İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulaması

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulaması Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları 2023 Final Soruları
Ünite -1 Ünite -5
Ünite -2 Ünite -6
Ünite -3 Ünite -7
Ünite -4 Ünite -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi- LOLONOLO

Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisan
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulaması
Dönem : Bahar Dönemi

Üniteler

1- Yüksek Basınçta Çalışma
2- Açık Deniz Petrol Platformları Ve Dalgıçların Karşılaştıkları Tehlikeler
3- Yüksek İrtifa Ve Alçak Basınç
4- Uçuş Ekibinin Mesleksel Sağlık Sorunları
5- İş Sağlığı & Güvenliği Ve Mobbing
6- İş Sağlığı Ve Güvenliği Perspektifinde Stres Unsuru
7- Uzaktan Çalışma Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği
8- Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde İSG Uygulamaları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi- LOLONOLO

Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisan
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulaması
Dönem : Bahar Dönemi

Ünite 1

Tanımlar ve Temel Kavramlar

Yüksek basınçlı ortamda yapılan işler tanımlanır. Deniz altındaki dalışlar, deniz seviyesinden çok daha yüksek basınçlarda gerçekleştirilir, bu da çeşitli sağlık riskleri barındırır.

Dalış Çeşitleri

Serbest dalış ve tüplü dalış gibi çeşitli dalış türleri, uygulanan teknikler ve kullanılan ekipmanlar açıklanır.

Sağlık Riskleri

Dalgıçların yüksek basınç altında karşılaştıkları sağlık sorunları, dekompresyon hastalığı ve uzun süreli maruziyetin etkileri gibi konular detaylı bir şekilde incelenir.

Yüksek Basınç Altında Güvenlik Önlemleri

Yüksek basınçta çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri ve dalgıçların kullanması gereken koruyucu ekipmanlar anlatılır.

Dalış Tarihi

Su altında çalışmanın tarihçesi, gelişim süreci ve günümüzdeki uygulamalarına değinilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması

Ünite 2: Açık Deniz Petrol Platformları Ve Dalgıçların Karşılaştıkları Tehlikeler

Açık Deniz Petrol Platformları ve Tehlikeler

Açık deniz petrol platformlarının yapısı

Çalışma koşulları ve karşılaşılan tehlikeler

Dalgıçların Çalışma Koşulları ve Tehlikeler

Dalgıçların görevleri

Dalgıçların karşılaştıkları özel tehlikeler

Petrol Platformlarında Kullanılan Ekipmanlar

Ana petrol hattı pompaları

Üretim ayırıcılar

Gaz kompresörleri

Su enjeksiyon pompaları

Dalış Ekibinin Yapısı

Aktif dalgıçlar

Yedek dalgıçlar

Dalış teknisyenleri

Dalış amirleri

Dalış Faaliyetleri

Sondaj kulelerinde yürütülen dalış faaliyetleri

Patlama önleyici yığının yönlendirilmesi ve incelenmesi

Bağlantıların kontrolü

Hidrolik, mekanik ve elektrik sistemlerinin arızalarının giderilmesi

Dalış Ekipmanları ve Güvenlik

Dalış ekipmanlarının işe ve yere göre değişimi

Kuzey Denizi’nde kuru giysi ihtiyacı

Satürasyon dalışı ve yüzey destekli hava dalışı

Risk Analizleri ve Güvenlik Uygulamaları

Risk analizlerinin yapılması

Tehlike saptama ve güvenli uygulamalar

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

Risk iletişimi

Petrol Platformlarındaki Güvenlik Önlemleri

Güvenilir aydınlatma sağlama

Su geçirmez botlar ve eldiven kullanımı

Alet kutusu kitleri temini

@lolonolo_com

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması

Ünite 3: Yüksek İrtifa ve Alçak Basınç

Yüksek İrtifa ve Basınç Değişiklikleri

Yüksek irtifa, deniz seviyesinden 3000 metre ve üstü olarak kabul edilir. Bu yükseklikten itibaren atmosferik basınç önemli ölçüde azalır ve vücut üzerindeki etkiler daha belirgin hale gelir. Düşük atmosfer basıncı, yüksek irtifada yaşayan veya çalışan insanlar için çeşitli fizyolojik zorluklar oluşturur.

Yüksek İrtifada Karşılaşılan Tehlikeler

Yüksek irtifada çalışan veya yaşayan insanlar, düşük atmosfer basıncı, düşük ısı ve artan radyasyon seviyelerine maruz kalırlar. Özellikle iyonizan radyasyon, yüksek irtifalarda daha yaygındır ve DNA hasarına yol açabilir.

Standart Atmosfer Basıncı

Standart atmosfer basıncı, 15°C sıcaklıkta 760 mmHg olarak kabul edilir. Bu değer, deniz seviyesinde ölçülen basınçtır ve atmosferik koşulların standardize edilmesi için kullanılır.

Yüksek İrtifada Çalışmanın Etkileri

Yüksek irtifada çalışan insanlar, düşük atmosfer basıncı, düşük ısı ve artan radyasyon seviyeleri nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşayabilirler. İyonizan radyasyon, yüksek irtifalarda daha yaygındır ve DNA hasarına yol açabilir.

Wilderness Medical Society’nin Önerileri

Wilderness Medical Society, yüksek irtifa tırmanışlarında aklimatizasyon sürecini desteklemek için her 3-4 günde bir dinlenme günü verilmesini ve günlük tırmanışın 500 metre ile sınırlandırılmasını önermektedir. Bu, akut dağ hastalığını önlemek için önemli bir tedbirdir.

Ticari Uçaklarda Kabin Basınçlandırması

Ticari uçaklarda kabin içi basınçlandırma genellikle 2400 metreye (yaklaşık 8000 feet) göre yapılmaktadır. Bu, yolcuların rahat ve güvenli bir uçuş deneyimi yaşamasını sağlar ve oksijen seviyelerinin kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlar.

Gaz Yasaları ve Yüksek İrtifa

Gazların vücuttaki davranışı ve etkisi, Boyle yasası, Dalton yasası ve Henry yasası gibi tanımlanmış üç gaz yasasının sonucudur. Boyle yasası, sabit bir sıcaklıkta kapalı bir sistemdeki bir gazın basıncı ve hacmi arasındaki ters ilişkiyi tanımlar. Dalton yasası, bir karışımdaki her gazın karışımda var olan diğer gazlardan bağımsız olarak basınç uyguladığını ifade eder. Henry yasası ise basınç altında bir sıvı içinde çözünmüş gazların davranışını tarif eder.

Akut Dağ Hastalığı

Akut dağ hastalığı belirtileri arasında yorgunluk, baş dönmesi, denge kaybı ve boğulma hissi bulunabilir, ancak derin uykuya dalma bu hastalıkta görülmesi muhtemel bir bulgu değildir. Bu hastalık, yüksek irtifaya hızlı çıkışlarda meydana gelir ve uygun aklimatizasyon ile önlenebilir.

Uçuş Personeli ve İlave Oksijen

Basınçsız uçaklarda kabin irtifası 4250 metre üzerinde olan uçuş personeli için ilave oksijen gereklidir. Bu, yüksek irtifada yetersiz oksijen nedeniyle oluşabilecek hipoksi riskini azaltmak için alınan bir önlemdir.

Dekompresyon Hastalığı

Dekompresyon hastalığında yaygın olarak görülen bulgular arasında diz eklemi şikayetleri, duyu kaybı, akciğer bulguları ve nörolojik semptomlar bulunur. Karın ağrısı ise bu hastalıkta görülmeyen bir belirtidir.

@lolonolo_com

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması

Ünite 4: Uçuş Ekibinin Mesleksel Sağlık Sorunları

Pilotlar için En Kapsamlı Ticari Lisans

Pilotlar için en kapsamlı ticari lisans ATPL (Airline Transport Pilot License) olarak bilinir. Bu lisans, pilotların havayolu şirketlerinde kaptan pilot olarak görev yapabilmesi için gereklidir ve en yüksek seviyede eğitim ve deneyim gerektirir.

Uçuş Personelinde Görülen Sağlık Sorunları

Uçuş personelinde yaygın olarak görülen sağlık sorunları arasında solunum sistemi hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, pestisit maruziyeti ve derin ven trombozu yer alır. Görme kaybı ise bu grup içinde yaygın olarak görülmeyen bir sağlık sorunudur.

Kabin İçi Yaralanmalar

Kabin içi yaralanmaların sık nedenleri arasında kabin içi vibrasyon, çok segmentli uçuşlarda erken rapor saatleri, çoklu uçuş segmentleri ve dönüşlerde eklemlerde artan stres yer alır. Kısa çalışma saatleri ise bu yaralanmaların sık nedenlerinden biri değildir.

Kuru Hava Maruziyetinin Etkileri

Kabin içinde uzun süre kuru hava maruziyeti, lokal irritasyon, burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü gibi sağlık etkilerine yol açabilir. Öfori ve canlılık, bu tür maruziyetin olası etkileri arasında yer almaz.

Uçuş Ekibi ve Görevleri

Uçuş ekibi, bir uçağı uçuş sırasında idare eden ekiptir. Bu ekip, kokpit ekibi ve kabin ekibi olmak üzere ikiye ayrılır. Kokpit ekibi, kaptan pilot ve yardımcı pilottan oluşur. Yardımcı pilot, günümüz uçuşlarında uçuş mühendisinin yerini almış ve uzun menzilli uçuşlarda görev yapmaktadır.

Kabin Basınçlandırma Seviyesi

Uçaklar yüksek irtifalara çıktıkça, kabin içi basınç düzeyi genellikle 8000 feet seviyesinde sabit tutulur. Bu, yolcuların ve mürettebatın rahat ve güvenli bir uçuş deneyimi yaşamasını sağlar.

Üreme Sağlığı Sorunları

Uçuş personelinde görülebilen üreme sağlığı sorunlarının mesleki nedenleri arasında kozmik iyonizan radyasyon, sirkadiyen ritim bozukluğu, düzensiz çalışma saatleri ve uzun süre ayakta durma yer alır. Genetik faktörler ise bu sorunların mesleki nedenlerinden biri değildir.

Güneş Patlaması Kaynaklı Radyasyon

Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), 28 yıllık kariyerinde bir pilotun ortalama olarak 6 kez güneş patlaması kaynaklı radyasyona maruz kaldığını tahmin etmektedir. Bu maruziyet, pilotların sağlık risklerini artırabilir.

Ozon Maruziyeti

Ozon maruziyeti, göğüs ağrısı, boğaz irritasyonu, inatçı öksürük ve dispne gibi şikayetlere yol açabilir. Myalji (kas ağrısı) ise ozon maruziyetinin yaygın bir etkisi değildir.

Akut Stres Semptomları

Uçuş personelinde akut stres tablosunda yaygın olarak kaygı, korku, sindirim sistemi sorunları ve huzursuzluk gibi semptomlar görülür. Uyku problemi ise bu durumun yaygın semptomlarından biri değildir.

@lolonolo_com

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans-min

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!