İlk Yardım

İlk Yardım

İlk Yardım Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları (Bahar) 2023-24 Final Soruları (ÇG)
2022-23 Vize Soruları (Bahar) 2023-24 Büt (Güz)
2022 Vize Soruları (Güz) 2023-24 Final (Güz)
Deneme 2021 2023 Büt.Soruları
Vize 2020 Soruları 2021 Soruları
Vize 2021 Soruları 2020 Soruları
Çıkmış Vize Soruları-1 2022 Deneme 1
Vize Ünite ( 1-7 ) 2022 Deneme 2
Çıkmış Vize Soruları 2022 Deneme 3
Vize ve Final-1 2022 Deneme 4
Vize ve Final-2 2022 Deneme 5
2021 Büt. Soruları
2020 Büt. Soruları
Deneme Sınavı-1wp
Deneme Sınavı-2wp
Deneme Sınavı-3wp
Deneme Sınavı-4wp
Auzef İlkyardım 2022-2023 Vize Soruları
Çocuk Gelsimi
Tıbbi Fokümantasyon ve Sekreterlik
Is Sagligi ve Güvenligi
Yaşlı Bakımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İlk Yardım (Güz) 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, lolonolo.com tarafından özellikle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri ve genel olarak açıköğretim ile meslek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlanmıştır. Amacımız, ilk yardım konusunda öğrencilere temel bilgiler sunarak sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, aşağıda yer alan bilgiler, öğrencilerin bütünleme sınavlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlar için gereken ilk yardım bilgilerini içermektedir.

Hasta ya da Yaralı Taşınması

Hasta veya yaralıların taşınması, baş-boyun-gövde ekseni doğrultusunda en az iki destek noktasından kavranarak yapılmalıdır. Bu, yaralının durumunu kötüleştirmeyecek şekilde güvenli bir taşıma yöntemidir.

Göz Yaralanmaları

Göz yaralanmalarında, özellikle yabancı cisim batması durumunda, yaralıya ilk müdahale olarak tıbbi yardım istenir ve mümkünse bir göz uzmanı tarafından müdahale edilmesi sağlanır. Gözdeki yabancı cisim kesinlikle pens gibi aletlerle çıkarılmamalıdır.

Karbon Monoksit Zehirlenmesi

Karbon monoksit zehirlenmesi durumunda ateş veya vücut sıcaklığının yükselmesi gibi bir belirti yoktur. Zehirlenme belirtileri arasında baş dönmesi, bulantı, kusma ve huzursuzluk yer alır.

Kanama ve Yaralanmalar

Boğucu sargı (turnike) uygulaması, kanamanın kontrol altına alınamadığı durumlarda ve uzuv kopması gibi ciddi yaralanmalarda gereklidir. Kanın rengi koyu ise bu, turnike uygulamasının gerekliliğiyle ilgili bir belirleyici değildir.

Deniz Canlısı Sokmaları

Deniz canlısı sokmalarında, yaralı bölge hareketsiz bırakılmalı ve batan diken varsa dikkatlice çıkartılmalıdır. Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanması önerilmez; bunun yerine sıcak su uygulaması yapılabilir.

Kırıklar

Kırıkların yol açabileceği durumlar arasında yakındaki damar, sinir ve kasların yaralanması veya sıkışması yer alır. Kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda kasılma, kırığın doğrudan bir sonucu değildir.

İlk Yardım Çantası ve Ekipmanları

İlk yardım çantasında bulunması gerekenler arasında tıbbi eldivenler, suni solunum maskesi ve alüminyum yanık örtüsü bulunur. Ameliyat önlüğü gibi öğelerin ilk yardım çantasında bulunmasına gerek yoktur.

İlk Yardımın Temel Prensipleri

İlk yardım yapan kişiler, tıp fakültesi mezunu olmaları gerekmez; ancak temel ilk yardım bilgisine sahip olmaları, iyi iletişim becerilerine sahip olmaları ve sakin bir tutum sergilemeleri önemlidir.

lolonolo.com olarak, öğrencilere sınavlara ve acil durumlara hazırlıklı olmaları için gerekli bilgileri sunmayı amaçlıyoruz. İlk yardım, sadece sınavlarda başarılı olmak için değil, aynı zamanda hayat kurtarıcı bir beceri olarak da önemlidir. Bu makale ile öğrencilerimizin bilgilerini pekiştirmelerine ve pratik beceriler kazanmalarına yardımcı olmayı umuyoruz

@lolonolo_com

İlk Yardım (Güz) 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Hasta ya da yaralı taşınmasında genel kurallar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hasta ya da yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 2 destek noktasından kavranmalıdır.
B) Hasta ya da yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 5 destek noktasından kavranmalıdır.
C) Hasta ya da yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 3 destek noktasından kavranmalıdır.
D) Hasta ya da yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 4 destek noktasından kavranmalıdır.
E) Hasta ya da yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.

Cevap : E) Hasta ya da yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.

2. Göze bir cisim batması ya da metal bir cisim kaçması sonucunda uygulanacak ilk yardım müdahalesi sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Tıbbi yardım istenir.
B) Hastanın göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
C) Gerekmedikçe hasta yerinden oynatılmaz.
D) Gözdeki yabancı cisim bir pens yardımıyla çıkarılır.
E) Yaralıdan durum hakkında bilgi alınır.

Cevap : D) Gözdeki yabancı cisim bir pens yardımıyla çıkarılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi karbon monoksit zehirlenmesi belirtilerinden biri değildir?

A) Aşırı yorgunluk, huzursuzluk
B) Bulantı-kusma, baş dönmesi, karıncalanma
C) Ateş, vücut sıcaklığının yükselmesi
D) Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi
E) Göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü

Cevap : C) Ateş, vücut sıcaklığının yükselmesi

4. Aşağıdaki durumların hangisinde boğucu sargı(turnikE) uygulanmasına gerek yoktur?

A) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa
B) Kanın rengi koyu ise
C) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa
D) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
E) Uzuv kopması varsa

Cevap : B) Kanın rengi koyu ise

5. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlısı sokması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Yaralı bölge hareket ettirilmez.
B) Etkilenen bölge ovulmamalıdır.
C) Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır.
D) Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır.
E) Sıcak uygulama yapılmalıdır.

Cevap : D) Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır.

6. Aşağıdakilerden hangisi kırığın yol açabileceği olumsuz durumlardan biri değildir?

A) Kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda yaralanma
B) Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok
C) Kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda kasılma
D) Kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda sıkışma
E) Kırık bölgeden nabız alınmaması

Cevap : C) Kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda kasılma

7. Aşağıdakilerden hangisi vücutta kırık belirtilerinden biri değildir?

A) Ödem ve kanama nedeniyle morarma
B) Hareket kaybı
C) Şekil bozukluğu
D) Hareket ile artan ağrı
E) Deride solukluk ve soğukluk hissi

Cevap : E) Deride solukluk ve soğukluk hissi

8. Solunum yolu zehirlenmesinin meydana geldiği bir ortamda aşağıdakilerden hangisinin yapılmasının bir faydası yoktur?

A) Elektrik düğmeleri açılmaz.
B) Işıklandırma cihazları kullanılmaz.
C) Musluklar açılmaz.
D) Elektrikli aletler kullanılmaz.
E) Cep telefonunun ışığı açılmaz.

Cevap : C) Musluklar açılmaz.

9. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarının sebeplerinden biri olamaz?

A) Baş ve gövde yaralanması
B) Otomobil kazaları
C) Yıkıntı altında kalma
D) Karbonmonoksit maruziyeti
E) Yüksek bir yerden düşme

Cevap : D) Karbonmonoksit maruziyeti

10. Sedyenin dört kişi tarafından taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sedye kaldırıldıktan sonra hastanın sol taraftaki ve sağ taraftaki kişilerden biri ayrılabilir.
B) Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır.
C) Sedyenin sol tarafından tutan kişiler sol; sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yürümeye başlar.
D) Yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile taşınmalıdır.
E) İlk yardım yapanlardan ikisi hasta ya da yaralının başında; diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, bacakları bükülü olarak sedyenin yan kısımlarına çömelir.

Cevap : A) Sedye kaldırıldıktan sonra hastanın sol taraftaki ve sağ taraftaki kişilerden biri ayrılabilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi boğulmalarda genel ilkyardım işlemlerinden biri değildir?

A) Derhal tıbbi yardım istenir.
B) Temel yaşam desteği sağlanır.
C) Boğulma sebebi ortadan kaldırılır.
D) Yaşamsal fonksiyonlar kontrol edilir.
E) Mineral kaybını önlemek için maden suyu içirilir.

Cevap : E) Mineral kaybını önlemek için maden suyu içirilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişilerin sahip olması gereken özellikler açısından zorunlu bir durum değildir?

A) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı
B) Tıp fakültesi mezunu hekim olmalı
C) Eldeki olanakları değerlendirebilecek pratiklikte olmalı
D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
E) Sakin, kendine güvenli olmalı

Cevap : B) Tıp fakültesi mezunu hekim olmalı

13. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

A) Tıbbi yardım istenmeli (112)
B) Bol, tazyiksiz suyla 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalı
C) Deri ile temas eden kimyasal maddenin teması kesilmeli
D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı
E) Giysiler çıkarılmalı

Cevap : D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı

14. Aşağıdakilerden hangisi yılan sokması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Yara, baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır.
B) Yara, su ile yıkanır.
C) Yaralı bölge emilerek zehir çıkarılmaya çalışılır.
D) Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar(yüzük, bilezik vb.) çıkarılır.
E) Yara, kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır; turnike uygulanmaz.

Cevap : C) Yaralı bölge emilerek zehir çıkarılmaya çalışılır.

15. Hasta ya da yaralı taşıma yöntemlerinden biri olan sandalye ile taşıma yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İkinci kişi sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak taşır.
B) İki kişi tarafından uygulanır.
C) Merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir.
D) Bir kişi sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden tutar.
E) Hasta ya da yaralının bilincinin yerinde olmaması gerekir.

Cevap : E) Hasta ya da yaralının bilincinin yerinde olmaması gerekir.

16. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dakikada 20-140
B) Dakikada 60-100
C) Dakikada 30-130
D) Dakikada 40-120
E) Dakikada 50-110

Cevap : B) Dakikada 60-100

17. Aşağıdakilerden hangisi koma sebeplerinden biri olamaz?

A) Düşme veya şiddetli darbe
B) Aşırı yemek
C) Kafa travmaları
D) Zehirlenmeler
E) Aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı

Cevap : B) Aşırı yemek

18. Çocuklarda (1-8 yaş) dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
B) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin iki parmağı yerleştirilir.
C) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin üç parmağı yerleştirilir.
D) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına iki el yumruk yaparak yerleştirilir.
E) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir el yumruk yaparak yerleştirilir.

Cevap : A) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

19. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulunmasına gerek yoktur?

A) Ameliyat önlüğü
B) Alüminyum yanık örtüsü
C) El feneri
D) Tıbbi eldiven
E) Suni solunum maskesi

Cevap : A) Ameliyat önlüğü

20. Aşağıdakilerden hangisi sara krizine sebep olan durumlardan biri sayılmaz?

A) Hava kirliliği
B) Uzun süreli açlık
C) Aşırı yorgunluk
D) Uykusuzluk
E) Hormonal değişiklikler

Cevap : A) Hava kirliliği

İlk Yardım

İlk Yardım (Güz) 2023-2024 Bütünleme Soruları

İlk Yardım Auzef Ders Kitabı

Auzef Abatomi Ders Kitabı PDF
TDS İlk Yardım Kitabı
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!