İş Güvenliği Eğitim Metodları

İş Güvenliği Eğitim Metodları

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2022-23 Büt Soruları
2020-2021 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları

İş Güvenliği Eğitim Metodları Vize Soruları

Aşağıda verilen örneklerden öğrenme biçimleri içinde gösterilemez?

A. Ödüllendirerek
B. Koşullanarak
C. Olaylar arasındaki bağları kurarak
D. Gözleyerek
E. Cezalandırarak

Cevap : E. Cezalandırarak

Aşağıda verilen örneklerden hangisi öğrenme modelleri içinde gösterilemez?

A. Koşullanma yoluyla öğrenme
B. Deneme – yanılma yoluyla öğrenme
C. Kopyalama ile öğrenme
D. Model alarak öğrenme
E. Bilişsel öğrenme

Cevap : C. Kopyalama ile öğrenme

Psiko-motor bir davranış içinde aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A. Rahattırlar.
B. Davranış otomatik olarak yapılır.
C. Beceri geliştikçe zihinsel çaba azalır.
D. Beceri sergilenirken stres hissetmezler.
E. Aşırı stresli olurlar.

Cevap : E. Aşırı stresli olurlar.

Aşağıdakilerden hangisi erişkin beklentisi içinde gösterilemez?

A. Sınıf düzeni
B. Aydınlanma, havalanma
C. Not tutabilecekleri olanaklar
D. Deneyimden faydalanma
E. Ortak karar almama

Cevap : E. Ortak karar almama

Aşağıdakilerden hangisi verim azaltıcı etkenler arasında gösterilemez?

A. Yorgunluk
B. Açlık – Tokluk
C. Fazla heyecan – Korku
D. Endişe
E. Aile huzuru

Cevap : E. Aile huzuru

Verimli ders çalışma için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A. Müzik dinlemek
B. Televizyon izlemek
C. Çalışma anında hayallere dalmak
D. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak
E. Planlı programlı

Cevap : E. Planlı programlı

……………………….. dersin hedeflerine ulaşmayı sağlayan oldukça genel bir yoldur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. Yaklaşım
B. Yöntem
C. Teknik
D. Süreç
E. Hedef

Cevap : A. Yaklaşım

“Öğrenme ünitesinin hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla teknikleri, içeriği, araç-gereç ve kaynakları ilişkili bir biçimde hizmete sunan bir öğretme yolu …………………dir ”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. Yaklaşım
B. Yöntem
C. Teknik
D. Süreç
E. Hedef

Cevap : B. Yöntem

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri öğretme yaklaşımlarındandır?
I. Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımları
II. Buluş yoluyla öğretme yaklaşımları
III. Alıştırma yoluyla öğretme yaklaşımları
IV. Tartışma yoluyla öğrenme yaklaşımı

A. I
B. II
C. I ve III
D. I, II ve IV
E. I ve II

Cevap : E. I ve II

Aşağıdakilerden hangisi eğitim yöntemlerinden biridir?

A. Tez yazma
B. Rol yapma
C. Büyük grup tartışması
D. Özet çıkarma
E. Sınava hazırlanma

Cevap : B. Rol yapma

Aşağıdakilerden hangisi eğitim yöntemlerinde sunumun avantajları için söylenemez?

A. Kısa zamanda fazla materyal aktarılabilir.
B. Kalabalık gruba ulaşılır.
C. Bazı öğrencilere uyarlanabilir.
D. Her tür Öğrenciye uyarlanabilir.
E. Eğiticinin en fazla kontrolünde olan yöntemdir.

Cevap : C. Bazı öğrencilere uyarlanabilir.

Eğitimde alıcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. %20 işiterek
B. %30 görerek
C. %50 görerek ve işiterek
D. %80 görerek, İşiterek ve ifade ederek
E. %90 görerek, işiterek, ifade ederek ve yaparak

Cevap : D. %80 görerek, İşiterek ve ifade ederek

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Araştırmalar öğrencilerin arkadaşları ve eğiticileri ile iyi ilişkiler içinde olduğu sınıflarda daha iyi öğrendiğini göstermektedir.
B. Öğrenme, çok uygun bir “öğrenme iklimi”nde gerçekleşir.
C. Öğrenciler sadece sınıftaki fiziksel ortamdan değil eğiticinin beklenti ve vaziyet alışlarından da etkilenir.
D. Sınıf iklimini etkileyen en önemli faktör katılımcılardır.
E. Eğiticinin yaptığı dersten zevk almaması, bir zorunluluk gibi ders yapması sınıf iklimini bozar.

Cevap : D. Sınıf iklimini etkileyen en önemli faktör katılımcılardır.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıf ortamını (iklimin) belirleyen faktörler arasında yer almaz?

A. Hedefe dönük rahat bir öğrenme ortamı.
B. İç ve dış motivasyonu yüksek eğitimciler
C. Mükemmel eğitici – öğrenci ilişkileri
D. Sınıfın fiziksel özelliklerinin eğitim ve öğrenmeye uygun olması
E. Öğrencilerin kendi aralarındaki mükemmel ilişkiler

Cevap : B. İç ve dış motivasyonu yüksek eğitimciler

“Olumlu sınıf iklimi yaratma becerileri” ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Farklılıklara duyarlı olmadan başarılı öğrenim yapılmaz.
B. Katılımcılarım derse katılmaları için güvenli bir ortam sağlanması
C. Eğiticinin bütün katılımcılara aynı şekilde davranması uygun değildir.
D. İnsanlara adları ile hitap etmek, birçok iletişim engellerinin aşılmasını sağlar.
E. Her katılımcı derse aktif katılmak ister. Ancak bunun için onun ilgisine, bilgisine, gelişim düzeyine, zekâsına, öğrenme sitiline uygun bir ortamın olmasına gerek yoktur.

Cevap : E. Her katılımcı derse aktif katılmak ister. Ancak bunun için onun ilgisine, bilgisine, gelişim düzeyine, zekâsına, öğrenme sitiline uygun bir ortamın olmasına gerek yoktur.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim ve gelişim programları sürecinde gereksinimlerin belirlenmesi içerisinde yer alır?

A. İşin gereksinimim analizi
B. Pazarın gereksiniminin analizi
C. Tüketicinin gereksiniminin analizi
D. Ürünün gereksiniminin analizi
E. İşverenin gereksiniminin analizi

Cevap : A. İşin gereksinimim analizi

Aşağıdakilerden hangisi “5N 1K” soruları içerisinde yer almaz?

A. Ne?
B. Kiminle?
C. Nerede?
D. Nasıl?
E. Ne zaman?

Cevap : B. Kiminle?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi eğitim teknikleri içerisinde yer alır?

A. Tartışma metodu.
B. Anahtar kelime metodu
C. Beyin fırtınası metodu
D. İş grubu metodu
E. Analiz metodu

Cevap : B. Anahtar kelime metodu

Diğer bir insanın davranışını etkileme veya değiştirme ve yeni bir davranışta bulunma sürecine ne ad verilir?

A. Etkileşim
B. Değiştirme
C. Motivasyon
D. Etkileme
E. Yaklaşım

Cevap : C. Motivasyon

I. İhtiyaç Yaklaşımı
II. Amaç Yaklaşımı
III. Beklenti Yaklaşımı
IV. Kaynak Yaklaşımı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Motivasyon yaklaşım türleri arasında yer almaz?

A. I, II, IV
B. IV, III, I
C. II
D. IV
E. III

Cevap : D. IV

…………… ……….. performans yönetimi sistemine baz teşkil eder. Çalışanlar için zorlayıcı amaçlar belirlenmesi, bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken imkânların sağlanması, motive edici unsurlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. Amaç Yaklaşımı
B. Motivasyon Yaklaşımı
C. Misyon Yaklaşımı
D. Kaynak Yaklaşımı
E. İhtiyaç Yaklaşımı

Cevap : A. Amaç Yaklaşımı

İş Güvenliği Eğitim Metodları

Auzef İş Güvenliği Eğitim Metodları Auzef Ders Kitabı PDF

İş Güvenliği Eğitim Metodları Ders Hakkında

İş Güvenliği Eğitim Metodları

facebook iş sağlığı ve güvenliği Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Güz Dönemi Dersleri, Çıkmış Sorular, Online deneme sınavlar

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!