Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Parlama, Patlama ve Yangın)

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Parlama, Patlama ve Yangın)

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2022-2023 Final Soruları
2021 Vize Deneme -2 2022-2023 Bütünleme
2021 Vize Deneme -3
2021 Vize Deneme -4
Vize Soruları
2020-2021 Vize Soruları
2022-2023 Vize Soruları

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği Vize Soruları

Osmanlı İmparatorluğu’na tulumbayı getiren ve ilk defa kullanan kişi aslen Fransız olup İslamiyet’i kabul ettikten sonra ………. ismini alan ……….’tir.
Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A. Gerçek Davut – David
B. Tulumbacı Ahmet – Alan
C. Tulumbacı Mehmet – Marco
D. Gerçek Adem – Adam
E. Gerçek Mahmut – Mahmutovic

Cevap : A. Gerçek Davut – David

Küçük kıymet olarak adlandırılan ve İstanbul’da meydana gelen deprem hangi yılda gerçekleşmiştir?

A. 1510
B. 1502
C. 1509
D. 1512
E. 1515

Cevap : C. 1509

Dergâh-ı Âli Tulumba Ocağı kaç yılında kurulmuştur?

A. 1720-1721
B. 1725
C. 1789
D. 1881
E. 1914

Cevap : A. 1720-1721

Dergâh-ı Âli Tulumba Ocağı hangi olaydan sonra kaldırılmıştır?

A. Öşürün kaldırılması
B. Matbaanın kullanılması
C. Lale devri
D. Yeniçeri ocağının kaldırılması
E. Makedonya ayaklanması

Cevap : D. Yeniçeri ocağının kaldırılması

Vaka-yı Hayriye hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A. 1820
B. 1821
C. 1822
D. 1824
E. 1826

Cevap : E. 1826

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı konut asıl malzemesidir?

A. Ahşap
B. Beton
C. Kâgir
D. Çelik
E. Taş

Cevap : A. Ahşap

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da konutlarda kullanılan asıl malzemenin nedenlerinden biri değildir?

A. Evlerin dip dibe düzensiz inşa edilmiş olması
B. Halkın diğer yapı malzemelerini alacak maddi imkanlarının olmaması
C. Diğer yapı malzemelerinin inşaat masraflarını arttırması
D. Diğer yapı malzemelerinin başkentten uzakta olması
E. Kullanılan asıl malzemenin yangına karşı dirençli olması

Cevap : E. Kullanılan asıl malzemenin yangına karşı dirençli olması

Aşağıdaki olaylardan hangisi Ankara itfaiyesinin kuruluş tarihi hakkında bilgi vermektedir?

A. Osman Zeki Bey’e verilmiş olan takdirname
B. Ankara’da meydana gelen deprem
C. Ankara’da meydana gelen yangın
D. Cumhuriyet’in ilanı
E. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması

Cevap : A. Osman Zeki Bey’e verilmiş olan takdirname

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İtfaiyesinin kuruluş tarihidir?

A. 19. Yüzyılın başı
B. 19. Yüzyılın sonu
C. 19. Yüzyılın ortaları
D. 20. Yüzyılın sonu
E. 20. Yüzyılın başı

Cevap : B. 19. Yüzyılın sonu

Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile tabii afetler ve büyük yangınlara karşı halkın can, mal kaybını en düşük seviyeye çekilmesi için itfaiye teşkilatları sorumlu tutulmuştur?

A. Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği
B. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
C. Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
D. Orman Kanunu
E. Sivil Müdafaa Kanunu

Cevap : E. Sivil Müdafaa Kanunu

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği Vize Soruları  (Parlama, Patlama ve Yangın)

Yanıcı maddenin tutuşma sıcaklığında O2 ( oksijen ) ile meydana getirdiği ekzotermik ( ortama ısı veren ) kimyasal zincirleme reaksiyona yanma denir.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?A. Yanma
B. Yakıt
C. Yangın
D. Isı
E. Yanıcı madde

Cevap : A. Yanma

Aşağıdakilerden hangisi yanma olayının gerçekleşmesi için gereken etkenlerden biri değilir?

A. Oksijen
B. Yanıcı madde
C. Isı
D. Kimyasal zincirleme reaksiyon
E. Su

Cevap : E. Su

Aşağıdakilerden hangisi katı yanıcı maddelerden biri değildir?

A. Odun
B. Kömür
C. Solvent
D. Cam
E. Plastik

Cevap : C. Solvent

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden biridir?

A. Alkol
B. Odun
C. Metan
D. Etan
E. Kauçuk

Cevap : A. Alkol

Aşağıdakilerden hangisi gaz yanıcı maddelerden biri değildir?

A. Metan
B. Odun
C. Propan
D. Etan
E. Hidrojen

Cevap : B. Odun

Gazlarda yanmanın gerçekleşebilmesi için gerekli oksijen oranı yüzde kaçtır?

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
E. 15

Cevap : B. 12

Aşağıdakilerden hangisi sudan hafif sıvı yakıtlardan biridir?

A. Sıvı yağlar
B. Katran
C. Asfalt
D. Gres
E. Alkol

Cevap : A. Sıvı yağlar

8. Aşağıdakilerden hangisi su ile karışabilen yanıcı sıvılardan biridir?

A. Sıvı yağlar
B. Katran
C. Benzin
D. Gres
E. Aseton

lder-132" data-inserter-version="2">

Cevap : E. Aseton

Aşağıdakilerden hangisi yoğunluğu sudan ağır olan sıvı yakıtlardan biridir?

A. Asfalt
B. Benzin
C. Motorin
D. Aseton
E. Etil asetat

Cevap : A. Asfalt

Aşağıdakilerden hangisi doğal ısı kaynaklarından biridir?

A. Elektrik
B. Kibrit
C. Güneş
D. Mum

Cevap : C. Güneş

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği Vize Soruları  (Parlama, Patlama ve Yangın)

Yanıcı maddenin bünyesi itibariyle, yanıcı buhar veya gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmaması durumunda oluşan yanmadır.

Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

A. Yavaş yanma
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : A. Yavaş yanma

Bazı yanıcı maddelerin normal hava şartlarındaki sıcaklıkta, zaman içerisinde,havadaki oksijen ile reaksiyona girerek yapmış olduğu tutuşma olaydır.
Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

A. Yavaş yanma
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : B. Kendi kendine yanma

Yanmanın bütün belirtilerinin görüldüğü yanmadır.
Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

A. Yavaş yanma
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : C. Hızlı yanma

Yanma sırasında yeterli oksijeni bulamayan reaksiyonun ani olarak oksijenle buluşması sonucu meydana gelen hızlı yanma olayıdır.
Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

A. Yavaş yanma
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : D. Parlama

Kısa sürede yüksek ısı enerjisi meydana getirebilen ve çok hızlı gerçekleşen bir kimyasal reaksiyondur.
Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

A. Yavaş yanma
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : E. Patlama

Patlayıcı maddelerin yanma reaksiyonudur.
Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

A. Detonasyon
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : A. Detonasyon

Ses hızının altında olan parlama ve patlamalardır.
Yukardaki tanım aşağıkilerden hangisine aittir?

A. Derenasyon
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : A. Derenasyon

Aşağıdakilerden hangsi yanma çeşitlerinden biri değildir?

A. Derenasyon
B. Kendi kendine yanma
C. Süper yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : C. Süper yanma

Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden biridir?

A. Dejenasyon
B. Kendi kendine yanma
C. Süper yanma
D. Parlatma
E. Patlatma

Cevap : B. Kendi kendine yanma

Dinamit veya TNT patlamaları ne tür yanmaya örnektir?

A. Detonasyon
B. Kendi kendine yanma
C. Hızlı yanma
D. Parlama
E. Patlama

Cevap : A. Detonasyon

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği Vize Soruları  (Parlama, Patlama ve Yangın)

Aşağıdakilerden hangisi kendi kendine meydana gelen tutuşmalara örnek değildir?

A. Yağlı paçavra bezleri
B. Kömür
C. Yağlı kumaşlar
D. Hayvansal gübre
E. Benzin

Cevap : E. Benzin

Aşağıdakilerden hangisi kıvılcımlardan kaynaklanan tutuşmalara örnek değildir?

A. Yanan süprüntü ve çöplerden sıçrayan parçalar
B. Mangaldan sıçrayan korlar
C. Bacadan çıkan parçalar
D. Sobanın kapağından düşen korlar
E. Kömür

Cevap : E. Kömür

Aşağıdakilerden hangisi özellikle tekstil sektörlerindeki çalışma ortamlarında tozların tutuşmaya neden olabileceği neden olacağı tutuşma türüdür?

A. Kıvılcımlardan kaynaklanan tutuşmalar
B. Sürtünmeden kaynaklanan tutuşmalar
C. Aşırı ısıtılmış maddelerden kaynaklanan tutuşmalar
D. Elektrik kaynaklı tutuşmalar
E. Açık alevlerden kaynaklanan tutuşmalar

Cevap : B. Sürtünmeden kaynaklanan tutuşmalar

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynaklı tutuşmalardan biri değildir?

A. Tesisatlarının standartlara uygun yapılmaması ve uygun malzeme kullanılmaması
B. Tesisatlarda sonradan yapılan standart dışı eklemeler
C. Çalışma olmayan zamanlarda elektriklerin şalterden kapatılması
D. Elektrik lambası, kablolar ve açma kapama düğmelerinde meydana gelen arızalar
E. Kablolarda meydana gelen erimeler

Cevap : C. Çalışma olmayan zamanlarda elektriklerin şalterden kapatılması

Aşağıdakilerden hangisi statik elektrikten kaynaklanan tutuşmalarda alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A. Statik elektrik oluşması muhtemel yerlerde çalışan personele, statik elektrik giderici elbise, eldiven ve ayakkabı giydirilmeli.
B. Sistemin topraklaması yapılmalı.
C. Ortam nemlendirilmeli.
D. Personel için belirli noktalarda ‘’statik elektrikle şarj istasyonu’’ kurulmalı.
E. Bacaların temizliği ve izolasyonu düzenli yapılmalı.

Cevap : E. Bacaların temizliği ve izolasyonu düzenli yapılmalı.

Aşağıdakilerden hangisi açık alevlerden kaynaklanan tutuşmaların nedenlerinden biri değildir?

A. Yol ve çöp kenarları ile orman ve çalılık gibi alanlara söndürülmeden rastgele izmarit atılması,
B. Balkonlardan ve üstgeçit gibi yüksek yerlerden rastgele izmarit atılması,
C. Çöp kutularına söndürülmeden izmarit atılması,
D. Kül tablasının kenarlarında sigara bırakılması, veya unutulması,
E. Masa kenarı, koli gibi yanabilecek eşyaların kenarına su konulması,

Cevap : E. Masa kenarı, koli gibi yanabilecek eşyaların kenarına su konulması,

Aşağıdakilerden hangisi açık alevlerden kaynaklanan tutuşmalarda alınması gerekenönlemlerden biri değildir?

A. Sigara, kibrit, çakmak gibi ısı kaynakları yanar halde çevreye rastgele atılmamalı.
B. Yatakta sigara içilmeli.
C. Yanabilecek malzemelerin üzerine ve kenarına sigara bırakılmamalı.
D. Çocukların kibrit, Çakmak gibi yakıcı maddelerle oynamasına izin verilmemeli.
E. Yanıcı maddelerin yakınında açık alev ile çalışılmamalı.

Cevap : B. Yatakta sigara içilmeli.

Kaç çeşit tutuşturma kaynağı vardır?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

Cevap : E. 8

Aşağıdakilerden hangisi tutuşturma kaynaklarından biri değildir?

A. Kendi Kendine Meydana Gelen Tutuşmalar
B. Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Tutuşma
C. Aşırı Isıtılmış Maddelerden Kaynaklanan Tutuşmalar
D. Sudan Kaynaklanan Tutuşmalar
E. Kıvılcımlardan Kaynaklanan Tutuşmalar

Cevap : D. Sudan Kaynaklanan Tutuşmalar

Maddelerin yüzeyleri üzerinde sürtünme sonucu üretilen elektriksel yükten dolayı oluşur. Aşırı yüklenen maddelerin üzerindeki elektriksel yükün herhangi bir sebeple deşarjı esnasında oluşan kıvılcım yanmayı başlatabilir.

Yukarıdaki ifade hangi tutuşturma kaynağına örnektir?

A. Kendi Kendine Meydana Gelen Tutuşmalar
B. Sıcak Yüzeylerden Kaynaklanan Tutuşma
C. Aşırı Isıtılmış Maddelerden Kaynaklanan Tutuşmalar
D. Statik Elektrikten Kaynaklanan Tutuşmalar
E. Kıvılcımlardan Kaynaklanan Tutuşmalar

Cevap : D. Statik Elektrikten Kaynaklanan Tutuşmalar

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği Vize Soruları  (Parlama, Patlama ve Yangın)

Kontrol dışına çıkmış yanma olayına denir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Yanma
B. Yangın
C. Yanıcı madde
D. Sıçrama
E. Kaza

Cevap : B. Yangın

Aşağıdakilerden hangisi yangın nedenlerinden biri değildir?

A. Bilgisizlik
B. Dikkatsizlik ve ihmal
C. Sabotaj
D. Tedbirsizlik
E. Güneş

Cevap : E. Güneş

Yangında alevlerin bitişiğinde veya yakınında bulunan ortamlara sıçrayarak yangına sebebiyet vermesine denir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Sirayet
B. Yanma
C. Yangın
D. Yanıcı madde
E. Sabotaj

Cevap : A. Sirayet

Art niyetle kasten çıkarılan yangınlara denir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Sabotaj
B. Sirayet
C. Yanma
D. Yangın
E. Yanıcı madde

Cevap : A. Sabotaj

Aşağıdakilerden hangisi yangınların çıkmasına neden olan tabiat olaylarından biri değildir?

A. Deprem
B. Kasırga
C. Yıldırım düşmesi
D. Yağmur
E. Güneş

Cevap : D. Yağmur

Kaç çeşit yangın nedeni vardır?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

Cevap : D. 6

Isı kaynaklarının fişlerinin prizde bırakılması

Prizlerin çoklu kullanılması

Kaynak, kesme gibi çalışmalarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması

Yanıcı ve parlayıcı maddeler ile yapılan çalışmalarda gerekli tedbirlerinin alınmaması

Yukarıda belirtilen yangın nedenleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Bilgisizlik
B. Dikkatsizlik ve ihmal
C. Sabotaj
D. Tedbirsizlik
E. Sirayet

Cevap : B. Dikkatsizlik ve ihmal

Bina ve iş yerlerinin kundaklanması,

Kişinin kendi malına zarar vermesi,

Arsa ve ekim ( tarla ) alanları oluşturmak için ağaçlık alanların yakılması.

Yukarıda verilen örnekler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Bilgisizlik
B. Dikkatsizlik ve ihmal
C. Sabotaj
D. Tedbirsizlik
E. Sirayet

Cevap : C. Sabotaj

17 Ağustos Marmara Depremi’nde Tüpraş Rafinerisi’nde ve 12 Kasım Düzce Depremi’nde Düzce’de çok sayıda binada hangi doğa olayının yaşanması sonucu yangınlar meydana gelmiştir?

A. Deprem
B. Kasırga
C. Yıldırım düşmesi
D. Güneş ısısı
E. Sel

Cevap : A. Deprem

Aşağıdakilerden hangisi yangın nedenlerinden biri değildir?

A. Bilgisizlik
B. Dikkatsizlik ve ihmal
C. Sabotaj
D. Tedbirsizlik
E. Sıcak hava

Cevap : E. Sıcak hava

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği Vize Soruları  (Parlama, Patlama ve Yangın)

Yangınlar müdahale şekillerine göre kaç ana başlık altında değerlendirilir?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

Cevap : C. 5

Yanıcı basit katı madde yangınları hangi yangın sınıfına girer?

A. A
B. B
C. C
D. D
E. F

Cevap : A. A

Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlara örnektir?

A. Odun
B. Kömür
C. Solvent
D. LPG
E. Doğalgaz

Cevap : C. Solvent

Yanabilen gazların sebep olduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer ?

A. A
B. B
C. C
D. D
E. F

Cevap : C. C

Aşağıdakilerden hangisi D sınıfı yangınlara örnektir?

A. Magnezyum
B. Solvent
C. LPG
D. Odun
E. Motorin

Cevap : A. Magnezyum

Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yağlar hangi yangı sınıfına girer?

A. A
B. B
C. C
D. F
E. D

Cevap : D. F

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı madde yangınlarının nedenlerinden değildir?

A. Açık kaplarda bulunan yanıcı sıvılar buharlaşarak çevreden ateş alması
B. Temizlik nedeniyle benzin ve gaz yağı alkol ve solvent gibi yanıcı sıvıların kullanılması sonucu oluşan buharların ateşle teması
C. Tanklarının temizlenme amacıyla kapaklarının açılması sonucu çevreye dağılan buharların ateş alması
D. Sıvı yanıcı maddenin buharlarının motorlarda oluşan kıvılcımlarla temas etmesi.
E. Açık kaplarda bulunan yanıcı sıvılar buharlaşarak kendiliğinden ateş alması

Cevap : E. Açık kaplarda bulunan yanıcı sıvılar buharlaşarak kendiliğinden ateş alması

Havadan ağır olduğu için zemine çöker
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. LPG
B. Doğalgaz
C. CO2
D. Oksijen
E. Azot

Cevap : A. LPG

Havadan hafif olduğu için tavana çıkar

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Doğalgaz
B. LPG
C. Oksijen
D. Azot
E. CO2

Cevap : A. Doğalgaz

Yangınlar standart olarak oluşturulmuş olup TSN-2 ve TSN2/A-1 standartlarında bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsamaktadır.

Yukarıdaki ifade hangi yangın sınıfına aittir?

A. A
B. B
C. C
D. F
E. D

Cevap : D. F

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği Vize Soruları  (Parlama, Patlama ve Yangın)

Yangın yerinde oluşan kızgın hava kısa süreli olsa dahi solunduğunda solunum yollarında yanmaya neden olmaktadır. Bu olay aynı zamanda “iç yanık” olarak adlandırılmakta ve burun kıllarının yanıp yanmadığıyla teşhis edilmektedir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. İç yanık
B. Dış yanık
C. Yanık
D. Birinci derece yanık
E. Üçüncü derece yanık

Cevap : A. İç yanık

Aşağıdakilerden hangisi yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A. Alevlenme kabiliyeti
B. Tutuşma sıcaklığı
C. Nem oranı,
D. Yüzey kütle oranı
E. İletkenlik kat sayısı

Cevap : E. İletkenlik kat sayısı

Aşağıdakilerden hangisi yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A. Yangın potansiyeli
B. Yangın yükü
C. Yangın yükü indeksi
D. Yangın kinetiği
E. Nem oranı

Cevap : D. Yangın kinetiği

Aşağıdakilerden hangisi yangının büyümesini ve yayılmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A. İmar sıklığı
B. Yangın bölmeleri
C. Yangına karşı bırakılacak boşluk
D. Nem oranı,
E. Yangın kinetiği

Cevap : E . Yangın kinetiği

Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde görünen enerji türü olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Yanma
B. Yangın
C. Isı
D. Yanıcı madde
E. Yangın yükü

Cevap : C. Isı

Aşağıdakilerden hangisi ısı transferlerinden biri değildir?

A. İletimle ısı transferi
B. Taşınımla ısı transferi
C. Işınımla Isı Transferi
D. Konveksiyon
E. Konfeksiyon

Cevap : E. Konfeksiyon

Başlangıç safhasında oksijen yeterli ama ısı yetersiz olduğundan tam yanma gerçekleşemez. Yarım yanmış gazlar, kendi sıcaklıklarından yükselip dolaşırken, uygun Oksijen + sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli “alev dili şeklinde yanarlar.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Flame over
B. Flash over
C. Back draft
D. Flame cover
E. Flash cover

Cevap : A. Flame over

Denge safhasında ısı ve O2 ( oksijen ) yeterli olup ortamda duman azdır ve neredeyse tam yanma olmaktadır. Yükselen sıcak hava konveksiyonla odada dolaşarak bütün yanıcı maddeleri tutuşma sıcaklığına yükseltir ve bir anda tüm maddeler tutuşur.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Flame over
B. Flash over
C. Back draft
D. Flame cover
E. Flash cover

Cevap : B. Flash over

Sobanın gece uyutulmasına benzeyen ve “korlaşma safhası” olarak da adlandırılan bu safhada, ısı yüksek, ilerleyen yangın azalttığı için oksijen yetersiz ve yarım yanma ( sıcak tütme ) devam etmektedir. Yarım yanmış gazlar basınçlı bir şekilde ortamı kaplamıştır. Kapı veya pencere açıldığında ortama giren oksijen patlamaya neden olmaktadır.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Flame over
B. Flash over
C. Back draft
D. Flame cover
E. Flash cover

Cevap : C. Back draft

Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden biri değildir?

A. Su Tehlikesi
B. Patlama Tehlikesi
C. Çökme Tehlikesi
D. Elektrik Tehlikesi
E. Kimyasal Tehlike

Cevap : A. Su Tehlikesi

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Parlama, Patlama ve Yangın)

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Parlama, Patlama ve Yangın) İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Ders Kitabı

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!