auzefErgonomiİnsan Kaynakları Yönetimiİş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Kurumları İşletmeciliği

Ergonomi 2022-2023 Final Soruları

Ergonomi 2022-2023 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi titreşim açısından yapılan değerlendirmede kullanılacak parametlerden biri olamaz?

Cevap : Akım hızı

2) Mesleki kas – iskelet sistemi hastalıkları açısından aşağıda verilen risk faktörlerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gün içerisinde 1 saat klavye kullanmak

3) Genellikle başka bir şey için tasarlanmış aracın kullanılması sonucu meydana gelen olaya ne ad verilir?

Cevap : Zarar

4) Bir gün içinde …… farklı türde enerji tüketiyoruz
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 3

5) Çalışanın faaliyetini sürdürmesi esnasında en rahat durumda olabilmesi için gerekli konfor şartlarının üst ve alt sınırlar arasında olan bölgeye ne ad verilir?

Cevap : Termal konfor bölgesi

6) Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasındaki duruşlar arasında yer almaktadır?

Cevap : Oturma – ayakta durma

7) Havada bulunan su buharı miktarı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : Nem

8) Aşağıdakilerden hangisi Stresten korunmada en etkili yöntemdir?

Cevap : İstirahat

9) İş kazasını belirli bir zarara ya da yaralanmaya neden olan Beklenmeyen ve öngörülmemiş bir olay olarak tanımlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Uluslararası Çalışma Örgütü

10) I. Görmezlikten gelme
II. Başka konulara yönelme
III. Olumlu düşünme
IV. İnkar Etme
V. Sigara-alkol tüketimi
Yukarıdakilerden hangileri stresle hatalı çözümler olarak ifade edilebilir?

Cevap : 1,4 ve 5

11) İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek almak uygulamasını izlemek denetlemek ve geliştirmek iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermekle aşağıdakilerden hangisi yükümlüdür?

Cevap : İşveren

12) Aşağıdakilerden hangisi soğukta çalışmanın en genel etkilerinden biri değildir?

Cevap : Nabız frekansının yükselmesi

13) Havadaki nem miktarı ……. ve …….. nem olarak ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : mutlak-bağıl

14) Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas-iskelet sistemi hastalıklarının kişiye etkileri arasında yer almaz?

Cevap : İş kalitesini azaltır

15) Aşağıdakilerden hangisi sık görülen mesleksel kas-iskelet sistem hastalıkları arasında yer almaz?

Cevap : Kulak rahatsızlıkları

16) Aşağıdakilerden hangisi stres sonucunda bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçlardan biri değildir?

Cevap : Kalp hastalıkları

17) Iş kazasının işveren tarafından kaç iş günü içinde bildirilmesi gerekir?

Cevap : 3

18) I. Kaza riski
II. Karpal tünel sendromu(KTS)
III. Kol ve ellerde ağrı sayısı şikayetleri
IV. VBP ile etkilenen işçilerde beklenenin üzerindeki konuşma kayıpları
V. Beyaz parmak VBP
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri el kol vibrasyonuna maruziyet ile ortaya çıkabilecek olası sağlık riskleri arasında yer almaz?

Cevap : Yanlız IV

19) Gürültüye bağlı sağlık sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : Gürültüye bağlı şeker hastalığı

20) Çalışma koşullarının insanın niteliklerine uygun hale getirilmesi olarak değerlendirilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ergonomi

21) I. Araç – gereç
II. İnsan
III. çevre koşulları
IV. Enerji ihtiyacı
V. Çalışma ekonomisi
Yukarıdakilerden hangileri Eko ergonominin etkileşimini incelediği ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve fiskososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalıştığı öğelerden değildir?

Cevap : 4 ve 5

22) Doğru oturma pozisyonunda dirsekler …… / ……. oranında olacak şekilde vücut şekli alınmalıdır
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : 90 derece / 120 derece

23) İnsan vücut ölçüsü aşağıdaki değişkenlerden hangisinin etkisi altında değildir?

Cevap : Kan grubu

24) Gürültüyü kaynağında yok etmek için kullanılan kontrol önlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Gürültü çıkaran makinelerin işleyişini yeniden düzenlemek

Ergonomi

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Ergonomi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!