auzefÇocuk Gelişimiİlk Yardımiş sağlığı ve güvenliğiTıbbi dokümantasyon ve sekreterlikYaşlı Bakımı

İlk Yardım 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

#1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden biri değildir?

Cevap : E) Burkulma

#2. Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam olarak tıkanmasının belirtilerinden biri değildir?

Cevap : A) Kişinin burnu akar

#3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

Cevap : A) Tedavi

#4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda amaca uygun önceliklerden biri değildir?

Cevap : E) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi

#5. Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmasına gerek yoktur?

Cevap : D) Kanının rengi koyu ise

#6. Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki sorunlardan hangisinin görülme olasılığı düşüktür?

Cevap : C) Gözlerde şaşılık

#7. Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Cevap : E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

Ciddi yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları, yaralının durumunu stabil hale getirmeyi ve daha fazla zararı önlemeyi amaçlar. Bu süreçte izlenmesi gereken bazı temel kurallar vardır. Verilen seçenekler arasında hangisinin yapılmaması gerektiğini inceleyelim:
A) Yara içi kurcalanmamalıdır – Bu doğru bir yaklaşım. Yara içindeki doku veya yabancı cisimlerle oynanmamalı, enfeksiyon riskini arttırmamak ve daha fazla hasara yol açmamak için yaraya dokunulmamalıdır.
B) Yara temiz bir bezle örtülür – Yaraların temiz bir bez veya bandajla örtülmesi, enfeksiyon riskini azaltmaya ve kanamayı kontrol altına almaya yardımcı olur.
C) Yarada kanama varsa durdurulur – Kanama varsa, kanamayı durdurmak ilk yardımın temel adımlarından biridir. Bu, doğrudan basınç uygulayarak veya yarayı yükselterek yapılabilir.
D) Tıbbi yardım (112) istenir – Ciddi yaralanmalarda, mümkün olan en kısa sürede profesyonel tıbbi yardım çağrılmaldır.
E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır – Bu seçenek ciddi yaralanmalarda yapılmaması gereken bir uygulamadır. Yaraya saplanan cisimler, çıkarılmaya çalışıldığında daha fazla kanamaya veya hasara sebep olabilir. Bu tür durumlarda cisim, profesyonel tıbbi yardım gelene kadar yerinde bırakılmalıdır.
Bu nedenle, ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında yapılmaması gereken şey:
E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarının sebeplerinden biri olamaz?

Cevap : C) Karbon monoksit maruziyeti

Kafatası ve omurga yaralanmaları genellikle fiziksel travma sonucu meydana gelir. Bu tür yaralanmalar, başa veya gövdeye direkt darbe alındığında, yüksekten düşmelerde, yıkıntı altında kalma durumlarında veya otomobil kazaları gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Bu bilgilere göre:
A) Baş ve gövde yaralanması – Bu, doğrudan fiziksel travma ile kafatası ve omurga yaralanmalarına sebep olabilir.
B) Yüksek bir yerden düşme – Bu tür düşmeler, kafatası ve omurga üzerinde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
D) Yıkıntı altında kalma – Doğal afetler veya diğer yıkımlar sırasında yıkıntı altında kalmak, ciddi fiziksel yaralanmalara neden olabilir.
E) Otomobil kazaları – Araç kazaları, kafa ve omurga yaralanmalarının çok yaygın bir nedenidir.
C) Karbon monoksit maruziyeti – Karbon monoksit zehirlenmesi, solunum yoluyla zehirli gazın alınması sonucu oluşur ve sinir sistemini etkileyebilir; ancak doğrudan kafatası veya omurga yaralanmasına yol açmaz. Karbon monoksit maruziyeti, bilinç kaybına neden olarak dolaylı yollarla travma riskini artırabilir, fakat doğrudan bir kafatası veya omurga yaralanmasının sebebi olamaz.
Dolayısıyla, kafatası ve omurga yaralanmalarının doğrudan sebebi olmayan seçenek:
C) Karbon monoksit maruziyeti’dir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişi özellikleri açısından zorunlu bir durum değildir?

Cevap : A) Tıp Fakültesi mezunu hekim olmalı

#10. Bebeklerde dakikada normal nabız sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) 100- 140

#11. Donma vakalarında ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Cevap : B) Donuk bölge ovulur.

#12. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

Cevap : B) Ateş, mide bulantısı

#13. Aşağıdakilerden hangisi normal vücut ısısı değerini gösterir?

Cevap : B) 36.5 C

#14. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

Cevap : B) Karaciğer

Dolaşım sistemi, kanın vücutta taşınmasını sağlayan kalp, kan damarları ve kan gibi yapıları içerir. Bu sistemin ana görevi, vücuttaki dokulara oksijen ve besinlerin taşınmasını sağlamak ve atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktır. Seçenekler incelendiğinde:
A) Toplardamar – Kanın kalbe geri dönüşünü sağlayan damarlardır, dolaşım sistemine aittir.
C) Kalp – Kanı vücut genelinde pompalayan ana organ ve dolaşım sisteminin merkezidir.
D) Kan – Oksijen, besin maddeleri, hormonlar ve atıkları taşır, dolaşım sisteminin temel bileşenidir.
E) Atardamar – Oksijen ve besin yüklü kanı kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damarlardır, dolaşım sistemine aittir.
B) Karaciğer – Karaciğer, metabolizma süreçlerinde önemli roller üstlenen, toksinleri filtreleyen, besinleri depolayan ve sindirim enzimleri üreten bir organdır. Ancak karaciğer doğrudan dolaşım sistemi bileşeni değil, daha çok metabolik işlevleriyle bilinir. Karaciğerin dolaşım sistemiyle bağlantısı, kanı temizlemesi ve bazı kan faktörlerini üretmesi gibi işlevler üzerinden olsa da, bu sistem içinde bir yapı olarak sınıflandırılmaz.
Dolayısıyla, dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı olmayan seçenek:
B) Karaciğer.

#15. Çocuklarda (1- 8 Yaş) dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması sırasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Çocuklarda (1-8 yaş) dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu yaş grubu için doğru teknik, kalp masajı uygularken göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu tespit edip, göğüs kemiğinin alt yarısına bir elin topuğunu yerleştirerek uygulamaktır. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında doğru olan:
B) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Bu yöntem, çocuğun göğüs kemiği üzerinde etkili bir şekilde basınç uygulanmasını sağlar ve yeterli kan akışını teşvik ederken, aynı zamanda göğüs kemiği veya diğer organlara zarar verme riskini en aza indirir. Diğer seçenekler, çocuklar için uygun kalp masajı tekniklerini doğru yansıtmamaktadır.

#16. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Cevap : D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı

Kimyasal yanıklarda ilk yardım, yanığın şiddetini azaltmak ve daha fazla hasarı önlemek için önemli adımlar içerir. Doğru uygulamalar genellikle şunlardır:
A) Bol tazyikli suyla 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalı – Bu, kimyasal maddelerin deriden uzaklaştırılması ve yanığın şiddetinin azaltılması için önemli bir adımdır.
B) Giysiler çıkarılmalı – Kimyasalla kontamine olmuş giysiler deriyle teması sürdürdüğünde yanığın daha da kötüleşmesine yol açabilir, bu yüzden hemen çıkarılmalıdır.
C) Tıbbi yardım istenmeli (112) – Kimyasal yanıklar ciddi ve tehlikeli olabilir, profesyonel tıbbi müdahale gerektirebilir.
E) Deri ile temas eden kimyasal maddenin teması kesilmeli – Kimyasalın deriyle temasını kesmek için giysilerin çıkarılması ve yıkanması gibi adımlar atılmalıdır.
D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı – Bu, kimyasal yanıklarda uygulanması gereken bir yöntem değildir. Kusturma genellikle zehirlenmelerde bazı durumlarda önerilir, ancak kimyasal yanıklarda kimyasalın yutulması söz konusu değilse (ki bu durumda yine de genellikle önerilmez), kusturmak yanlış ve tehlikeli olabilir.
Bu nedenle, kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri olmayan şey:
D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı.

#17. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

Cevap : B) Kafatası

Sinir sistemini oluşturan yapılar, beyin, omurilik ve periferik sinirler gibi fonksiyonel bileşenlerdir. Bu seçeneklerden hangisinin sinir sisteminin yapısal bir parçası olmadığını belirlemek için, her bir terimi değerlendirmek gerekir:
A) Omurilik soğanı – Bu, beyin sapının bir parçası olup sinir sisteminin temel bir bileşenidir.
B) Kafatası – Kafatası, sinir sistemini koruyan kemik yapıdır ancak sinir sisteminin kendisi değildir, yalnızca koruyucu bir kabuktur.
C) Omurilik – Omurilik, merkezi sinir sisteminin ana bileşenlerinden biridir.
D) Beyin – Beyin, merkezi sinir sisteminin en önemli organıdır.
E) Beyincik – Beyincik, beyinle beraber merkezi sinir sistemini oluşturan önemli bir bölümdür.
Bu nedenle, sinir sistemini oluşturan yapılar arasında olmayan ve sinir sistemine doğrudan katkıda bulunmayan:
B) Kafatası. Kafatası, sinir sistemini çevreleyen koruyucu bir yapıdır ancak sinir sistemi işlevlerinin gerçekleşmesinde doğrudan bir rol oynamaz.

#18. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasına maruz kalan hastaya yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Cevap : B) Baş geri çene yukarı pozisyonu verilir.

#19. Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi *fiziksel yanıklardan* değildir?

Cevap : D) Kimyasallarla oluşan yanıklar

#20. Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

Cevap : C) Kabuklu yaralar

#21. Aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanın ciddiyeti ile ilgili bir gösterge değildir?

Cevap : C) Kişinin cinsiyeti

#22. Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

Cevap : D) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli

#23. Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Cevap : D) Ters çevrilip diğer elin üzerine sırtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur.

Bebeklerde hava yolunu açmak için yapılan ilk yardım müdahalelerinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Seçenekler incelendiğinde, bebekler için uygun olmayan ve yapılmaması gereken bir müdahaleyi belirlemek gerekir:
A) Bebek ilkyardım yapan kişinin bir kolu üzerine ters olarak (yüzükoyun) yatırılır – Bu, boğulma durumunda bebeklerde hava yolunun açılmasında kullanılan bir tekniktir.
B) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur – Bu, başın doğru pozisyonda tutulması için gereklidir.
C) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla çenenin kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir – Bu, bebeklerde hava yolunu açmak için kullanılan bir yöntemdir.
D) Ters çevrilip diğer elin üzerine sırtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur – Bu, genellikle sırta vurmakla karıştırılabilir ve doğru bir uygulama değildir. Bu yöntemde sırtın kullanılması beklenir, göğüs kemiği değil.
E) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur – Bu, bebekte yabancı cismin çıkarılmasına yardımcı olmak için yapılan doğru bir uygulamadır.
Bu bilgilere dayanarak, doğru olmayan ve yapılmaması gereken müdahale:
D) Ters çevrilip diğer elin üzerine sırtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur. Bu, yanlış bir uygulamadır çünkü hava yolunu açma ve tıkanıklığı giderme müdahalesi sırasında göğüs kemiğine vurulmaz, bunun yerine sırt bölgesine vurulması gerekmektedir.

#24. Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki doğal açıklıklardan olan kanamalardan biri değildir?

Cevap : A) Mide kanaması

Vücuttaki doğal açıklıklardan olan kanamalar, genellikle bu açıklıkların iç yüzeylerindeki mukozal zarar görmesi sonucu meydana gelir. Burun, kulak, ağız ve anüs gibi bölgeler bu tarz kanamalara açıktır. Aşağıda belirtilen seçeneklerin incelenmesi:
A) Mide kanaması – Mide kanaması, iç kanamadır ve doğal bir vücut açıklığından dışarıya kan sızıntısı olmadıkça doğrudan gözlemlenemez. Ancak, kusma yoluyla veya dışkıda kan olarak görülebilir.
B) Kulak kanaması – Kulak, doğal bir açıklıktır ve buradan kanama meydana gelebilir.
C) Burun kanaması – Burun, sıklıkla karşılaşılan ve kolayca fark edilebilen bir doğal açıklık kanamasıdır.
D) Ağız kanaması – Ağız, diğer bir doğal açıklıktır ve buradan kanama meydana gelebilir.
E) Anüs kanaması – Anüs de bir doğal açıklıktır ve kanama bu bölgeden meydana gelebilir.
Bu bilgilere dayanarak, doğal bir vücut açıklığından olan kanamalardan biri olmayan seçenek:
A) Mide kanaması. Çünkü mide kanaması direkt olarak bir doğal açıklıktan dışarıya kan sızdıran bir durum değildir; daha ziyade, kusma veya dışkı yoluyla dolaylı olarak dışarı çıkar.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İlk Yardım 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

1- Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Bol tazyikli suyla 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalı
B) Giysiler çıkarılmalı
C) Tıbbi yardım istenmeli (112)
D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı
E) Deri ile temas eden kimyasal maddenin teması kesilmeli

Cevap : D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı

Kimyasal yanıklarda ilk yardım, yanığın şiddetini azaltmak ve daha fazla hasarı önlemek için önemli adımlar içerir. Doğru uygulamalar genellikle şunlardır:
A) Bol tazyikli suyla 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanmalı – Bu, kimyasal maddelerin deriden uzaklaştırılması ve yanığın şiddetinin azaltılması için önemli bir adımdır.
B) Giysiler çıkarılmalı – Kimyasalla kontamine olmuş giysiler deriyle teması sürdürdüğünde yanığın daha da kötüleşmesine yol açabilir, bu yüzden hemen çıkarılmalıdır.
C) Tıbbi yardım istenmeli (112) – Kimyasal yanıklar ciddi ve tehlikeli olabilir, profesyonel tıbbi müdahale gerektirebilir.
E) Deri ile temas eden kimyasal maddenin teması kesilmeli – Kimyasalın deriyle temasını kesmek için giysilerin çıkarılması ve yıkanması gibi adımlar atılmalıdır.
D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı – Bu, kimyasal yanıklarda uygulanması gereken bir yöntem değildir. Kusturma genellikle zehirlenmelerde bazı durumlarda önerilir, ancak kimyasal yanıklarda kimyasalın yutulması söz konusu değilse (ki bu durumda yine de genellikle önerilmez), kusturmak yanlış ve tehlikeli olabilir.
Bu nedenle, kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulamalarından biri olmayan şey:
D) Yaralı kusturulmaya çalışılmalı.

2- Bebeklerde hava yolunun açılması için yapılan ilk yardım müdahalelerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Bebek ilkyardım yapan kişinin bir kolu üzerine ters olarak (yüzükoyun) yatırılır.
B) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur
C) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla kızın çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir
D) Ters çevrilip diğer elin üzerine sırtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur.
E) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur

Cevap : D) Ters çevrilip diğer elin üzerine sırtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur.

Bebeklerde hava yolunu açmak için yapılan ilk yardım müdahalelerinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Seçenekler incelendiğinde, bebekler için uygun olmayan ve yapılmaması gereken bir müdahaleyi belirlemek gerekir:
A) Bebek ilkyardım yapan kişinin bir kolu üzerine ters olarak (yüzükoyun) yatırılır – Bu, boğulma durumunda bebeklerde hava yolunun açılmasında kullanılan bir tekniktir.
B) Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur – Bu, başın doğru pozisyonda tutulması için gereklidir.
C) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla çenenin kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir – Bu, bebeklerde hava yolunu açmak için kullanılan bir yöntemdir.
D) Ters çevrilip diğer elin üzerine sırtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur – Bu, genellikle sırta vurmakla karıştırılabilir ve doğru bir uygulama değildir. Bu yöntemde sırtın kullanılması beklenir, göğüs kemiği değil.
E) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur – Bu, bebekte yabancı cismin çıkarılmasına yardımcı olmak için yapılan doğru bir uygulamadır.
Bu bilgilere dayanarak, doğru olmayan ve yapılmaması gereken müdahale:
D) Ters çevrilip diğer elin üzerine sırtüstü yatırılıp göğüs kemiğinin altına 5 kez el bileğinin içiyle hafifçe vurulur. Bu, yanlış bir uygulamadır çünkü hava yolunu açma ve tıkanıklığı giderme müdahalesi sırasında göğüs kemiğine vurulmaz, bunun yerine sırt bölgesine vurulması gerekmektedir.

3- Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A) Omurilik soğanı
B) Kafatası
C) Omurilik
D) Beyin
E) Beyincik

Cevap : B) Kafatası

Sinir sistemini oluşturan yapılar, beyin, omurilik ve periferik sinirler gibi fonksiyonel bileşenlerdir. Bu seçeneklerden hangisinin sinir sisteminin yapısal bir parçası olmadığını belirlemek için, her bir terimi değerlendirmek gerekir:
A) Omurilik soğanı – Bu, beyin sapının bir parçası olup sinir sisteminin temel bir bileşenidir.
B) Kafatası – Kafatası, sinir sistemini koruyan kemik yapıdır ancak sinir sisteminin kendisi değildir, yalnızca koruyucu bir kabuktur.
C) Omurilik – Omurilik, merkezi sinir sisteminin ana bileşenlerinden biridir.
D) Beyin – Beyin, merkezi sinir sisteminin en önemli organıdır.
E) Beyincik – Beyincik, beyinle beraber merkezi sinir sistemini oluşturan önemli bir bölümdür.
Bu nedenle, sinir sistemini oluşturan yapılar arasında olmayan ve sinir sistemine doğrudan katkıda bulunmayan:
B) Kafatası. Kafatası, sinir sistemini çevreleyen koruyucu bir yapıdır ancak sinir sistemi işlevlerinin gerçekleşmesinde doğrudan bir rol oynamaz.

4- Bebeklerde dakikada normal nabız sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 80- 180
B) 90- 190
C) 100- 140
D) 60- 160
E) 70- 170

Cevap : C) 100- 140

5- Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarının sebeplerinden biri olamaz?

A) Baş ve gövde yaralanması
B) Yüksek bir yerde düşme
C) Karbon monoksit maruziyeti
D) Yıkıntı altında kalma
E) Otomobil kazaları

Cevap : C) Karbon monoksit maruziyeti

Kafatası ve omurga yaralanmaları genellikle fiziksel travma sonucu meydana gelir. Bu tür yaralanmalar, başa veya gövdeye direkt darbe alındığında, yüksekten düşmelerde, yıkıntı altında kalma durumlarında veya otomobil kazaları gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Bu bilgilere göre:
A) Baş ve gövde yaralanması – Bu, doğrudan fiziksel travma ile kafatası ve omurga yaralanmalarına sebep olabilir.
B) Yüksek bir yerden düşme – Bu tür düşmeler, kafatası ve omurga üzerinde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
D) Yıkıntı altında kalma – Doğal afetler veya diğer yıkımlar sırasında yıkıntı altında kalmak, ciddi fiziksel yaralanmalara neden olabilir.
E) Otomobil kazaları – Araç kazaları, kafa ve omurga yaralanmalarının çok yaygın bir nedenidir.
C) Karbon monoksit maruziyeti – Karbon monoksit zehirlenmesi, solunum yoluyla zehirli gazın alınması sonucu oluşur ve sinir sistemini etkileyebilir; ancak doğrudan kafatası veya omurga yaralanmasına yol açmaz. Karbon monoksit maruziyeti, bilinç kaybına neden olarak dolaylı yollarla travma riskini artırabilir, fakat doğrudan bir kafatası veya omurga yaralanmasının sebebi olamaz.
Dolayısıyla, kafatası ve omurga yaralanmalarının doğrudan sebebi olmayan seçenek:
C) Karbon monoksit maruziyeti’dir.

6- Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

A) Hızlı ve zayıf nabız
B) Ateş, mide bulantısı
C) Hızlı ve yüzeysel solunum
D) Baş dönmesi, endişe, huzursuzluk
E) Dudak çevresinde solukluk ya da morarma

Cevap : B) Ateş, mide bulantısı

7- Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı değildir?

A) Toplardamar
B) Karaciğer
C) kalp
D) Kan
E) Atardamar

Cevap : B) Karaciğer

Dolaşım sistemi, kanın vücutta taşınmasını sağlayan kalp, kan damarları ve kan gibi yapıları içerir. Bu sistemin ana görevi, vücuttaki dokulara oksijen ve besinlerin taşınmasını sağlamak ve atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktır. Seçenekler incelendiğinde:
A) Toplardamar – Kanın kalbe geri dönüşünü sağlayan damarlardır, dolaşım sistemine aittir.
C) Kalp – Kanı vücut genelinde pompalayan ana organ ve dolaşım sisteminin merkezidir.
D) Kan – Oksijen, besin maddeleri, hormonlar ve atıkları taşır, dolaşım sisteminin temel bileşenidir.
E) Atardamar – Oksijen ve besin yüklü kanı kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damarlardır, dolaşım sistemine aittir.
B) Karaciğer – Karaciğer, metabolizma süreçlerinde önemli roller üstlenen, toksinleri filtreleyen, besinleri depolayan ve sindirim enzimleri üreten bir organdır. Ancak karaciğer doğrudan dolaşım sistemi bileşeni değil, daha çok metabolik işlevleriyle bilinir. Karaciğerin dolaşım sistemiyle bağlantısı, kanı temizlemesi ve bazı kan faktörlerini üretmesi gibi işlevler üzerinden olsa da, bu sistem içinde bir yapı olarak sınıflandırılmaz.
Dolayısıyla, dolaşım sistemi ile ilgili bir yapı olmayan seçenek:
B) Karaciğer.

8- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A) Tedavi
B) Kurtarma
C) Müdahale
D) Koruma
E) Bildirme

Cevap : A) Tedavi

9- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda amaca uygun önceliklerden biri değildir?

A) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
B) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
C) Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D) İyileştirmenin kolaylaştırılması
E) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi

Cevap : E) Tedavi sonrası hasta ya da yaralının takibi

10- Aşağıdakilerden hangisi yara çeşitlerinden biri değildir?

A) Ezikli yaralar
B) Delici
C) Kabuklu yaralar
D) Kesik yaralar
E) Parçalı yaralar

Cevap : C) Kabuklu yaralar

11- Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmasına gerek yoktur?

A) Uzuv kopması vars
B) Yaralı koşullarda bir yere taşınacaksa
C) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa
D) Kanının rengi koyu ise
E) Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa

Cevap : D) Kanının rengi koyu ise

12- Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerden biri değildir?

A) Vücut ısısı
B) Kan
C) Dolaşım
D) Solunum
E) Burkulma

Cevap : E) Burkulma

13- Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam olarak tıkanmasının belirtilerinden biri değildir?

A) Kişinin burnu akar
B) Kişinin rengi morarmıştır.
C) Kişi acı çeker, ellerini boynuna götürür.
D) Kişi nefes alamaz.
E) Kişi konuşamaz.

Cevap : A) Kişinin burnu akar

14- Aşağıdaki yanık çeşitlerinden hangisi “fiziksel yanıklardan” değildir?

A) Işın ile oluşan yanıklar
B) Elektrik oluşan yanıklar
C) Donma sonucu oluşan yanıklar
D) Kimyasallarla oluşan yanıklar
E) Isı ile oluşan yanıklar

Cevap : D) Kimyasallarla oluşan yanıklar

15- Aşağıdakilerden hangisi normal vücut ısısı değerini gösterir?

A) 37.5 C
B) 36.5 C
C) 39.5 C
D) 35.5 C
E) 38.5 C

Cevap : B) 36.5 C

16- Delici göğüs yaralanmalarında aşağıdaki sorunlardan hangisinin görülme olasılığı düşüktür?

A) Kan tükürme
B) yoğun ağrı
C) Gözlerde şaşılık
D) Solunum zorluğu
E) Morarma

Cevap : C) Gözlerde şaşılık

17- Aşağıdakilerden hangisi 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli
B) Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı aslan
C) 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli
D) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli
E) Hastaya da yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli

Cevap : D) Hasta ya da yaralının yakınlarına haber verilmesi istenmeli

18- Donma vakalarında ilk yardım uygulamaları sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) El ve ayaklar yukarı kaldırılır.
B) Donuk bölge ovulur.
C) Hasta ilik bir ortama alınır.
D) Sıcak içecekler verilir.
E) Kuru giysiler giydirilir.

Cevap : B) Donuk bölge ovulur.

İlk Yardım 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

19- Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasına maruz kalan hastaya yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Sırt üstü yatırılır, kollar ve bacaklar yükseltilir.
B) Baş geri çene yukarı pozisyonu verilir.
C) Bulantısı yoksa bilinci açıksa maden suyu içirilir.
D) Hasta serin ve havadar bir yere alınır.
E) Giysiler çıkarılır.

Cevap : B) Baş geri çene yukarı pozisyonu verilir.

20- Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki doğal açıklıklardan olan kanamalardan biri değildir?

A) Mide kanaması
B) Kulak kanaması
C) Burun kanaması
D) Ağız kanaması
E) Anüs kanaması

Cevap : A) Mide kanaması

Vücuttaki doğal açıklıklardan olan kanamalar, genellikle bu açıklıkların iç yüzeylerindeki mukozal zarar görmesi sonucu meydana gelir. Burun, kulak, ağız ve anüs gibi bölgeler bu tarz kanamalara açıktır. Aşağıda belirtilen seçeneklerin incelenmesi:
A) Mide kanaması – Mide kanaması, iç kanamadır ve doğal bir vücut açıklığından dışarıya kan sızıntısı olmadıkça doğrudan gözlemlenemez. Ancak, kusma yoluyla veya dışkıda kan olarak görülebilir.
B) Kulak kanaması – Kulak, doğal bir açıklıktır ve buradan kanama meydana gelebilir.
C) Burun kanaması – Burun, sıklıkla karşılaşılan ve kolayca fark edilebilen bir doğal açıklık kanamasıdır.
D) Ağız kanaması – Ağız, diğer bir doğal açıklıktır ve buradan kanama meydana gelebilir.
E) Anüs kanaması – Anüs de bir doğal açıklıktır ve kanama bu bölgeden meydana gelebilir.
Bu bilgilere dayanarak, doğal bir vücut açıklığından olan kanamalardan biri olmayan seçenek:
A) Mide kanaması. Çünkü mide kanaması direkt olarak bir doğal açıklıktan dışarıya kan sızdıran bir durum değildir; daha ziyade, kusma veya dışkı yoluyla dolaylı olarak dışarı çıkar.

21- Aşağıdaki durumlardan hangisi vücuttaki bir kanamanın ciddiyeti ile ilgili bir gösterge değildir?

A) Kanamanın hızı
B) Vücutta kanın aktığı bölge
C) Kişinin cinsiyeti
D) Kan miktarı
E) Kişinin fiziksel durumu ve yaşı

Cevap : C) Kişinin cinsiyeti

22- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişi özellikleri açısından zorunlu bir durum değildir?

A) Tıp Fakültesi mezunu hekim olmalı
B) Eldeki olanakları değerlendirebilecek
C) İnsan vücudu
D) İyi iletişim becerisine sahip olmalı temel bilgilere sahip olmalı
E) Sakin, kendine güvenli olmalı

Cevap : A) Tıp Fakültesi mezunu hekim olmalı

23- Ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Yara içi kurcalanmamalıdır.
B) Yara temiz bir bezle örtülür.
C) Yarada kanama arsa durdurulur.
D) Tıbbi yardım (112) istenir.
E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

Cevap : E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

Ciddi yaralanmalarda ilk yardım uygulamaları, yaralının durumunu stabil hale getirmeyi ve daha fazla zararı önlemeyi amaçlar. Bu süreçte izlenmesi gereken bazı temel kurallar vardır. Verilen seçenekler arasında hangisinin yapılmaması gerektiğini inceleyelim:
A) Yara içi kurcalanmamalıdır – Bu doğru bir yaklaşım. Yara içindeki doku veya yabancı cisimlerle oynanmamalı, enfeksiyon riskini arttırmamak ve daha fazla hasara yol açmamak için yaraya dokunulmamalıdır.
B) Yara temiz bir bezle örtülür – Yaraların temiz bir bez veya bandajla örtülmesi, enfeksiyon riskini azaltmaya ve kanamayı kontrol altına almaya yardımcı olur.
C) Yarada kanama varsa durdurulur – Kanama varsa, kanamayı durdurmak ilk yardımın temel adımlarından biridir. Bu, doğrudan basınç uygulayarak veya yarayı yükselterek yapılabilir.
D) Tıbbi yardım (112) istenir – Ciddi yaralanmalarda, mümkün olan en kısa sürede profesyonel tıbbi yardım çağrılmaldır.
E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır – Bu seçenek ciddi yaralanmalarda yapılmaması gereken bir uygulamadır. Yaraya saplanan cisimler, çıkarılmaya çalışıldığında daha fazla kanamaya veya hasara sebep olabilir. Bu tür durumlarda cisim, profesyonel tıbbi yardım gelene kadar yerinde bırakılmalıdır.
Bu nedenle, ciddi yaralanmalarda ilk yardım sırasında yapılmaması gereken şey:
E) Yaraya saplanan cisim varsa çıkarılır.

24- Çocuklarda (1- 8 Yaş) dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması sırasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına iki el yumruk yaparak yerleştirilir.
B) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
C Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin üç parmağı yerleştirilir.
D) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin iki parmağı yerleştirilir.
E) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir el yumruk yaparak yerleştirilir

Cevap : B) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.

Çocuklarda (1-8 yaş) dış kalp masajı ve yapay solunum uygulaması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu yaş grubu için doğru teknik, kalp masajı uygularken göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu tespit edip, göğüs kemiğinin alt yarısına bir elin topuğunu yerleştirerek uygulamaktır. Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında doğru olan:
B) Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Bu yöntem, çocuğun göğüs kemiği üzerinde etkili bir şekilde basınç uygulanmasını sağlar ve yeterli kan akışını teşvik ederken, aynı zamanda göğüs kemiği veya diğer organlara zarar verme riskini en aza indirir. Diğer seçenekler, çocuklar için uygun kalp masajı tekniklerini doğru yansıtmamaktadır.

İlk Yardım

İlk Yardım 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

Auzef İlk Yardım

İlk Yardım 2022-2023 Vize Soruları (Bahar)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!