1.Sınıf Güz

Güz

A. İ. ve İnk. Tarihi-1
Genel matematik
Hukukun Temel Kavramları
İlk Yardım
İş Hijyeni
Türk Dili-1
Yabancı Dil-1

Bahar

A. İ. ve İnk. Tarihi-2
Fizyoloji
Genel Kimya
İş Hukuku
İş sağlığı Ve Güvenliği
Türk Dili-2
Yabancı Dil-2

Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

2.Sınıf Güz

Güz

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği-1 (Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal Risk Etmenleri ) 
İstatistik
İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
Makine ve Teçhizat-1
Temel Biyoloji
Temel Fizik

Bahar

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği – 2 ( Fiziksel + Biyolojik + Kimyasal Risk Etmenleri)
İş sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı – 1
iş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Makine Ve Teçhizat-2
Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi
Sosyal Güvenlik Hukuku

Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

3.Sınıf Güz

Güz

Acil Durum Yönetimi
Biyoistatistik
İş Güvenliği Eğitim Metodları
İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı-2
İşletme Yönetimi
Yangın Tehlikesi ve yangın Güvenliği(Parlama, Patlama Ve Yangın)

Bahar

Ergonomi
Halk Sağlığı
Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Madenlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Toplam Kalite Yönetimi
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

4.Sınıf Güz

Güz

Bakım Ve Onarımda İş sağlığı Ve Güvenliği
Çalışma Ortamı Gözetimi Ve Periyodik Kontroller
Havalandırma ve İklimlendirme
İşyerlerinde Gürültü ve kontrolü
Uyarı İşaretleri Ve Etiketleme
Radyasyonla Çalışmalarda iş sağlığı Ve Güvenliği

Bahar

Çalışmanın Seyri ve Sağlık
Elektrikle Çalışmalarda İş sağlığı Ve Güvenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı Ve Güvenliği Stajı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulaması

Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı Sınav Soruları ( Online Deneme )

İSG

İş Sağlığı Ve Güvenliği İşçi Sağlığı İş Sağlığı ve Güvenliği kimyasal Riskler
İş Sağlığı Birimi İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli(isg)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yetki ve Sorumluluk İş Sağlığı Ve Güvenliği - Hukuk
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
facebook iş sağlığı ve güvenliği Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!