Halk Sağlığı

Auzef Halk Sağlığı Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-Vize Soruları 2023-24 Final Soruları (İSG)
2020 Vize Deneme 2023-24 Büt Soruları
Vize Deneme 1 2023-24 Final Soruları
Vize Deneme 2 2022-23 Büt Soruları
Vize Deneme 3 2022-23 Final Soruları
Vize Deneme 4 2021 Final Soruları
2023 (Bahar) Vize Final deneme 1
Final deneme 2
Final deneme 3
Final deneme 4
Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8
Auzef Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik çıkmış soruları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Güz Dönemi Soruları
Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama çıkmış sorular

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Halk Sağlığı Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8
Auzef Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik çıkmış soruları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Güz Dönemi Soruları
Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama çıkmış sorular

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Halk Sağlığı 2021 ve Öncesi Soruları

Auzef Halk Sağlığı Çıkmış Sorular
ve Deneme Sınavları(2021 ve öncesi)
Vize Final
2021 Vize Deneme 2021 Final Soruları
2017 Vize Deneme 2021 Bütünleme
2020 Vize Deneme 2021 Final Soruları
2022-Vize Soruları Final Deneme Sınavı-1
Auzef Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik çıkmış soruları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Güz Dönemi Soruları
Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama çıkmış sorular

Auzef Halk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğrencileri için Halk Sağlığına Genel Bakış

Halk sağlığı, toplumun sağlık durumunu korumak ve iyileştirmek amacıyla bireylerin ve toplulukların sağlık sorunlarını önleme, tanıma ve müdahale etme pratiğidir. Bu disiplin, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlıkla ilgili sorunların çözümünde kritik bir rol oynar. Açıköğretim fakültesi öğrencileri, bu alanda sahip olacakları bilgilerle toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından sunulan Halk Sağlığı dersi, öğrencilere bu alanda temel bilgileri ve uygulamaları öğretmeyi amaçlar.

Halk Sağlığına Giriş ve Kabakulak Hastalığı

Halk sağlığı, çeşitli hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanır. Kabakulak, viral bir hastalık olarak bilinir ve çoğunlukla çocukluk çağında görülür. Kabakulak, ağrı, ateş ve özellikle parotis bezlerinin iltihaplanması ile karakterizedir. Bakteriyel bir hastalık olmadığı için, bu hastalığın tedavisi ve önlenmesi konusunda doğru bilgilendirme, halk sağlığı profesyonellerinin önemli görevlerinden biridir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefler. İnşaat sektörü, işle ilgili hastalıklar ve kazalar açısından yüksek risk taşır. Bu risklerin azaltılması için çalışanların ve işverenlerin bilinçlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemini artırır. Ayrıca, daha az toksik maddelerin kullanımı gibi önleyici tedbirler, çalışma ortamını daha güvenli hale getirmeye yardımcı olur.

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Toplum Sağlığı

Bulaşıcı olmayan hastalıklar, dünya genelinde milyonlarca ölüme neden olan başlıca sağlık sorunlarından biridir. Kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi hastalıklar, sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturur. Halk sağlığı uzmanları, bu hastalıkların önlenmesi ve kontrol altına alınması için toplumun bilgilendirilmesi ve sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin teşvik edilmesi konusunda kritik bir role sahiptir.

Afet Hazırlığı ve Çevresel Sağlık

Afet hazırlığı, toplumların doğal veya insan kaynaklı afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlar. Planlama, eğitim ve araştırma, afet ve çevresel hazırlık ilkelerinin temel bileşenleridir. Çevresel sağlık, insan sağlığının çevresel faktörlerle olan ilişkisini inceler. İşle ilgili risklere karşı korunma, çevresel hedefler arasında önemli bir yer tutar.

Beslenme ve Halk Sağlığı

Doğru beslenme, halk sağlığının önemli bir yönüdür. Örneğin, folik asit (B9 vitamini) eksikliği, koroner kalp hastalığı riskini artırabilir. Kalsiyum alımı, kemik sağlığı için kritik öneme sahiptir. Sağlıklı bir diyet, birçok kronik hastalığın önlenmesinde önemli bir rol oynar.

Teknoloji ve Sağlık

Sağlık alanındaki teknolojik ilerlemeler, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, ilaç güvenliğinin artırılması ve aşı geliştirme süreçlerinin hızlandırılmasında büyük bir rol oynar. Bu ilerlemeler, yan etkilerin azaltılması ve daha etkili sağlık çözümlerinin sunulması açısından önemlidir.

Sonuç

AUZEF öğrencileri için sunulan Halk Sağlığı dersi, gelecekteki sağlık profesyonellerine toplumun sağlık sorunlarını anlama ve çözme konusunda temel bilgiler sunar. lolonolo.com olarak, öğrencilere kaynak ve destek sağlamaya devam edeceğiz. Bu makale, öğrencilerin halk sağlığı konularında bilgi sahibi olmalarını ve sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak için hazırlanmıştır

@lolonolo_com

Auzef Halk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “kabakulak” hastalığının özelliklerinden biri değildir?

A) Viral bir hastalıktır.
B) Bakteriyel hastalıktır.
C) Çiğneme veya yutma sırasında ağrı hissedilir.
D) Genellikle parotis bezlerinde görülür.
E) Kuluçka süresi 12 ila 25 gündür.

Cevap : B) Bakteriyel hastalıktır.

2. İşle ilgili hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin en yüksek olduğu sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim
B) İmalat
C) İnşaat
D) Ulaşım
E) Kamu hizmetleri

Cevap : C) İnşaat

3. İşçiler, sağlık profesyonelleri ve genel olarak toplum için bilgi düzeyleri iş sağlığının temel görevlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) İkame
B) Epidemiyolojik analiz
C) Farkındalık
D) Tazminat
E) Bilme hakkı

Cevap : E) Bilme hakkı

4. Uluslararası kayıtlara göre yılda tahmini kaç milyon ölüm bulaşıcı olmayan hastalıklara atfedilebilir?

A) 18 milyon
B) 32 milyon
C) 12 milyon
D) 15 milyon
E) 5 milyon

Cevap : B) 32 milyon

5. Daha az toksik maddelerin ikame edilmesi iş sağlığının aşağıda yer alan temel görevlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Epidemiyolojik analiz
B) Farkındalık
C) İkame
D) Bilme hakkı
E) Tazminat

Cevap : C) İkame

6. Aşağıdakilerden hangisi “Afet ve Çevresel Hazırlık İlkeleri” çerçevesinde ilk yapılması gereken uygulamadır?

A) Bilim ve teknolojiye uyum
B) Planlama
C) Eğitim
D) İzleme
E) Araştırma

Cevap : B) Planlama

7. “Kara akciğer” olarak adlandırılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asbestoz
B) Silikoz
C) Kömür işçisinin pnömokonyozu
D) Alerji
E) Astım

Cevap : C) Kömür işçisinin pnömokonyozu

8. Aşağıdakilerden hangisi “B9 vitamini (folik asit,folat)” eksikliğinde ortaya çıkan belirtilerdenbiridir?

A) İshal
B) Nöropati
C) Dermatit
D) Demans
E) Koroner kalp hastalığı

Cevap : E) Koroner kalp hastalığı

9. En az gelişmiş durumda olan ülkelerde anne ölümleri, sanayileşmiş ülkelere göre kaç kat daha yüksektir?

A) 45
B) 30
C) 60
D) 18
E) 25

Cevap : C) 60

10. Aşağıdakilerden hangisi yeni halk sağlığı kavramının misyonu, ulusal ve küresel hedefleri arasındaki konular içerisinde yer almaz?

A) Bireysel ve toplumsal sağlık haklarını korumak ve geliştirmek
B) Eşitsizlikleri arttırmak
C) Mevcut geniş uygulama araştırması ve tanıtımı uluslararası en iyi uygulamalar ve standartlar ortaya çıkarmak
D) Hastalık ve sakatlığın önlenmesini sağlamak
E) Profesyonel halk sağlığı iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak

Cevap : B) Eşitsizlikleri arttırmak

11. Aşağıdaki iz element ve minerallerden hangisi“diş minesi” yapımında kritik bir rol üstlenmektedir?

A) Sodyum
B) Selenyum
C) Potasyum
D) Bakır
E) Florür

Cevap : E) Florür

12. Bir kadının yaşam boyu osteoporozla ilişkili bir kırığa yakalanma riski yaklaşık yüzde kaçtır?

A) 40
B) 10
C) 25
D) 15
E) 30

Cevap : A) 40

13. Gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık kaç milyar insan temiz suya erişimden yoksundur?

A) 1,3
B) 0,6
C) 0,8
D) 0,5
E) 1,1

Cevap : A) 1,3

14. Aşağıdakilerden hangisi grip aşısı önerilen yüksek risk grupları arasında yer almaz?

A) Sağlıklı bireyler
B) 50 yaşın üzerindeki yetişkinler
C) Hamile kadınlar
D) Yüksek riskli kişilerle temas halinde olan kişiler veya popülasyonlar
E) Kronik tıbbi sorunları olan yetişkinler ve çocuklar

Cevap : A) Sağlıklı bireyler

15. Aşağıdakilerden hangisi çevresel hedefler içerisinde “işle ilgili risklere karşı koruma”amacıyla yapılacaklar arasında yer alır?

A) Ürünlerin depolama alanlarını değiştirmek
B) Atmosferdeki sera etkilerini azaltmak
C) Tarım politikalarını teşvik etmek
D) İşçiyi eğitmek
E) Üretimde alternatif yakıtlar kullanmak

Cevap : D) İşçiyi eğitmek

16. Aşağıdakilerden hangisi “kalsiyum” alımı için tüketilmesi gereken besinlerden biri değildir?

A) Lahana
B) Yumurta sarısı
C) Sert peynir
D) Süt
E) Pekmez

Cevap : E) Pekmez

17. Aşağıdakilerden hangisi bireyin ve toplumun sağlık durumunu ortaya koyan “mesleki”faktörler arasında yer alır?

A) Toksik maruziyetler
B) İşsizlik
C) Kişi başına GSYİH
D) Yaşam standartları
E) Aile geliri

Cevap : A) Toksik maruziyetler

18. Wilhelm Röntgen x-ışınlarını hangi tarihte keşfetmiştir?

A) 1905
B) 1790
C) 1830
D) 1895
E) 1910

Cevap : D) 1895

19. Aşağıdakilerden hangisi bireyin ve toplumun sağlık durumunu ortaya koyan ölçümlerden biri değildir?

A) Maliyetler ve faydalar
B) Fizyolojik göstergeler
C) Morbidite
D) Coğrafya
E) Mortalite

Cevap : D) Coğrafya

20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanındaki teknolojideki ilerlemeler sayesinde ortaya çıkmaz?

A) Gelişmiş ilaç güvenliği ve etkinliği
B) Tedavi yöntemlerinde etkinlik
C) Daha hızlı ve daha ucuz ilaç geliştirme
D) Daha fazla yan etki
E) Daha hızlı ve daha ucuz aşı geliştirme

Cevap : D) Daha fazla yan etki
Sağlık alanındaki teknolojik ilerlemeler, genel olarak ilaç güvenliğini ve etkinliğini artırır, tedavi yöntemlerinin etkinliğini iyileştirir, ilaç ve aşı geliştirmeyi daha hızlı ve daha ucuz hale getirir. Bu nedenle, bu ilerlemelerin “Daha fazla yan etki” (D) seçeneği ile sonuçlanması beklenmez. Çünkü teknolojik ilerlemeler, ilaçların yan etkilerini anlama ve minimize etme konusunda da yardımcı olur, böylece daha güvenli tedaviler sunar. Dolayısıyla, sorudaki seçenekler arasında teknolojideki ilerlemelerin ortaya çıkarmadığı sonuç “Daha fazla yan etki”dir.

Halk Sağlığı 2023-2024 Bütünleme Soruları

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!