Grafik Tasarım Tarihi

Auzef Grafik Tasarım Tarihi Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt Soruları
2022-23 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Grafik Tasarım Tarihi Final Soruları

Grafik Tasarım Tarihi, sanatın ve iletişimin kesiştiği noktada yer alan ve yüzyıllar boyunca evrilen bir disiplindir. Bu alanda yapılan çalışmalar, kültürel, sosyal ve teknolojik değişimlerin bir yansıması olarak, grafik tasarımın sadece estetik bir değer taşımakla kalmayıp aynı zamanda güçlü bir iletişim aracı olduğunu göstermektedir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Grafik Tasarım Önlisans programının çerçevesinde, öğrencilere sunulan Grafik Tasarım Tarihi dersi, bu disiplinin köklerini, önemli dönemlerini ve öncü tasarımcılarını kapsamlı bir şekilde ele alır. @lolonolo_com olarak, bu makalede Grafik Tasarım Tarihi dersinin final sınavı sorularına temel oluşturacak bazı ana konuları işleyeceğiz.

Litografinin Yeri ve Modern Teknikler

Dijital çağda grafik tasarımcılar, 2D ve 3D modelleme, animasyonlar, ses destekli reklamlar ve etkileşimli sayfalar gibi modern teknikleri sıklıkla kullanırken, litografi gibi geleneksel baskı teknikleri nadiren tercih edilmektedir. Bu, teknolojinin nasıl geliştiğini ve tasarım sürecindeki araç çeşitliliğinin arttığını gösterir.

Modernizmin Amerikan Grafik Tasarımına Uyarlanması

Paul Rand, modernizmi Amerikan grafik tasarımına uyarlayan ilk tasarımcılardan biridir. Rand’ın çalışmaları, form ve işlevin birleşimine odaklanarak, reklam ve kurumsal kimlik tasarımında devrim yaratmıştır.

Fütürizm ve Grafik Tasarım

Fütürizm, 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan ve makinenin dinamizmini, hızını ve modern yaşamın canlılığını vurgulayan bir sanat hareketidir. Bu hareket, grafik tasarımda da etkili olmuş ve dinamik kompozisyonlar, hareket hissi veren tipografi kullanımı gibi özelliklerle kendini göstermiştir.

1980’li Yılların Önemli Tasarım Grupları

1980’li yıllarda Amerika’da tasarım dünyasında öne çıkan gruplardan biri Duffy Design’dır. Bu grup, yenilikçi yaklaşımları ve yaratıcı çözümleri ile tanınır ve grafik tasarımın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Neville Brody ve Tipografi

Neville Brody, Industria yazı karakterinin de tasarımcısı olarak bilinir ve modern grafik tasarım ve tipografide yenilikçi çalışmaları ile öne çıkar. Brody’nin eserleri, deneysel tipografi ve görsel dilin sınırlarını zorlamasıyla tanınır.

Adrian Frutiger ve Univers Yazı Karakteri

Adrian Frutiger, Univers yazı karakterinin tasarımcısıdır ve bu eseriyle tipografi dünyasında derin bir iz bırakmıştır. Univers, yüksek okunabilirliği ve geniş aile yapısı ile birçok farklı grafik tasarım projesinde kullanılmaktadır.

Robert Rauschenberg ve Dijital Grafik Tasarım

Robert Rauschenberg, erken dijital grafik tasarım çalışmalarıyla ön plana çıkan ve sanatın birçok dalında eserler veren ABD’li bir sanatçıdır. Rauschenberg’in çalışmaları, sanat ve teknolojinin birleşimini ve bu sinerjinin yaratıcı potansiyelini gösterir.

Grafik Tasarım ve Sanatsal Hareketler

Grafik Tasarım Tarihi, Fütürizm’den Modernizm’e, Konstrüktivizm’den Postmodernizm’e kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu hareketler, grafik tasarımın estetik ve işlevsel boyutlarını şekillendirerek, tasarımcılara ilham kaynağı olmuştur.

Grafik tasarım, geçmişten günümüze sürekli evrim geçiren ve her dönemde toplumsal değişimlere paralel olarak gelişen dinamik bir alandır. @lolonolo_com olarak, bu makaleyle, Auzef Grafik Tasarım Önlisans öğrencilerine, dersin kapsadığı önemli konular hakkında kapsamlı bir bakış sunmayı ve sınav sorularını anlamalarında yardımcı olmayı amaçladık. Grafik tasarım tarihi, sadece geçmişi değil, aynı zamanda gelecekteki yenilikler için de bir temel teşkil eder. Bu nedenle, bu alandaki eğitim, sadece teknik becerilerin öğrenilmesi değil, aynı zamanda zengin bir kültürel ve sanatsal mirasın keşfedilmesi anlamına gelir.

@lolonolo_com

Grafik Tasarım Tarihi 2023-2024 Final Soruları

1. Dijital tasarımcılar günümüzde aşağıdakilerden hangisini çok sık kullanmazlar?

A) 2d ve 3d modellemeler
B) Litografi
C) Animasyonlar
D) Ses destekli reklamlar
E) Etkileşimli sayfalar

Cevap : B) Litografi

2. Modernizmi Amerikan Grafik tasarımına uyarlayan ilk tasarımcılardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Max Bill
B) Paul Rand
C) Theo Ballmer
D) Theo Van Doersburg
E) Joost Schmidt

Cevap : B) Paul Rand

3. 20. yüzyılın başlarında makinenin dinamizmini, hızını, enerjisini, gücünü ve modern yaşamın canlılığını, değişimini ve huzursuzluğunu vurgulayan İtalya merkezli sanatsal hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Expresyonizm
B) Dadaizm
C) Postmodernizm
D) Modernizm
E) Fütürizm

Cevap : E) Fütürizm

4. 1980’li yıllarda Amerika’da ünlenen tasarım grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Studio Dumbar
B) Grapus
C) Duffy Design
D) Brody
E) Oxenar

Cevap : C) Duffy Design

5. Industria yazı karakterinin de tasarımcısı olan ünlü tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Theo Ballmer
B) Paul Rand
C) Neville Brody
D) Joost Schmidt
E) Piet Mondrian

Cevap : C) Neville Brody

6. Univers yazı karakteri tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jacques Nathan Garamond
B) Adrian Frutiger
C) Josef Müller-Brockmann
D) Jean Carlu
E) Mieczysław Berman

Cevap : B) Adrian Frutiger

7. 20. yüzyılın 1925 ve 2008 yılları arasında yaşayan, birçok sanat dalından farklı insan ile çalışan, resim, baskıresim, performans ve fotoğraf alanlarında çok eser veren, erken dijital grafik tasarım bakımından söz edilmesi gereken ABD’li sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zuzana Licko
B) Robert Whitman
C) Robert Rauschenberg
D) Rudy VanderLans
E) Wolfgang Weingart

Cevap : C) Robert Rauschenberg

8. Ortaçağı kapatıp Rönesans’ı başlatan akım aşağıdakilerden hangi döneme denk gelir?

A) Viktorya dönemi
B) Romanesk dönem
C) Gotik dönem
D) Neoklasik dönem
E) Antik dönem

Cevap : C) Gotik dönem

9. Mısır yazısının yazıldığı oval çerçeveye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kağıt
B) Kartuş
C) Tablet
D) Papirüs
E) Kaligrafi

Cevap : B) Kartuş

10. Ressamlıktan vazgeçerek geniş halk kitlelerine eğilip sorumluluk yüklenmek gerektiğine inanan tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alexander Rodchenko
B) Vladimir Tatlin
C) Wassily Kandinsky
D) El Lissitzky
E) Kazimir Malevich

Cevap : A) Alexander Rodchenko

11. Aşağıdakilerden hangisi, görsellerin 2B formlarının hayata geçirebildiği ve bu tür grafik tasarımların Web sitelerinde, infografiklerde, hatta akıllı telefonlardaki bazı temalarda sık kullanıldığı çizimi ifade etmektedir?

A) Piksel tabanlı çizimler
B) Animatik çizimler
C) Vektörel çizimler
D) İzometrik çizimler
E) Desen çizimi

Cevap : D) İzometrik çizimler

12. Aşağıdaki tasarımcılardan hangisi radikal Polonya afiş tasarımı geleneğini oluşturanlardan biri değildir?

A) Waldemar Swierzy
B) Tadeusz Trepkowski
C) Jan Lenica
D) Mieczyslaw Berman
E) Jule Charet

Cevap : E) Jule Charet

13. Alman Bauhaus Tasarım Okulunun 1937’de Chicago’ya göçünün Amerika’daki oluşturduğu değişimlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi dahil olamaz?

A) Seri üretim anlayışını getirdi.
B) Modern mimari anlayışını harekete geçirdi.
C) Minimalizm anlayışını ortaya çıkardı.
D) Modern tasarım anlayışını harekete geçirdi.
E) Seri üretim anlayışı kısıtlandı.

Cevap : E) Seri üretim anlayışı kısıtlandı.

14. Hem deneysel hem de geleneksel olarak büyüyen dijital yazı karakterleri kütüphanesi aşağıdaki hangi derginin ana faaliyeti ve dayanağıdır?

A) L’Art Moderne
B) Jugendstil
C) Nippon
D) Emigre
E) Tricontinental

Cevap : D) Emigre

15. Kontrüktivizmi eserlerine en iyi uyarlayan ve bu doğrultuda tipografik bir şiir kitabı da tasarlayan tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) El Lissitzky
B) Kazimir Malevich
C) Alexander Rodchenko
D) Wassily Kandinsky
E) Vladimir Tatlin

Cevap : A) El Lissitzky

16. 1960’lı yıllarda Japon grafikerler arasında en özgün anlatıma sahip tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazumasa Nagai
B) Yusaku Kamekura
C) Ikko Tanaka
D) Shigoe Fukuda
E) Tadanori Yokoo

Cevap : E) Tadanori Yokoo

17. İngiltere’de Güzel Sanatlar ve El Sanatları hareketinin önde gelen temsilcilerinin büyük bir bölümünün özelliği, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Mimar olmaları
B) Tekstil Tasarımcısı olmaları
C) Ressam olmaları
D) Endüstri Ürün Tasarımcısı olmaları
E) Grafik Tasarımcı olmaları

Cevap : A) Mimar olmaları

18. Afiş tasarımında tasarım eleman ve ilkelerinin kullanımına ek olarak aşağıdaki kurallardan hangisine dikkat edilmesi gerekmez?

A) Fark edilirlik
B) Sözel ve görsel hiyerarşi
C) Tipografi karakterleri ve biçim ilişkisi
D) Form ilişkisi
E) Mesaj-imge bütünlüğü

Cevap : D) Form ilişkisi

19. Almanya’da “Gençlik stili” adıyla bilinen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jugendstil
B) Gotik
C) Viktorya
D) Barok
E) Rokoko

Cevap : A) Jugendstil

20. 15. yüzyıl sonlarında baskının merkezi konumuna gelmiş Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) İtalya
C) İspanya
D) Almanya
E) Fransa

Cevap : D) Almanya

Grafik Tasarım Tarihi 2023-2024 Final Soruları

Grafik Tasarım Tarihi Vize Soruları

Grafik Tasarım Tarihi: Bir Sanatsal Yolculuk

Grafik tasarım, düşünceleri ve fikirleri görsel ve tipografik içerikle ifade etme sanatıdır. Bu disiplin, bir fikrin ürün veya iletişim diline dönüşümünü sağlayarak, tasarımın zihinde hayal edilen düşünceleri insanlar için görünür kılar. Aynı zamanda ekoloji, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, dayanıklılık ve ergonomi gibi önemli konuları da kapsar.

İnsanlık tarihi boyunca grafik tasarımın izleri görülebilir. Örneğin, “Illuminated Manuscript” veya resimli el yazmaları, Orta Çağ’da bilginin aktarımında önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde, sanat ve yazı, elde yapılan ince işçilikle harmanlanarak muhteşem eserler yaratılmıştır.

Endüstri Devrimi ile birlikte, sanat eğitimi de önem kazanmış ve planlı bir öğretim programına dahil edilmiştir. Bu dönemde, sanatın eğitimdeki yeri yeniden tanımlanmış, sanat ve tasarımın pratik uygulamaları ön plana çıkmıştır. J. Ruskin’in “Mimarlığın Yedi Lambası” adlı eseri, sanatçının eserini Tanrı’ya adaması gerektiği fikrini savunarak, sanatın ruhani bir yönünü vurgulamıştır.

Görsel iletişimin ilk örnekleri, mağara duvar resimleridir. Bu resimler, insanlık tarihinin ilk grafik iletişim örnekleri olarak kabul edilir ve av hayvanlarının tasvirleriyle dikkat çeker.

Sosyal medya post tasarımları, modern grafik tasarımın bir örneğidir ve bu alanda dijital araçların kullanımının önemini vurgular. Grafik tasarım, piktogramlar gibi basit görsel öğelerden, karmaşık dijital tasarımlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Bauhaus okulu, László Moholy-Nagy gibi sanatçıların öncülüğünde, grafik tasarımın yanı sıra medya, fotoğraf, film, tipografi ve reklam gibi alanlarda da yenilikçi çalışmalar yapmıştır. Bu dönem, tasarımda yeni malzemelerin ve teknolojilerin keşfiyle öne çıkar.

Ergonomi, özellikle endüstriyel tasarımda önemli bir rol oynar ve kullanıcı dostu ürünlerin tasarımında kritik bir faktördür. Art Nouveau akımı, geleneksel tasarım anlayışına meydan okuyarak modern tasarımın ilk adımlarını atmıştır. Bu akımın Avusturya’daki karşılığı Secessionstil, Almanya’da ise Jugendstil olarak bilinir.

Gutenberg’in 42 satırlık İncili, matbaanın icadı ve hareketli tipografinin kullanımıyla grafik tasarımın gelişiminde büyük bir dönüm noktasıdır. Ortaçağ Kelt kitap tasarımı, resimli el yazmalarının önemli bir parçası olarak kabul edilir.

Sanayi Devrimi, tasarım ve üretim süreçlerinde büyük değişikliklere yol açmıştır. Bu dönemde, el yapımı ürünlerden seri üretime geçiş, tasarımın rolünü ve önemini artırmıştır.

Grafik tasarım tarihi, insanlık tarihiyle iç içe geçmiş, sürekli evrilen ve gelişen bir sanat ve iletişim formudur. İnsanlık tarihinin her döneminde, görsel iletişimin ve estetik anlayışın bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreç, geçmişten günümüze, sürekli bir yenilik ve gelişim serüvenidir

@lolonolo_com

Grafik Tasarım Tarihi 2023-2024 Vize Soruları

1. ……, bir fikrin bir ürün veya iletişim diline dönüştürme, tercih edilebilir hale getirir; zihinde hayal edilen düşüncelerin, insanlar tarafından görünür olmasını sağlar; ayrıca ekoloji, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, dayanıklılık ve ergonomi gibi konuları da içerir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram getirilirse doğru olur?

A) Afiş
B) İletişim
C) Minimalizm
D) Fractal
E) Tasarım

Cevap : E) Tasarım

2. “Illuminated Manuscript” ne anlama gelmektedir?

A) Mısır yazısı
B) Resimli el yazması
C) Çivi yazısı
D) Çin yazısı
E) Alfabe

Cevap : B) Resimli el yazması

3. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri devrimi ile birlikte planlı öğretim açısından ilk defa meydana gelmiştir?

A) Sanatçılar işlerine eskisi gibi devam etmiştir.
B) Ürünler el yordamıyla üretilmiştir.
C) Sanat bir ders olarak ilk defa programlara girmiştir.
D) Sanayileşme yeni cihazların üretime katılmasını sağlamıştır.
E) Basılı araçlar eskiden olduğu şekliyle baskı yapmayı sürdürmüştür.

Cevap : C) Sanat bir ders olarak ilk defa programlara girmiştir.

4. Sanatçının, sanatını Tanrıya adaması gerektiğini, bunun da ancak sanatını kendi elleriyle yaratmasıyla mümkün olabileceğini ve eliyle biçimlendirdiği zaman yaptığı işten haz duyabileceğini ifade etmiş olan J. Ruskin’in bu ifadesi, aşağıdaki hangi kitapta yer almıştır?

A) Uğultulu Tepeler
B) Tanrıların Arabaları
C) Mimarlığın Yedi Lambası
D) Gurur Dünyası
E) İki Şehrin Hikayesi

Cevap : C) Mimarlığın Yedi Lambası

5. Görsel iletişimin en eski örnekleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Çivi yazısı
B) Mağara duvar resimleri
C) Alfabe
D) El yazması kitaplar
E) Hiyeroglif

Cevap : B) Mağara duvar resimleri

6. Bir sosyal medya post tasarımı aşağıdaki hangi tasarım türüne örnek olarak verilebilir?

A) Çevre tasarımı
B) Mühendislik tasarımı
C) Mimari tasarım
D) Endüstriyel tasarım
E) Grafik tasarım

Cevap : E) Grafik tasarım

7. Resim yazılarını normal bir çizimden ayıran şey ……’dan/den oluşmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Çivi yazısı
B) Mağara duvar resimler
C) Alfabe
D) El yazması kitaplar
E) Piktogramlar

Cevap : E) Piktogramlar

8. Çok yönlü bir sanatçı ve üretken bir yazar olan; medya, fotoğraf, film, tipografi, reklam ve resim ile ilgilenen; bu türlerin her birinde, yeni malzeme ve teknoloji konusundaki keskin algısı ve bunları daha derinden keşfetme dürtüsü ile mükemmelleştiren; Bauhaus tasarım okulunda ders veren ve yeni teknolojinin sanatta kullanımını teşvik eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marcel Breuer
B) Herbert Bayer
C) László Moholy-Nagy
D) Peter Bahrens
E) Kolomon Mooser

Cevap : C) László Moholy-Nagy

9. Ergonomi kavramı, aşağıdaki tasarım türlerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

A) Çevre Tasarımı
B) Grafik Tasarım
C) Endüstriyel Tasarım
D) İletişim Tasarımı
E) Görsel İletişim Tasarımı

Cevap : C) Endüstriyel Tasarım

10. Kitapta doku anlamına gelen ve geleneksel el yazmalarındaki yazı biçimlemesine benzer yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Textura
B) Futura
C) Gotik
D) Blackletter
E) Bastarda

Cevap : A) Textura

11. Ver Sacrum, aşağıdaki hangi grupla yakından ilişkili olan derginin başlığı olarak anılan bir isimdir?

A) Bauhaus
B) Art Deco
C) Deutscher Werkbund
D) Jugendstil
E) Viyana Ayrılığı

Cevap : E) Viyana Ayrılığı

12. Art Nouveau için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geleneksel tavra karşı çıkarak yeniliği savunmuştur.
B) Modern hareketin ilk evresini başlatmıştır.
C) Ülkelere göre farklı isimler almıştır.
D) Sade bir stili vardır.
E) Çiçek motifleri, organik biçimlerden ilham almıştır.

Cevap : D) Sade bir stili vardır.

13. Tezhip ne anlama gelmektedir?

A) İllüstratör
B) El yazısı
C) Alfabe
D) Yazıcı
E) Manastır

Cevap : A) İllüstratör

14. Aşağıdakilerden hangisi Gutenberg’in bastığı en önemli eser olarak bilinmektedir?

A) Ars Moriendi
B) 42 satırlık İncil
C) Vatikan Vergil
D) Saatler kitabı
E) Durrow Kitabı

Cevap : B) 42 satırlık İncil

15. Ortaçağda yapılmış resimli el yazması kitaplar arasında aşağıdakilerden hangisi önemli yer tutmaktadır?

A) Arap kitap tasarımı
B) Mısır kitap tasarımı
C) Roma kitap tasarımı
D) Kelt kitap tasarımı
E) Yunan kitap tasarımı

Cevap : D) Kelt kitap tasarımı

16. Hareketli tipografi aşağıdakilerden hangisi ile özdeşleşmektedir?

A) Matbaa
B) Çin yazısı
C) Mısır yazısı
D) Alfabe
E) Çivi yazısı

Cevap : A) Matbaa

17. Art Nouveau akımının Avusturya’daki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rokoko
B) Barok
C) Gotik
D) Secessionstil
E) Jugendstil

Cevap : D) Secessionstil

18. Art Nouveau terimi (Belçika dergisi L’Art Moderne’de yayınlanan bir makaleden sonra) bu stile hitap etmenin en yaygın ifade biçimi haline gelse de, çeşitli ülkelerde farklı bir şekilde adlandırıldı. Buna göre art nouveau Almanya’da aşağıdaki hangi isimle bilinir oldu?

A) Arte Nuova
B) Stile Liberty
C) Viyana Ayrılığı
D) Jugendstil
E) Art belle époque

Cevap : D) Jugendstil

19. 1760’lı yıllarda İngiltere’de başlamış, 1840’lı yıllara kadar önceleri Kuzey Avrupa sonra da Amerika’ya kadar yayılarak devam etmiş olan süreç aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

A) Bauhaus
B) Endüstri ya da Sanayi Devrimi
C) Gotik Dönem
D) Viktorya Dönemi
E) Art Nouveau

Cevap : B) Endüstri ya da Sanayi Devrimi

20. Mağara duvar resimlerinde aşağıdakilerden hangisinin tasviri öne çıkmaktadır?

A) Av hayvanları
B) Doğa
C) Tarım
D) Bitkiler
E) Ticaret

Cevap : A) Av hayvanları

Grafik Tasarım Tarihi

Grafik Tasarım Tarihi

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!