auzefiş sağlığı ve güvenliğiMakine Ve Techizat

Makine Ve Teçhizat-2 2022-2023 Vize Soruları

#1. İki yüzey arasında ince bir film halinde dağıtıldıklarında polimerize olan sıvı monomerlerdir?

Cevap : E) Cyanoakrilatlar

#2. Disk yaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Çentik etkisinin önüne geçmek amacıyla uç kısımlarda boyut büyütülür ve geçiş kısımları iyi bir şekilde yuvarlatılır

#3. Eriyen elektrodla karbondioksit atmosferi altında yapılan gaz altı kaynak usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Mag kaynağı

Eriyen elektrodla karbondioksit atmosferi altında yapılan gaz altı kaynak usulü, *D) MAG Kaynağı* olarak bilinir. MAG, “Metal Active Gas” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu yöntemde, kaynak yapılan metalin korunması için aktif gazlar (genellikle karbondioksit veya karbondioksit ile argon karışımı) kullanılır. Bu usul, özellikle düşük ve orta karbonlu çeliklerin kaynağında yaygın olarak tercih edilir ve yüksek verimlilik, iyi kaynak kalitesi ve hızlı kaynak hızı sağlar.

#4. Gergi kasnaklı düzenin sahip olduğu avantajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : A) Gergi kasnağı gevşek kayış tarafına yerleştirilir

#5. Aksiyal pistonlu kompresörler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) İki yüzeyi ile sıkıştırma yapan pistonların her iki yüzeyinin de eşit büyüklükte olması gerekir

#6. Kösele kayışlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Birbirlerine kauçukla yapıştırılmış ve vulkanize edilmiş birkaç dokuma tabakasından meydana gelir

#7. Vidalı kompresörlü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Genelde hava kaçakları çok fazladır.

#8. İnç vida adımı 25,4 mm'deki vida dişli sayısı şeklinde gösterilen üçgen vida aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İnç vida

#9. Yukarıdaki resim olarak verilen kaynak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Direnç Kaynağı

#10. Perçin bağlantısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B) Kalite yöntemlerinin çok basit olması

#11. Yaylar şekillerine göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi dışarda kalır?

Cevap : C) Eğilme Yayları

#12. Bir milin yüzeyi üzerinde kaymasını sağlayan destekleme elemanlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kaymalı yatak

#13. Aşağıdakilerden hangisi eksenel yük taşıyan bilyalı yatak çeşitlerinden biridir?

Cevap : B) Eğik bilyalı

#14. Lamelli kompresör ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Bu tür kompresörlerde gömlek soğutması yapılarak 2 kademede 4 atmosferle ulaşılmaktadır.

#15. I- Enerji depolayıcı olarak kullanılır II- Darbe söndürücü olarak kullanılır III- Kuvvet sınırlayıcı olarak faydalanılır IV- Bu pdf ANKA grubu tarafından hazırlanmıştır. Hangileri teknik bakımından yayların görevleri arasındadır?

Cevap : C) I-II-III

#16. Üçgen profilli vidalar hangi tip tip vida sınıfına girer?

Cevap : D) Bağlama vidası

#17. Aşağıdaki metallerden hangisi lehim yapılması için diğerlerine göre daha az avantajlıdır?

Cevap : C) Argon

#18. Aşağıdakilerden hangisi işlem cinsine göre kaynak sınıflandırmasında yer alır?

Cevap : A) Ergitme Kaynağı

#19. Cıvata ve somun sistemi hareket bakımından sınıflandırılırsa aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

Cevap : A) Somun dönme hareketi cıvata dönme hareketi yapar

#20. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara verilen ad nedir?

Cevap : B) Rulman

#21. Konik yüzeyleri ile temasta olan iç ve dış bileziklerden yapılmıştır. Etki eden eksenel kuvvet altında dış bilezikler radyal doğrultuda genişlerken iç bilezikler büzülür. İfadesi aşağıdaki hangi yay çeşidi için geçerlidir?

Cevap : A) Bilezik yaylar

#22. Genel olarak dökme demirden küçük güçlerde presleme yoluyla sactan yapılır. Tek kanallı veya çok kanallı olabilir. İfadesi aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

Cevap : A) V kayış kasnakları

#23. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlamalı yatakları (rulman) meydana getiren araçlardan biri değildir?

Cevap : A) Ara bilezik

#24. Aşağıdakilerden hangisi Dişli kayışların özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Çok küçük zorlanma ve devir sayıları için hafif metalden veya pislikten imal edilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makine Ve Teçhizat-2 2022-2023 Vize Soruları

1. Eriyen elektrodla karbondioksit atmosferi altında yapılan gaz altı kaynak usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A) MIG kaynağı
B) Tozlaltı kaynağı
C) Gaz ergitme kaynağı
D) Mag kaynağı
E) TIG kaynağı

Cevap : D) Mag kaynağı

Eriyen elektrodla karbondioksit atmosferi altında yapılan gaz altı kaynak usulü, *D) MAG Kaynağı* olarak bilinir. MAG, “Metal Active Gas” ifadesinin kısaltmasıdır. Bu yöntemde, kaynak yapılan metalin korunması için aktif gazlar (genellikle karbondioksit veya karbondioksit ile argon karışımı) kullanılır. Bu usul, özellikle düşük ve orta karbonlu çeliklerin kaynağında yaygın olarak tercih edilir ve yüksek verimlilik, iyi kaynak kalitesi ve hızlı kaynak hızı sağlar.

2. Kösele kayışlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sığırların sırt derilerinden yapılıp tabakalanmış olan kösele kayışlar yüksek bir çekme mukavemetine sahiptir
B) Kalınlığı 3 mm ila 7 mm arasında değişen bu kayışlar ik veya üç tabakalı yapılarak daha büyük kalınlıklara ulaşır
C) Kösele kayışların bükülme kabiliyetinin arttırmak için üretim sırasında bunlara bir miktar hayvansal esaslı yağ emdirilir
D) Birbirlerine kauçukla yapıştırılmış ve vulkanize edilmiş birkaç dokuma tabakasından meydana gelir
E) Genellikle kayışın kıl tarafı kasnak üzerinde üzerine oturtulmalıdır

Cevap : D) Birbirlerine kauçukla yapıştırılmış ve vulkanize edilmiş birkaç dokuma tabakasından meydana gelir

3. Aşağıdakilerden hangisi Dişli kayışların özelliklerinden biri değildir?

A) Darbeli ve beklenmeyen ek yüklerde kayma hareketi yapamadıklarından eminiyetsizdirler
B) Hareket iletimini kapalı şekille gerçekleştirmesi sebebiyle çalışma prensibi bakımından zincir mekanizmaya benzer
C) Diğer kayış tiplerine göre daha pahalıdır
D) Malzemeleri açısından kayış-kasnak mekanizmalarına benzemektedirler
E) Çok küçük zorlanma ve devir sayıları için hafif metalden veya pislikten imal edilir.

Cevap : E) Çok küçük zorlanma ve devir sayıları için hafif metalden veya pislikten imal edilir.

4. Gergi kasnaklı düzenin sahip olduğu avantajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Gergi kasnağı gevşek kayış tarafına yerleştirilir
B) Küçük kuvvetlerde ve hareketsiz halde gergi kasnağı boşaltılırsa küçük kayış zorlanması olur
C) Kayış uzunluğu otomatik olarak ayarlanır
D) Daha küçük ön gerilme verilir
E) Sarım açısı büyüktür

Cevap : A) Gergi kasnağı gevşek kayış tarafına yerleştirilir

5. Aşağıdaki metallerden hangisi lehim yapılması için diğerlerine göre daha az avantajlıdır?

A) Bakır
B) Çinko
C) Argon
D) Dökme demir
E) Çelik

Cevap : C) Argon

6. İnç vida adımı 25,4 mm’deki vida dişli sayısı şeklinde gösterilen üçgen vida aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metrik Dişli vida
B) Metrik normal vida
C) ISO inç vida
D) İnç vida
E) Metrik ince vida

Cevap : D) İnç vida

7. Yaylar şekillerine göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi dışarda kalır?

A) Yaprak yaylar
B) Disk Yaylar
C) Eğilme Yayları
D) Çubuk yaylar
E) Helisel Yaylar

Cevap : C) Eğilme Yayları

8. Disk yaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çentik etkisinin önüne geçmek amacıyla uç kısımlarda boyut büyütülür ve geçiş kısımları iyi bir şekilde yuvarlatılır
B) Bu yaylar darbeli çalışan sistemlerde makinelerin temellere tespitinde kullanılmaktadır
C) Yer darlığından dolayı küçük boyutlarda büyük kapasitenin istendiği durumlarda disk yaylar kullanılır.
D) Bu yayların karakteristiği h/s oranlarına bağlıdır
E) h/s= 1,41-2,1 değerleri arasında karakteristiğin orta kısmı yatay bir şekil alır

Cevap : A) Çentik etkisinin önüne geçmek amacıyla uç kısımlarda boyut büyütülür ve geçiş kısımları iyi bir şekilde yuvarlatılır

9. Genel olarak dökme demirden küçük güçlerde presleme yoluyla sactan yapılır. Tek kanallı veya çok kanallı olabilir. İfadesi aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

A) V kayış kasnakları
B) Düz kayış kasnaklar
C) Dişli kayış kasnakları
D) Tekstil kayışlar
E) Çok tabakalı kayışlar

Cevap : A) V kayış kasnakları

10. Üçgen profilli vidalar hangi tip tip vida sınıfına girer?

A) Hareket boru vidası
B) Boru Vidası
C) Konik Boru Vidası
D) Bağlama vidası
E) Silindirik Boru Vidası

Cevap : D) Bağlama vidası

11. Cıvata ve somun sistemi hareket bakımından sınıflandırılırsa aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

A) Somun dönme hareketi cıvata dönme hareketi yapar
B) Cıvata sabit somun dönme ve öteleme hareketi yapar
C) Cıvata dönme hareketi somun öteleme hareketi yapar
D) Somun dönme hareketi cıvata öteleme hareketi yapar
E) somun sabit cıvata dönme ve öteleme hareketi yapar

Cevap : A) Somun dönme hareketi cıvata dönme hareketi yapar

12. I- Enerji depolayıcı olarak kullanılır
II- Darbe söndürücü olarak kullanılır
III- Kuvvet sınırlayıcı olarak faydalanılır
IV- Bu pdf ANKA grubu tarafından hazırlanmıştır.
Hangileri teknik bakımından yayların görevleri arasındadır?

A) Yalnız II
B) II-III
C) I-II-III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : C) I-II-III

13. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlamalı yatakları (rulman) meydana getiren araçlardan biri değildir?

A) Ara bilezik
B) İç bilezik
C) Dış bilezik
D) Kafes
E) Döner eleman

Cevap : A) Ara bilezik

14. Dönme şeklindeki izafi hareketi destekleyen ve yüzeyleri arasında yuvarlanma hareketi olan yataklara verilen ad nedir?

A) Kayış
B) Rulman
C) Kaymalı Yatak
D) Göbek
E) Kasnak

Cevap : B) Rulman

15. Aşağıdakilerden hangisi eksenel yük taşıyan bilyalı yatak çeşitlerinden biridir?

A) Tek sıra silindirik makaralı
B) Eğik bilyalı
C) İki sıra sabit makaralı
D) İğneli
E) Eş uyumlu konik makaralı

Cevap : B) Eğik bilyalı

16. Aşağıdakilerden hangisi işlem cinsine göre kaynak sınıflandırmasında yer alır?

A) Ergitme Kaynağı
B) Mekanik Kaynak
C) Yarı Otomatik Kaynak
D) Tam Otomatik Kaynak
E) El Kaynağı

Cevap : A) Ergitme Kaynağı

17. Vidalı kompresörlü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Küçük basınç değerleri tek kademede elde edilir
B) Yüksek devirli kompresörlerdir.
C) Genelde hava kaçakları çok fazladır.
D) Kapasiteleri 200-1500m3/h arasında değişir.
E) Vida dişleri yarım daire şeklindedi

Cevap : C) Genelde hava kaçakları çok fazladır.

18. Perçin bağlantısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşçilik yönünden fazla zaman almaması
B) Kalite yöntemlerinin çok basit olması
C) Birleştirilecek parçaların delinmesi sebebiyle malzeme mukamevetinin artması
D) Ağırlık artışının olmaması
E) Malzeme israfının olmaması

Cevap : B) Kalite yöntemlerinin çok basit olması

19. “konik yüzeyleri ile temasta olan iç ve dış bileziklerden yapılmıştır. Etki eden eksenel kuvvet altında dış bilezikler radyal doğrultuda genişlerken iç bilezikler büzülür.” İfadesi aşağıdaki hangi yay çeşidi için geçerlidir?

A) Bilezik yaylar
B) Çubuk yaylar
C) Disk yaylar
D) Yaprak yaylar
E) Helisel yaylar

Cevap : A) Bilezik yaylar

20. Makine Ve Teçhizat-2 2022-2023 Vize Soruları 20. SORU
Yukarıdaki resim olarak verilen kaynak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pirinç Kaynağı
B) Ark Kaynağı
C) Direnç Kaynağı
D) Termit Kaynağı
E) Katı Hal Dövme Kaynağı

Cevap : C) Direnç Kaynağı

21. İki yüzey arasında ince bir film halinde dağıtıldıklarında polimerize olan sıvı monomerlerdir?

A) Anaerobikler
B) Epoksiler
C) Akrilikler
D) Üretanlar
E) Cyanoakrilatlar

Cevap : E) Cyanoakrilatlar

22. Aksiyal pistonlu kompresörler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Piston yüzeyleri sıkıştırılan havanın hacmi ile orantılı olarak farklı büyüklüklerde olabilir
B) İki yüzeyi ile sıkıştırma yapan pistonların her iki yüzeyinin de eşit büyüklükte olması gerekir
C) Piston tek yüzeyi ile sıkıştırma yapabileceği gibi dönüşümlü olarak iki yüzeyi ile de sıkıştırma yapar
D) Aksiyal pistonlu kompresörler buhar gücü veya elektrik enerjisi ile tahrik edilirler
E) Aksiyal pistonlu kompresörler bir silindir ve bu silindir içinde doğrusal hareket yapan piston

Cevap : B) İki yüzeyi ile sıkıştırma yapan pistonların her iki yüzeyinin de eşit büyüklükte olması gerekir

23. Lamelli kompresör ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Diğer tarafta yüksek dönme hızı, lamellerin silindir iç yüzeyine daha fazla bastırılmasına ve dolayısıyla aşınmalarının artmasına sebep olur.
B) Yüksek kapasitelere ulaşabilmek, kaçakları minimuma indirebilmek için pistonun yüksek devirle dönmesi gerekir.
C) Çalışma prensibi basit olan bu kompresörün pratikte uygulaması o kadar kolay olmamaktadır.
D) Bu tür kompresörlerde gömlek soğutması yapılarak 2 kademede 4 atmosferle ulaşılmaktadır.
E) Kendi ekseni etrafında dönen piston üzerinde ince kanallar ve bu kanallar içinde serbestçe hareket edebilen lameller mevcuttur

Cevap : D) Bu tür kompresörlerde gömlek soğutması yapılarak 2 kademede 4 atmosferle ulaşılmaktadır.

24. Bir milin yüzeyi üzerinde kaymasını sağlayan destekleme elemanlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kayış
B) Kaymalı yatak
C) Göbek
D) Kasnak
E) Rulman

Cevap : B) Kaymalı yatak

Makine Ve Teçhizat-2

Makine Ve Teçhizat-2 2022-2023 Vize Soruları

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Auzef iş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği çıkmış sorular

Makine Ve Teçhizat-2 2022-2023 Vize Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği soruları , Auzef çıkmış sorular , vize soruları , final soruları , bütünleme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!