auzefÇocuk GelişimiRisk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Vize Deneme Sınavı -1 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Vize Deneme Sınavı -1 (2024)

#1. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili bireysel faktörlerden biridir?

Cevap : E) İç kontrol odağı

#2. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn/aile risk faktörlerinden biridir?

Cevap : B) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma

Ebeveyn veya aile risk faktörleri, çocukların gelişimini ve davranışlarını etkileyebilecek aile içi durumları ve dinamikleri içerir. Bu tür faktörler, çocuğun çevresindeki yetişkinlerin davranışlarından kaynaklanır ve genellikle ailenin genel yapısını, işlevselliğini veya içinde bulunduğu sosyal koşulları yansıtır.
Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma (B), ebeveyn veya aile risk faktörlerinden biridir. Boşanma veya ayrılık süreçleri, özellikle çocuklar üzerinde stres yaratabilir ve uzun vadeli psikolojik etkileri olabilir. Yüksek ihtilaflı boşanma durumları, çocukların duygusal ve psikolojik sağlığını daha da olumsuz etkileyebilir ve onların sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve genel iyi oluşlarını tehlikeye atabilir.
Diğer seçenekler ise daha çok bireysel risk faktörlerini temsil eder ve genellikle bir çocuğun kendi içsel özellikleri veya davranışları ile ilgilidir:
-Heyecan arama yönelimi (A)
-Dikkat eksikliği (C)
-Hiperaktivite (D)
-Zayıf dürtü kontrolü (E)
Bu nedenlerle, B) Ayrılık/boşanma, özellikle yüksek ihtilaflı boşanma seçeneği, ebeveyn/aile risk faktörlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tür çevresel ve sosyal faktörler, çocuğun yaşamındaki değişiklikler ve stres kaynakları olarak değerlendirilir ve bireysel özellikler veya eğilimlerden ziyade ailenin durumuna odaklanır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi ebeveyn/aile risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : E) Zayıf dürtü kontrolü

Ebeveyn/aile risk faktörleri, çocukların gelişimini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilecek aile içi durumları ve dinamikleri içerir. Bu faktörler, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
E) Zayıf dürtü kontrolü, bireyin kendi davranışlarını kontrol etme kapasitesinin düşük olması durumudur. Bu, daha çok bireysel bir özellik olarak kabul edilir ve genellikle bireyin kendi risk davranışlarını artırabilir, ancak doğrudan bir ebeveyn/aile risk faktörü olarak değerlendirilmez. Ebeveyn veya aile risk faktörleri, çocukların gelişimi üzerinde bir etkiye sahip olan ebeveyn veya aileye özgü koşulları ifade ederken, zayıf dürtü kontrolü gibi bireysel özellikler, bireyin kendisiyle ilgilidir ve doğrudan ebeveyn/aile kategorisine girmez.

#4. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir?

Cevap : D) Lorenz

Yılmazlığı (rezilyans) tanımlayan ve bu konuda önemli teorik katkılarda bulunan teorisyenler arasında A) Rutter, B) Werner, C) Masten ve E) Garmezy yer alır. Bu isimler, çocukların ve yetişkinlerin zorluklarla başa çıkma kapasitelerini, stres altında sağlıklı işlev görmeyi sürdürebilme yeteneklerini inceleyen ve bu alanda temel çalışmalar yapmış bilim insanlarıdır.
Michael Rutter, çocuk psikiyatrisi ve psikolojisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda önemli teorik katkılarda bulunmuştur.
Emmy Werner, uzun vadeli bir çalışma yürüterek, zorluklarla dolu çocukluk geçirmelerine rağmen başarılı ve sağlıklı yetişkinler haline gelen bireyleri incelemiştir.
Ann S. Masten, *sıradan sihir* kavramıyla yılmazlığın sıradan süreçlerden kaynaklandığını vurgulamıştır. Norman Garmezy, yılmazlık araştırmalarında öncü bir figürdür ve risk altındaki çocukların olumlu uyum sağlama kapasitelerini incelemiştir.
D) Lorenz ise, etolog (hayvan davranışları bilimci) ve Nobel Ödülü sahibi bir bilim insanıdır. Konrad Lorenz, özellikle hayvan davranışları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır ve yılmazlık konusunda özelleşmiş bir teorisyen değildir. Lorenz’in çalışmaları, daha çok etoloji ve hayvan psikolojisi alanlarına katkıda bulunmuştur.
Bu nedenle, yılmazlığı tanımlayan teorisyenlerden biri değildir sorusuna D) Lorenz doğru yanıttır.

#5. Aşağıdakilerden hangisi *kırılgan grup* kavramının tanımında yer almaz?

Cevap : B) Kendilerine rahatlıkla bakabilen

B) Kendilerine rahatlıkla bakabilen, *kırılgan grup* kavramının tanımında yer almayan bir özelliktir. Kırılgan gruplar, genellikle zorluklara ve baskıya karşı daha savunmasız olan, zorluklarla başa çıkmakta zorlanan, tahmin ve önlem alma becerileri düşük ve direnme kapasitesi düşük bireyleri veya toplulukları ifade eder. Bu gruplar, sosyal, ekonomik, çevresel veya sağlıkla ilgili risklere karşı daha az korunaklıdır ve bu sebeple özel destek ve korumaya ihtiyaç duyarlar. Kendilerine rahatlıkla bakabilme yetisi, bu grupların genellikle eksik olduğu bir özelliktir.

#6. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Her türlü ekonomik imkâna kolayca erişebilirler.

D) Her türlü ekonomik imkâna kolayca erişebilirler, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili yanlış bir yargıdır. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar genellikle ekonomik, sosyal ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşarlar. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ederler ve genellikle yetersiz beslenme, sağlık sorunları ve güvenli olmayan yaşam koşulları gibi zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Diğer seçenekler, bu çocukların karşılaştıkları zorluklar ve toplumdaki yerleri hakkında doğru bilgileri içermektedir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi yılmazlıkla ilişkili ailesel faktörlerden biri değildir?

Cevap : C) Empati

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal/çevresel risk faktörlerinden biridir?

Cevap : A) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma

A) Irkçılığa, ayrımcılığa maruz kalma seçeneği, sosyal/çevresel risk faktörlerinden biridir. Bu tür risk faktörleri, bireylerin sosyal çevrelerindeki yapısal ve toplumsal koşullardan kaynaklanır. Irkçılık ve ayrımcılık, bireylerin psikolojik sağlığına, eğitim ve iş fırsatlarına erişimine, sosyal ilişkilerine ve genel yaşam kalitesine olumsuz etkilerde bulunabilir. Toplumda karşılaşılan bu tür ayrımcı tutum ve davranışlar, bireylerin maruz kaldığı stres seviyesini artırabilir ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açabilir.

#9. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini söylemek doğru olmaz?

Cevap : C) Sokaklar, özellikle çocuklar açısından o kadar da tehlikeli değildir.

C) Sokaklar, özellikle çocuklar açısından o kadar da tehlikeli değildir, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili doğru olmayan bir yargıdır. Sokaklar, çocuklar için pek çok tehlike barındırır; bu tehlikeler arasında fiziksel ve cinsel istismar, uyuşturucu ve alkol kullanımı, suç ve şiddet gibi riskler yer alır. Sokakta yaşayan çocuklar, bu tür risklere karşı oldukça savunmasızdırlar ve sokak hayatı onlar için son derece travmatik ve tehlikelidir. Diğer ifadeler, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların karşılaştıkları zorlukları ve travmaları tanımlar, ancak C seçeneği bu gerçeklikten sapar.

#10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğa yönelik cinsel istismar davranışlarından değildir?

Cevap : D) Ebeveyn olarak bebeğin/çocuğun banyosunu yaptırmak

#11. Bir kişiyi bir tehdide karşı daha duyarlı hale getiren bir özelliktir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Savunmasızlık faktörü

#12. Aşağıdaki iş türlerinden hangisi saatlerce, gecelerce, günlerce eve dönmeyi engeller?

Cevap : E) Tehlikeli iş

E) Tehlikeli iş, saatlerce, gecelerce, günlerce eve dönmeyi engelleyebilecek iş türlerinden biridir. Tehlikeli işler, genellikle uzun saatler gerektiren, gece vardiyaları veya uzun süreli görevler içerebilen, çalışanın sağlığına ve güvenliğine ciddi zararlar verebilecek işlerdir. Bu tür işler, özellikle çocuklar ve genç işçiler için uygun olmayan, onların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek koşulları barındırır. Tehlikeli işler, genellikle madencilik, inşaat, ağır sanayi ve bazı tarım sektörlerinde bulunabilir ve çalışanları uzun süreler boyunca ailelerinden ve evlerinden uzak tutabilir.

#13. Aşağıdaki durumlardan hangisi ihmali düşündürür?

Cevap : A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği

A) Asgari bakımın sağlanamaması ve denetim eksikliği, ihmali düşündüren bir durumdur. İhmal, çocuğun temel ihtiyaçlarının (gıda, barınma, sağlık hizmeti, eğitim gibi) yeterli düzeyde karşılanmaması ve çocuğun güvenliğinin sağlanmaması durumudur. B, C, D ve E seçenekleri ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimin desteklenmesi, şefkat ve ilgi gösterilmesi ve çocukla düzenli iletişim kurulması gibi olumlu ve destekleyici davranışları içerir; bunlar çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir ve ihmali değil, iyi ebeveynlik uygulamalarını yansıtır.

#14. I.Yetersiz Ebeveynlik Modeli II.Dezavantajlı Çevre Modeli III.Ekolojik Sistem Modeli Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir?

Cevap : E) Hepsi

E) Hepsi, çocuk ihmalinin nedenlerine ilişkin modellerdendir.
I. Yetersiz Ebeveynlik Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını ebeveynlerin veya bakım verenlerin yetersiz ebeveynlik becerileri, bilgisi, veya duygusal ya da psikolojik problemleri gibi faktörlerle açıklar.
II. Dezavantajlı Çevre Modeli, ihmal ve istismarın sosyoekonomik dezavantajlar, yoksulluk, işsizlik, yüksek suç oranları gibi çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu öne sürer.
III. Ekolojik Sistem Modeli, çocuk ihmalini ve istismarını anlamak için bireyin içinde bulunduğu çeşitli sistemlerin (aile, topluluk, sosyal yapılar) etkileşimini inceler. Bu model, ihmal ve istismarın yalnızca bireysel veya ailesel faktörlerle değil, aynı zamanda geniş toplumsal ve çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu kabul eder.
Bu üç model, çocuk ihmalinin ve istismarının çok faktörlü ve karmaşık doğasını anlamada farklı perspektifler sunar.

#15. Çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Maslow

Son yıllarda araştırmacılar, klinisyenler ve politika yapıcılar odak noktalarını riskten yılmazlığa kaydırmışlardır. Amaçları ise olumsuzu/uyumsuzu değil olumlu olanı vurgulamaktır. Abraham Maslow çocuklarda olumlu niteliklere odaklanma ihtiyacını ilk vurgulayan kişidir. Maslow’un çalışmaları Martin Seligman gibi diğerlerine de ilham vermiştir. 1998’de Seligman pozitif psikoloji hareketini başlatmıştır.

#16. Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.

Bu ifadelerden sadece *B) Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu artırıcı bir durumdur.* yanlış bir bilgi içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı, çocukların güven duygusunu azaltır, onlara zarar verir ve olumsuz psikolojik, fiziksel ve duygusal sonuçlara yol açabilir. Diğer ifadeler çocuk ihmal ve istismarının tanımı, etkileri ve yaygınlığı hakkında doğru bilgiler içermektedir. Çocuk ihmal ve istismarı ciddi bir sorundur ve buna karşı farkındalık yaratmak, önlemler almak toplumun her kesiminin sorumluluğundadır.

#17. Aşağıdakilerden hangisi ihmalin çocuk üzerindeki duygusal göstergelerindendir?

Cevap : C) Duygusal açlık

İhmalin Çocuk Üzerindeki Duygusal Göstergeleri: Düşük benlik algısı, duygusal açlık, sosyal sorunlar, kısıtlı arkadaş ilişkileri, kişisel yakınlık kurmada zorluklar, uygun olmayan istekleri reddetmede zorluk, sosyal içe çekilme, yoğun içe atım sorunları.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Çocuklar, Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklar ve Aileler Merkezi’ne göre yüksek kaliteli bakımı garanti eden ölçütlerden biri değildir?

Cevap : B) Küçük gruplar (bakıcı başına en fazla 7-8 çocuk)

#19. *Sokak çocuğu terimini ilk olarak .......... kullanmıştır.* cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İnsan Hakları Komisyonu

#20. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde yılmazlığı destekleyen risk odaklı strateji örneklerinden biri değildir?

Cevap : E) Yiyecek, su, barınak, tıbbi veya diş bakımı sağlama

Risk odaklı stratejiler: Riski ve stres kaynaklarını önleme/azaltma
-Doğum öncesi bakım yoluyla düşük doğum ağırlığı veya prematüre olasılığını önleme veya azaltma
-Yeni doğan bebeklerin annelerinde depresyon taraması yapma ve tedavi etme
-Barınma politikası veya acil durum yardımı yoluyla evsiz kalmayı önleme
-Toplum polisliği yoluyla mahalle suçlarını veya şiddeti azaltma
-Çocukların yaşadığı veya oynadığı yerlerde asbest, kurşun ve kara mayınlarını temizleme
-Birden fazla bakıcı aile yerleşiminden kaçınma

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Vize Deneme Sınavı -1 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Vize Soruları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Vize Deneme Sınavı -1 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Vize Deneme Sınavı -1 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Çocuk Gelişimi Lisans
Sınıf : 4. Sınıf
Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Vize Deneme Sınavı -1 (2024)
Dönem : Bahar Dönemi Vize Soruları
Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Temel Kavramlar

Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Ergenler Üzerine Bir İnceleme

Giriş

Bu makalede, risk altında bulunan çocuklar ve ergenlerin psikolojik ve eğitimsel durumları üzerine odaklanılacak ve çeşitli teorik yaklaşımlar ışığında bu grupların karşılaştıkları zorluklar ve risk faktörleri ele alınacaktır. Çalışma, Jean Piaget ve Erik Erikson gibi teorisyenlerin bilişsel ve psikososyal gelişim teorileri ile bu konudaki diğer önemli çalışmalara dayanarak, çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerinde karşılaştıkları temel kavramlar ve sorunlar üzerinde duracaktır.

Temel Kavramlar ve Teoriler

Stres ve Çocukların Karşılaştığı Riskler

Stres, bireyin karşılaştığı talepler ile bu zorlukların üstesinden gelmek için mevcut olan gerçek veya algılanan kaynaklar arasındaki dengesizlik olarak tanımlanır. Çocuk ve ergenlerde stres, eğitimsel başarıları ve sosyal uyumları üzerinde doğrudan etkiler yaratabilir. Bu etkileşim, onların gelişim süreçlerini ve psikolojik sağlıklarını derinden etkileyen bir faktördür.

Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Evreleri

Jean Piaget, çocukların bilişsel gelişimini dört aşamada inceler: sensorimotor, ön-operasyonel, somut operasyonlar ve resmi operasyonel. Piaget’e göre, ergenlik dönemi resmi operasyonel aşamaya denk gelir. Bu dönemde ergenler, soyut düşünme yeteneği kazanır ve tümdengelimli düşünmeye başlarlar.

Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Teorisi

Erik Erikson, insan gelişimini sekiz aşamada ele alır ve her aşama, bireyin yaşamındaki temel bir krizi temsil eder. Erikson’a göre, ergenlik dönemi kimlik ve rol karmaşası aşamasıdır. Bu dönemde ergenler, kişisel kimliklerini ve sosyal rollerini sorgularlar.

Risk Altında Bulunan Çocuk ve Ergenlerin Eğitimi

Okul Başarısızlığı ve Riskli Davranışlar

Eğitim sistemi içerisinde risk altında olan çocuklar genellikle düşük akademik performans ve okul devamsızlığı gibi sorunlar yaşarlar. Bu durumlar, onların uzun vadeli eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını zorlaştırabilir.

Dünya Bankası’nın Yaklaşımları

Dünya Bankası, savunmasız çocuklara yönelik politikalar ve programlar geliştirmekte ve bu çocukların eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu politikalar, sokak çocukları, çocuk işçiler, ve HIV/AIDS’ten etkilenen çocukları kapsar ancak okul devamsızlığına spesifik çözümler sunmamaktadır.

Sonuç

Risk altında bulunan çocuk ve ergenlerin durumları, onların psikolojik, sosyal ve eğitimsel gelişimleri üzerinde derin etkiler yaratmaktadır. Piaget ve Erikson’un teorileri, bu bireylerin karşılaştığı zorlukları anlamada kritik rol oynar. Eğitimciler ve politika yapıcılar, bu teorileri ve bulguları kullanarak daha etkili müdahale stratejileri geliştirebilirler. Bu çalışma, risk altındaki çocuk ve ergenlerin daha iyi anlaşılması ve desteklenmesi için teorik bir çerçeve sunmaktadır.

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Vize Deneme Sınavı -1 (2024)

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri Ünite-1 (2024)

1- Bir bireyi etkileyen talepler ile bu zorluğun üstesinden gelmek için mevcut olan gerçek veya algılanan kaynaklar arasında bir düzeyde işleyiş dengesini bozan veya organizmanın uyum sağlama kapasitesini tehdit eden bir dengesizlik durumu veya deneyimi. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Stres
B) Zorluk
C) Risk
D) Savunmasızlık
E) Gelişimsel görev

Cevap : A) Stres

2- Aşağıdakilerden hangisi Jean Piaget’e göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri değildir?

A) Resmi operasyonel aşamadadırlar (11 yaş-yetişkinlik)
B) Kavramlar ve fikirlerle ilgilenirler
C) Soyut düşünmeye başlarlar
D) Tümdengelimli ve kavramsal düşünmeye sahiptirler
E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar

Cevap : E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar

Jean Piaget, çocukların bilişsel gelişimini dört aşamada inceleyen bir teorisyendir. Bu aşamalar sensorimotor, ön-operasyonel, somut operasyonlar ve resmi operasyonel aşamalardır. Piaget’e göre, ergenlik dönemi resmi operasyonel aşamaya denk gelir ve bu dönemde bireyler (A) resmi operasyonel aşamadadırlar, yani 11 yaş ve yetişkinlik arasında, (B) kavramlar ve fikirlerle ilgilenir, (C) soyut düşünmeye başlar ve (D) tümdengelimli ve kavramsal düşünmeye sahiptirler.
Bu seçenekler, Piaget’in teorilerine uygun özelliklerdir. Ancak, (E) kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar ifadesi Erik Erikson’ın psikososyal gelişim teorisine ait bir özelliktir. Erikson, insan ömrünü sekiz aşamada incelemiş ve her bir aşamanın kendi içinde bir kriz barındırdığını öne sürmüştür. Ergenlik dönemi için Erikson, kimlik versus rol karmaşası krizini belirtir. Dolayısıyla, sorulan soruya cevap olarak (E) seçeneği, Jean Piaget’e göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri değildir.

3- Aşağıdakilerden hangisi ergenlerin okul perspektifinden riskli davranışlarından biri değildir?

A) Düşük matematik ve okuma puanları
B) Dil becerilerinde eksiklik
C) Yapılandırılmış faaliyetlere tahammül edememe
D) Okulu bırakma
E) İntihar veya intihar düşüncesi

Cevap : E) İntihar veya intihar düşüncesi

Ergenlerin okul perspektifinden riskli davranışları genellikle eğitim başarısını doğrudan etkileyen faktörlerle ilişkilendirilir. Bu bağlamda, düşük matematik ve okuma puanları (A), dil becerilerinde eksiklik (B), yapılandırılmış faaliyetlere tahammül edememe (C) ve okulu bırakma (D) gibi durumlar, okul başarısını negatif yönde etkileyen riskli davranışlar olarak kabul edilir. Bu tür davranışlar, öğrencilerin akademik performansını düşürebilir ve uzun vadede eğitimle ilgili olumsuz sonuçlara yol açabilir.
Buna karşın, intihar veya intihar düşüncesi (E) genel anlamda ergenlerde görülebilecek ciddi bir psikolojik sorun olarak ele alınır ve bu, doğrudan eğitim başarısından ziyade bireyin genel sağlığı ve psikolojik durumuyla ilgilidir. Elbette intihar düşüncesi veya eğilimi olan bir öğrencinin akademik performansı da olumsuz etkilenebilir; ancak bu, okul perspektifinden değerlendirildiğinde, tipik bir riskli davranıştan ziyade ciddi bir sağlık sorunu olarak görülür. Bu nedenle, *Aşağıdakilerden hangisi ergenlerin okul perspektifinden riskli davranışlarından biri değildir?* sorusunun cevabı (E) İntihar veya intihar düşüncesi olacaktır.

4- Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç setinde aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

A) Sokak çocukları
B) Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine maruz kalan çocuklar
C) Silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklar
D) HIV/AIDS’ten etkilenen çocuklar
E) Okul devamsızlığı olan çocuklar

Cevap : E) Okul devamsızlığı olan çocuklar

Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç seti, özellikle zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan çocukların ihtiyaçlarını ele almak üzere tasarlanmış bir dizi kaynak ve politika önerisini içerir. Bu araç seti, genellikle aşağıdaki grupları hedef alır:
-Sokak çocukları (A)
-Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine maruz kalan çocuklar (B)
-Silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklar (C)
-HIV/AIDS’ten etkilenen çocuklar (D)
Bu gruplar, genellikle savunmasızlıklarının çok katmanlı olması ve ciddi risklerle karşı karşıya kalmaları nedeniyle özel dikkat gerektiren kategoriler arasında yer alır.
Okul devamsızlığı olan çocuklar (E), eğitimle ilgili genel bir sorun olarak kabul edilir ve her ne kadar bu durum savunmasız çocuklar için önemli bir endişe kaynağı olsa da, bu çocuklar genellikle Dünya Bankası’nın OVC araç setinde özel olarak tanımlanan gruplar arasında yer almaz. Okul devamsızlığı, yukarıda belirtilen gruplara dahil olan çocukların karşılaştığı birçok sorundan yalnızca biri olabilir, ancak kendisi bir grup olarak spesifik olarak belirtilmez. Bu nedenle, *Dünya Bankası’nın Yetimler ve Savunmasız Çocuklar (OVC) araç setinde  aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?* sorusunun cevabı (E) Okul devamsızlığı olan çocuklar olur.

5- Aşağıdakilerden hangisi çocukların savunmasızlığına katkıda bulunan bireysel faktörlerden biri değildir?

A) Çocuğun yaşı
B) Engelli olma durumu
C) Çocuğun mizacı
D) Zihinsel sağlık sorunları
E) Ebeveynlerinin eğitim düzeyi

Cevap : E) Ebeveynlerinin eğitim düzeyi

Çocukların savunmasızlığına katkıda bulunan bireysel faktörler, çocuğun kendisine özgü özellikleri ve durumlarıdır. Bu faktörler arasında çocuğun yaşı (A), engelli olma durumu (B), çocuğun mizacı (C) ve zihinsel sağlık sorunları (D) gibi unsurlar doğrudan çocuğun bireysel koşullarını ve savunmasızlığının potansiyel derecesini etkiler.
Ebeveynlerinin eğitim düzeyi (E), çocuğun bireysel bir özelliği olmaktan ziyade, çocuğun sosyal ve ailevi çevresiyle ilgili bir faktördür. Ebeveynlerin eğitim düzeyi, çocukların eğitim olanaklarına erişimi, ailenin sosyoekonomik durumu ve çocuğun genel refahı üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olabilir, ancak bu, çocuğun bireysel bir özelliği olarak kabul edilmez. Bu nedenle, *Aşağıdakilerden hangisi çocukların savunmasızlığına katkıda bulunan bireysel faktörlerden biri değildir?* sorusunun cevabı (E) Ebeveynlerinin eğitim düzeyidir.

6- Aşağıdakilerden hangisi uzak riskle ilişkili demografik özelliklerden biri değildir?

A) Düşük sosyoekonomik statü
B) Zayıf ekonomik fırsat
C) İyi eğitime erişimde yetersizlik
D) Etnik bir azınlık grubuna mensubiyet
E) Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma

Cevap : E) Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma

Uzak riskle ilişkili demografik özellikler, bireylerin veya toplulukların karşı karşıya kaldığı genel risk faktörlerini ifade eder ve bu faktörler genellikle kişinin doğrudan kontrolü dışındadır. Bu özellikler, bireyin veya grupların karşılaşabileceği risk düzeyini artırabilir ve genellikle sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle ilgilidir.
-Düşük sosyoekonomik statü (A),
-Zayıf ekonomik fırsat (B),
-İyi eğitime erişimde yetersizlik (C),
-Etnik bir azınlık grubuna mensubiyet (D),
gibi faktörler, riskin artmasına katkıda bulunan demografik özellikler arasında yer alır. Bunlar, bireylerin ve toplulukların karşılaşabileceği çeşitli zorlukları ve dezavantajları ifade eder.
Ancak, *Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma* (E) ifadesi, riskle ilişkili bir demografik özellikten ziyade, riskin azaltılmasıyla ilişkilendirilebilecek bir durumu ifade eder. Yani, bu ifade, bireyin veya topluluğun risk durumunu artırmak yerine, potansiyel olarak daha az risk altında olduklarını gösterir. Dolayısıyla, *Aşağıdakilerden hangisi uzak riskle ilişkili demografik özelliklerden biri değildir?* sorusunun cevabı (E) Az sayıda psikososyal stres etkenine maruz kalma olacaktır.

7- Aşağıdakilerden hangisi Erikson’a göre ergenlik dönemi özelliklerinden biridir?

A) Resmi operasyonel aşamadadırlar (11 yaş-yetişkinlik)
B) Kavramlar ve fikirlerle ilgilenirler
C) Soyut düşünmeye başlarlar
D) Tümdengelimli ve kavramsal düşünmeye sahiptirler
E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar

Cevap : E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar

Erik Erikson’un psikososyal gelişim teorisine göre, ergenlik dönemi (genellikle 12 ile 18 yaşları arasını kapsar) *Kimlik ve Rol Karmaşası* aşaması ile karakterizedir. Bu aşamada, bireyler kimliklerini keşfetme sürecindedirler; kim olduklarını, hayatta ne olmak istediklerini ve toplum içindeki yerlerini sorgularlar. Başarılı bir şekilde bu süreçten geçen bireyler, kendilerine dair sağlam bir anlayış geliştirirken, başarısız olanlar kimlik karmaşası yaşayabilir. Bu nedenle, Erikson’a göre ergenlik dönemi özelliklerinden biri *E) Kimlik ve rol karmaşası aşamasındadırlar* seçeneğidir.

8- Bir sistemin işlevine veya yaşayabilirliğine yönelik rahatsızlıklardır. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Stres
B) Zorluk
C) Risk
D) Savunmasızlık
E) Gelişimsel görev

Cevap : B) Zorluk

9- Bir kişiyi bir tehdide karşı daha duyarlı hale getiren bir özelliktir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Stres
B) Zorluk
C) Risk
D) Savunmasızlık faktörü
E) Gelişimsel görev

Cevap : D) Savunmasızlık faktörü

10- ……………….çocuğun doğrudan deneyimlediği risk faktörleridir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Yakın risk
B) Uzak risk
C) Yüksek risk
D) Risk altında aktivite
E) Gelişimsel risk

Cevap : A) Yakın risk

Risk Altında Bulunan Çocuklar Ve Eğitimleri

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min telegram çocuk gelişimi

Risk Altındaki Çocuklar ve Ergenler: Temel Kavramlar

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!