auzefErgonomiİnsan Kaynakları Yönetimiİş Sağlığı ve GüvenliğiSağlık Kurumları İşletmeciliği

Ergonomi 2023 Vize Soruları

Ergonomi 2023 Vize Soruları

#1. En Etkin çalışma hareketlerini sağlamak açısından tedarik kutuları çalışma alanının sağ ya da sol köşesine hangi uzaklığı aşmayacak şekilde konulmalıdır?

Cevap : b) 41 cm

#2. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinden genel olarak alınması gereken tedbirlerden biri değildir?

Cevap : a) boru gibi uzatma kolu kullanılmalıdır

#3. Aşağıdakilerden hangisi ofislerde kullanılan sandalye ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : e) oturma yüzeyi yandan kalçalara baskı yapmalıdır

#4. Birçok insanın rahat olarak çalıştığı ortam sıcaklığı nokta nokta aralığındadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) 20-26° C

#5. İş yükü nedeniyle bir organın bir kasın veya tüm vücudun işlevsel yeteneğinin azalmasıdır Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : b) yorgunluk

#6. İş görenlerin ayakta dururken ya da otururken çevrelerindeki malzemelere kontrol sistemlerine ve işlem noktalarını uzanabilmeleri için eğilme uzanma kaldırma ve dönme gibi hareketlerinin hudutlarını ölçmek ergonomik açıdan önemlidir bu gibi durumlarda hangi antropometri ölçüm yöntemi kullanılır?

Cevap : a) dinamik antropometri

#7. Dinamik etkinlik sırasında kaslar ritmik olarak ….. ve ……. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : b) kasılır-gevşer

#8. Genellikle başka bir şey için tasarlanmış aracın kullanılması sonucu kişide meydana gelen istenmeyen olaya ne ad verilir?

Cevap : b) kaza

#9. Sürekli aynı pozisyonda kalma ekranlı ve klavyeli araçlarla çalışma ışık ve konfor yönünden uygunsuzluğun neden olduğu Multi sistemi hastalıklar topluluğudur. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : c) ofis hastalıkları

#10. Tornavida ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a) tornavida ucu Keski ucu gibi bilenmelidir

#11. İşin yükü ve niteliği amirlerin baskısı monotonluk görevin çeşitliliği ya da çok yönlülüğü ……..yapısından kaynaklanan psikolojik risk faktörlerindendir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : a) işin

#12. I. Klavyenin rengi parlak olmalı ve ışığı yansıtmalıdır II. tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilmeli düzgün ve okunaklı olmalıdır III. operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli mesafe olmasa da olur IV. ekran görüntüsü stabil olmalıdır Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : b) 2 ve 4

#13. Aşağıdakilerden hangisi iş fizyolojisinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : a) iş gücünü arttırmak

#14. Aşağıdakilerden hangisi anahtar ile çalışmada uyulacak kurallardan biri değildir?

Cevap : b) küçük anahtarlara daha fazla güç uygulanmalıdır

#15. I. Tüpler II. Yapıştırıcılar III. kimyasal mürekkep IV. lazer yazıcılar Yukarıdaki ofis malzemelerinden hangisi veya hangilerinin tehlikeli madde olmasına rağmen maruziyet riski düşüktür?

Cevap : d) yalnız 4

#16. Gürültü insan üzerinde …… ve ….. olmak üzere iki türlü etkide bulunur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : c) fizyolojik – psikolojik

#17. ……… antropometri vücut boyutları belirli bir fiziksel etkinlik yaparken ölçülür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : c) dinamik

#18. Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) antropometri

#19. Zaman ve metot çalışmasının geliştirilmesine yönelik ilk incelemeleri kim yapmıştır?

Cevap : c) Frederick W.Taylor

#20. İş kazalarının küçük veya büyük olmasından dolayı değil. Temel alınması gerektiği için ofislerde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından incelenmelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : d) insan sağlığı

#21. Aşağıdakilerden hangisi yürürken otururken ve ayakta dururken vücudun nasıl durması gerektiği ile ilgili bilimin konusudur?

Cevap : e) postür

#22. Bir asansör tasarımı yapılırken asansör kabininin boyutlandırılması sırasında hangi yüzdelik değer dikkate alınmalıdır?

#23. İnsanlar ve sistemin diğer öğeleri ile etkileşimlerde algılama mantık yürütme karar verme motor cevap gibi Mental süreçlerle ……… ilgilenir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : e) bilişsel ergonomi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ergonomi 2023 Vize Soruları

Ergonomi 2023 Vize Soruları

1. Dinamik etkinlik sırasında kaslar ritmik olarak ….. ve …….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) kasılır-uzar
b) kasılır-gevşer
c) çalışır-gevşer
d) kısalır- çalışır
e) uzar-kısalır

Cevap :

2. I. Tüpler
II. Yapıştırıcılar
III. kimyasal mürekkep
IV. lazer yazıcılar
Yukarıdaki ofis malzemelerinden hangisi veya hangilerinin tehlikeli madde olmasına rağmen maruziyet riski düşüktür?

a) 1 3 ve 4
b) Yalnız 1
c) 1 ve 2
d) yalnız 4
e) yalnız 3

Cevap :

3. ……… antropometri vücut boyutları belirli bir fiziksel etkinlik yaparken ölçülür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) mekanik
b) yapısal
c) dinamik
d) fiziksel
e) statik

Cevap : c) dinamik

4. İş görenlerin ayakta dururken ya da otururken çevrelerindeki malzemelere kontrol sistemlerine ve işlem noktalarını uzanabilmeleri için eğilme uzanma kaldırma ve dönme gibi hareketlerinin hudutlarını ölçmek ergonomik açıdan önemlidir bu gibi durumlarda hangi antropometri ölçüm yöntemi kullanılır?

a) dinamik antropometri
b) antropometri
c) fizikotometri
d) statik antropometri
e) mekanik antropometri

Cevap : a) dinamik antropometri

5. En Etkin çalışma hareketlerini sağlamak açısından tedarik kutuları çalışma alanının sağ ya da sol köşesine hangi uzaklığı aşmayacak şekilde konulmalıdır?

a) 25 cm
b) 41 cm
c) 1,5 m
d) 1 m
e) 30 cm

Cevap : b) 41 cm

6. İnsanlar ve sistemin diğer öğeleri ile etkileşimlerde algılama mantık yürütme karar verme motor cevap gibi Mental süreçlerle ……… ilgilenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) örgütsel ergonomi
b) üretim ergonomisi
c) fiziksel ergonomi
d) bilim ergonomisi
e) bilişsel ergonomi

Cevap : e) bilişsel ergonomi

7. Aşağıdakilerden hangisi anahtar ile çalışmada uyulacak kurallardan biri değildir?

a) anahtar iterek değil çekerek kullanılmalıdır
b) küçük anahtarlara daha fazla güç uygulanmalıdır
c) anahtarı çekiç vurulmamalıdır
d) ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalıdır
e) anahtar çekiç gibi kullanılmamalıdır

Cevap : b) küçük anahtarlara daha fazla güç uygulanmalıdır

8. Aşağıdakilerden hangisi ofislerde kullanılan sandalye ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) 360 derece dönebilmelidir
b) ileri geri gidebilmelidir
c) yüksekliği ayarlanabilmelidir
d) sırt desteği ayarlanabilmelidir
e) oturma yüzeyi yandan kalçalara baskı yapmalıdır

Cevap : e) oturma yüzeyi yandan kalçalara baskı yapmalıdır

9. Tornavida ile çalışma yapılırken uyulacak kurallara ilişkin Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) tornavida ucu Keski ucu gibi bilenmelidir
b) tornavidaya çekiç ile vurulmamalıdır
c) tornavida zımba Kama Keski manivela gibi kullanılmamalıdır
d) tornavida saplarının pürüzleşmemesine dikkat edilmelidir
e) kullanılacak tornavida vida başına uygun olmalıdır

Cevap : a) tornavida ucu Keski ucu gibi bilenmelidir

10. İş yükü nedeniyle bir organın bir kasın veya tüm vücudun işlevsel yeteneğinin azalmasıdır
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

a) performans düşüklüğü
b) yorgunluk
c) verim düşüklüğü
d) halsizlik
e) hastalık

Cevap : b) yorgunluk

11. Bir asansör tasarımı yapılırken asansör kabininin boyutlandırılması sırasında hangi yüzdelik değer dikkate alınmalıdır?

a) %90
b) %10
c) %5
d) %95
e) %85

Cevap : d) %95

12. I. Klavyenin rengi parlak olmalı ve ışığı yansıtmalıdır
II. tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilmeli düzgün ve okunaklı olmalıdır
III. operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli mesafe olmasa da olur
IV. ekran görüntüsü stabil olmalıdır
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) yalnız 4
b) 2 ve 4
c) 3 ve 4
d) 2 ve 3
e) 1 ve 3

Cevap : b) 2 ve 4

13. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinden genel olarak alınması gereken tedbirlerden biri değildir?

a) boru gibi uzatma kolu kullanılmalıdır
b) yapılacak işe uygun olmalıdır
c) uygun yerde muhafaza edilmelidir
d) sapları uygun olmalı kolayca çıkmamalıdır
e) bakımlı olmalıdır

Cevap : a) boru gibi uzatma kolu kullanılmalıdır

14. İşin yükü ve niteliği amirlerin baskısı monotonluk görevin çeşitliliği ya da çok yönlülüğü ……..yapısından kaynaklanan psikolojik risk faktörlerindendir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) işin
b) insanın
c) çalışmanın
d) işletmenin
e) çalışanın

Cevap : a) işin

15. Sürekli aynı pozisyonda kalma ekranlı ve klavyeli araçlarla çalışma ışık ve konfor yönünden uygunsuzluğun neden olduğu Multi sistemi hastalıklar topluluğudur.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

a) psikolojik hastalıklar
b) tendon hastalıkları
c) ofis hastalıkları
d) ankilozan spondilit
e) iskelet sistemi hastalıkları

Cevap : c) ofis hastalıkları

16. İş kazalarının küçük veya büyük olmasından dolayı değil. Temel alınması gerektiği için ofislerde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından incelenmelidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) meslek hastalığı
b) rahatlık
c) ergonomi
d) insan sağlığı
e) iş verimliliği

Cevap : d) insan sağlığı

17. Genellikle başka bir şey için tasarlanmış aracın kullanılması sonucu kişide meydana gelen istenmeyen olaya ne ad verilir?

a) hasarlılık
b) kaza
c) Güven
d) kusur
e) hata

Cevap : b) kaza

18. Aşağıdakilerden hangisi yürürken otururken ve ayakta dururken vücudun nasıl durması gerektiği ile ilgili bilimin konusudur?

a) beden dili
b) fizyoloji
c) anatomi
d) ergonomi
e) postür

Cevap : e) postür

19. Gürültü insan üzerinde …… ve ….. olmak üzere iki türlü etkide bulunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) anlaşma bozuklukları – fizyolojik
b) yorgunluk-sinirlilik
c) fizyolojik – psikolojik
d) konsantrasyon eksikliği-algıda azalma
e) sinirlilik – psikolojik

Cevap : c) fizyolojik – psikolojik

20. Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) ergostometri
b) anatomi
c) fizyometri
d) numos
e) antropometri

Cevap : e) antropometri

21. Aşağıdakilerden hangisi iş fizyolojisinin amaçlarından biri değildir?

a) iş gücünü arttırmak
b) verimliliği arttırmak
c) yorulmaya neden olan etkileri tespit etmek
d) işe uygun çalışma şeklini araştırmak
e) çalışan ile çalışma koşulları arasındaki ilişkiyi araştırmak

Cevap : a) iş gücünü arttırmak

22. Zaman ve metot çalışmasının geliştirilmesine yönelik ilk incelemeleri kim yapmıştır?

a) Frank B.Gilbert
b) Lillian M.Gilbert
c) Frederick W.Taylor
d) Henry L.Gannt
e) Morris L.Cooke

Cevap : c) Frederick W.Taylor

23. Birçok insanın rahat olarak çalıştığı ortam sıcaklığı nokta nokta aralığındadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) 20-23° C
b) 24–28° C
c) 20-26° C
d) 22-25° C
e) 21-24° C

Cevap : c) 20-26° C

Ergonomi

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Ergonomi 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!