Ergonomi Ünite 10

Termal Konfor Ve İklimlendirme

#1. Termal konfor ne zaman sağlanabilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarından biri değildir?

#3. Birim havada, herhangi bir anda bulunan su buharı miktarına ne ad verilir?

#4. Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanmaması aşağıdakilerden hangisi/hangilerine sebep olur? I. İş kazalarının artmasına II. Üretimin artmasına III. İş veriminin düşmesine

#5. Vücudunun ısı fizyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ------------- denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

#7. Çalışmanın rahat bir şekilde yapılabilmesi için iç ortam ikliminin çeşitli koşulları taşıması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörler arasında yer almaz?

#8. Kışın iyi giyimli bir kişide uygun ortam ısısı ---------- derecedir. Yazın ise ---------- derecelik bir ortam ısısı en uygun ısı değeri olarak belirtilmektedir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

#9. Termal konfor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

#10. Çok ağır işlerin yapıldığı bir atölyede sıcaklık en fazla ne kadar olmalıdır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Termal Konfor Ve İklimlendirme

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Termal Konfor Ve İklimlendirme

Ergonomi
Ünite – 10
Termal Konfor Ve İklimlendirme

Kışın iyi giyimli bir kişide uygun ortam ısısı ———- derecedir. Yazın ise ———- derecelik bir ortam ısısı en uygun ısı değeri olarak belirtilmektedir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

a) 20-22 / 20 -24
b) 18-22 / 22-24
c) 18-20 / 20-22
d) 21-24 / 22 -24
e) 20-22 / 21- 24

Cevap : a) 20-22 / 20 -24

Termal konfor ne zaman sağlanabilir?

a) Vücutta üretilen ısı ile vücuttan kaybedilen ısı eşit olduğunda
b) Eşyanın radyasyonuna bağlı olarak değişir.
c) Sıcak soğuk geçişlerinde.
d) Ortam havası neme doymuşsa.
e) Ortam ısısı 20 derecenin üzerinde ise.

Cevap : a) Vücutta üretilen ısı ile vücuttan kaybedilen ısı eşit olduğunda

Birim havada, herhangi bir anda bulunan su buharı miktarına ne ad verilir?

a) Bağıl Nem
b) Mutlak Nem
c) Kısmi nem
d) Maksimum Sıcaklık
e) Maksimum Nem

Cevap : b) Mutlak Nem

Termal konfor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

a) Kişilerin verimli bir biçimde çalışabilmeleri için ortam ısısının insana uygun olması gerekir.
b) İnsanlar vücut ısılarını dış ortam değişmelerine karşı sabit tutma özelliğinde molan sıcak kanlı canlılardır.
c) İnsan vücudunun ısısı 37 derecede sabit tutulur.
d) Kişiden kişiye ısıya tepki ve dayanıklılık bakımından farklılıklar olmakla birlikte yüksek ortam ısısının etkisi herkes için söz konusudur.
e) Çok soğuk ve çok sıcak ortamlar kişinin çalışma etkinliğini değiştirmez.

Cevap : e) Çok soğuk ve çok sıcak ortamlar kişinin çalışma etkinliğini değiştirmez.

Vücudunun ısı fizyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Vücut metabolik aktivitesi sırasında ısı oluşturur.
b) Isının çoğu vücut derisinde gerçekleşir.
c) Isı ışınımlar şeklinde kaybedilir.
d) Isısı mutlak 00 C olmayan tüm cisimler ışınımla ısıyayarlar.
e) Deri ısısı çevre ısısına göre değişebilir

Cevap : b) Isının çoğu vücut derisinde gerçekleşir.

Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanmaması aşağıdakilerden hangisi/hangilerine sebep olur?
I. İş kazalarının artmasına
II. Üretimin artmasına
III. İş veriminin düşmesine

a) I, II
b) II
c) II, III
d) III
e) I, III

Cevap : e) I, III

Çalışmanın rahat bir şekilde yapılabilmesi için iç ortam ikliminin çeşitli koşulları taşıması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörler arasında yer almaz?

a) Hava ısısı
b) Hava bağıl nemi
c) Buhar
d) Radyant ısı
e) Hava hareketi

Cevap : c) Buhar

İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ————- denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

a) Sıcaklık
b) Islak termometre ile ölçülen ısı
c) Kuru termometre ile ölçülen ısı
d) Efektif ısı
e) Etken ısı

Cevap : d) Efektif ısı

Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarından biri değildir?

a) Radyant ısı
b) Hava akım hızı
c) Hava sıcaklığı
d) Havanın nem yoğunluğu
e) Havadaki ses

Cevap : e) Havadaki ses

Çok ağır işlerin yapıldığı bir atölyede sıcaklık en fazla ne kadar olmalıdır?

a) 16 °C
b) 20 °C
c) 25 °C
d) 27°C
e) 29

Cevap : a) 16 °C

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: