Ergonomi

Ergonomi

2022 Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Vize Deneme 7 Final Deneme 7
2021 Vize Soruları Final Deneme 8
2023 Vize Soruları Final Deneme 9
Final Deneme 10
Final Deneme 11
Final Deneme 12
Final Deneme 13
Final Deneme 14
Ergonomi 2022 Ünite Sorualrı

Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Ergonomi

Ergonomi Vize 2021 Soruları

1- I.Tüpler
II.Yapıştırıcılar
III.Kimyasal Mürekkep
IV.Lazer Yazıcılar
Yukarıda verilen ofis malzemelerinden hangisi/hangilerinin tehlikeli madde olmasına rağmen maruziyet riski düşüktür?

Cevap : Yalnız IV

2- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısından kaynaklanan risk faktörleri arasında yer alır?
1 ) Düşük Ücret
2 ) Uzun Çalışma Saatleri
3 ) Yaş/Cinsiyet
4 ) Çalışan Eğitimi
5 ) Grup İçerisinde Çalışma Baskısı

Cevap : 1,2

3- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş yeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili güvenlik gerekliliklerinden değildir?
1 ) Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri işin niteliğine, iş yerinin
büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır
2 ) Tehlike durumunda çalışanlar iş yerini güvenle terk etmeliler
3 ) Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılacaktır
4 ) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır ve kişiye özel şifreli olacaktır
5 ) Kaçış yolları caddeye kadar devamlı ve engellenmemiş olmalıdır

Cevap : 3,4

4- İnsan vücut ölçüsü, aşağıdaki değişkenlerin hangisinin etkisi altında değildir?

Cevap : Kan grubu

5- Aşağıdakilerden hangisi enerji tüketimi diğerlerinden daha dazla olan bir iştir?

Cevap : Demir Yolu İşçiliği

6- Aşağıdakilerden hangisi ofislerde kullanılan sandalye ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Sandalye ayak tekerleklerinin 4 tane olması yeterlidir

7- Ekran kalitesinde düşüklük, bozuk renkler, titreme ve yansıma sonucu hangi organımızda daha fazla şikayet oluşur?

Cevap : Gözler

8- Taylorizm 1920’li yıllardan …………… krizin ortaya çıktığı ……………. li yıllara kadar endüstriyel kuruluşlarda en yaygın olarak kullanılan bir yöntem anlayışı olmuştur.
Cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun seçeneği işaretleyiniz?

Cevap : Kapitalist/1950

9- Aşağıdakilerden hangisi enerji tüketimi diğerlerinden daha az olan bir iş koludur?

Cevap : Saat Tamirciliği

10- Yürürken, otururken ve ayakta dururken vücudun nasıl durması ile ilgili anotomi bilimin konusuna ne ad verilir?

Cevap : Anatomik

11- Aşağıdakilerden hangisi vücut duruşunun bozulduğu dizüstü bilgisayar çalışma pozisyonları arasında yer almaz?
1 ) Çalışırken vücudu doğal pozisyonda tutmak
2 ) Yüzüstü uzanmak
3 ) Masa üstü bilgisayar çalışma pozisyonuna geçmek
4 ) Koltuğa yaslanıp bilgisayarı dizler üzerinde tutmak
5 ) Bilgisayarı, yatar konumda bileklerin açısı bozulacak şekilde yatıp kullanmak

Cevap : 1,3

12- El aletleri için ergonomik yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
1 ) Basınç noktaları fazlalaştırmalı
2 ) Vücut en doğal pozisyonda olmalı
3 ) El bileğimiz en doğal pozisyonda olmalı
4 ) Otomotik ekipmanlar kullanarak aşırı hareketler azaltılabilir
5 ) Alet kullanırken tek el ile kullanılabilir

Cevap : 2,3,4

13- Ofis ortamındaki gürültü düzeyi ortalama aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 50-55db

14- Aşağıdakilerden hangisi iş yeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapıları ile ilgili güvenlik gerekliliklerinden değildir?

Cevap : Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılacaktır

15- Aşağıdakilerden hangisi yürürken, otururken ve ayakta dururken vücudun nasıl durması ile ilgili bilimin konusudur?

Cevap : Postür

16- Aşağıdakilerden hangileri ergonomik sorunlar nedeniyle görülen rahatsızlıklardan biridir?
1 ) Kronik Bel Ağrısı
2 ) İşitme Kaybı
3 ) Boyun Fıtığı
4 ) Görme Kaybı
5 ) Covıd 19

Cevap : 1,3

Ergonomi Vize 2021 Soruları

17- Aşağıdakilerden hangisi anahtar ile çalışmada, uyulacak kurallardan biridir?
1 ) Küçük Anahtarlara Daha Fazla Güç Uygulanmalı
2 ) Anahtara Çekiç Vurulmalı
3 ) Anahtar İterek Değil, Çekerek Kullanılmalı
4 ) Ağzı Bozulmuş Anahtar Kullanılmamalı
5 ) Anahtar Çekiç Gibi Kullanılmalı

Cevap : 3,4

18- Birçok insanın rahat olarak çalıştığı ortam sıcaklığı …………. aralığında olmalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 20-26 C (Derece )

19- Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamındaki ‘Postür’ler arasında yer alır?

Cevap : Oturma – Ayakta Durma

20- “Bir gün içinde …….. farklı türde enerji tüketiyoruz”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 3

21- Genellikle başka bir şey için tasarlanmış aracın kullanılması sonucu kişide meydana gelen istenmeyen olaya ne ad verilir?

Cevap : Kaza

22- Aşağıdakilerden hangisi iş fizyolojisinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : İş gücünü arttırmak

23- İnsan vücut ölçülerinin gelişimi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

Cevap : Irk

24- I.Psikolojik
II.Bilimsel
III.Antropometri
IV.Fizyolojik
V.Deney Tasarımı
Yukarıdakilerden hangileri çalışma yeri düzenleme yöntemlerinden birisidir?

Cevap : I, III

25- I.Fiziksel Ergonomi
II.Ürünsel Ergonomi
III.Bilimsel Ergonomi
IV.Örgütsel Ergonomi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ergonominin sınıflarındandır?

Cevap : I,IV

26- Koltuk tasarımı için vücut ölçülerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Antropometri

27- Aşağıdakilerden hangisi enerji tüketimi diğerlerinden daha az olan bir iş koludur?

Cevap : Saat tamirciliği

28- Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk havuzunun girdilerinden değildir?

Cevap : Dinlenme

29- İş görenlerin ayakta dururken ya da otururken çevrelerindeki malzemelere kontrol sistemlerine ve işlem noktalarına uzanabilmeleri için; eğilme, uzanma, kaldırma ve dönme gibi hareketlerinin hudutlarını ölçmek ergonomik açıdan önemlidir. Bu gibi durumlarda hangi antropometri ölçüm yöntemi kullanılır?

Cevap : Dinamik Antropometri

30- Sürekli kapalı ortamlarda çalışan kişilerde ………. olarak isimlendirilen bir rahatsızlık ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hasta Bina Sendromu

31- İş yaşamında ……….. temel alınması gerektiği için bankacılık sektörü de iş sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından incelenmelidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Ergonomi

32- Genellikle başka bir şey için tasarlanmış aracın kullanılması sonucu meydana gelen olaya ne ad verilir?

Cevap : Zarar

33- Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışmada meydana gelecek tehlikelerden birisidir/birileridir?
1 ) Kesikler
2 ) Kas Gücünün Gelişmesi
3 ) Göze Çapak Kaçması
4 ) El Maharetinin Artması
5 ) Uzuv Kopmaları

Cevap : 1,3,5

34- Aşağıdakilerden hangisi ofislerde kullanılan sandalye ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Oturma yüzeyi yandan kalçalara baskı yapmalı

35- Aşağıdakilerden hangisi ergonomik sorunlar nedeniyle görülen rahatsızlıklardan biridir?

Cevap : Kas iskelet sistemi hastalıkları

36- Hava alanlarında uçak motoru gürültüsü ……………….. üzerinde iken ofis ortamındaki gürültü düzeyi ortalama aralığı …………. bandında ölçülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 120db/50-55db

37- İş yeri bina ve eklentilerindeki acil çıkış yolları ve kapılar konusunda verilen cümlelerden hatalı olanları işaretleyiniz.
1 ) Kapılar hem içeri hem de dışarı doğru açılmalıdır
2 ) Kapılar içeri doğru açılmalıdır
3 ) Kapılar dışarı doğru açılmalıdır
4 ) Acil çıkış kapısı kilitli tutulmamalıdır
5 ) Sadece ana çıkış açık bir şekilde işaretlenmeli ve görünmelidir

Cevap : 1,2,5

38- Çevresel faktörlerden, antropometriğe ve kişisel koruyuculara süreçlerle ergonominin hangi dalı ilgilenir?

A ) Örgütsel Ergonomi
B ) Üretim Ergonomisi
C ) Bilişsel Ergonomi
D ) Fiziksel Ergonomi
E ) Bilim Ergonomisi

Cevap : D ) Fiziksel Ergonomi

39- İş biliminde “Bir vardiya süresi içerisinde işe ilişkin faaliyetlerin durdurulduğu zaman dilimidir.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Lokavt
B ) Boykot
C ) Grev
D ) İzin
E ) Mola

Cevap : E ) Mola

40- Ofis ortamındaki ortalama gürültü düzey dB aralığı aşağıdakilerden hangisine göre değişmektedir?

A ) Çalışanların yaşlarına göre
B ) Üretim miktarına göre
C ) Çalışan sayısına
D ) Ofisin büyüklüğüne
E ) Cinsiyete göre

Cevap : D ) Ofisin büyüklüğüne

41- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz.
1 ) Klavyenin rengi parlak olmalı ve ışığı yansıtmalı.
2 ) Tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilecek, düzgün ve okunaklı olmalı.
3 ) Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli mesafe olmasa da olur.
4 ) Ekran görüntüsü stabil olmalı.
5 ) Ekran görüntüsü titrememeli

A ) 4,5
B ) 5
C ) 2,3
D ) 1,3
E ) 2,4,5

Cevap : E ) 2,4,5

Ergonomi Ders Kitabı

Auzef Ergonomi Auzef Ergonomi Ders Kitabı PDF

Ergonomi Ders Hakında

Lolonolo-youtube

facebook iş sağlığı ve güvenliği Auzef iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!