İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

#1. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organlarından değildir?

#2. Alerjik durumlara bağlı olarak gelişen şok çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi, hava yolu açma tekniklerindendir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi, bıçak, çakı, şiş, kırık cam, kurşun vb. kesici, delici aletlerle oluşan yaralardır?

#5. Göze kimyasal madde temas etmişse ilkyardım nasıl olmamalıdır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama bulgularından biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Rentek manevrası uygulamasından biri değildir?

#8. Sandalyede taşıma tekniği en az kaç ilk yardımcı ile yapılır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi, yaşamsal bulgu değildir?

#10. Genellikle vücut dışından fark edilmeyen, bazen öksürük ya da kusma veya dışkıda kan görülmesi şeklinde belirti veren kanama türü aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama türüdür?

#12. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

#13. İlk yardımcı dış kalp masajı ve suni solunuma ne zaman son verir?

#14. Aşağıdakilerden hangisinde, yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamalar doğru sırada verilmiştir?

#15. Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

#16. Sedye ile taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi, hasta veya yaralının bilincinin yerinde olmadığını gösterir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi ilk müdahale kuralı içinde yer almaz?

#19. Hasta ya da yaralıya sadece bir yönünden ulaşma şansımız var ve yeteri kadar ilk yardımcı varsa aşağıdaki tekniklerden hangisi uygulanır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi, bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından değildir?

#22. Burun kanamalarına kişinin başını hafifçe öne doğru eğilip dışarıdan baş ve işaret parmaklarımız kullanılarak toplamda kaç dakika süre ile bastırılır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi, kulağa yabancı cisim kaçmasındaki acil yardım uygulamalarından değildir?

#24. Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası, aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi, buruna yabancı cisim kaçmasında yapılan acil yardım uygulamalarından biridir?

#26. Trafik kazası sonucu kulaktan kan gelmesi, aşağıdakilerden hangisini düşündürmelidir?

#27. Yetişkinlerdeki solunumun normal değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Alerjik durumlara bağlı olarak gelişen şok çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#29. İstatistiksel verilere göre, kazalara bağlı ölümlerin %10 kadarı ilk kaç dakika içerisinde meydana gelir?

#30. Hasta veya yaralının, bilinci yerinde değil; ancak zor da olsa nefes alıyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

#31. Aşağıdakilerden hangisi, enfekte yara olarak değerlendirilir?

#32. Aşağıdaki yaralılardan hangisi taşımada diğerlerine göre daha önceliklidir?

#33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yanlıştır?

#34. Göze toz gibi küçük bir yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşımada uyulması gereken kurallardan biri değildir?

#36. Göze yabancı bir cisim batması varsa ya da metal parçası kaçmışsa ilkyardım nasıl olmalıdır?

#37. Kalp insan vücudunda hangi sistem organıdır?

#38. Aşağıdakilerden hangisi hastayı kaldırıp taşıyıcıya yerleştirme tekniklerinden biri değildir?

#39. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları kapsamına girmez?

#40. Aşağıdakilerden hangisi; yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarından değildir?

#41. Aşağıdakilerden hangisinde, yaralının baş, boyun ve gövde ekseni bozulmamalıdır?

#42. Aşağıdakilerden hangisi 112’yi arayan kişinin merkeze doğru ve eksiksiz bildirmesi gereken bilgilerden biri değildir?

#43. Delici karın yaralanmalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

#44. Aşağıdakilerden hangisi, yara yerinde kanama varsa uygulanmaz?

#45. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapılırken bakılması gereken yaşamsal bulgular arasında yer almaz?

#46. Aşağıdakilerden hangisi, kaza ya da hastalık durumunda tıbbi araç gereç kullanılmaksızın yapılan ilaçsız uygulamalardır?

#47. Acil çağrı istemek için 1-1-2 arandığında, aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

#48. Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

#49. Aşağıdakilerden hangisi şok türlerinden biri değildir?

#50. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, baş ve omurga yaralanması olduğu düşünülmez?

#51. Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

#52. Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?

#53. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapılırken bakılması gereken yaşamsal bulgular arasında yer almaz?

#54. Aşağıdakilerden hangisi, göze toz gibi küçük madde kaçmalarında yapılan acil yardım uygulamasıdır?

#55. Dış kanama kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#56. İlk yardımcılardan birinin, sırtı yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelip ve elleri ile yaralının dizleri altından kavraması, ikinci ilk yardımcının, yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavraması yöntemi hangisidir?

#57. Yetişkinlere, suni solunum sırasında verilecek havanın miktarı ne kadar olmalıdır?

#58. Solunumu ve/ veya kalbi durmuş kişide yapay solunum ile akciğerlere oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile kalpten kan pompalanmasını sağlamak için ilaçsız ve tıbbi malzemesiz yapılan uygulamalar, aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?

#59. Kanamalarda ilk yardım gönüllüsünün temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

#60. Aşağıdakilerden hangisi, göze yabancı cisim batmasında acil yardım uygulamalarından biri değildir?

#61. Aşağıdakilerden hangisi kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarmada kullanılan yöntemdir?

#62. Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamasıdır?

#63. Solunumu durmuş yetişkinlerde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

#64. Normal yapıda bir yetişkin insanın vücudunda yaklaşık kaç litre kan bulunur?

#65. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda aranan özelliklerden biri değildir?

#66. Hasta ya da yaralı sözlü ve dokunarak yapılan hiçbir uyarıya cevap vermiyor ise bilinç düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

#67. Travma ve suda boğulma durumunda, ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

#68. Aşağıdakilerden hangisi, göze kimyasal madde temas etmişse acil yardım uygulamalarından değildir?

#69. İnsan vücudu toplamda kaç sistemden oluşur?

#70. Aşağıdakilerden hangisi, solunum sistemi organlarından değildir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”25878″]

İlk Yardım

Vize Final
Vize 2020 Soruları Final 2020 Soruları
Çıkmış Vize Soruları Final Deneme Sınavı -1
Final Deneme Sınavı -2
Vize Ünite Soruları Final Deneme Sınavı -3
Final Deneme Sınavı -4
İlk Yardım 2020 Bütünleme Soruları
İlk Yardım Vize ve Final Soruları-1
İlk Yardım Vize ve Final Soruları-2

İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

Auzef İlk Yardım Çıkmış Vize Sorular

1) Aşağıdakilerden hangisi, kaza ya da hastalık durumunda tıbbi araç gereç kullanılmaksızın yapılan ilaçsız uygulamalardır?

a ) İlk tedavi
b) İlk yardım
c) Acil bakım
d) Acil tedavi
e) Acil yardım

Cevap : b) İlk yardım

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yanlıştır?

a ) İlk yardım kaza yerinde bulunan herkes tarafından uygulanabilir.
b) İlk yardım tıbbi araç gereç kullanılmadan yapılabilir
c) İlk yardımda ilaç kullanılmaz.
d) İlk yardım sağlık personeli tarafından da uygulanabilir.
e) İlk yardım çevredeki araç gereçler kullanılarak yapılır.

Cevap : a ) İlk yardım kaza yerinde bulunan herkes tarafından uygulanabilir.

3) Aşağıdakilerden hangisinde, yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamalar doğru sırada verilmiştir?

a ) Koruma- kurtarma- bildirme
b) Kurtarma- koruma- bildirme
c) Bildirme- kurtarma- çıkarma
d) Koruma- bildirme- kurtarma
e) Koruma- çıkarma- kurtarma

Cevap : d) Koruma- bildirme- kurtarma

4) Acil çağrı istemek için 1-1-2 arandığında, aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

a ) Ne olduğu
b) Nerede olduğu
c) Nasıl olduğu
d) Ne kadar kişinin etkilendiği
e) Kesin yer ve adres

Cevap : c) Nasıl olduğu

5) Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?

a ) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
b) Olay yerindeki olanakları hızla değerlendirmek
c) Olay yerindeki delilleri korumak
d) Olay yerindeki yaralıların sayısını belirlemek
e) Olay yerindeki ilk yardım uygulayıcılarının sayısını belirlemek

Cevap : e) Olay yerindeki ilk yardım uygulayıcılarının sayısını belirlemek

6) Aşağıdakilerden hangisi 112’yi arayan kişinin merkeze doğru ve eksiksiz bildirmesi gereken bilgilerden biri değildir?

a ) Hasta ve Yaralı Kimlik Bilgisi
b) Hasta ve Yaralıların Durumu
c) Adres
d) Telefon Numarası
e) Hasta ve Yaralı Sayısı

Cevap : a ) Hasta ve Yaralı Kimlik Bilgisi

7) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapılırken bakılması gereken yaşamsal bulgular arasında yer almaz?

a ) Boşaltım
b) Solunum
c) Dolaşım
d) Vücut Isısı e) Kan Basıncı

Cevap : a ) Boşaltım

8) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda aranan özelliklerden biri değildir?

a ) Tedaviye başlamak
b) Önce kendi can güvenliğini korumak
c) Sakin, kendine güvenli ve pratik olmak
d) Eldeki olanakları değerlendirebilmek
e) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak

Cevap : a ) Tedaviye başlamak

9. İstatistiksel verilere göre, kazalara bağlı ölümlerin %10 kadarı ilk kaç dakika içerisinde meydana gelir?

a ) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 30

Cevap : a ) 5

10) Aşağıdakilerden hangisi ilk müdahale kuralı içinde yer almaz?

a ) Yapılan tanıya göre ilk yardım uygulamak
b) Olay yerini gerekli görüldüğünde derhal terk etmek
c) Solunum, dolaşım, kanama, şok ve ağır yaralanma gibi 5 önemli durumu tanımak
d) Kazazedeyi tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak
e) Yaralıları uygun pozisyonda taşımak

Cevap : b) Olay yerini gerekli görüldüğünde derhal terk etmek

İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

11) Aşağıdakilerden hangisi, solunum sistemi organlarından değildir?

a ) Bronşlar
b) Omurilik soğanı
c) Alveoller
d) Diyafram
e) Akciğerler

Cevap : b) Omurilik soğanı

12) Aşağıdakilerden hangisi, hasta veya yaralının bilincinin yerinde olmadığını gösterir?

a ) Yalnız sözlü uyaranlara yanıt verir.
b) Yalnız dokunarak verilen uyaranlara yanıt verir.
c) Yalnız ağrılı uyaranlara yanıt verir.
d) Sözlü ve dokunarak yapılan hiçbir uyarana cevap vermez.
e) Sözlü ve dokunarak yapılan tüm uyaranlara yanıt verir.

Cevap : d) Sözlü ve dokunarak yapılan hiçbir uyarana cevap vermez.

13) Aşağıdakilerden hangisi, yaşamsal bulgu değildir?

a ) Bilinç
b) Solunum
c) Kan şekeri
d) Nabız
e) Vücut sıcaklığı

Cevap : c) Kan şekeri

14) İnsan vücudu toplamda kaç sistemden oluşur?

a ) 8
b) 7
c) 5
d) 3
e) 2

Cevap : c) 5

15) Kalp insan vücudunda hangi sistem organıdır?

a ) Dolaşım
b) Solunum
c) Sinir
d) Boşaltım
e) Salgı

Cevap : a ) Dolaşım

16) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapılırken bakılması gereken yaşamsal bulgular arasında yer almaz?

a ) Boşaltım
b) Solunum
c) Dolaşım
d) Vücut Isısı
e) Kan Basıncı

Cevap : a ) Boşaltım

17) Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları kapsamına girmez?

a ) Bilinç
b) Solunum
c) Nabız
d) Elbise Isısı
e) Kan Basıncı

Cevap : d) Elbise Isısı

18) Hasta ya da yaralı sözlü ve dokunarak yapılan hiçbir uyarıya cevap vermiyor ise bilinç düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Bilinç yerinde
b) 1.derece bilinç kaybı
c) 2.derece bilinç kaybı
d) 3.derece bilinç kaybı
e) 4.derece bilinç kaybı

Cevap : d) 3.derece bilinç kaybı

19) Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organlarından değildir?

a ) İdrar borusu
b) İdrar kesesi
c) İdrar kanalları
d) Böbrekler
e) Yutak

Cevap : e) Yutak

20) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından değildir?

a ) Mide
b) Safra kesesi
c) Soluk borusu
d) Pankreas
e) İnce ve Kalın Bağırsaklar

Cevap : c) Soluk borusu

İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

21) Yetişkinlerdeki solunumun normal değeri, aşağıdakilerden hangisidir?

a ) 20- 25/ dakika.
b) 30- 50/ dakika.
c) 12- 20/ dakika .
d) 15- 20/ dakika.
e) 20- 30/ dakika.

Cevap : c) 12- 20/ dakika .

22) Solunumu ve/ veya kalbi durmuş kişide yapay solunum ile akciğerlere oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile kalpten kan pompalanmasını sağlamak için ilaçsız ve tıbbi malzemesiz yapılan uygulamalar, aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?

a ) Temel yaşam desteği
b) Suni solunum
c) Kalp masajı
d) İleri yaşam desteği
e) Rehabilite edici yaşam desteği

Cevap : a ) Temel yaşam desteği

23) İlk yardımcı dış kalp masajı ve suni solunuma ne zaman son verir?

a ) 10 dakika yaptıktan sonra
b) Tıbbi yardım gelince
c) 30 dakika uygulandıktan sonra
d) 5 tur uyguladıktan sonra
e) Hasta veya yaralının öldüğüne karar verildiğinde

Cevap : b) Tıbbi yardım gelince

24) Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası, aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Sağlık kuruluşuna haber verme
b) Hastaneye gidinceye kadar yapılan müdahale
c) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
d) Ambulans ekiplerince yapılan müdahale
e) Hastane acil servisleri

Cevap : a ) Sağlık kuruluşuna haber verme

25) Aşağıdakilerden hangisi, hava yolu açma tekniklerindendir?

a ) Sırt üstü pozisyon
b) Yarı oturur pozisyon
c) Baş çene pozisyonu
d) Tam oturur pozisyon
e) Yüzüstü pozisyon

Cevap : c) Baş çene pozisyonu

26) Hasta veya yaralının, bilinci yerinde değil; ancak zor da olsa nefes alıyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

a ) Baş çene pozisyonu
b) Koma pozisyonu
c) Çene itme pozisyonu
d) Yarı oturur pozisyon
e) Sırtüstü pozisyon

Cevap : b) Koma pozisyonu

27) Yetişkinlere, suni solunum sırasında verilecek havanın miktarı ne kadar olmalıdır?

a ) 150- 300 ml
b) 700- 800 ml
c) 300- 400 ml
d) 500- 600 ml
e) 800- 1000 ml

Cevap : d) 500- 600 ml

28) Solunumu durmuş yetişkinlerde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

a ) 30 kalp basısı uygulanır.
b) 2 kurtarıcı solunum verilir.
c) 15 kalp basısı uygulanır.
d) 5 kurtarıcı solunum verilir.
e) 4 kurtarıcı solunum verilir.

Cevap : a ) 30 kalp basısı uygulanır.

29) Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili olarak yazılanlardan hangisi doğrudur?

a ) Kalp masajı tek elle yapılır.
b) Göğse bası uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.
c) Kalp masajı yapılırken hasta veya yaralıya uzak durulmalıdır.
d) Göğüs kafesi 1- 1.5 cm çökecek şekilde bası uygulanır.
e) Kalp masajı göğüs kemiğinin altına uygulanır.

Cevap : b) Göğse bası uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.

30) Travma ve suda boğulma durumunda, ilk yardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

a ) Hemen aranır.
b) 15 dakika temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.
c) 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır.
d) 2 kurtarıcı solunumdan sonra aranır.
e) 1 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır.

Cevap : c) 5 tur göğüs basısı ve suni solunum uyguladıktan sonra aranır.

İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

31) Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

a ) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
b) Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır.
c) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
d) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır.
e) Hasta/yaralı taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır

Cevap : a ) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.

32) Aşağıdakilerden hangisi kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarmada kullanılan yöntemdir?

a ) Sürükleme yöntemleri
b) Rentek manevrası
c) Sırtta taşıma
d) İtfaiyeci usulü taşıma
e) Sedyeyle taşıma

Cevap : b) Rentek manevrası

33) İlk yardımcılardan birinin, sırtı yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına çömelip ve elleri ile yaralının dizleri altından kavraması, ikinci ilk yardımcının, yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavraması yöntemi hangisidir?

a ) İki ilk yardımcı ile ellerin üzerinde taşıma
b) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
c) İtfaiyeci usulü taşıma
d) Sandalye ile taşıma
e) Sedyeyle taşıma

Cevap : b) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma

34) Aşağıdakilerden hangisi hastayı kaldırıp taşıyıcıya yerleştirme tekniklerinden biri değildir?

a ) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
b) Kaşık tekniği
c) Köprü tekniği
d) Karşılıklı durarak kaldırma
e) Rentek manevrası

Cevap : a ) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma

35) Sedye ile taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a ) Hasta/ yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
b) Başı gidiş yönünde olmalıdır.
c) Güçlü olan ilk yardımcı hasta /yaralının baş kısmında olmalıdır.
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
e) Köprü tekniği dört ilk yardımcı tarafından yapılır

Cevap : d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.

36) Aşağıdaki yaralılardan hangisi taşımada diğerlerine göre daha önceliklidir?

a ) İç kanaması olanlar
b) Ateşli silahla yaralananlar
c) Solunum zorluğu olanlar
d) Orta derecede eziği olan yaralılar
e) Aşırı derecede radyasyona maruz kalanlar

Cevap : c) Solunum zorluğu olanlar

37) Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşımada uyulması gereken kurallardan biri değildir?

a ) Hasta ya da yaralının taşıma işlemi en az 3 ilk yardımcı ile yapılmalıdır.
b) Hasta ya da yaralının taşıma işlemi yapılırken, her hastanın ciddi yaralanması varmış gibi
düşünülmeli ve ona göre hareket edilmelidir.
c) Hasta ya da yaralının yaralanması var ise yaralı bölge açıkta bırakılır.
d) Hasta ya da yaralıya verilen pozisyon mümkün mertebe taşıma süresince korunur.
e) Birden fazla yaralı varsa öncelik sırasına uyularak hasta ya da yaralıların taşıması yapılmalıdır.

Cevap : a ) Hasta ya da yaralının taşıma işlemi en az 3 ilk yardımcı ile yapılmalıdır.

38) Aşağıdakilerden hangisi Rentek manevrası uygulamasından biri değildir?

a ) İlkyardımcı araca yandan yaklaşır, kazazedenin pozisyonunu düzeltir.
b) Öncelikle olay yeri güvenlik önlemleri alınarak aracın kontağı kapatılır.
c) Kazazedenin solunumu yok ise araçtan çıkarılmaz.
d) Kazazedenin omuzlarına hafifçe dokunup, “iyi misiniz?” diye sorarak bilinç kontrolü yapılır.
e) Baş-boyun-gövde bütünlüğü korunarak kazazede hafifçe kendimize doğru çekilip hareket ettirilir.

Cevap : c) Kazazedenin solunumu yok ise araçtan çıkarılmaz.

39) Sandalyede taşıma tekniği en az kaç ilk yardımcı ile yapılır?

a ) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

Cevap : a ) 2

40) Hasta ya da yaralıya sadece bir yönünden ulaşma şansımız var ve yeteri kadar ilk yardımcı varsa aşağıdaki tekniklerden hangisi uygulanır?

a ) Kaşık Tekniği
b) Köprü Tekniği
c) Karşıda Durarak Sedye Üzerine Yerleştirme Tekniği
d) Altın Beşik Tekniği
e) Yaklaşma Tekniği

Cevap : a ) Kaşık Tekniği

İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

41) Normal yapıda bir yetişkin insanın vücudunda yaklaşık kaç litre kan bulunur?

a ) 5
b) 4
c) 6
d) 3
e) 1

Cevap : a ) 5

42) Dış kanama kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a ) Toplardamar kesikleri atardamar kesikleriyle kıyaslandığında daha az tehlikeli ve durdurulması da
daha kolaydır.
b) Şiddetli kanamaların genel nedeni atardamar kesikleridir ve vücutta harici veya dâhili şekilde olabilir
c) Tespitindeki kolaylık, önem ve zaman kazancı açısından öncelikli olarak dış kanama kontrolü yapılır.
d) Şiddetli kanama kontrolü dikkatlice ve uzun sürede tamamlanmalıdır.
e) Dış kanama, bir yaradan geldiği görülebilir kanamalardır.

Cevap : d) Şiddetli kanama kontrolü dikkatlice ve uzun sürede tamamlanmalıdır.

43) Aşağıdakilerden hangisi iç kanama bulgularından biri değildir?

a ) Gözler donuk, gözbebekleri genişlemiş ve ışık refleksi zayıftır.
b) Nabız kuvvetli ve süratlidir.
c) Deri soğuk ve nemlidir.
d) Bulantı, kusma olabilir.
e) Yaralıda şok belirtileri olabilir.

Cevap : b) Nabız kuvvetli ve süratlidir.

44) Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a ) Kulaktan gelen kan baştaki iç kanamayı gösterebilir.
b) Kanlı öksürük göğüsteki iç kanamayı gösterebilir.
c) Kanlı kusmuk midedeki bir iç kanamayı gösterebilir.
d) Kanlı balgam baştaki iç kanamayı gösterebilir.
e) İdrarda kan ciddi organ yaralanmasının belirtisidir.

Cevap : d) Kanlı balgam baştaki iç kanamayı gösterebilir.

45) Aşağıdakilerden hangisi şok türlerinden biri değildir?

a ) Kan kaybının neden olduğu şoklar
b) Zehirlenmelere bağlı şoklar.
c) Ruhi streslere gösterilen psikolojik şoklar.
d) Alerjik durumlara bağlı şoklar.
e) Böcek ve yılan sokmaları sonucunda oluşan alerjik şoklar

Cevap : c) Ruhi streslere gösterilen psikolojik şoklar.

46) Kanamalarda ilk yardım gönüllüsünün temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Çevreden yardım istemek.
b) Kan kaybını önlemek.
c) Hastaneyi aramak.
d) Kanamanın bulunduğu yeri eliyle kapatmak.
e) Kanamanın azalmasını beklemek.

Cevap : b) Kan kaybını önlemek.

47) Genellikle vücut dışından fark edilmeyen, bazen öksürük ya da kusma veya dışkıda kan görülmesi şeklinde belirti veren kanama türü aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Burun kanaması
b) Diz kanaması
c) Avuç içi kanama
d) İç kanama
e) Dış kanama

Cevap : d) İç kanama

48) Aşağıdakilerden hangisi iç kanama türüdür?

a ) Burun kanaması-Mide kanaması
b) Beyin kanaması-Burun kanaması
c) Mide kanaması-Beyin kanaması
d) Mide kanaması-Avuç içi kanama
e) Avuç içi kanama-Beyin kanaması

Cevap : c) Mide kanaması-Beyin kanaması

49) Burun kanamalarına kişinin başını hafifçe öne doğru eğilip dışarıdan baş ve işaret parmaklarımız kullanılarak toplamda kaç dakika süre ile bastırılır?

a ) 15
b) 3
c) 5
d) 7
e) 12

Cevap : a ) 15

50) Alerjik durumlara bağlı olarak gelişen şok çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Nörolojik şok
b) Anafilaktik şok
c) Toksik şok
d) Hipovolemik şok
e) Kardiyojenik şok

Cevap : b) Anafilaktik şok

İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

51) Aşağıdaki durumlardan hangisinde, baş ve omurga yaralanması olduğu düşünülmez?

a ) Yüksekten düşme
b) Motorlu taşıt kazaları
c) İş kazaları
d) Spor kazaları
e) Kalp krizi

Cevap : e) Kalp krizi

52) Trafik kazası sonucu kulaktan kan gelmesi, aşağıdakilerden hangisini düşündürmelidir?

a ) Baş ve omurga yaralanmasını,
b) Hastanın grip olduğunu,
c) Burun kanamasını,
d) Hastada beyin ölümünü,
e) Göğüs yaralanmasını,

Cevap : a ) Baş ve omurga yaralanmasını,

53) Aşağıdakilerden hangisinde, yaralının baş, boyun ve gövde ekseni bozulmamalıdır?

a ) Bacak kırıklarında
b) Baş ve omurga yaralanmalarında
c) İç kanaması olan hastalarda
d) Göğüs yaralanmalarında
e) Karın yaralanmalarında

Cevap : b) Baş ve omurga yaralanmalarında

54) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamasıdır?

a ) Yaraya batan cisim varsa çıkarılmalı ve yara kapatılır.
b) Yaranın üzeri dört köşesi kapalı olacak şekilde kapatılır.
c) Yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafı kapalı, bir tarafı açık şekilde kapatılır.
d) Yaranın üzerine kurumaması için nemlendirici krem sürülür.
e) Dışarı çıkan organlar yerine yerleştirilmelidir.

Cevap : c) Yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafı kapalı, bir tarafı açık şekilde kapatılır.

55) Delici karın yaralanmalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

a ) Yara vücut eksenine paralel ise bacaklar uzatılarak sırt üstü yatırılır.
b) Vücut sıcaklığını korumak için ağızdan sıcak içecekler verilir.
c) Yara vücut eksenine dik ise yaralının bacakları bükülerek sırt üstü yatırılır.
d) Dışarı çıkan organlar içeri sokulmadan yaranın üzeri örtülür.
e) Batmış bir cisim varsa çıkarılmadan etrafı desteklenerek sabitlenir.

Cevap : b) Vücut sıcaklığını korumak için ağızdan sıcak içecekler verilir.

56) Aşağıdakilerden hangisi, enfekte yara olarak değerlendirilir?

a ) Kenarları muntazam olan yaralar
b) Isırma ve sokma ile oluşan yaralar
c) Dikiş atılmış yaralar
d) Derin olmayan yaralar
e) Üzerinden 1 saat geçmiş yaralar

Cevap : b) Isırma ve sokma ile oluşan yaralar

57) Aşağıdakilerden hangisi, bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır?

a ) Kanama
b) Burkulma
c) Yara
d) Ağrı
e) Şok

Cevap : c) Yara

58) Aşağıdakilerden hangisi, bıçak, çakı, şiş, kırık cam, kurşun vb. kesici, delici aletlerle oluşan yaralardır?

a ) Ezikli yaralar
b) Enfekte yaralar
c) Delici yaralar
d) Parçalı yaralar
e) Kesik yaralar

Cevap : c) Delici yaralar

59) Aşağıdakilerden hangisi; yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarından değildir?

a ) Yaşam bulguları değerlendirilir.
b) Kanama durdurulur.
c) Yara üzeri kapatılır.
d) Batan cisim çıkarılır.
e) Hasta veya yaralı tetanoz konusunda uyarılır

Cevap : d) Batan cisim çıkarılır.

60) Aşağıdakilerden hangisi, yara yerinde kanama varsa uygulanmaz?

a ) Yara üzerine bezle bası uygulanır.
b) Yara üzerine ilaç sürülür.
c) Gerekiyorsa sargı ile sarılır.
d) Yaralı bölge hareket ettirilmez.
e) Yaralı bölge yukarı kaldırılır.

Cevap : b) Yara üzerine ilaç sürülür.

İlk Yardım Vize Çıkmış Sorular

61) Aşağıdakilerden hangisi, kulağa yabancı cisim kaçmasındaki acil yardım uygulamalarından değildir?

a ) Cisim, kulak yolu dışında ise alınır.
b) Kulak yolu içinde ise kesinlikle dokunulmaz
c) Sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez
d) Kulağa su değdirilmez
e) Yabancı cisim çıkartılsa bile hastanın nakli sağlanır

Cevap : e) Yabancı cisim çıkartılsa bile hastanın nakli sağlanır

62) Aşağıdakilerden hangisi, göze toz gibi küçük madde kaçmalarında yapılan acil yardım uygulamasıdır?

a ) Göz ışığa doğru çevrilerek alt ve üst göz kapağı birbirine yaklaştırılır.
b) Toz, göz ovularak çıkarılır.
c) Hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı maske ile %100 O2 uygulanır
d) Toz, nemli, temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır
e) Yabancı cisim çıkmıyorsa elle dışarı doğru itilir.

Cevap : d) Toz, nemli, temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır

63) Aşağıdakilerden hangisi, göze kimyasal madde temas etmişse acil yardım uygulamalarından değildir?

a ) Kontak lens varsa çıkartılmaz.
b) Göz bol su ile en az 20 dakika yıkanır.
c) Göz temiz bir bez ile kapatılır.
d) Gözler kesinlikle ovuşturulmaz.
e) Kimyasal madde tek göze temas etmişse yıkama esnasında sağlam göz kirletilmez.

Cevap : a ) Kontak lens varsa çıkartılmaz.

64) Aşağıdakilerden hangisi, göze yabancı cisim batmasında acil yardım uygulamalarından biri değildir?

a ) Gerekmedikçe yaralı yerinden oynatılmaz.
b) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz.
c) Simit sargı ile batan yabancı cisim sabitlenir.
d) Her iki göz de temiz bezle kapatılır.
e) Göz bol su ile yavaşça yıkanır.

Cevap : e) Göz bol su ile yavaşça yıkanır.

65) Aşağıdakilerden hangisi, buruna yabancı cisim kaçmasında yapılan acil yardım uygulamalarından biridir?

a ) Burun bol su ile yıkanarak cisim çıkartılır.
b) Hiçbir şey yapılmadan hasta sırtüstü yatırılarak nakli sağlanır.
c) Parmakla yabancı cisim olmayan burun duvarına bastırılarak kapatılır, kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.
d) Çıkmazsa sivri bir aletle çıkartılır.
e) Yabancı cismin kendi kendine çıkması beklenir.

Cevap : c) Parmakla yabancı cisim olmayan burun duvarına bastırılarak kapatılır, kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.

66) Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

a ) Sivri bir cisimle çıkarılır
b) Su ile yıkanarak çıkarılır
c) Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır,
d) Burun kapatılarak derin nefes alarak cismin çıkması sağlanır.
e) Alkolle çıkarılır

Cevap : c) Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır,

67) Göze yabancı bir cisim batması varsa ya da metal parçası kaçmışsa ilkyardım nasıl olmalıdır?

a ) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır.
b) Göz ovularak çıkarılmaya çalışılır
c) Kuru bir bezle çıkarılmaya çalışılır
d) Her iki gözde kapatılarak tıbbi yardım istenir.
e) Kendi haline bırakılır

Cevap : d) Her iki gözde kapatılarak tıbbi yardım istenir.

68) Göze toz gibi küçük bir yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

a ) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır.
b) Göz ovularak çıkarılmaya çalışılır
c) Çıkarana kadar uğraşılır.
d) Cımbız kullanarak çıkarılmaya çalışılır
e) Alkolle çıkarılır

Cevap : a ) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır.

69) Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

a ) Sivri bir cisimle çıkarılır
b) Su ile yıkanarak çıkarılır
c) Kulağa süt ya da alkol damlatılır
d) Kulak yolu içinde ise kesinlikle dokunulmaz.
e) Çıkarana kadar uğraşılır

Cevap : d) Kulak yolu içinde ise kesinlikle dokunulmaz.

70) Göze kimyasal madde temas etmişse ilkyardım nasıl olmamalıdır?

a ) Gözler kesinlikle ovuşturulmaz.
b) Kontak lens varsa çıkartılır.
c) Kirlenmiş olan göz bol su ile en az 10-15 dakika yıkanır.
d) Yıkama sırasında solüsyon olarak tuzlu su tercih edilir.
e) Yıkama işleminde yumuşak lastik puarlı enjektör kullanılır.

Cevap : d) Yıkama sırasında solüsyon olarak tuzlu su tercih edilir.

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim, İlk Yardım Çıkmış Vize Sorular telegram çocuk gelişimi
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, İlk Yardım Çıkmış Vize Sorular Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Auzef İlk Yardım Çocuk Gelişimi - facebook

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: