Makine Ve Teçhizat 2

Makine Ve Teçhizat 2

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022 Vize Deneme -1 2020 Final soruları
2022 Vize Deneme -2
2022 Vize Deneme -3
2022 Vize Deneme -4
2022 Vize Deneme -5
Vize Soruları

Makine Ve Teçhizat 2

Makine Ve Teçhizat 2 Ünite Soruları Vize

1. Aşağıdakilerden hangisi kaynak ile ilgili doğru bilgi içermemektedir?

A) Aynı iki metalin ısı kullanılarak birleştirilme işlemidir.

B) Farklı iki metalin basınç kullanılarak birleştirilme işlemidir.

C) Kaynak sırasında elektrot kullanılabilir.

D) Aynı iki metalin bağlantı kablosu ile bağlanmasıyla gerçekleştirilir.

E) Farklı cinsten termoplastik malzemeyi ısı kullanarak birleştirme işlemidir.

Cevap : D) Aynı iki metalin bağlantı kablosu ile bağlanmasıyla gerçekleştirilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın sınıflandırmalarından değildir?

A) Basınç kaynağı

B) Tam otomatik kaynak

C) Mekanik kaynak

D) Konstrüksiyon kaynak

E) El kaynağı

Cevap : D) Konstrüksiyon kaynak

3. I. Esas metalin kaynak öncesi sıcaklığı
II. Elektrodun kalınlığı
III. Elektrodun açı ve hareketi
Yukarıdakilerden hangisi metalin kaynak sırasında erimesini etkileyen parametrelerdendir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) I, II ve III

Cevap : D) I ve III

4. Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi birleştirilecek parçaların arasından sürekli elektrik geçmesiyle doğacak ısıdan faydalanarak yapılan birleştirme şeklidir?

A) Gaz ergitme kaynağı

B) Pirinç kaynağı

C) Termit kaynağı

D) Lehim

E) Ark kaynağı

Cevap : E) Ark kaynağı

5. Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi saçların birleştirilmesinde küçük bir noktasal bölgesinden elektrik akımı geçirip doğan ısıdan faydalanarak basınç uygulamak suretiyle yapılan kaynak şeklidir?

A) Gaz ergitme kaynağı

B) Pirinç kaynağı

C) Direnç kaynağı

D) Lehim

E) Katı hal kaynağı

Cevap : C) Direnç kaynağı

6. Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi kaynatılacak iki parça tav fırınında ısıtıp tav rengi kızıl hale gelince basınç kullanılarak katı durumdayken iki parçanın birleştirildiği yöntemdir?

A) Gaz ergitme kaynağı

B) Pirinç kaynağı

C) Direnç kaynağı

D) Lehim

E) Katı hal kaynağı

Cevap : E) Katı hal kaynağı

7. Aşağıdakilerden hangisi doğru akım kaynak makinelerinin özelliklerindendir?

A) Ark üflemesi oluşmaz

B) Elektrot istenen kutba bağlanabilir

C) Verim %80 ve daha fazladır.

D) Alış maliyeti daha azdır.

E) Bakım maliyetleri daha azdır.

Cevap : ) Elektrot istenen kutba bağlanabilir

8. Aşağıdaki elektrot çeşitlerinden hangisi belirli alaşımlardan hazırlanmış, toz altı, MIG-MAG kaynağı için kangala sarılmış, TIG ve oksi- asetilen kaynağı için belirli boylarda kesilmiş dolu tel çubuklardan oluşur?

A) Özlü elektrotlar

B) Örtülü elektrotlar

C) Çıplak elektrotlar

D) Özel tip elektrotlar

E) Ergimeyen elektrot

Cevap : C) Çıplak elektrotlar

9. Aşağıdakilerden hangisi elektrod örtüsünün görevlerinden değildir?

A) Curuf oluşturur

B) Gaz oluşumunu sağlar

C) Ark etkisini arttrır

D) Ergimiş metalin alaşımını sağlar

E) Yüksek metal yığma hızına sahiptir

Cevap : E) Yüksek metal yığma hızına sahiptir

10. Aşağıdakilerden hangisi tozaltı kaynağının avantajlarından değildir?

A) Dar aralıklara kaynak yapma imkânı vardır

B) Kullanımı pek yaygın değildir.

C) Seri üretime elverişlidir

D) Gazaltı kaynak makinesine dönüştürülebilir

E) Kaynak dikişi sağlamdır

Cevap : ) Kullanımı pek yaygın değildir.

Makine Ve Teçhizat 2 Ünite Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi lehim ile ilgili doğru bilgi içermektedir?

A) İki metal parçanın daha düşük sıcaklıkta ergiyen ilave bir malzeme yardımıyla birbirlerine ısı etkisi ile bağlanması işlemidir.

B) İki tane ayrı metalin basınç kullanarak ilave elektrot kullanmadan yapılan birleştirme işlemidir.

C) Farklı iki malzemenin metalik olmayan bir ara malzeme ile çözülemeyecek şekilde birleştirilmesi işlemidir.

D) Aynı iki malzemenin metalik olmayan bir ara malzeme ile çözülemeyecek şekilde birleştirilmesi işlemidir

E) İki tane aynı metalin ısı kullanarak ilave elektrot yardımıyla birleştirilmesi işlemidir.

Cevap : A) İki metal parçanın daha düşük sıcaklıkta ergiyen ilave bir malzeme yardımıyla birbirlerine ısı etkisi ile bağlanması işlemidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi lehimin üstünlüklerindendir?

A) Maliyeti

B) Tutuş özelliği

C) Yüksek sıcaklıkta kullanılabilme

D) Kristal yapısının bozulma süresi

E) Her işletmede kullanılabilme

Cevap : D) Kristal yapısının bozulma süresi

3. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak lehimin kullanım alanlarından değildir?

A) Sızdırmazlık gerektiren alanlar

B) Fazla yük taşınması gereken araçlar

C) Düşük işletme sıcaklığına sahip yerler

D) Elektronik devrelerin yapısında

E) Su borularının birleşim yerlerinde

Cevap : B) Fazla yük taşınması gereken araçlar

4. Aşağıdakilerden hangisi lehimle bağlanacak yüzeylerin temizliğinde kullanılan fiziksel yöntemlerdendir?

A) Rayba

B) Tuz ruhu

C) Potasyum hidroksit

D) Çinko klorür eriyikleri

E) Hidroklorik asit

Cevap : A) Rayba

5. Aşağıdaki lehimleme yöntemlerinden hangisi lehim alanı doğrudan gaz alevi ile ısıtılıp ve lehim malzemesinin ergiyip lehim aralığına yayılması sağlanan bağlama şeklidir?

A) Havya ile lehimleme

B) Blok sistemi ile lehim

C) Daldırma yöntemi

D) Alevi lehimleme

E) Fırında Lehim

Cevap : D) Alevi lehimleme

6. Aşağıdakilerden hangisi yapıştırma yönteminin kaynak ve lehimle bağlama yöntemine olan üstünlüklerindendir?

A) Hassas cihazlarda kullanım

B) Ön hazırlık süresi

C) Kullanım ömürleri

D) Yüksek sıcaklıklarda dayanıklılık

E) Kalite kontrol kolaylığı

Cevap : A) Hassas cihazlarda kullanım

7. Aşağıdaki yapıştırma yöntemlerinden hangisi metal, cam ve seramik gibi mühendislik malzemelerinin yapıştırılmasın sıklıkla kullanılır?

A) Epoksiller

B) Akrilikler

C) Üretanlar

D) Silikonlar

E) Anaerobikler

Cevap : A) Epoksiller

8. Aşağıdakilerden hangisi perçin bağlantıların kullanım alanlarından değildir?

A) Çelik yapılar

B) Basınçlı kazanlar

C) Ağır yükler taşıma

D) Sızdırmaz kaplar

E) Elektronik aletler

Cevap : E) Elektronik aletler

9. Aşağıdakilerden hangisi perçin bağlantıların faydalarındandır?

A) Parçalarda bıraktığı iz

B) İşçilik süresi

C) Kristal yapıdaki değişim

D) Malzeme israfı

E) İşçilik maliyeti

Cevap : C) Kristal yapıdaki değişim

10. I. Çelik köprü
II. Buhar kazanları
III. Lokomotif
IV. Balata birleştirmeleri
Yukarıdakilerden hangisi perçinlerin kullanım alanlarındandır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve II I

E) I, II, III ve IV

Cevap : E) I, II, III ve IV

Makine Ve Teçhizat 2 Ünite Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bağlantı elemanlarından cıvatanın özelliklerinden değildir?

A) Genellikle çelikten imal edilirler

B) Makinaların montajında kullanılırlar

C) Dış yüzeylerinde vida bulunur.

D) İmal edilmeleri kolaydır.

E) Kolay şekil değiştirebilirler.

Cevap :  E) Kolay şekil değiştirebilirler.

2. Aşağıdaki vida çeşitlerinden hangisi diş profilleri dik yamuk biçiminde olan vidalardandır?

A) Üçgen vida

B) Testere vida

C) Yuvarlak vida

D) Kare vida

E) Trapez vida

Cevap : B) Testere vida

3. Aşağıda yer alan çözülebilen bağlantı elemanlarından hangisi birden fazla parçanın bağlanması sırasında oturma yerlerindeki yüzeylerin zedelenmesini önlemek ve somun yükünü geniş yüzeye yaymak için kullanılan makine elemanıdır?

A) Somunlar

B) Cıvatalar

C) Rondelalar

D) Saplamalar

E) Pimler

Cevap :  C) Rondelalar

4. Aşağıda yer alan çözülebilen bağlantı elemanlarından hangisi hareket ileten makine parçalarının millerin üzerine sökülebilir şekilde birleştirilmesini ve aynı zamanda mildeki hareketin aktarılmasını sağlayan makine elemanlarıdır?

A) Kama

B) Pim

C) Konik geçmeler

D) Segman bağlantıları

E) Pernolar

Cevap :  A) Kama

5. I. Parçaların birbiri üzerine rahatlıkla geçirilmesi için ısıtma yapılır
II. Sıcak geçmelerde yüzey pürüzleri bozulmaz
III. Bağlantılar göbek yüzeylerinin arasına basınçlı yağ gönderilerek yapılır
IV. Eksenel bir kuvvetin yardımıyla monte edilirler
Yukarıda yer alan özelliklerden hangisi radyal sıkı geçmelere ait özelliklerdendir?

A) Yalnız IB) I ve IIC) II ve IVD) III ve IVE) I, II, III

Cevap : B) I ve II

6. Aşağıdakilerden hangisi vidaların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasında yer alır?

A) İnç vida

B) Metrik dişli vida

C) İki ağızlı

D) Trapez

E) Boru vidası

Cevap :  E) Boru vidası

7. Aşağıdakilerden hangisi çözülebilen bağlantı elemanlarının çözülmesine karşı alınabilecek tedbirlerden değildir?

A) İyi ön gerilme kuvveti verilerek sıkılmış olması

B) Ön gerilme kuvvetinin arttırılmasını sağlamak

C) Dişliler arasındaki sürtünmeyi azaltmak

D) Cıvata bağlantısının gevşemesini belirli aralıklarla kontrol etmek

E) Kuvvet bağlı emniyet tedbirleri almak

Cevap :  C) Dişliler arasındaki sürtünmeyi azaltmak

8. Aşağıdaki özelliklerden hangisi pimlere ait değildir?

A) Bağlama, merkezleme elemanı olarak kullanılırlar

B) Emniyet elemanı olarak kullanılırlar

C) Silindirik, konik ve çentikli pimler olarak sınıflandırılabilirler

D) Isıl işleme tabi tutulurlar

E) Delikleri de hassas işçilik gerektirir

Cevap : D) Isıl işleme tabi tutulurlar

9. Mil göbek bağlantılarının özelliklerinden üç tanesini sıralayınız.

Cevap : Mil ve göbek tek bir sistem meydana getirecek şekilde bağlanır
Kuvvet hiç kayma olmadan milden göbeğe veya göbekten mile iletilir
Mil üzerine yerleştirilen dişli çark, kasnak, volan gibi disk şeklindeki göbek yerleştirilir

10. Silindirik pim çeşitlerine örnekler veriniz.

Cevap : Düz sertleştirilmemiş pim
Düz sertleştirilmiş pim
Düz iç vidalı pim

Makine Ve Teçhizat 2 Ünite Soruları

1. Aşağıda yer alan hareket iletim elemanlarından hangisi kasnak, makara gibi elemanları taşımakta ve bu nedenle esas olarak eğilmeye zorlanmaktadır?

A) Aks

A) Miller

C) Kayış

D) Kasnak

E) Dişli

Cevap : A) Aks

2. Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi millere aittir?

A) Daima değişken zorlanmanın etkisi altındadır

B) Döndürülen elemanlar arasında hareket iletmek için kullanılır

C) Küçük güçlerde presleme yoluyla saçtan yapılırlar

D) Hafif metalden veya plastikten imal edilirler

E) Farklı elemanlar için birleştirici görev üstlenir

Cevap : A) Daima değişken zorlanmanın etkisi altındadır

3. Aşağıdakilerden hangisi kayış kasnak sisteminin avantajlarından değildir?

A) Ani yük büyümelerini iletmez

B) Maliyeti düşüktür

C) Güç iletimini sağlar

D) Darbeleri sönümler

E) Sürtünme katsayısı değişkendir

Cevap : E) Sürtünme katsayısı değişkendir

4. Aşağıdakilerden hangisi kayış kasnak mekanizmalarında kullanılan düz kayış çeşitlerindendir?

A) Dişli kayış

B) V kayış

C) Tırtıllı kayış

D) Kösele kayış

E) Yuvarlak kayış

Cevap : D) Kösele kayış

5. Aşağıdakilerden hangisi gergi kasnaklı düzenin sahip olduğu dezavantajlardandır?

A) Sarım açısı büyüktür

B) Daha küçük ön gerilme verilir

C) Kayış uzunluğu otomatik olarak ayarlanır

D) Gergi kasnağı gevşek kayış tarafına yerleştirilir

E) Hareketsiz halde gergi kasnağı boşaltılırsa küçük kayış zorlanması olur

Cevap : D) Gergi kasnağı gevşek kayış tarafına yerleştirilir

6. Aşağıdakilerden hangisi V kayışların düz kayışlara göre avantajlarındandır?

A) Kesit kalınlıkları

B) Malzeme içi sürtünmeden

C) Açığa çıkan ısı miktarı

D) Mile gelen kuvvet miktarı

E) Yüksek devirde kullanım

Cevap : D) Mile gelen kuvvet miktarı

7. Aşağıdakilerden hangisi dişli kayışların özelliklerinden değildir?

A) Çalışma prensibi bakımından zincir mekanizmalarına benzer

B) Malzemeleri açısından kayış-kasnak mekanizmalarına benzer

C) Kayma hareketi yapamazlar

D) Maliyetleri düşüktür

E) Yağlanma gerektirmez

Cevap : D) Maliyetleri düşüktür

8. Aşağıda yer alan düz kayışlardan hangisi çekme mukavemetleri yüksek ancak sürtünme katsayıları düşük olan kayışlardandır?

 

A) Tekstil kayışlar

B) Kauçuk kayışlar

C) Çok tabakalı kayışlar

D) Kösele kayışlar

E) V kayışlar

Cevap : A) Tekstil kayışlar

9. Kasnak türlerini ve özelliklerini sıralayınız.

Cevap:
Düz kayış kasnakları: Hafif metalden veya plastikten imal edilirler.
Kayış kasnakları: Dökme demirden küçük güçlerde presleme yoluyla saçtan yapılırlar
Dişli kayış kasnakları: Kayışı merkezlemek için kasnaklarda tek veya çift taraflı yan flanşlar yapılır.

10. Kayış kollarında meydana gelen kuvvetler neleri sağlar?

Cevap : Hareket kayış ile kasnak arasında meydana gelen sürtünme yolu ile iletilir.
Sürtünmenin meydana gelebilmesi için kayışın kasnak üzerinde bastırılması gerekir.
Bir momentin etkisi altında kasnak dönmeye başladığında basma kuvvetinden dolayı μFn sürtünme kuvveti meydana gelir.

Makine Ve Teçhizat 2 Ünite Soruları

1. Aşağıda verilen destekleme elemanlarından hangisinin kullanım amacı amaç mil ile yatak arasında kalın bir yağ filmi oluşturarak metalin metale temasını engellemektir?

A) Kaymalı Yataklar

B) Yuvarlanmalı Yataklar

C) Konik makaralı rulmanlar

D) Sabit bilyalı rulmanlar

E) Radyal Rulmanlı Yataklar

Cevap : A) Kaymalı Yataklar

2. Aşağıdakilerden hangisi radyal rulman çeşitlerinden değildir?

A) Eğik bilyalı

B) İki sıralı oynak

C) Magneto tipi

D) İğneli

E) Tek yönlü gerdirmeli

Cevap : E) Tek yönlü gerdirmeli

3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi rulmanlı yatak malzemelerinin özelliklerindendir?

A) Dönen elemanları sementasyon çeliklerinden imal edilirler

B) Alçak basınç alanlarında kullanıma uygun olmalı

C) Yapısında metal olmayan malzemeler yüksek düzeydedir

D) Titreşimlere dayanıklılığı azdır

E) Aşınmaya karşı yüzeylerine kaplama yapılır

Cevap : A) Dönen elemanları sementasyon çeliklerinden imal edilirler

4. Aşağıdakilerden hangisi konik makaralı rulmanlara ait özelliklerden değildir?

A) Parçalarına ayrılabilir

B) İç bilezik masuralar dış bilezikten ayrı olarak monte edilebilir

C) Kafesli konik makaralardan oluşurlar

D) Tek bir yönden gelen eksenel yükleri de karşılayabilirler

E) En yüksek devir sayısı sınırına eşittir

Cevap : E) En yüksek devir sayısı sınırına eşittir

5. I. Radyal
II. Eksenel
III. Bilyalı
IV. Sabit bilyalı
Yukarıda yer alan destekleme elemanlarından hangisi rulman yataklarının sınıflandırılmalarında yer alır?

A) I ve IIB) I ve IIIC) II ve IIID) I, II, III

E) I, II, III, IV

Cevap : D) I, II, III

6. Aşağıdakilerden hangisi rulman malzemesinin seçiminde önemli olan etkenlerden değildir?

A) Rulman çelikleri

B) Rulmanın çalışma ortamı

C) Rulmanın kullanım süresi

D) Rulmanlı yataklarının yapıldığı malzeme

E) Aşınma etkilerini karşılamayacak malzeme

Cevap : C) Rulmanın kullanım süresi

7. I. Rulmanın tipi ve büyüklüğü
II. Yağlama ve soğutma durumu
III. Kafes dizaynı
IV. Rulman boşlukları
Yukarıdakilerden hangisi rulmanın hız kapasitesinde etkin olan faktörlerdendir?

A) I ve IIB) I ve IIIC) II ve IIID) I, II, III

E) I, II, III, IV

Cevap : D) I, II, III

8. Destekleme elemanlarının temel amacı nedir?

Cevap: Hareket halindeki elemanları

9. Rulmanlarda meydana gelen pitting olayını kısaca açıklayınız.

Cevap: Genelde iç bilezik, bazı durumlarda dış bilezik döner olduğundan, dış kuvvetler sabit olsa bile yuvarlanma elemanı veya bilezik yüzeyi değişken zorlanmalara maruz kalır. Yorulma aşınması dediğimiz Pitting olayı meydana gelir

10. Rulman ömrü ifadesini kısaca açıklayınız

Cevap: Bir rulmanlı yatağın temas yorulmasına ilişkin ilk belirtilerin ortaya çıkmadan erişebildiği çalışma süresi rulman ömrü olarak adlandırılabilir

Makine Ve Teçhizat 2 Ünite Soruları Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yayların kullanım amaçlarından değildir?
a) Kuvvetin dağıtılmasını sağlamak
b) Enerji depolamak
c) Kuvveti ölçmek
d) Darbelerin etkisini azaltmak
e) Titreşimlere dayanıklılığı azdır

Cevap : e) Titreşimlere dayanıklılığı azdır

Aşağıdakilerden hangisi şekillerine göre yay sınıflandırılmasına dahil edilebilir?

a) Burulma yayları
b) Eğilme yayları
c) Çeki –Bası yayları
d) Disk yaylar
e) Bükülme yayları

Cevap : d) Disk yaylar

Aşağıdakilerden hangisi yay imalinde kullanılan çeliklerin sahip olması istenen özelliklerden değildir?

a) Yüksek düzeyde sertlik
b) Yüksek elastiktik sınır
c) Yüksek akma sınırı
d) Yüksek zaman mukavemeti
e) Yüksek uzama özelliği

Cevap : a) Yüksek düzeyde sertlik

Aşağıda verilen yay çeşitlerinden hangisi hassas cihaz tekniğinde ve elektrik sanayiinde kontaktör olarak kullanılmaktadır?

a) Bilezik Yaylar
b) Çubuk Yaylar
c) Disk ( Pul ) Yaylar
d) Tek tabakalı yaprak yaylar
e) Çok Tabakalı Yaprak yaylar

Cevap : d) Tek tabakalı yaprak yaylar

Aşağıda verilen yay çeşitlerinden hangisi yer darlığından dolayı küçük boyutlarda büyük kapasitenin istendiği durumlarda kullanılmaktadır?

a) Bilezik Yaylar
b) Çubuk Yaylar
c) Disk ( Pul ) Yaylar
d) Tek tabakalı yaprak yaylar
e) Çok Tabakalı Yaprak yaylar

Cevap : c) Disk ( Pul ) Yaylar

Aşağıda verilen yay çeşitlerinden hangisi yay telinin herhangi bir kesiti burulma momenti sebebiyle burulmaya uğramaktadır?

a) Bilezik Yaylar
b) Çubuk Yaylar
c) Helisel Yaylar
d) Tek tabakalı yaprak yaylar
e) Çok Tabakalı Yaprak yaylar

Cevap : b) Çubuk Yaylar

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kauçuk yaylara ait özelliklerdendir?

a) Titreşim halinde çalışan sistemlerde sönümleme elemanı olarak kullanılır
b) Taşıtların marşlarında manivelaların geri getirilmesinde kullanılır
c) Emniyet tırnaklarının bastırılmasında kullanılır
d) Ayarlı moment anahtarlarında
e) Darbeli çalışan sistemlerde kullanılır

Cevap : a) Titreşim halinde çalışan sistemlerde sönümleme elemanı olarak kullanılır

Aşağıdakilerden hangisi çubuk yayların sahip olduğu özelliklerden değildir?

a) Elastik kavramalarda
b) Burulma momenti ölçülmesinde
c) Ayarlı moment anahtarlarında
d) Burulma titreşimlerinin söndürülmesinde
e) Küçük boyutlarda büyük kapasitenin istendiği durumlar

Cevap : e) Küçük boyutlarda büyük kapasitenin istendiği durumlar

DIN normlarına göre yuvarlak yay çelikleri için üç esas kalite özelliğini belirtiniz.

Cevap : Küçük ve genellikle statik yükler için, Statik ve değişen yükler için, Büyük statik ve değişken yükler için

Çeki yaylarının özelliklerini kısaca açıklayınız.

Cevap : Çekme kuvveti ile zorlanan yaylardır. Yaya etkiyen kuvvet ön gerilme kuvvetinden büyük olduğu taktirde yay esneyip uzamaya başlar.

Makine Ve Teçhizat 2

1. Aşağıda verilen kompresör çeşitlerinden hangisi bir silindir ve bu silindir içinde doğrusal hareket yapan pistondan oluşup buhar gücü ve elektrik gücü ile tahrik edilirler?

A) Aksiyal Pistonlu Kompresör

B) Lamelli Kompresör

C) Vidalı Kompresör

D) Buharlı kompresör

E) Alev duman borulu kazan

Cevap :  A) Aksiyal Pistonlu Kompresör

2. Aşağıda verilen kompresör çeşitlerinden hangisi elektrik motoru ile tahrik edilir ve pistonun yüksek devirle dönmesi silindir iç yüzeyine daha fazla bastırılmasına ve dolayısıyla da aşınmaya sebep olur?

A) Aksiyal Pistonlu Kompresör

B) Lamelli Kompresör

C) Vidalı Kompresör

D) Buharlı kompresör

E) Alev duman borulu kazan

Cevap : B) Lamelli Kompresör

3. Aşağıdakilerden hangisi kullanılış yerlerine göre buhar kazanlarının sınıflandırılmasında yer almaz?

A) Sabit kazanlar

B) Portatif kazanlar

C) Lokomotif kazanlar

D) Alçak basınçlı kazanlar

E) Gemi buhar kazanları

Cevap :  D) Alçak basınçlı kazanlar

4. Aşağıdakilerden hangisi su kazanlarının avantajlarındandır?

A) Buharın sudan ayrılma yüzeyinin büyük olması

B) Gövdeleri büyük olması

B) Isıl verimleri %85 civarında olması

C) Ağırlıklarının fazla olması

D) Su hacimlerinin büyük olması

Cevap : A) Buharın sudan ayrılma yüzeyinin büyük olması

5. Aşağıdakilerden hangisi su kazanlarının dezavantajlarındandır?

A) Kazan taşlarının temizlenmesi

B) Hacimce büyük olmaları

C) Kazan içindeki su miktarı fazla olması

D) İmalat olanakları

E) Konstrüksiyonları basit olması

Cevap : B) Hacimce büyük olmaları

Makine Ve Teçhizat 2 Ünite Soruları

6. Aşağıda verilen kazan çeşitlerinden hangisi duman borulu kazanlara aittir?

A) Lokomobil kazanı

B) İskoç Tipi Buhar Kazanı

C) Kalorifer Kazanı

D) Alev Geri Dönüşlü Kazanlar

E) Dönüş Borulu Kazan

Cevap : E) Dönüş Borulu Kazan

7. Aşağıdakilerden hangisi alev duman borulu kazanların üstünlüklerindendir?

A) Su sirkülasyonu özelliği

B) Boyutları

C) Büyük su hacmi

D) Buhar üretimi kapasitesi

E) İşletme basınç değeri

Cevap :  A) Su sirkülasyonu özelliği

8. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

A) Buhar kazanları

B) LPG tankları

C) Kompresörler

D) Benzin tankı

E) Otoklavlar

Cevap : D) Benzin tankı

9. Kapalı kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir?

A) Brülör

B) Barometre

C) Manometre

D) Duman boruları

E) Sirkülasyon pompası

Cevap : C) Manometre

10. Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır?

A) Çalışma yapılan katta

B) Çalışma yapılan katların en üst katında

C) Çalışma yapılan katın bodrumunda

D) Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada

E) Bina içinde herkesin kolayca ulaşabildiği bir alanda

Cevap :  D) Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada

11. Buhar kazanlarının emniyetinde kullanılacak kontrol elemanları nelerdir?

Cevap : Presostatlar
Manometreler
Su Seviye Göstergesi
Emniyet Ventilleri
Patlama Kapağı
Alarm Sistemi
Kazan Otomatik Besi Cihazı
Blöf Kontrol Vanası

Makine Ve Teçhizat 2

Makine Ve Teçhizat 2 Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine Ve Teçhizat 2

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!