auzefBüyük VeriYönetim Bilişim Sistemleri

Büyük Veri 2022-2023 Final Soruları

Büyük Veri 2022-2023 Final Soruları

1- “İnsan davranış kalıplarını ve mekansal ifadesini, matematik ve geometri bakımından, yani konumsal analiz açısından açıklamaya çalışan bir analiz türüdür.”
Yukarıda bahsi geçen analiz yöntemi hangisinde verilmiştir?

Cevap : Mekansal analiz

2- Kişisel veri işlemesine ilişkin aşağıda verilen ilkelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Veri sahiplerinin sisteme işlenen verileri düzeltme ve değiştirme hakkının olmaması.

3- Hangisi veri mahremiyeti ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Veri paylaşımının kötü amaçlı kullanımını önlemek için yapılır.

4- Açık verinin kullanımı ile sağlanan faydalar ve örneklerin eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

Cevap : Toplu taşıma aracı kullanan vatandaşların yoldaki problemler ve gecikmeler hakkında bilgi sahibi olması –Güvenliğe katkı

5- “Karıştırma ve permütasyon olarak da bilinir, veri kümesi öz nitelik değerlerini orijinal kayıtlara karşılık gelmeyecek şekilde yeniden düzenlemek maksadıyla kullanılan bir tekniktir.”
Yukarıda açıklanan veriyi anonimleştirme tekniği hangisidir?

Cevap : Veri değiştirme

6- Hangisi bulut bilişimin veri etkileşiminde olduğu bir bileşen değildir?

Cevap : Anlamlılık

7- “Bilginin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmesinin engellenmesidir. Bir başka deyişle bilgiye erişim yetkisi bulunmayan kişilerin bilgiye erişip değiştirmesini veya herhangi bir şekilde kullanmasını kısıtlamaktır.”
Açıklaması verilen bilgi güvenliği unsuru hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : Gizlilik

8- Hangisi işletmelerin müşterilerden elde ettiği büyük veri kaynaklarından biri değildir?

Cevap : Fiyat

9- Hangisi sağlık hizmetlerindeki büyük veri kaynaklarının gruplandırılması içerisinde yer almaz?

Cevap : Kronolojik veriler

10- I. Yüksek riskli hastaları belirleme ve yardım etme
II. Gereksiz acil servis ziyaretlerinin önlenmesi
III. Sağlık verisinin ekonomik değerinin azaltılması
Sağlık hizmetlerinde büyük verinin analitiğinin faydaları ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : I ve II

11- Hangisi T.CSağlık Bakanlığı’nın büyük veri ortamına verdiği isimdir?

Cevap : Açık veri portalı

12- Hangisi makine öğrenmesi tanımı olarak verilebilir?

Cevap : Bilgisayara açıkça kod yazmadan öğrenme kabiliyetini kazandıran çalışma alanı

13- >>reduceByKey
Yukarıdaki komut hangi işlemi gerçekleştirmek için yazılmıştır?

Cevap : Kelimelerin benzerliğine göre referanslarını bulmak için

14- Hangisi ‘’Spark Stereaming’’ bileşeni için doğru bir ifadedir?

Cevap : Gerçek zamanlı akış verilerini işlemek için kullanılan Spark bileşenidir.

15- Hangisi PySpark için doğru bir tanımlmadır?

Cevap : Python ile Spark işbirliği sonucu ortaya çıkmış olup Python kütüphanesinin ismidir.

16- Hangisi Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN)’nın derinliğini ayarlamak için yapılması gereken işlemdir?

Cevap : Sırasıyla konvolüsyon katmanı, ReLU katmanı ve Pooling katmanlarının tekrarlanması ile derinlik ayarlanır.

17- Hangisi Apple’ın yeni sağlık uygulaması ResearchKit için verilmiş yanlış bir bilgidir?

Cevap : Bu uygulama, yaklaşık 770 milyon tüketicinin verisine erişmekte, toplamakta ve yönetmekte ve ekonomik durumlarını analiz etmektedir.

18- Hangisi büyük verinin tarihsel gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur?

Cevap : Smart veri ile büyük veriyi analiz etmek ve raporlayabilmek

19- Hangisi semantik işleme adımlarından biri değildir?

Cevap : özellik çıkarma

20- >>word_freq.filter(lambda x:x[1][0:2]=0’’AN).take(10)
Yukarıdaki komut aşağıdaki hangi işlemi gerçekleştirmek için yazılmıştır?

Cevap : İlk iki karakteri’’ AN’’ olan 10 adet kelimeyi görüntülemek.

21- “Tek başına çok fazla işlem gücü olmayan bir veya daha fazla bilgisayar/sunucu içeren bir mamirinin üzerindeki bilgisayar/sunucu sayısını arttırılarak daha güçlü işlem gücüne sahip bir sisteme dönüştürülmesine ….. denir.”
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Yatay ölçekleme

22- “Bilgi güvenliğindeki ihlallerin tespit edilmesi üzerine kurum ve kuruluşlara kanunlar çerçevesinde yasal yükümlülükler getirilmiştir.”
Hangisi bu yükümlülüklerin amaçlarından değildir?

Cevap : Kötü amaçlı faaliyetler yürüten tarafların hukuki anlamda ellerinin güçlendirilmesi

23- Hangisi gerçek zamanlı veri işleme bileşenlerinden değildir?

Cevap : NoSQL

Büyük Veri

 

Açık Lise Telegram Grubu AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Büyük Veri 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!