auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiYangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Bütünleme

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Bütünleme

#1. Türkiye'de veri tabanına kayıtlı kaç adet yük türü vardır?

Cevap : B) 1338

#2. Asağıdakilerden hangisi açık alevlerden kaynaklanan tutuşmaların nedenlerinden biri değildir?

Cevap : A) Masa kenari, koli gibi yanabilecek eşyaların kenarına su konulması

#3. Aşağıdakilerden hangisi orta tehlike risklerinden (1. Grup) değildir?

Cevap : D) Müzeler

#4. Yanma sırasında yeterli oksijeni bulamayan reaksiyonun ani olarak oksijenle buluşması sonucu meydana gelen hızlı yanma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Parlama

#5. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı madde yangınlarının nedenlerinden değildir?

Cevap : D) Açık kaplarda bulunan yanıcı sivilarin buharlaşarak kendiliğinden ateş alması

#6. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının sınıflandırılmasından biri değildir?

Cevap : A) H

#7. Başlangıç safhasında oksijen yeterli ama ısı yetersiz oldugundan tam yanma gerçekleşemez. Yarım yanmış gazlar, kendi sıcaklıklarından yükselip dolaşırken, uygun Oksijen + sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli "alev dili" şeklinde yanarlar. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : A) Flame over

#8. .....özel coğrafi yapısı, seyir koşullarındaki hidrografik zorunluluklar, özellikle transit geçiş yapan yoğun trafik, Marmara'da tehlikeyi çok arttırmaktadır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının

#9. Aşağıdakilerden hangisi su ile karışabilen yanıcı sıvılardan biridir?

Cevap : E) Aseton

#10. - Bina ve iş yerlerinin kundaklanması, - Kişinin kendi malına zarar vermesi, - Arsa ve ekim ( tarla ) alanlan oluşturmak için ağaçlık alanların yakılması. Yukarıda verilen örnekler aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Sabotaj

#11. Aşağıdakilerden hangisi söndürme prensiplerinden biri değildir?

Cevap : B) Su prensibi

#12. Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddelerinden biri olan suyun avantajlarından biri değildir?

Cevap : D) Zehirleyici etkisi olan ve kimyasal anlamda asidik maddedir.

#13. Güneş yanıkları kaçıncı derece yanık şiddetine girmektedir?

Cevap : E) 1

#14. Aşağıda verilen yanıcı maddelerden hangisinin yanma ısısı yanlış verilmiştir?

Cevap : E) Eter 1366 °F

#15. Aşağıdakilerden hangisi HNS kazalarının gerçekleşme nedenlerinden değildir?

Cevap : E) Denizlerdeki tuz-su oranı

#16. Aşağıdakilerden hangisi büyük yangın savunma partisi organizasyonunda yer almaz?

Cevap : C) Lojistik

#17. - İnsanların gerekli onlemleri almadan ateş yakmaları - Ateşleri söndürmeden bırakmaları - Sönmemiş sigara ve kibrit atmaları Yukarıda verilen nedenler aşağıdaki hangi gruba girmektedir?

Cevap : C) Dikkatsizlik ve ihmal

#18. Dergah-ı Ali Tulumba Ocağı kaç yılında kurulmustur?

Cevap : C) 1720-1721

#19. Aşağıdakilerden hangisi aktif yangın güvenlik önlemlerinden değildir?

Cevap : B) Klima ve havalandırma sistemleri

#20. Sobaların kullanılması gerektiği yerlerde, tutuşabilen malzeme kaç metre yaklaştırılmamalıdır?

Cevap : B) 10 m’den daha çok

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi orta tehlike risklerinden (1. Grup) değildir?

A) Parklar
B) Gösteri yerleri
C) Fırınlar
D) Müzeler
E) Lokantalar

Cevap : D) Müzeler

2. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı madde yangınlarının nedenlerinden değildir?

A) Açık kaplarda bulunan yanıcı sıvıların buharlaşarak çevreden ateş alması
B) Sıvı yanıcı maddenin buharlarının motorlarda oluşan kıvılcımlarla temas etmesi
C) Tankların temizlenme amacıyla kapaklarının açılması sonucu çevreye dagilan buharların ateş alması
D) Açık kaplarda bulunan yanıcı sivilarin buharlaşarak kendiliğinden ateş alması
E) Temizlik nedeniyle benzin ve gaz yağı alkol ve solvent gibi yanıcı sıvıların kullanılması sonucu pluşan buharların ateşle teması

Cevap : D) Açık kaplarda bulunan yanıcı sivilarin buharlaşarak kendiliğinden ateş alması

3. – Bina ve iş yerlerinin kundaklanması,
– Kişinin kendi malına zarar vermesi,
– Arsa ve ekim ( tarla ) alanlan oluşturmak için ağaçlık alanların yakılması.
Yukarıda verilen örnekler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Tedbirsizlik
B) Dikkatsizlik
C) Bigisizlik
D) Sabotaj
E) Sirayet

Cevap : D) Sabotaj

4. Başlangıç safhasında oksijen yeterli ama ısı yetersiz oldugundan tam yanma gerçekleşemez. Yarım yanmış gazlar, kendi sıcaklıklarından yükselip dolaşırken, uygun Oksijen + sıcaklık oranını buldukları yerde kısa süreli “alev dili” şeklinde yanarlar.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Flame over
B) Back draft
C) Flash cover
D) Flash over
E) Flame cover

Cevap : A) Flame over

5. Dergah-ı Ali Tulumba Ocağı kaç yılında kurulmustur?

A) 1788-1789
B) 1881-1882
C) 1720-1721
D) 1614-1615
E) 1754-1755

Cevap : C) 1720-1721

6. – İnsanların gerekli onlemleri almadan ateş yakmaları
– Ateşleri söndürmeden bırakmaları
– Sönmemiş sigara ve kibrit atmaları
Yukarıda verilen nedenler aşağıdaki hangi gruba girmektedir?

A) Sanayi kuruluşlan
B) Kasıt
C) Dikkatsizlik ve ihmal
D) Kaza
E) Bilerek yangın çıkarma

Cevap : C) Dikkatsizlik ve ihmal

7. Yanma sırasında yeterli oksijeni bulamayan reaksiyonun ani olarak oksijenle buluşması sonucu meydana gelen hızlı yanma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parlama
B) Hızlı yanma
C) Yavaş yanma
D) Kendi kendine yanma
E) Patlama

Cevap : A) Parlama

8. Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddelerinden biri olan suyun avantajlarından biri değildir?

A) Ahşap, kağıt ve tekstil yangınlarında son derece etkilidir.
B) Zehirleyici etkisi olmayan ve kimyasal anlamda nötr maddedir
C) Söndürme maddeleri arasında en ucuz olandır.
D) Zehirleyici etkisi olan ve kimyasal anlamda asidik maddedir.
E) Düşük viskozitesinden dolayı akıcıdır.

Cevap : D) Zehirleyici etkisi olan ve kimyasal anlamda asidik maddedir.

9. Aşağıdakilerden hangisi HNS kazalarının gerçekleşme nedenlerinden değildir?

A) Karaya oturma
B) Çatışma
C) Yangin
D) Hava koşulları
E) Denizlerdeki tuz-su oranı

Cevap : E) Denizlerdeki tuz-su oranı

10. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının sınıflandırılmasından biri değildir?

A) H
B) B
C) A
D) C
E) D

Cevap : A) H

11. Aşağıdakilerden hangisi söndürme prensiplerinden biri değildir?

A) Soğutma prensibi
B) Su prensibi
C) Yakıtı giderme.
D) Engelleme
E) Bogma prensibi

Cevap : B) Su prensibi

12. Aşağıdakilerden hangisi su ile karışabilen yanıcı sıvılardan biridir?

A) Katran
B) Gres
C) Benzin
D) Sıvı Yağlar
E) Aseton

Cevap : E) Aseton

13. …..özel coğrafi yapısı, seyir koşullarındaki hidrografik zorunluluklar, özellikle transit geçiş yapan yoğun trafik, Marmara’da tehlikeyi çok arttırmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Marmara Bölgesinin
B) Karadeniz Bölgesinin
C) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının
D) Ege Bölgesinin
E) Akdeniz Bölgesinin

Cevap : C) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının

14. Asağıdakilerden hangisi açık alevlerden kaynaklanan tutuşmaların nedenlerinden biri değildir?

A) Masa kenari, koli gibi yanabilecek eşyaların kenarına su konulması
B) Balkonlardan ve üstgeçit gibi yüksek yerlerden rastgele izmarit atılması
C) Çöp kutulanna söndürülmeden izmanit atılması
D) Yol ve çöp kenarları ile orman ve çalılık gibi alanlara söndürülmeden rastgele izmarit atılması
E) Kül tablasının kenarlarında sigara bırakılması veya unutulması

Cevap : A) Masa kenari, koli gibi yanabilecek eşyaların kenarına su konulması

15. Aşağıdakilerden hangisi aktif yangın güvenlik önlemlerinden değildir?

A) Sabit Boru-Hortum Sistemleri
B) Klima ve havalandırma sistemleri
C) Köpük Sistemler
D) Otomatik Sprinkler (Fiskiye) Sistemleri
E) Köpük-Su Sprinkler Sistemleri

Cevap : B) Klima ve havalandırma sistemleri

16. Türkiye’de veri tabanına kayıtlı kaç adet yük türü vardır?

A) 1238
B) 1338
C) 1638
D) 1626
E) 1426

Cevap : B) 1338

17. Aşağıdakilerden hangisi büyük yangın savunma partisi organizasyonunda yer almaz?

A) Telefoncu
B) Valici
C) Lojistik
D) Nazulcu
E) Hortumcu

Cevap : C) Lojistik

18. Aşağıda verilen yanıcı maddelerden hangisinin yanma ısısı yanlış verilmiştir?

A) Mazot 765 “F
B) Benzin 495 °F
C) Yağlanma Yağı 800 °F
D) Alkol 700°F
E) Eter 1366 °F

Cevap : E) Eter 1366 °F

19. Sobaların kullanılması gerektiği yerlerde, tutuşabilen malzeme kaç metre yaklaştırılmamalıdır?

A) 5 m’den daha çok
B) 10 m’den daha çok
C) 3 m’den daha çok
D) 10 m’den daha az
E) 5 m’den daha az

Cevap : B) 10 m’den daha çok

20. Güneş yanıkları kaçıncı derece yanık şiddetine girmektedir?

A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
E) 1

Cevap : E) 1

Auzef Bölümler İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans-min
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği 2022-2023 Bütünleme

Editor

Editör

error: Content is protected !!