Ergonomi Ünite 11

Psikososyal Etkenler

#1. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtisi değildir?

#2. Stres alarm aşamasından olmayan belirti şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi stresin nedenlerinden biri değildir?

#4. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre stres, kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

#7. Rol belirsizliği ve çatışması, sorumluluk gibi işyeri ortamı ve iş çevresi ile ilgili özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi stres reaksiyonunun Fiziksel Sonuçlarından değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki gerçek stresler arasında yeralır? I. Şirket sahibinin değişmesi II. İki şirketin birleşmesi III. Zorunlu fazla mesai

#10. -------- organizmanın stres verici faktörlere gösterdiği, fizyolojik veya psikolojik tepki’dir.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Psikososyal Etkenler

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Psikososyal Etkenler

Ergonomi
Ünite – 11
Psikososyal Etkenler

Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal risk etmenlerinden biri değildir?

a) Kurumsal Kültür
b) Algı
c) Denge
d) Psikolojik Korunma
e) Fiziksel Güvenliğin Korunması

Cevap : b) Algı

——– organizmanın stres verici faktörlere gösterdiği, fizyolojik veya psikolojik tepki’dir.

a) Stres
b) Savunma
c) Uyum sağlam
d) Alışma
e) Davranış

Cevap : a) Stres

Stres alarm aşamasından olmayan belirti şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiziksel Belirtiler
b) Duygusal Belirtiler
c) Zihinsel Belirtiler
d) Sosyal Belirtiler
e) Kronik Belirtiler

Cevap : e) Kronik Belirtiler

Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki gerçek stresler arasında yeralır?
I. Şirket sahibinin değişmesi
II. İki şirketin birleşmesi
III. Zorunlu fazla mesai

a) I, III
b) II, III
c) III
d) I
e) II

Cevap : d) I

Aşağıdakilerden hangisi stres reaksiyonunun Fiziksel Sonuçlarından değildir?

a) Strese bağlı hormonal değişikliklerle veya stresle birlikte artış gösteren sigara ve içki içme,
b) Kalp ve dolaşım, solunum, sindirim, kas iskelet ve bağışıklık sistemlerini etkiler
c) Aşırı ve kötü beslenme gibi sağlıksız davranışlar sonucunda ortaya çıkmaktadır.
d) İş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişinin bulaşıcı hastalıklara karşı direncini azaltır.
e) Akıl sağlığı ile iş stresi arasında doğrudan ilişki vardır.

Cevap : e) Akıl sağlığı ile iş stresi arasında doğrudan ilişki vardır.

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre stres, kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür?

a) Psikososyal yaklaşımı
b) Biyolojik yaklaşım
c) Mühendislik yaklaşım
d) Psikolojik yaklaşım
e) Fizyolojik yaklaşım

Cevap : c) Mühendislik yaklaşım

Rol belirsizliği ve çatışması, sorumluluk gibi işyeri ortamı ve iş çevresi ile ilgili özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

a) Kariyer gelişimi
b) Örgütsel kültür
c) Örgütsel işlev
d) Örgütsel rol
e) Kariyer serbestisi

Cevap : c) Örgütsel işlev

Aşağıdakilerden hangisi stresin nedenlerinden biri değildir?

a) Yavaş değişimlerden hızlı değişimlere geçiş
b) Kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş
c) Değişken yaşamdan durağan yaşama geçiş
d) Aktif yaşamdan hareketsizliğe geçiş
e) Kendine yeterlilikten bağımlı hale gelme

Cevap : c) Değişken yaşamdan durağan yaşama geçiş

Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

A)Güçlü bir motivasyonları vardır.
b) Kendilerine aşırı güvenleri vardır.
c) İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.
d) Çabuk karar verirler.
e) Zaman baskısı yaşamama

Cevap : e) Zaman baskısı yaşamama

Aşağıdakilerden hangisi stres belirtisi değildir?

a) Sıkıntı, kaygı ve gerginlik süresinin uzaması
b) Genelde anlamlı olan şeylerin anlamsız gelmesi
c) Düzenli yaşama
d) Bir şey yapmak istememe
e) Bunalım ve gerginlik

Cevap : c) Düzenli yaşama

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: