmalı, yazı tahtasının yanında her zaman silgi ve kalem yer almalıdır.
E) Yazı tahtası kullanan bir konuşmacının tahtayı birkaç sözcük yazdıktan sonra dinleyicilere dönerek konuşması gerekir.

Cevap : C) Bir sunumu daha açıklayıcı ve etkin bir hale getirebilmek amacıyla kullanılan araçlardan biri olan yazı tahtasını kullanırken yüzünüz seyirciden ayrılmalıdır.

5. Sunum ve sunuş kelimeleri birlikte ve aynı anlamda, İngilizce ….. kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) president
B) presentable
C) presentation
D) present
E) presentative

Cevap : C) presentation

6. Kişinin daha çok ilgilendiği konularda ve görüş noktalarını destekleme durumunda ortaya çıkan dinleme türüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçimsel dinleme.
B) Dikkatli dinleme
C) Aktif ve düşünceli dinleme
D) Rekabetçi veya mücadeleci dinleme
E) Pasif veya özenli dinleme.

Cevap : D) Rekabetçi veya mücadeleci dinleme

7. Sunumda tepegöz kullanmanın sınırlıkları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tepegöz ayarları iyi yapılmaz ve görüntüler net çıkmaz ise de sorun teşkil etmez.
B) Tepegözün etkinliği sunumu yapan kişinin becerisine bağlı değildir.
C) Büyük gruplara yapılan sunumlarda oldukça etkilidir.
D) Büyük gruplara yapılan sunumlarda etkili olmayabilir.
E) Ses ve hareketlerin sunumu gösterilir.

Cevap : D) Büyük gruplara yapılan sunumlarda etkili olmayabilir.

8. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir sunumda planlama öncesi cevaplanması gereken sorulardan biri değildir?

A) Sunumun içeriği için kaynağım mevcut mu?
B) Konunun bana ne faydası olur?
C) Planlama yapmayı biliyor muyum?
D) Daha önce bu konu hakkında bir sunum yaptım mı?
E) Farklı kaynaklar için veri madenciliği yapmalı mıyım?

Cevap : B) Konunun bana ne faydası olur?

9. Sunumunda …… yararlanmayı düşünen bir konuşmacının hitap edeceği dinleyicilerin sayısına dikkate alması gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sinemadan
B) arka fondan
C) oyun konsolundan
D) yazı tahtasından
E) videodan

Cevap : D) yazı tahtasından

10. Aşağıdakilerden hangisi sunumda kullanılan görsel malzemelerden biri değildir?

A) Film ve müzik
B) Flipchart (Kağıt sayfalar)
C) Yazı tahtası
D) Sinema
E) Video konferans

Cevap : D) Sinema

11. Etkili bir sunum için aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?

A) Sunumda görsel kullanılmaması
B) Argo kelimelere yer verilmemesi
C) Dinleyicinin harekete geçirilmesi
D) Veri kullanılması
E) Örneklerle açıklanması

Cevap : A) Sunumda görsel kullanılmaması

12…… dinleme, bu dinleme tipinde diğerlerinin söylediklerini duygularını isteklerini ve mesajın ne anlama geldiğini tam olarak anlamaya çalışırız.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dikkatsiz
B) Rekabetçi
C) Mücadeleci
D) Pasif ve özenli
E) Aktif ve düşünceli

Cevap : E) Aktif ve düşünceli

13. ‘Örneğin, iş yerinde personelin yılması tarzında bir sorun mevcutsa konuşmacı, sorunu detaylı bir şekilde anlatır ve daha seçici bir istihdam politikası izlenmesini önerebilir’.
Bu örneğe en uygun sunum düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zamansal düzenleme
B) Problem – çözüm düzenlemesi
C) Mekansal düzenleme
D) Konusal düzenleme
E) İlişki ağları düzenlemesi

Cevap : B) Problem – çözüm düzenlemesi

14. Konuşma, bir konu ya da olayın meydana gelmesine sebep olan olay, durum, konu gibi olayların incelenmesi ve bu sebeplere yönelik ortaya çıkan sonuçların, çözümlerin önerilmesi şeklinde gelişir.
Yukarıda verilen tanıma uygun sunum düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neden-sonuç ve sonuç-neden bağlantısı ile düzenleme
B) Tümevarımm ve tümdengelim yöntemi ile düzenleme
C) Konusal düzenleme
D) İlişki ağları düzenlemesi
E) Problem çözüm düzenlemesi

Cevap : A) Neden-sonuç ve sonuç-neden bağlantısı ile düzenleme

15. Günlük yaşamın akışı içerisinde birbirinden oldukça farklı kişilerin merak duygusu ile yöneldikleri konuşmalara ilişkin fiziksel ve duygusal katılımda bulunan dinleyicilerdir.
Yukarıdaki metinde belirtilen dinleyici tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük dinleyici
B) Kutuplaşmış dinleyici
C) Uyumlu dinleyici
D) Pasif dinleyici
E) Seçici dinleyici

Cevap : A) Günlük dinleyici

16. Gerçeklere dayanan sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçeklere dayanan sunumda bilgi verirken ne kadar çok tekrar yapılırsa dinleyiciler o kadar çok şey anımsarlar.
B) Gerçeklere dayanan sunumda karşı tarafın sözü kesilerek düzen sağlanması gerekmektedir.
C) Gerçeklere dayanan sunum, bölümlere ayrılarak yapılmalıdır.
D) Gerçeklere dayanan sunumda görsel malzemeler sunum sırasını takip etmelidir.
E) Gerçeklere dayanan sunumda görsel desteğe ihtiyaç vardır.

Cevap : B) Gerçeklere dayanan sunumda karşı tarafın sözü kesilerek düzen sağlanması gerekmektedir.

17. Sunumda tepegöz ve saydamların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Saydam olmayan cisimleri gösterir.
B) Saydam hazırlamak kolay ve ucuzdur.
C) Beyaz yazı tahtasına yansıtılarak kullanılabilir.
D) Işıklı ortamlarda kullanılabilir.
E) Tepegöz ve saydamlarının kullanılması tavsiye edilmez.

Cevap : E) Tepegöz ve saydamlarının kullanılması tavsiye edilmez.

18. Bir sunumda konuşmacı, sunumunu bir ….. şeklinde görürse ve mantıksal bir çerçeveye yerleştirirse dinleyicilerin sunumunu takip etmeleri kolaylaşır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kompozisyon
B) münazara
C) zorunluluk
D) sistem
E) etkinlik

Cevap : A) kompozisyon

19. Mitinglerde politikacıların yapmış olduğu sunumlar hangi sunum türüne dahildir?

A) Eğitimsel sunum
B) Biçimsel sunum
C) Gerçeklere dayanan sunum
D) Satış sunumu
E) Motive edici sunum

Cevap : E) Motive edici sunum

20. Aşağıdakilerden hangisi sunum planlama süreci ile ilgilidir?

A) Sunumun bölümlere ayrılması
B) Sunumun kurgulanması
C) Sunumun ticarileşmesi
D) Sunumun dağıtılması
E) Sunumun ayrıştırılması

Cevap : B) Sunumun kurgulanması

Etkili Sunum Teknikleri

 

Etkili Sunum Teknikleri

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!