Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2022 Final  Deneme -1
2022 Vize Deneme -2 2022 Final  Deneme -2
2022 Final  Deneme -3

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Aşağıdakilerden hangisi paketlemenin lojistikle ilgili olan işlevlerinden biridir?

a) Ürünün satışını çekici kılmak
b) Ürüne ait bilgiler sunmak
c) Ürünü darbe hasarından, delinmeden, ezilmeden, sıcaktan, soğuktan, haşarattan, hırsızlıktan vb. korumak.
d) Ürünün taşınmasını zorlaştırmak
e) Ürünün doğru bir şekilde pazarlanmasını sağlamak

Cevap : c) Ürünü darbe hasarından, delinmeden, ezilmeden, sıcaktan, soğuktan, haşarattan, hırsızlıktan vb. korumak.

Ürünlerin kullanım kolaylığı için gruplamakta kullanılan paketleme, toptan ve perakende sektöründeki hangi tip paketleme sınıfına girmektedir?

a) Ön paketleme
b) İkincil paketleme
c) Üçüncül paketleme
d) Dördüncül paketleme
e) Beşincil paketleme

Cevap : b) İkincil paketleme

Aşağıdakilerden hangisi paketleme işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

a) Paketleme keskin kenarlı, sıcak veya soğuk olunmasından kaçınılmalıdır
b) Paketlerin fiziksel boyutları dikkate alınmalıdır
c) Paketlerin ambalajlarında tutacaklar veya kavranabilir tutacaklar olmalıdır
d) Paketler renk ve kalitesine göre sınıflandırılmalıdır
e) Paketlerin ağırlığının eşit dağıtılmış olduğundan emin olunmalıdır

Cevap : d) Paketler renk ve kalitesine göre sınıflandırılmalıdır

İş sağlığı ve güvenliği açısından depolarda kullanılan paletlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ahşap paletlerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

a) Tahta kalınlıkları birbirine eşit olmalı
b) Temiz ve kirden arındırılmış olmalı
c) Çok fazla düğüm içeren ahşaptan yapılmış olmalı
d) Çıkıntı yapan çivi bulunmamalı
e) Her bir levha, yeterli uzunluk ve çapa sahip ve kenara çok yakın olmayan en az iki çivi ile her iki uca tutturulmalı

Cevap : c) Çok fazla düğüm içeren ahşaptan yapılmış olmalı

Raf sisteminde olası kaza şekillerinden biri raftan düşen nesnelerdir. Bu durumu engellemek için kullanılan en etkili koruma yöntemi nedir?

a) Binanın çelik yapısından sarkan ve rafın her bir dikmesinin tepesine tutturulmuş tel halatları içeren çelik bir halat sistemi kurmak
b) Rafın alt tarafına yatay olarak sargı yerleştirmek
c) Raf korumada risk değerlendirmesi yapmak
d) Raf sisteminde hassas alanları korumak için direkler yerleştirmek
e) Rafın arka yüzüne çelik bir ağ yerleştirmek

Cevap : e) Rafın arka yüzüne çelik bir ağ yerleştirmek

Aşağıdakilerden hangisi TS EN 15635 standardına göre raf sistemlerinin denetiminde yapılması gereken kontrollerden biri değildir?

a) Rafların oturduğu temelin durumu
b) Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki pozisyon uygunluğunun kontrolü
c) Kapasite üzeri yükleme durumunun kontrolü
d) Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlak kontrolleri
e) Rafların renk uygunluğunun kontrolü

Cevap : e) Rafların renk uygunluğunun kontrolü

Eğer bir raftaki hasar, acil işlem gerektirecek kadar ciddi ise, bu hasarlı raf hangi tip risk sınıflandırmasına girmektedir?

a) Yeşil risk
b) Sarı risk
c) Turuncu risk
d) Kırmızı risk
e) Mavi risk

Cevap : d) Kırmızı risk

Raf sistemlerinde güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için ekipmanlar arasında belirli çalışma aralıklarının olması gerekmektedir. 1200 mm genişliğe sahip bir paletin tabanları arasındaki mesafe en az kaç mm olmalıdır?

a) 1100 mm
b) 1000 mm
c) 900 mm
d) 800 mm
e) 100 mm

Cevap : a) 1100 mm

Depolardaki zemin işaretleri veya bariyerlerle işaretlenmiş yaya geçitlerinin genişliği minimum kaç cm olmalıdır?

a) 30 cm
b) 60 cm
c) 90 cm
d) 120 cm
e) 150 cm

Cevap : b) 60 cm

Aşağıdakilerden hangisi depolarda rafları, çatı desteklerini, belirlenmiş yaya yollarını ve belirlenmiş forklift yollarını korumak için kullanılan güvenlik bariyerlerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

a) Parlak olması
b) Temiz olması
c) Yüksek görünür renge sahip olması
d) Keskin kenarlara sahip olması
Çelik veya polimer malzemeden oluşması

Cevap : d) Keskin kenarlara sahip olması

LOLONOLO

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Vize Soruları

KKD’lerin kullanımı kimin sorumluluğundadır?

a) İşveren
b) Çalışan
c) İmalatçı
d) İş sağlığı ve güvenliği uzmanı
e) İnsan kaynakları

Cevap : b) Çalışan

Aşağıdakilerden hangisi KKD’lerin işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak uyulması gereken hususlardan biri değildir?

a) İşyerlerinde her bir KKD için, kolayca ulaşılabilen bilgiler bulunmalı
b) KKD’ler talimatlara uygun olarak kullanılmalı, düzenli olarak bakımı yapılmalı
c) KKD’ler amacına uygun olarak kullanılmalı
d) İşyerlerinde sınırlı sayıda KKD bulundurulmalı
e) İşveren, çalışanına KKD’lerin doğru kullanımı konusunda eğitim verilmesini sağlamalı

Cevap : d) İşyerlerinde sınırlı sayıda KKD bulundurulmalı

Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan KKD’ler hangi kategoride yer almaktadır?

a) Kategori-IV
b) Kategori-III
c) Kategori-II
d) Kategori-I
e) Kategori-0

Cevap : d) Kategori-I

Aşağıdakilerden hangisi saçlı derinin korunması için kullanılan baş koruyuculardan biri değildir?

a) Siperlikli saç filesi
b) Siperliksiz saç filesi
c) Koruyucu baret
d) Kep
e) Bone

Cevap : c) Koruyucu baret

Aşağıdaki KKD’lerden hangisi Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğinde yer almamaktadır?

a) Baş koruyucuları
b) Kulak koruyucuları
c) Vücut koruyucuları
d) Solunum sistemi koruyucuları
e) Sindirim sistemi koruyucuları

Cevap : e) Sindirim sistemi koruyucuları

Yapılan işin risk değerlendirmesinin yapılması ve gerekli olan uygun KKD türünün ve sayısının belirlenmesi kimin sorumluluğundadır?

a) Çalışan
b) İmalatçı
c) İşveren
d) Yönetici
e) İnsan kaynakları

Cevap : c) İşveren

Kalite kontrol personelleri çalışma alanlarında hangi tip baret kullanmalıdır?

a) Sarı
b) Mavi
c) Beyaz
d) Turuncu
e) Kırmızı

Cevap : e) Kırmızı

Aşağıdakilerden hangisi KKD’lerin İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğinde sınıflandırılan yüz koruyucularından biri değildir?

a) Ark kaynağı maskeleri
b) Kalkan ve miğfer gibi koruyucular
c) Yüz siperleri
d) Koruyucu baretlere takılabilen maskeler
e) Kaynakçı başlıkları

Cevap : b) Kalkan ve miğfer gibi koruyucular

Aşağıdakilerden hangisi KKD’lerin İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğinde sınıflandırılan el ve kol koruyucularından biri değildir?

a) Parmaksız eldivenler
b) Tek parmaklı eldivenler
c) Parmak kılıfları
d) Kolluklar
e) Dizlikler

Cevap : e) Dizlikler

Aşağıdakilerden hangisi KKD’lerin İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğinde sınıflandırılan solunum sistemi koruyucularından biri değildir?

a) Ark kaynağı maskeleri
b) Dalgıç donanımı
c) Dalgıç elbisesi
d) Takılıp çıkarılabilen kaynak maskesi bulunduran solunum cihazları
e) Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler

Cevap : a) Ark kaynağı maskeleri

lolonolo

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Auzef Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kitabı PDF

Auzef Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kitabı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!