auzefiş sağlığı ve güvenliğiİş Sağlığı ve GüvenliğiLojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2022-2023 Final Soruları

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2022-2023 Final Soruları

1) Forklift kullanan sürücüler aşağıda yer alan hangi yeterlilik belgesine sahip olmalıdır?

Cevap : Endüstriyel taşımacı mesleki yeterlilik belgesi

2) Depo sahasında sürücüler herhangi bir sebeple aracın arkasını net olarak göremiyorlarsa sürücüler tarafından uygulanması gerekenlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gaza basmalı

3) I. Risklerin belirlenmesi ve analiz edlimesi
II. Tehlikelerin tanımlanması
III. Çalışma ortamındaki potansiyel tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi
IV. Risklerin önceliklendirilmesi
V. Risklerin kontrolü ve izleme
VI. Önleyici tedbirleri ve faaliyetlerin planlanması
Risk değerlendirme sürecinde Yukarıda belirtilen adımlar aşağıdaki hangi sıralamaya göre takip edilmelidir?

Cevap : 3-2-1-4-6-5

4) Tasarımcı tarafından ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikelere kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan kkd’ler aşağıdaki hangi kategoride yer almaktadır?

Cevap : Kategori – 3

5) KKD türlerinden biri olan baretler Türk Standartları enstitüsünün 2013 yılında kabul ettiği TS EB 397+A1 standartlarına uymak zorundadır Buna göre aşağıdakilerden hangisi baretlerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Cevap : Tüm çalışanlar için tek tip ve modele sahip olmak

6) I. Uygun yerlerde tekerlek takozları veya tamponları kullanılmalı
II. Araçlar genellikle yokuş yukarı veya aşağı bakacak şekilde park edilmeli
III. Motor kapalı olmalı
IV. Araç viteste bırakılmalı
Yukarıdakilerden hangisi hangileri araçların yokuşta veya eğimli bir yerde Park edilirken dikkate alınması gereken güvenlik tedbirlerindendir?

Cevap : 1,2 ve 4

7) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre forkliflerin periyodik kontrolleri yapılırken dikkate alınması gereken standartlardan biri değildir?

Cevap : TS ISO 5000

8) Aşağıdakilerden hangisi araçlardaki titreşim kaynaklarından biri değildir?

Cevap : Vites kutusu dişlileri

9) Aşağıdakilerden hangisi elle veya forklift ile manevra yapabilen taşınabilir bir araç yükleme mekanizmasıdır?

Cevap : Konteyner rampaları

10) Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo türlerinden biri değildir?

Cevap : Özel depolar

11) Depo dağlarında kullanılan drenaj sistemlerinin eğimi maksimum Aşağıda yer alan hangi değerde olmalıdır?

Cevap : %10

12) Aşağıdakilerden hangisi depolarda yük taşıma ve kaldırma işlemlerinde kullanılan forkliflerin her iş gününde kullanım kılavuzuna göre kontrol edilmesi gereken bilgilerden biri değildir?

Cevap : Elektrik motorunun durumu

13) Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık işlemlerinde gürültünün sürücüler üzerindeki fizyolojik etkilerinden biri değildir?

Cevap : Ani refleksler

14) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek risklere karşı kafesli yük taşıyıcılarında alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Cevap : Tekerlekler kafeslerin köşelerine uzak olmalı

15) Aşağıdaki KKD’ler nelerden hangisi kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelikte yer almamaktadır?

Cevap : Dolaşım sistemi koruyucuları

16) İlk olarak Atom Enerjisi alanında ve nükleer santral operasyonlarında kullanılan ve bir olayın olası sonuçlarının hesaplanmasına dayanan risk değerlendirmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Olay ağacı analizi

17) Depo sahalarında Yağmur suyunu boşaltmak için bulunması gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Drenaj sistemi

18) Raf sistemlerinde güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için ekipmanlar arasında belirli çalışma aralıklarının olması gerekmektedir.
Yukarıdaki bilgiye göre 1000 mm genişliğine sahip bir paletin tabanları arasındaki mesafe en az kaç mm olmalıdır?

Cevap : 900 mm

19) Hareketli yükleme rampaları aşağıda yer alan hangi standarda uymak zorundadır?

Cevap : TS EN 1398

20) Lojistik işlemlerinde İyi havalandırılmayan iç mekanlarda kullanılmaması gereken forklif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : LPG’li forkliftler

21) Aşağıdakilerden hangisi konteynerleri yüklemeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : Konteynerın en gelişmiş teknolojiye sahip olduğundan emin olunmalı

22) Taşıma modları arasında çevreye en az zarar veren taşıma modu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Demiryolu taşımacılığı

23) Aşağıdakilerden hangisi depolarda iş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Cevap : Paketlenecek ürünlerin satış potansiyelini ve piyasaya uygunluğu değerlendirmek

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!