Ergonomi Final Deneme Sınavı 10

Ergonomi Final Deneme Sınavı 10

#1. Risklerin tahmin edilmesinde mutlaka dikkate alınacak hususlardan biri değildir?

#2. Antropometrik ölçümler genelde vücudun ------- tarafından yapılır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#3. ------------- : Aynı vücut gençlikten yaşlılığa, beslenme, fizik aktivite ve sağlık durumuna bağlı değişiklik gösterebilir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. Mesleki bel ağrısı için kimler risk altında değildir?

#5. ---------- faydalı bir prosesin zarar verici, rahatsız edici yan etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi titreşimin kontrolü için alınacak idari tedbirlerden biridir?

#7. “Vücut ölçüleri bilimi” hangi bilim dalının diğer adıdır?

#8. Titreşim ölçümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ergonomik problemdir? I. İyi tasarlanmamış sandalye II. Sürekli ayakta durma III. Gürültü

#10. Sabit çalışma yapılan iş istasyonlarında, hangi antropometrik veriler kullanılır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi sırt incinmelerinin sık rastlanan sebeplerinden değildir?

#12. Aşağıdaki durumların hangisinde dinamik antropometri ölçüm yöntemine gerek duyulmaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi el kol vibrasyonuna maruziyeti ile olası sağlık riskleri arasında yer almaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Ergonominin faydalarından biri değildir?

#15. Birim zamandaki titreşim sayısına ne denir?

#16. Bir iş istasyonundan gelen iş öğeleri bir sonraki aşamaya ulaşım --------- ile yapabilir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#17. Kemiklere kasları bağlamak için gerekli dokulara ne ad verilir?

#18. Teknik koruma tedbirleri, hangi koruma tedbirlerden oluşur? I. Koruma II. Tamamlayıcı III. Mahfaza IV. Koruyucu

#19. Taşıma sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru olarak verilmiştir? I. Silindirler veya taşıyıcılar malzemelerin elle taşınma mesafesini değiştirmez sadece taşıması sistemini kolaylaştırır. II. Çalışma öğesi yüksekliği gövdeyi bükmeden olmalıdır. III. Bir transfer levhasını ve silindirler kullanarak nesneleri daha kolay taşınabilir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtilerinden değildir?

TESTi BiTiR

Results

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ,
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ,
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği,
Auzef Ergonomi,
lolonolo,

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ,
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ,
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği,
Auzef Ergonomi,
lolonolo,

HD Quiz powered by harmonic design

Ergonomi Final Deneme Sınavı 10

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Ergonomi Final Deneme Sınavı 10

Ergonomi Final Deneme Sınavı 10

Kışın iyi giyimli bir kişide uygun ortam ısısı ———- derecedir. Yazın ise ———- derecelik bir ortam ısısı en uygun ısı değeri olarak belirtilmektedir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

a) 20-22 / 20 -24
b) 18-22 / 22-24
c) 18-20 / 20-22
d) 21-24 / 22 -24
e) 20-22 / 21- 24

Cevap : a) 20-22 / 20 -24

Termal konfor ne zaman sağlanabilir?

a) Vücutta üretilen ısı ile vücuttan kaybedilen ısı eşit olduğunda
b) Eşyanın radyasyonuna bağlı olarak değişir.
c) Sıcak soğuk geçişlerinde.
d) Ortam havası neme doymuşsa.
e) Ortam ısısı 20 derecenin üzerinde ise.

Cevap : a) Vücutta üretilen ısı ile vücuttan kaybedilen ısı eşit olduğunda

Birim havada, herhangi bir anda bulunan su buharı miktarına ne ad verilir?

a) Bağıl Nem
b) Mutlak Nem
c) Kısmi nem
d) Maksimum Sıcaklık
e) Maksimum Nem

Cevap : b) Mutlak Nem

Termal konfor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

a) Kişilerin verimli bir biçimde çalışabilmeleri için ortam ısısının insana uygun olması gerekir.
b) İnsanlar vücut ısılarını dış ortam değişmelerine karşı sabit tutma özelliğinde molan sıcak kanlı canlılardır.
c) İnsan vücudunun ısısı 37 derecede sabit tutulur.
d) Kişiden kişiye ısıya tepki ve dayanıklılık bakımından farklılıklar olmakla birlikte yüksek ortam ısısının etkisi herkes için söz konusudur.
e) Çok soğuk ve çok sıcak ortamlar kişinin çalışma etkinliğini değiştirmez.

Cevap : e) Çok soğuk ve çok sıcak ortamlar kişinin çalışma etkinliğini değiştirmez.

Vücudunun ısı fizyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Vücut metabolik aktivitesi sırasında ısı oluşturur.
b) Isının çoğu vücut derisinde gerçekleşir.
c) Isı ışınımlar şeklinde kaybedilir.
d) Isısı mutlak 00 C olmayan tüm cisimler ışınımla ısıyayarlar.
e) Deri ısısı çevre ısısına göre değişebilir

Cevap : b) Isının çoğu vücut derisinde gerçekleşir.

Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanmaması aşağıdakilerden hangisi/hangilerine sebep olur?
I. İş kazalarının artmasına
II. Üretimin artmasına
III. İş veriminin düşmesine

a) I, II
b) II
c) II, III
d) III
e) I, III

Cevap : e) I, III

Çalışmanın rahat bir şekilde yapılabilmesi için iç ortam ikliminin çeşitli koşulları taşıması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörler arasında yer almaz?

a) Hava ısısı
b) Hava bağıl nemi
c) Buhar
d) Radyant ısı
e) Hava hareketi

Cevap : c) Buhar

İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ————- denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

a) Sıcaklık
b) Islak termometre ile ölçülen ısı
c) Kuru termometre ile ölçülen ısı
d) Efektif ısı
e) Etken ısı

Cevap : d) Efektif ısı

Aşağıdakilerden hangisi termal konfor şartlarından biri değildir?

a) Radyant ısı
b) Hava akım hızı
c) Hava sıcaklığı
d) Havanın nem yoğunluğu
e) Havadaki ses

Cevap : e) Havadaki ses

Çok ağır işlerin yapıldığı bir atölyede sıcaklık en fazla ne kadar olmalıdır?

a) 16 °C
b) 20 °C
c) 25 °C
d) 27°C
e) 29

Cevap : a) 16 °C

Auzef SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
Auzef İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği
Auzef Ergonomi
lolonolo

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: