auzefI. Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)Tarih

Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918) 2022-2023 Final Soruları

Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918) 2022-2023 Final Soruları

1. Körfez Cephesinin en belirgin coğrafya özelliği hangisidir?

Cevap : Sulak

2. Rusya nın Osmanlı Devleti ile 8 Şubat 1914 te yaptığı ve Kızılırmak ın doğusunda Ermeniler için iki bölgeli müfettişlik öngören anlaşma hangisidir?

Cevap : Yeniköy

3. Almanya’nın savaş süresi konusundaki öngörüsü kaç aydır?

Cevap : Dört (4) ay

4. Türkiye’nin ittifaka değer bir ülke olmadığını açıkça belirten hangi devletin İstanbul büyük elçisidir?

Cevap : Almanya

5. Osmanlı Ordusunun yetenekli subayı Hafız Hakkı Paşa hangi cephede hayatını kaybetmiştir?

Cevap : Kafkas

6. İngiltere, Almanya’nın hangi ülkeyi işgali üzerine ona savaş açmıştır?

Cevap : Belçika

7. 1.Dünya savaşı sonunda tarihe karışacak olan alman imparatorluğunun son imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : II. Wilhelm

8. Rusya’nın savaştan çekilmesine yol açacak süreci başlatan Osmanlı Devletinin hangi cephesidir?

Cevap : Çanakkale

9. Filistin’de Yahudilere bir ulusal yurt kurulması için deklarasyon yayınlayan İngiltere dışişleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Arthur Balfour

10. Dünya Savaşının en etkili İngiltere başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lloyd George

11. Fransa’nın en önemli ve deneyimli dışişleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Delcasse

12. Batılı ülkelerin 1821 Rum ve 1876 Bulgar ayaklanmalarında olduğu gibi 1915 Ermeni Göçünde Osmanlı Devleti için kullandığı tanım hangisidir?

Cevap : Zalim Asyalı

13. İngiliz askerinin Körfez Cephesi için ilk olarak çıktığı ada hangisidir?

Cevap : Fav

14. Türk askeri kanal cephesinde en büyük zorluğu hangi konuda yaşamıştır?

Cevap : Ulaşım

15. Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansına yön veren devletlerden biri değildir?

Cevap : Sırbistan

16. Kanal cephesini öteki Türk cephelerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi değildir?

Cevap : Sıcaklık

17. Rusya Osmanlı Devleti ile 18 aralık 1917’de hangi ateşkes anlaşmasını yapmıştır?

Cevap : Erzincan

18. Alman komutan Hindenburg hangi çarpışma sonrası ülkesinde ulusal kahraman olmuştur?

Cevap : Tannenberg

19. Çanakkale cephesini öteki Türk cephelerinden ayıran en büyük planlama özelliği hangisidir?

Cevap : Savunma

20. Almanya ya yakın politika izleyen Balkan ülkesi hangisidir?

Cevap : Romanya

21. İngiltere’nin Anadolu Ermeni halkını bölmek üzere onlara verdiği ilk zararın konusu hangisidir?

Cevap : Protestanlık

22. Almanya da sömürge politikası ile görevden uzaklaştırılan başbakan hangisidir?

Cevap : Bismarck

Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)

Auzef Tarih Bahar Dönemi 2020 Vize Soruları Telegram Tarih

Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918) 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!