İlk Yardım

İlk Yardım

2021 Final Sınavında Çıkan Sorular
Final Deneme Sınavı 1
Final Deneme Sınavı 2
Final Deneme Sınavı 3
Final Deneme Sınavı 4
Final Deneme Sınavı 5
Vize Final
Vize Deneme 2021 Final 2021 Soruları
Vize 2020 Soruları Final 2020 Soruları
Vize 2021 Soruları Final Deneme Sınavı -1
Çıkmış Vize Soruları-1 Final Deneme Sınavı -2
Vize Ünite Soruları ( 1-7 ) Final Deneme Sınavı -3
Çıkmış Vize Soruları Final Deneme Sınavı -4
Vize ve Final Soruları-1 2020 Bütünleme Soruları
Vize ve Final Soruları-2 2021 Bütünleme Soruları

Auzef İlk Yardım Auzef İlk Yardım Ders Kitabı PDF

İlk Yardım Auzef Ders Kitabı

İlk Yardım Vize

Ünite-1

1. İlk yardım kimlere uygulanır?

A ) Yaralılara

B ) Kaza geçirenlere
C ) Kalp krizi geçirenlere
D ) Sara nöbeti geçirenlere
E ) Hepsi

Cevap: E ) Hepsi

2. İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

A ) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
B ) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
C ) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D ) İyileştirmenin kolaylaştırılması

E ) Hepsi

Cevap: E ) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

A ) İlaç verme

B ) Kurtarma
C ) Dikiş atma
D ) Besleme
E ) Hiçbiri

Cevap: B ) Kurtarma

4. Aşağıdakilerden hangisi 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A ) Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmeli

B ) Hasta ya da yaralının kimlik bilgileri verilmeli
C ) Hasta ya da yaralının sayıları bildirilmeli
D ) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli
E ) Hasta ya da yaralının durumu bildirilmeli

 

Cevap: D ) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin öncelikli yapması gerekenlerden biri değildir?

A ) Hasta ya da yaralının ABC’sini belirlemek

B ) Hasta ya da yaralının endişelerini gidermek
C ) Kırıklara müdahale etmek
D ) Hasta ya da yaralıyı sıcak tutmak
E ) Hasta ya da yaralıya bir şeyler yedirmek

 

Cevap: E ) Hasta ya da yaralıya bir şeyler yedirmek

İlk Yardım Vize

Ünite-2

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin özelliklerinden biri değildir?

A ) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
B ) Canı tez ve telaşlı olmalı
C ) Eldeki olanakları değerlendirebilmeli
D ) Olayı anında ve doğru olarak 112’ye haber verebilmeli
E ) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı

Cevap :B ) Canı tez ve telaşlı olmalı

2. Sinir sistemini oluşturan yapılar aşağıdakilerden hangisi değildir?

A ) Beyin
B ) Beyincik
C ) Kafatası
D ) Omurilik soğanı
E ) Omurilik

Cevap :C ) Kafatası

3. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A ) Kalp
B ) Kan
C ) Karaciğer
D ) Atardamar
E ) Toplardamar

Cevap :C ) Karaciğer

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarından değildir?

A ) Burun
B ) Gırtlak
C ) Akciğer
D ) Böbrek
E ) Diyafram

Cevap 😀 ) Böbrek

5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim organlarından biri değildir?

A ) Ağız
B ) Mide
C ) Kalın barsak
D ) Anüs
E ) Burun

Cevap :E ) Burun

İlk Yardım Vize

Ünite-3

1. Hasta ya da yaralıdaki yaşam bulguları denildiğinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilmez?

A ) Solunum
B ) Dolaşım
C ) Vücut ısısı
D ) Kan basıncı
E ) Göz kırpması

Cevap: E ) Göz kırpması

2. Aşağıdaki vücut bölgelerinin hangisinde nabız alınmaz?

A ) Şah damarı ( âdemelmasının her iki yanında )
B ) Ön- kol damarı ( Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası )
C ) Kol damarı ( Kolun iç yüzü, dirseğin üstü )
D ) Ön- ayak damarı ( ayağın iç yüzü, ayak başparmağın üst hizası )
E ) Bacak damarı ( Ayak sırtının merkezinde )

Cevap: D ) Ön- ayak damarı ( ayağın iç yüzü, ayak başparmağın üst hizası )

3. Normal vücut ısısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 35.5 C˚

B ) 36.5 C˚

C ) 37.5 C˚

D ) 38.5 C˚

E ) 39.5 C˚

Cevap: B ) 36.5 C˚

4. Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralının durumunun ilk yardım açısından değerlendirilmesinin amaçlarından birisi değildir?

A ) Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirmesi
B ) İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

C ) Güvenli bir müdahale sağlanması
D ) İlk yardım yapan kişinin güvenliğinin sağlanması
E ) Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

Cevap: D ) İlk yardım yapan kişinin güvenliğinin sağlanması

5. Olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Hasta ya da yaralı yerinden oynatılmamalıdır.
B ) Hasta ya da yaralı hızla yaşam bulguları yönünden ( ABC ) değerlendirilmelidir.
C ) Hasta ya da yaralı kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir.
D ) Hasta ya da yaralı sıcak tutulmalıdır.

E ) Hasta ya da yaralının bilinci kapalı ise su içirilmelidir.

Cevap: E ) Hasta ya da yaralının bilinci kapalı ise su içirilmelidir.

İlk Yardım Vize

Ünite-4

1. Bilinci kapalı bir hasta ya da yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Bir el alına yerleştirilir.

B ) Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
C ) Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
D ) Burun iki parmakla kapatılır.
E ) Dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.

Cevap : D ) Burun iki parmakla kapatılır.

2. Yetişkin hasta ya da yaralıya dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır.

B ) Hasta ya da yaralı yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.
C ) Hasta ya da yaralının yanına diz çökülür.
D ) Hasta ya da yaralının boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır.

E ) Hasta ya da yaralının ağız içi kontrol edilir; görünen yabancı cisim var ise çıkartılır.

Cevap : B ) Hasta ya da yaralı yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.

3. Hava yolunun tam olarak tıkanmasının belirtileri olarak aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A ) Nefes alamaz.
B ) Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
C ) Konuşamaz.
D ) Rengi morarmıştır.
E ) Gözleri kapalıdır.

Cevap : E ) Gözleri kapalıdır.

4. Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Bebek ilk yardım yapan kişinin bir kolu üzerine ters olarak yatırılır.
B ) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir.
C ) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur.

D ) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur.
E ) Tıbbi yardım istemeye gerek yoktur.

Cevap : E ) Tıbbi yardım istemeye gerek yoktur.

5. Bebeklerde dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Kendisinin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur.
B ) Ellerine hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir.
C ) Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır.
D ) Bebek sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.
E ) İlk yardım yapan kişi temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır ( yerde uygulama yapacak ise diz çöker, masa vb. yerde uygulama yapacak ise ayakta durur ) .

Cevap : B ) Ellerine hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir.

İlk Yardım Vize

Ünite-5

1. Aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanın ciddiyetini göstermez?

A ) Kanamanın hızı
B ) Vücutta kanın aktığı bölge
C ) Kanama miktarı
D ) Kanın rengi
E ) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı

Cevap: D ) Kanın rengi

2. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda vücutta baskı uygulanacak bölgelerden biri değildir?

A ) Boyun ( şah damarı )
B ) Ense bölümü
C ) Koltuk altı
D ) Kolun üst bölümü
E ) Kasık

Cevap: B ) Ense bölümü

3. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılır.
B ) ara ya da kanama değerlendirilir.
C ) Hasta ya da yaralıya bol su içirilir.
D ) Kanayan yer üzerine temiz bir bez ile bastırılır.
E ) Tıbbi yardım istenir ( 112 ) .

Cevap: C ) Hasta ya da yaralıya bol su içirilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

A ) Hızlı ve zayıf nabız
B ) Hızlı ve yüzeysel solunum
C ) Dudak çevresinde solukluk ya da morarma
D ) Baş dönmesiE ) Ateş

Cevap: E ) Ateş

5. Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Hasta ya da yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
B ) Oturtulur.
C ) Başı hafifçe öne eğilir.
D ) Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır.
E ) Bol su verilir.

Cevap: E ) Bol su verilir.

İlk Yardım Vize

Ünite-6

1. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

A ) Kesik yaralar
B ) Ezikli yaralar
C ) Delici yaralar
D ) Parçalı yaralar
E ) Kanamalı yaralar

Cevap: E ) Kanamalı yaralar

2. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.
B ) Yarada kanama varsa durdurulur.
C ) Yara içi kurcalanmamalıdır.
D ) Yara temiz bir bezle örtülür.
E ) Tıbbi yardım istenir ( 112 ) .

Cevap: A ) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

3. Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki sorunlardan hangisi görülmez?

A ) Yoğun ağrı
B ) Ateş
C ) Solunum zorluğu
D ) Morarma
E ) Kan tükürme

Cevap: B ) Ateş

4. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarının belirtilerinden biri değildir?

A ) Hafıza kaybı
B ) Baş, boyun ve sırtta ağrı
C ) Denge kaybı
D ) Yüksek ateş
E ) Kulak ve göz çevresinde morluk

Cevap: D ) Yüksek ateş

5. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım uygulaması yaparken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Bilinç kontrolü yapılır.
B ) Yaşam bulguları değerlendirilir.
C ) Baş- boyun- gövde ekseni bozulmamalıdır.
D ) emen suni solunuma başlanmalıdır.
E ) Asla yalnız bırakılmamalıdır.

Cevap: D ) emen suni solunuma başlanmalıdır.

İlk Yardım Vize

Ünite-7

1. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi “fiziksel yanıklardan” değildir?

A ) Isı ile oluşan yanıklar
B ) Elektrik ile oluşan yanıklar
C ) Işın ile oluşan yanıklar
D ) Kimyasallarla oluşan yanıklar
E ) Donma sonucu oluşan yanıklar

Cevap : D ) Kimyasallarla oluşan yanıklar

2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Deri ile temas eden kimyasal maddenin teması kesilmeli
B ) Bol tazyiksiz suyla yıkanmalı
C ) Hasta ya da yaralı kusturulmaya çalışılmalı
D ) Giysiler çıkarılmalı
E ) Tıbbi yardım istenmeli

Cevap : C ) Hasta ya da yaralı kusturulmaya çalışılmalı

3. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir?

A ) Adale krampları
B ) Güçsüzlük ve yorgunluk
C ) Açlık hissi
D ) Davranış bozuklukları
E ) Solgun ve sıcak deri

Cevap : C ) Açlık hissi

4. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasına maruz kalan hastaya yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Hasta serin bir yere alınır.
B ) Giysiler çıkarılır.
C ) Karnı doyurulur.
D ) Sırt üstü yatırılır, kollar ve bacaklar yükseltilir.

E ) Hasta havadar bir yere alınır.

Cevap : C ) Karnı doyurulur.

5. Donma vakalarında ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Hasta ılık bir ortama alınır.
B ) Kuru giysiler giydirilir.
C ) Sıcak içecekler verilir.
D ) Donuk bölge ovulur.
E ) El ve ayaklar yukarı kaldırılır.

Cevap : D ) Donuk bölge ovulur.

İlk Yardım

İlk Yardım Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden biri değildir?

A ) Vücut ısısı
B ) Solunum
C ) Burkulma
D ) Kan basıncı
E ) Dolaşım

Cevap : C ) Burkulma

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda amaca uygun önceliklerden biri değildir?

A ) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi
B ) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
C ) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D ) İyileştirmenin kolaylaştırılması
E ) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Cevap : A ) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi

3. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

a ) Kesik yaralar
b ) Ezikli yaralar
c ) Delici yaralar
d ) Parçalı yaralar
e ) Kabuklu yaralar

Cevap : e ) Kabuklu yaralar

4. Hangi durumlarda boğucu sargı ( turnike ) uygulamasına gerek yoktur?

A ) Kanın rengi koyu ise
B ) Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa
C ) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa
D ) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa
E ) Uzuv kopması varsa

Cevap : A ) Kanın rengi koyu ise

5- İlk yardım kimlere uygulanır?

A ) Kaza geçirenlere
B ) Sara nöbeti geçirenlere
C ) Kalp krizi geçirenlere
D ) Yaralılara
E ) Hepsi

Cevap : E ) Hepsi

6- Aşağidakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A ) Bildirme
B ) Tedavi
C ) Müdahale
D ) Koruma
E ) Kurtarma

Cevap : B ) Tedavi

7. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A ) Atardamar
B ) Kalp
C ) Kan
D ) Toplardamar
E ) Karaciğer

Cevap : E ) Karaciğer

8. Kafatası ve omurga yaralarındaki ilk yardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Asla yalnız bırakılmamalıdır.
B ) Yaşam bulguları değerlendirilir.
C ) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.
D ) Bilinç kontrolü yapılır.
E ) Baş-boyun bölgesine soğuk uygulaması yapılır.

Cevap : E ) Baş-boyun bölgesine soğuk uygulaması yapılır.

9.Aşağıdakilerden hangisi normal vücut ısısı değerini gösterir?

A ) 36,5 C
B ) 37,5 C
C ) 35,5 C
D ) 38,5 C
E ) 39,5 C

Cevap : A ) 36,5 C

10. Bilinci kapalı bir hasta ya da yaralıya baş geri çene yukarı pozisyonu verilirken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
B ) Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin altına yerleştirilir.
C ) Alına bastırılan parmakla hasta ya da yaralının gözleri kapatılır.
D ) Çeneye bastırılan parmakla dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.
E ) Bir el alına yerleştirilir.

Cevap : C ) Alına bastırılan parmakla hasta ya da yaralının gözleri kapatılır.

11. Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Bebek ilk yardım yapan kişinin bir kolu üzerine yüzüstü pozisyonda yatırılır,
B ) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü
pozisyonda öne doğru eğilir,
C ) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur,
D ) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur, çıkmadıysa,
E ) Ters çevrilip diğer elin sırt üstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına beş kez el bileğinin içiyle hafif vurulur.

Cevap : E ) Ters çevrilip diğer elin sırt üstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına beş kez el bileğinin içiyle hafif vurulur.

12. Aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanin ciddiyeti ile ilgili bir gösterge değildir?

A ) Kanama miktarı
B ) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı
C ) Vücutta kanın aktığı bölge
D ) Kişinin cinsiyeti
E ) Kanamanın hızı

Cevap : D ) Kişinin cinsiyeti

13. Sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Kusturulmaya çalışılmaz.
B ) Bilinç kontrolü yapılır.
C ) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
D ) Mineral kaybı için maden suyu içirilir.
E ) Yaşam bulguları değerlendirilir.

Cevap : D ) Mineral kaybı için maden suyu içirilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden olan plastik örtünün özeliklerinden biri değildir?

A ) Bir yüzü ışığı yansıtıcı özellikte olmalıdır.
B ) Bir yüzü turuncu olmalıdır.
C ) 200-250 cm boyutlarında olmalıdır.
D ) Yaralının altına ve üstüne sermede kullanılır.
E ) Yumuşak olmalıdır.

Cevap : E ) Yumuşak olmalıdır.

15. Sara krizinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Soğan koklatılır.
B ) Sikan giysiler gevşetilir.
C ) Kendisini yaralamamasına dikkat edilir.
D ) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılma
E ) Kriz, kendi sürecini tamamlamaya birakilir.

Cevap : A ) Soğan koklatılır.

16. Ağrı hissi; genellikle ……….ortasında başlar…….ilerler.
Kalp spazmı ( Angina pektoris ) için yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A ) Kollara
B ) Mide boşluğuna
C ) Sırta
D ) Boyuna
E ) Çeneye doğru

Cevap : B ) Mide boşluğuna

17. Bayılan bir kişiye yapılan ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır
B ) Solunum kontrol edilir.
C ) Kişiye tokat atılır.
D ) Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
E ) Sıkan giysiler gevşetilir

Cevap : C ) Kişiye tokat atılır.

18. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlısı sokması sonrasında meydana gelen belirtilerinden biri değildir?

A ) Mide bulantısı
B ) Şişme
C ) İtihaplanma
D ) Huzursuzluk
E ) Kizarma

Cevap : A ) Mide bulantısı

19. Kırıklarda ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılıc
B ) Yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur.
C ) Tespitive sargi yapılırken parmakları da içine alacak şekilde yapılır.
D ) Kol ve bacaklar yukarıda tutulur.
E ) Açık kinklarda, tespitten önce yara temiz bir beale kapatılmalıdır.

Cevap : C ) Tespitive sargi yapılırken parmakları da içine alacak şekilde yapılır.

20. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin özelliklerinden biri değildir?

A ) Eldeki olanakları değerlendirebilecek pratikte olmalı
B ) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
C ) İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı
D ) Sakin, kendine güvenli olmalı
E ) Tıp Fakültesi mezunu hekim olmalı

Cevap : E ) Tıp Fakültesi mezunu hekim olmalı

21. Heimlich manevrasinda hareketler kaçar kez dönüşümlü uygulanır?

A ) 3
B ) 5
C ) 2
D ) 6
E ) 10

Cevap : B ) 5

22. İlk yardımın ABC’sinde B neyi ifade eder?

A ) Airway ( Hava yolu açıklığının degerlendirilmesi )
B ) ircelatio ( Dolaşımin deßerlendirilmesi )
C ) Breathe ( Solunumun değerlendirilmesi )
D ) Hasta sayisini
E ) Hastanin pozisyonunu

Cevap : C ) Breathe ( Solunumun değerlendirilmesi )

23. Aşağıdakilerden hangisi doğal gaz ( Şofben ) zehirlenmeleri sonucu yapılacak olan ilk yardım uygulamalarından biri değidir?

A ) Tibbi yardim istenir ( 112 )
B ) Kişi ortamdan uzaklaştirilir
C ) Bol su ile yüzü yıkanır.
D ) Havayolu açıkligi saglanin
El Yaşam bulgular degerlendirilir ( ABC )

Cevap : C ) Bol su ile yüzü yıkanır.

24. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtilerinden biri değildir?

A ) Hareket ile artan ağrı
B ) Şekil bozukluğu
C ) Hareket kaybı
D ) Ödem ve kanama nedeniyle morarma
E ) Deride solukluk ve soğukluk hissi

Cevap : E ) Deride solukluk ve soğukluk hissi

25. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildi?

A ) Yaraya soğuk uygulama yapılır
B ) SOkmanIn olduğu bolge hareket ettirilmez.
C ) Yatar pozisyonda tutulur
D ) Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır
E ) Boğucu sargi ( turnike ) uygulaması yapılır.

Cevap : E ) Boğucu sargi ( turnike ) uygulaması yapılır.

26. Çıkıklarda ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A ) Bölgede nabız, deri rengi ve isisi kontrol edilir.
B ) Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir.
C ) Çıkık yerine oturtulur
D ) Tıbbi yardım istenir ( 112 )
E ) Hasta ya da yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez

Cevap : C ) Çıkık yerine oturtulur

27. Aşağıdakilerden hangisi ani kan şekeri düşme belirtilerinden biri değildir?

A ) Aniden acıkma
B ) Şaşılık
C ) Terleme
D ) Titreme
E ) Hızlı nabız

Cevap : B ) Şaşılık

28. Hasta ya da yaralının ciddi yaralanması yoksa Altın beşik yöntemi ile taşıma sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İki, üç, dört elle altın beşik yapılabilir
B ) Bir el ile altın beşik yöntemi yapılabilir
C ) İki elle altın beşik yöntemi yapılabilir
D ) Üç elle altın beşik yöntemi yapılabilir
E ) Dört elle altın beşik yöntemi yapılabilir

Cevap : B ) Bir el ile altın beşik yöntemi yapılabilir

29. Aşağıdakilerden hangisi kedi ve köpek ısırmalarından sonra hastanın olması gereken aşılardan biridir?

A ) Kuduz
B ) Hepatit B
C ) Hepatit A
D ) Zatürre
E ) Grip

Cevap : A ) Kuduz

30. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde sindirim sistemi belirtilerinden biri değildir?

A ) Kasılma
B ) Kusma
C ) Bulantı
D ) İshal
E ) Karin ağrısı

Cevap : A ) Kasılma

31. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokması belirtilerinden biri değildir?

A ) Bulantı, kusma
B ) iltihaplanma, kızarma, morarma
C ) Adale krampları, titreme ve karıncalanma
D ) Ağrı
E ) Ödem

Cevap : A ) Bulantı, kusma

32. Aşağıdakilerden hangisi çıkık vakasının sıklıkla karşılaşıldığı bir eklem değildir?

A ) Omuz
B ) Ayak bileği
C ) Diz
D ) Kalça
E ) Bel

Cevap : E ) Bel

33. Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralıyı omuzda taşıma ( itfaiyeci yöntemi ) sırasında yapılması gereken hareketlerden biri değildir?

A ) Sol el ile hasta yada yaralının sağ elini tutar ağrılığını dizlere vererek kalkar.
B ) Çömelerek sağ kolunu hasta yada yaralanın bacakları arasından geçirir
C ) İlk yardım yapan kişi sol kolu ile omuzundan tutarak hasta yada yaralıyı oturur duruma getirir
D ) Tuttuğu elden nabız alır
E ) Hasta ya da yaralının vücudunu sağ omuzuna alır.

Cevap : D ) Tuttuğu elden nabız alır

34. Aşağıdakilerden hangisi boğulmaların genel belirtilerinden biri değildir ?

A ) Yüzde , dudaklarda ve tırnaklarda morarma
B ) Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme
C ) Bayılma
D ) Yüksek ateş
E ) Nefes almada güçlük

Cevap : D ) Yüksek ateş

35. Aşağıdakilerden hangisi boğulma sebeplerinden biri değildir?

A ) Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması
B ) Nefes borusuna sıvı dolması
C ) Nefes borusuna yabancı cisim kaçması
D ) Doğalgaz zehirlenmesi
E ) Gıda zehirlenmesi

Cevap : E ) Gıda zehirlenmesi

36. Aşağıdakilerden hangisi kedi – köpek gibi hayvan ısırmalarında ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır.
B ) Soğuk uygulama yapılır.
C ) Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır.
D ) Hasta ya da yaralı yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir ( ABC ) .
E ) Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır.

Cevap : C ) Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır.

37. Hasta ya da yaralı taşıma yöntemlerinden biri olan kollar ve bacaklardan tutarak taşıma yöntemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Ait kişi tarafından uygulanır
B ) Üç kişi tarafından uygulanır.
C ) Dört kişi tarafından uygulanır
D ) İki kişi tarafından uygulanır
E ) Bir kişi tarafından uygulanır

Cevap : D ) İki kişi tarafından uygulanır

38. Sedye üzerine yerleştirme tekniklerinden olan karşılıklı durarak kaldırma tekniği hangi tür yaralanma şüphesi olduğunda kullanılır?

A ) Göğüs yaralanmalarında
B ) Karın yaralanmalarında
C ) Üreme organları yaralanmalarında
D ) Omurilik yaralanmalarında
E ) Baş ve duyu organları yaralanmalarında

Cevap : D ) Omurilik yaralanmalarında

39. Aşağıdakilerden hangisi hasta ya da yaralıyı kısa mesafe kucakta taşıma yöntemlerinden biri değildir?

A ) Koşarak olay yerinden uzaklaşılır.
B ) Ağırlık dizlere verilerek kalkılır
C ) Diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavranır.
D ) Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır
E ) Yaralıya kollarını ilk yardım yapan kişinin boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende hissetmesini sağlar.

Cevap : A ) Koşarak olay yerinden uzaklaşılır.

40. Burkulmalarda ilk yardım uygulaması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaya gerek yoktur?

A ) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
B ) Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
C ) Yaralıya sakinleştirmek için su içirilir
D ) Hareket ettirilmez
E ) Tıbbi yardım istenir ( 112 )

Cevap : C ) Yaralıya sakinleştirmek için su içirilir

41. Aşağıdakilerden hangisi koma sebeplerinden biri olamaz?

A ) Aşırı alkol ve uyuşturucu kullanımı
B ) Kafa travmaları
C ) Zehirlenmeler
D ) Düşme veya şiddetli darbe
E ) Aşırı yemek

Cevap : E ) Aşırı yemek

42. Aşağıdakilerden hangisi sara krizini davet eden durumlardan biri değildir?

A ) Hava kirliliği
B ) Uyusukluk
C ) Uzun süreli açlık
D ) Hormonal değişiklikler
E ) Aşırı yorgunluk

Cevap : A ) Hava kirliliği

43. Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı bir cisim kaçması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Kesinlikle delici bir cisimle müdahale edilmez
B ) Su değdirilmez
C ) Kulak temizleme çubuğuyla çıkarılmaya çalışılır
D ) Tıbbi yardım istenir ( 112 )
E ) Kesinlikle sivri bir cisimle müdahale edilmez

Cevap : C ) Kulak temizleme çubuğuyla çıkarılmaya çalışılır

44. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir?

A ) Adale krampları
B ) Güçsüzlük ve yorgunluk
C ) Gözlerde şaşılık
D ) Davranış bozuklukları
E ) Solgun ve sıcak deri

Cevap : C ) Gözlerde şaşılık

45. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi “fiziksel yanıklardan” biri değildir?

A ) Işın ile oluşan yanıklar
B ) Isı ile oluşan yanıklar
C ) Elektrik ile oluşan yanıklar
D ) Kimyasallarla oluşan yanıklar
E ) Donma sonucu oluşan yanıklar

Cevap : A ) Işın ile oluşan yanıklar

46. Aşağıdakilerden hangisi arı sokması sonrası yapılmasi gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Yaralı bölgeye diş macunu sürülür
B ) Soğuk uygulama yapilir.
C ) Ağiz içi sokmalarinda ve alerji hikâyesi olanlarda tibbi yardim istenir ( 112 )
D ) Yarali bölge yikanir.
E ) Derinin üzerinden görülüyorsa arınin iğnesi çıkarılır.

Cevap : A ) Yaralı bölgeye diş macunu sürülür

47. Sara krizinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A. Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
B. Sıkan giysiler gevşetilir
C. Tokat atılarak kendisine gelmesi sağlanır
D. Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz
E. Kendisini yaralamamasına dikkat edilir

Cevap : C. Tokat atılarak kendisine gelmesi sağlanır

48.Aşağıdakilerden elektrik yanıklarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A. Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir
B. Yaralıya dokunmadan önce yeri biliniyorsa elektrik akımı kesilmelidir
C. Yaralının üzerine su dökerek müdahale edilmelidir
D. Derhal Tıbbi yardım istenmelidir ( 112 )
E. Hasta ya da yaralının ABC’si değerlendirilmelidir

Cevap : C. Yaralının üzerine su dökerek müdahale edilmelidir

49. Aşağıdakilerden hangisi Yılan sokması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Yaralı bölge emilerek zehir çıkarılmaya çalışılır
B ) Yara su ile yıkanır
C ) Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar ( yüzük, bilezik vb. ) çıkarılır
D ) Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır
E ) Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır ( Turnike uygulanmaz )

Cevap : A ) Yaralı bölge emilerek zehir çıkarılmaya çalışılır

50. Aşağıdakilerden hangisi Yılan sokması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) yaralı bölgeye alkol dökülür
B ) Yara su ile yıkanır
C ) Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar ( yüzük, bilezik vb. ) çıkarılır
D ) Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır
E ) Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır ( Turnike uygulanmaz )

Cevap : A ) yaralı bölgeye alkol dökülür

51. Aşağıdakilerden hangisi Göze bir cisim batması yada metal bir cisim kaçması sonrası yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A ) Gerekmedikçe hasta yerinden oynatılmaz
B ) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz
C ) Nemli bezle cisim çıkarılmaya çalışılır
D ) Tıbbi yardım istenir ( 112 )
E ) Hastanın göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır

Cevap : C ) Nemli bezle cisim çıkarılmaya çalışılır

52. Aşağıdakilerden sıcak çarpması risk grubuna girer?

A ) 65 yaş altı yaşlılar
B ) 13-16 yaş ergenler
C ) 18-25 yaş gençler
D ) 10-12 yaş çocuklar
E ) 5 yaş altı çocuklar

Cevap : E ) 5 yaş altı çocuklar

53. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A ) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır
B ) Yarada kanama varsa durdurulur
C ) Yara içi kurcalanmamalıdır
D ) Yara temiz bir bezle örtülür
E ) Tıbbi yardım istenir ( 112 )

Cevap : A ) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır

54. Aşağıdakilerden enfeksiyon riski yüksek yara tanımına uymaz?

A ) Gecikmiş yaralar ( 6 saatten fazla ) ,
B ) Dikişleri ayrılmış yaralar,
C ) Kenarları muntazam olmayan yaralar,
D ) Çok kirli ve derin yaralar,
E ) Yaralanmadan 1-2 saat sonra müdahale edilen yaralar

Cevap : E ) Yaralanmadan 1-2 saat sonra müdahale edilen yaralar

One thought on “İlk Yardım

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: