Fizyoloji

Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları

Fizyoloji

Vize Final
Fizyoloji 2020 Vize Soruları Fizyoloji 2021 Final Soruları
Fizyoloji Vize Deneme -1 Fizyoloji Vize Deneme -1
Fizyoloji Vize Deneme -2 Fizyoloji Final Deneme -2
Fizyoloji Vize Deneme -3 Fizyoloji Final Deneme -3
Fizyoloji Vize Deneme -4 Fizyoloji Final Deneme -4
Fizyoloji Vize Soruları Fizyoloji Final 2020 Soruları
Fizyoloji Ünite -1 Fizyoloji Ünite -8
Fizyoloji Ünite -2 Fizyoloji Ünite -9
Fizyoloji Ünite -3 Fizyoloji Ünite -10
Fizyoloji Ünite -4 Fizyoloji Ünite -11
Fizyoloji Ünite -5 Fizyoloji Ünite -12
Fizyoloji Ünite -6 Fizyoloji Ünite -13
Fizyoloji Ünite -7 Fizyoloji Ünite -14
Online VİZE Deneme Sınavları
Fizyoloji Online Test 1
Fizyoloji Online Test 2
Fizyoloji Online Test 3

Auzef Fizyoloji Auzef Fizyoloji Ders Kitabı PDF

Ders Hakkında

Sürekli yenilenen hayatın temellerini ve işleyişini konu edinmiş bir bilim olan Fizyoloji, yalnızca bir ders olarak değil sağlık hizmetleri ile ilgilenen her insanın farkında olması gereken temel bilgileri aktaran bir süreç olarak görülmelidir.

Üniteler

1. Fizyolojiye Giriş
2. Hücre Fizyolojisi Ve Dokular
3. Aksiyon Potansiyeli Ve Uyarılabilen Dokular
4. Sinir Sistemi
5. Duyu Organları
6. Dolaşım Sistemi – I
7. Dolaşım Sistemi – Iı
8. Kan Fizyolojisi
9. Solunum Sistemi
10. Boşaltım Sistemi
11. Sindirim Sistemi – I
12. Sindirim Sistemi – Iı
13. Endokrin Sistem – I
14. Endokrin Sistem – Iı

Fizyoloji Vize Soruları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi ilerleyebilen bir potansiyeldir?

a ) Reseptör potansiyeli
b ) Sinaptik potansiyel
c ) Jeneratör potansiyel
d ) Terminal plak potansiyeli
e ) Aksiyon potansiyeli

Cevap: e ) Aksiyon potansiyeli

2 ) Merkezi sinir sistemi hangi yapılardan oluşur?

a ) Beyin ve omurilik
b ) Talamus ve hipotalamus
c ) Duysal ve motor sinirler
d ) Periferik sinirler
e ) Somatik sinirler

Cevap: a ) Beyin ve omurilik

3 ) Serebellumun temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Hareketlerin kontrolü
b ) Homeostazisi düzenlemek
c ) Bilinç düzeyi kontrolü
d ) Görme fonksiyonunun sağlanması
e ) Duysal uyarıları toplamak

Cevap: a ) Hareketlerin kontrolü

4 ) Aşağıdakilerden hangisi düz kaslarda kalsiyum bağlayıcı olarak görev yapar?

a ) Kalmodulin
b ) Tropomiyozin
c ) Aktin
d ) Miyozin
e ) Troponin

Cevap: a ) Kalmodulin

5 ) Aşağıda belirtilen olaylardan hangisi pozitif-feedback mekanizma ile düzenlenen bölümler içerir?

a ) Soluk hacmi
b ) Kan kalsiyum düzeyi
c ) Kan basıncı
d ) Doğum kasılmaları
e ) Kan şekeri

Cevap: d ) Doğum kasılmaları

6 ) Aşağıdakilerin hangisi kalbin uyarı ve ileti sistemini oluşturan yapılardan değildir ?

a ) Sinoatriyal düğüm
b ) Atriyoventriküler düğüm
c ) Pürkinje hücreleri
d ) His demetleri
e ) Yarım ay kapakları

Cevap: e ) Yarım ay kapakları

7 ) Aşağıdakilerden hangisi AV DÜĞÜM için doğru bir ifadedir ?

a ) Kalp kapaklarının hareketini kontrol eder
b ) Kanın Ventriküllere geri kaçmasını engeller
c ) Atriyumların kasılmasını sağlar
d ) Kalbin önder odağıdır
e ) SA Düğümden çıkan uyarının ventriküllere geçmesini sağlar.

Cevap: e ) SA Düğümden çıkan uyarının ventriküllere geçmesini sağlar.

8 ) Kalp debisi nasıl hesaplanır?

a ) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı toplanarak
b ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı diyastolde geçirdiği süre ile oranlanarak
c ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı ile kalbin dakikadaki atım sayısı çarpılarak
d ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı sistol sayısına bölünerek
e ) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı çarpılarak

Cevap: c ) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı ile kalbin dakikadaki atım sayısı çarpılarak

9 ) Aşağıda belirtilen damarlardan hangisi kapasitans damarlar olarak adlandırılır ?

a ) Sistemik kapillerler
b ) Sistemik venler
c ) Pulmoner kapillerler
d ) Pulmoner arterioller
e ) Sistemik arterler

Cevap: b ) Sistemik venler

Fizyoloji Vize Soruları

10 ) Temel damar tipleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir ?

a ) Atriyum ve ventrikül
b ) Kardiyak düz ve çizgili
c ) Arter,kapiller ve venler
d ) Afferent ve efferent
e ) Sistolik ve diyastolik

Cevap: c ) Arter,kapiller ve venler

11 ) Nöromuskuler ( sinir-kas ) iletide görev alan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Adrenalin
b ) Seratonin
c ) Histamin
d ) Asetilkolin
e ) Noradrenalin

Cevap: d ) Asetilkolin

12 ) Aşağıdakilerden hangisi canlı yapının bir özelliği değildir?

a ) Üreme
b ) Organizasyon
c ) Sıcaklık
d ) Metabolizma
e ) Hareket

Cevap: c ) Sıcaklık

13 ) Hangisi zar gliko proteinlerinin görevidir?

a ) Kanal görevi üstlenmek
b ) Taşıyıcı olarak görev almak
c ) Enzim olarak görev almak
d ) İyon geçişlerinde görev almak
e ) Homojenik yapı oluşturmak

Cevap: b ) Taşıyıcı olarak görev almak

14 ) Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelin repolarizasyon fazı hangi iyonun hareketi ile gerçekleşir?

a ) Kalsiyum
b ) Magnezyum
c ) Klor
d ) Sodyum
e ) Potasyum

Cevap: e ) Potasyum

15 ) Hangisi pozitif feedback mekanizma ile düzenlenir?

a ) Kanın pıhtılaşması
b ) Soluk sayısı
c ) Kan şekeri
d ) Kan basıncı
e ) Vücut ısıs

Cevap: a ) Kanın pıhtılaşması

16 ) Hangisi kimyasal sinapslarinden değildir?

a ) Nöronal impulsların ilk değerlendirme merkezidir
b ) İki nöronun bağlantı bölgesidir.
c ) İleti elektrikseldir
d ) Kolaylaştırıcı etki oluşturabilir
e ) Nöronlar arasındaki ileti nörotransmitterler ile sağlanır

Cevap: c ) İleti elektrikseldir

17 ) Hücre zarının seçici geçirgen yapısı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a ) Zarın dış yüzeyinde karbonhidrat molekülleri bulunur.
b ) Yağda çözünen maddeler zarı kolayca geçebilir.
c ) Protein molekülleri suda çözünen maddelerin geçişini sağlar. Yanıtı araştır
d ) Fosfolipid çiftkatlı tabakadan oluşur.
e ) İyonlar fosfolipid tabakadan geçebilirler.

Cevap: e ) İyonlar fosfolipid tabakadan geçebilirler.

18 ) Havadaki koku moleküllerinin uyardığı reseptörler hangi tip reseptörlerdir?

a ) Kemoreseptörler
b ) Mekanreseptörler
c ) Termoreseptörler
d ) Fotoreseptörler
e ) Ağrı reseptörler

Cevap: a ) Kemoreseptörler

19 ) Hangisi refleks yayı oluşturan bölümlerden değildir?

a ) İcra organı
b ) Uyaran
c ) Merkez ( sinaps )
d ) Duyu organı
e ) Efferent sini

Cevap: b ) Uyaran

20 ) Hangisi dokuları dış etkenlerden korumak üzere özelleşmiş doku tipidir?

a ) Epitel doku
b ) Kas doku
c ) Bağ doku
d ) Yağ doku
e ) Sinir doku

Cevap: a ) Epitel doku

Fizyoloji Vize Soruları

21 ) Gözde foto reseptörlerin bulunduğu kısım hangisidir?

a ) Retina
b ) İris
c ) Kornea
d ) Sklera
e ) Lens

Cevap: a ) Retina

22 ) Hangisi hücrede enerji ( ATP ) sentezinin gerçekleştiği organeldir?

a ) Mitokondri
b ) Lizozom
c ) Çekirdek
d ) Golgi aygıtı
e ) Endoplazmik retikulum

Cevap: a ) Mitokondri

23 ) Hangisi ilerleyebilen bir potansiyeldir?

a ) Aksiyon potansiyeli
b ) Sinaptik potansiyel
c ) Jeneratör potansiyel
d ) Reseptör potansiyeli
e ) Terminal plak potansiyeli

Cevap: a ) Aksiyon potansiyeli

24 ) Hangisi kalp kasının özelliklerinden değildir?

a ) Motor sinirlerle kontrol edilir.
b ) Hücre dışı kalsiyumdan yararlanır.
c ) Yapısal olarak çizgili kasa benzer
d ) Hücreler arasında interkale diskler vardır
e ) İstemli olarak kontrol edilmez

Cevap: a ) Motor sinirlerle kontrol edilir

25 ) Hangisinde homeostazinin düzenlenmesini sağlayan sistemler doğru olarak verilmiştir?

a ) Sinir ve endokrin sistemi
b ) Sindirim ve Sinir sistemi
c ) Dolaşım ve sindirim sistemi
d ) Solunum ve üreme sistemi
e ) Boşaltım ve dolaşım sistemi

Cevap: a ) Sinir ve endokrin sistemi

26 ) Serebellumun temel görevi hangisidir?

a ) Hareketlerin kontrolü
b ) Duysal uyarıları toplamak
c ) Homeostazisi düzenlemek
d ) Bilinç düzeyi kontrolü
e ) Görme fonksiyonu sağlanması

Cevap: a ) Hareketlerin kontrolü

27 ) Aşağıdakilerden hangisi normal kalpte oluşan seslerden biri değildir?

a ) Semilunar kapakların neden olduğu ses
b ) Atriyumlardan ventriküllere dolan kanın neden olduğu ses
c ) Atriyumların kontraksiyonunun hemen ardından oluşan ses
d ) Kalpten çıkan damarların gerilmesi ile oluşan ses
e ) Atriyo-ventriküler kapakların neden olduğu ses

Cevap: d ) Kalpten çıkan damarların gerilmesi ile oluşan ses

28 ) Aşağıda kalp sesleri ile ilgili sıralanan önermelerden hangisi yanlıştır?

a ) Sağlıklı bir insanda 4 kalp sesi tanımlanmıştır.
b ) 2. kalp sesi, 1. Kalp sesine göre daha tiz bir sestir.
c ) Gençlerde 3. Kalp sesinin duyulması normal kabul edilir.
d ) Sporcularda 4. Kalp sesinin duyulması normaldir.
e ) Sağlıklı normal bir erişkinde ilk iki kalp sesi duyulabilir.

Cevap: d ) Sporcularda 4. Kalp sesinin duyulması normaldir.

29 ) Sıçrayarak ileti aşağıdaki hücrelerden hangisinde görülür?

a ) Epitel doku hücresinde
b ) Miyelinli aksona sahip sinir hücresinde
c ) Bağ doku hücresinde
d ) Düz kas hücresinde
e ) Kalp kası hücresinde

Cevap: b ) Miyelinli aksona sahip sinir hücresinde

30 ) Kanın dolaşım sistemindeki ortalama dağılımı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a ) Toplam kanın %65’lik kısmı sistemik venler ve venüllerde bulunur.
b ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.
c ) Toplam kanın %7’lik kısmı sistemik kapillerlerde bulunur.
d ) Toplam kanın %9’luk kısmı pulmoner dolaşımda bulunur.
e ) Toplam kanın %7’lik kısmı kalpte bulunur.

Cevap: b ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.

31 ) Bir EKG kaydında QRS kompleksi hangi elektriksel aktivite sırasında çizilir?

a ) Atriyum repolarizasyonu
b ) Ventrikül depolarizasyonu
c ) Ventrikül diyastolü
d ) Atriyum depolarizasyonu
e ) Atriyum depolarizasyonu

Cevap: b ) Ventrikül depolarizasyonu

32 ) Aşağıdakilerden hangisi boyun kısaltabilmek üzere özelleşmiş doku tipidir?

a ) Kas doku
b ) Epitel doku
c ) Bağ doku
d ) Sinir doku
e ) Yağ doku

Cevap: a ) Kas doku

Fizyoloji Vize Soruları

33 ) Aşağıda belirtilen damarlardan hangisinde valf bulunur?

a ) Sistemik kapillerler
b ) Sistemik venler
c ) Pulmoner arterioller
d ) Sistemik arterler
e ) Pulmoner kapillerler

Cevap: b ) Sistemik venler

34 ) Aşağıdakilerden hangisi özel duyulardan değildir?

a ) Basınç
b ) İşitme
c ) Görme
d ) Tat
e ) Duyma

Cevap: a ) Basınç

35 ) Sinir sisteminin temel sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Duysal ve parasempatik sinir sistemi
b ) Otonom ve somatik sinir sistemi
c ) Sempatik ve parasempatik sinir sistemi
d ) Duysal ve motor sinir sistemi
e ) Merkezi ve periferik sinir sistemi

Cevap: e ) Merkezi ve periferik sinir sistemi

36 ) Tat tomurcukları hangi tip reseptörlerdir?

a ) Termoreseptör
b ) Ağrı reseptörü
c ) Kemoreseptör
d ) Mekanoreseptör
e ) Fotoreseptör

Cevap: c ) Kemoreseptör

37 ) “Arterler oksijenden zengin kan taşır” ifadesi aşağıda sıralanan damarlardan hangisi için geçerli değildir?

a ) Pulmoner arter
b ) Karaciğer arteri
c ) Aort
d ) Bağırsak arteri
e ) Böbrek arteri

Cevap: a ) Pulmoner arter

38 ) Aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisi koku duyusu hariç bütün duysal bilginin toplandığı ve beynin alt bölgelerine iletildiği alandır?

a ) Talamus
b ) Serebellum
c ) Korteks
d ) Limbik sistem
e ) Hipotalamus

Cevap: a ) Talamus

39 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir nöronun kısımlarını içerir?

a ) Korteks ve medulla
b ) Merkezi ve periferik
c ) Duysal ve motor
d ) Soma, dentrit ve akson
e ) Sempatik ve parasempati

Cevap: d ) Soma, dentrit ve akson

40 ) Normal sağlıklı bir erişkinde ortalama arteriyel kan basıncı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

a ) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 70/89 mmHg
b ) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 60/79 mmHg
c ) Sistolik: 90/129 mmHg, Diyastolik 69/89 mmHg
d ) Sistolik: 99/119 mmHg, Diyastolik 69/89 mmHg
e ) Sistolik: 100/119 mmHg, Diyastolik 69/79 mmHg

Cevap: b ) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 60/79 mmHg

41 ) Arteriyel kan basıncının oluşumunda önemli rol oynayan ve resistans damarları olarak adlandırılan damarlar aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Arterler
b ) Arteriyoller
c ) Venalar
d ) Kapillerler
e ) Venüller

Cevap: b ) Arteriyoller

42 ) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarından enerji harcanmadan gerçekleştirilen bir taşıma şeklidir?

a ) Kolaylaştırılmış difüzyon
b ) Ekzositoz
c ) Pinositoz
d ) Aktif taşıma
e ) Endositoz

Cevap: a ) Kolaylaştırılmış difüzyon

Fizyoloji Vize Soruları

43 ) Aşağıdakilerden hangisi yaşamın devam edebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

a ) Uygun canlı sayısına sahip bir ortam
b ) Uygun ısıya sahip bir ortam
c ) Uygun basınca sahip bir ortam
d ) Uygun besin maddesine sahip bir ortam
e ) Tüketilebilecek su bulunan bir ortam

Cevap: a ) Uygun canlı sayısına sahip bir ortam

44 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi bir kalp siklusunu en iyi şekilde açıklar?

a ) Bir ventrikül diyastolü ile takip eden atriyum sistolü arasında geçen süredir.
b ) Atriyumların sistol de geçirdiği süredir.
c ) Ventriküllerin diyastolde geçirdikleri süredir.
d ) Bir atriyum sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir.
e ) Ventriküllerin diyastol de geçirdiği süredir.

Cevap: d ) Bir atriyum sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir.

45 ) Aşağıdakilerden hangisi dinenim membran potansiyelinin oluşumunda etkili değildir?

a ) Voltaj kapılı sodyum kanalları
b ) Sodyum potasyum pompası
c ) Sızma kanallarının sodyum geçirgenliği
d ) Hücre zarından dışarı çıkamayan anyonlar
e ) Sızma kanallarının potasyum geçirgenliği

Cevap: d ) Hücre zarından dışarı çıkamayan anyonlar

46 ) Aşağıdakilerden hangisi homeostatik düzenlemeye bir örnek değildir?

a ) Egzersiz sırasında kan basıncının artması
b ) Heyecanlanınca kalp hızının artması
c ) Gece üşüyünce üstümüzü örtmek
d ) Kan şekeri azalınca acıkmak
e ) Koşarken soluk frekansının artmas

Cevap: c ) Gece üşüyünce üstümüzü örtmek

47 ) Kanın dolaşım sistemindeki ortalama dağılımı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a ) Toplam kanın %7’lik kısmı kalpte bulunur.
b ) Toplam kanın %65’lik kısmı sistemik venler ve venüllerde bulunur.
c ) Toplam kanın %9’luk kısmı pulmoner dolaşımda bulunur.
d ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.
e ) Toplam kanın %7’lik kısmı sistemik kapillerlerde bulunur.

Cevap: d ) Toplam kanın %25’lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.

48 ) Soğuk duyumu aşağıda belirtilen reseptif yapılardan hangisi tarafından algılanır?

a ) Paccini cisimciği
b ) Merkel diskleri
c ) Ruffini cisimciği
d ) Krause cisimciği
e ) Kıl dibi foliküller

Cevap: d ) Krause cisimciği

49 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sodyum/potasyum pompasının işlevini doğru olarak belirtir?

a ) 2 Ca+2 dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
b ) 2 Na+ dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
c ) 2 Na+ dışarı atarken 3 Cl- içeri alır.
d ) 3 Na+ dışarı atarken 2 Ca+2 içeri alır.
e ) 3 Na+ dışarı atarken 2 K+ içeri alır.

Cevap: e ) 3 Na+ dışarı atarken 2 K+ içeri alır.

50 ) Aşağıdakilerden hangisi kasın en küçük fonksiyonel ünitesidir?

a ) Sarkoplazmik retikulum
b ) Çekirdek
c ) Sarkomer
d ) Tropomiyozin
e ) Aktin

Cevap: c ) Sarkomer

51 ) Aşağıdakilerden hangisi adequat uyaranı ışık olan reseptörlerdir?

a ) Mekanoreseptörler
b ) Ağrı reseptörleri
c ) Fotoreseptörler
d ) Kemoreseptörler
e ) Termoreseptörler

Cevap: c ) Fotoreseptörler

52 ) Aşağıdaki nöronal yapılardan hangisi alınan uyarıyı bir başka hücreye iletir?

a ) Schwan hücresi
b ) Akson
c ) Dendrit
d ) Soma
e ) Akson tepesi

Cevap: b ) Akson

Fizyoloji Vize Soruları

53 ) Aşağıdaki tanımlardan hangisi “homeostazi”yi en iyi şekilde tanımlar?

a ) Hücrelerin dengesidir.
b ) Vücudun dengede tutulmasıdır.
c ) Sabit bir denge durumudur.
d ) İç ortam koşullarının devamlı denge durumudur.
e ) Vücut sıcaklığının sabit kalmasıdır

Cevap: b ) Vücudun dengede tutulmasıdır.

54 ) İç ortam tanımı kim tarafından yapılmıştır?

a ) Walter B. Cannon
b ) Marie Curie
c ) William Harvey
d ) Ivan Petrovich Pavlov
e ) Claude Bernard

Cevap: e ) Claude Bernard

55 ) Aşağıdakilerden hangisi sekonder aktif taşıma ile taşınan bir maddedir?

a ) Proteinler
b ) Kolesterol
c ) Yağ asitleri
d ) Glikoz

Cevap: d ) Glikoz

56 ) Nöromuskuler ( sinir-kas ) iletide görev alan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Adrenalin
b ) Seratonin
c ) Histamin
d ) Asetilkolin
e ) Noradrenalin

Cevap: d ) Asetilkolin

57 ) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının bir özelliği değildir?

a ) Elektro kimyasal potansiyeller oluşturup iletebilir
b ) Hücrenin içi ile dışı arasında madde iletimini sağlar.
c ) Hücrede ATP sentezinden sorumludur.
d ) Hücrenin şeklini korur.
e ) Hücre içi ile dış ortamı birbirinden ayırır

Cevap: c ) Hücrede ATP sentezinden sorumludur.

58 ) Aşağıda belirtilen yapılardan hangisi işitmeyi sağlayan reseptör yapıları içerir?

a ) Vestibüler aparat
b ) Kulak zarı
c ) Kohlea
d ) Östaki borusu
e ) Dış kulak

Cevap: c ) Kohlea

59 ) EKG yöntemini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektir.
b ) Kalbin hızını kaydetmektir.
c ) Kan basıncının kaydedilmesidir.
d ) Vücudun elektriksel aktivitesini kaydetmektir.
e ) Kalbin kasılıp gevşemesini kaydetmektir.

Cevap: a ) Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektir.

60 ) Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelin depolarizasyon fazı hangi iyonun hareketi ile gerçekleşir?

a ) Magnezyum
b ) Potasyum
c ) Sodyum
d ) Klor
e ) Kalsiyum

Cevap: c ) Sodyum

61 ) Aşağıdakilerden hangisi homeostazinin devamlılığını sağlayan bir sistem değildir?

a ) Boşaltım sistemi
b ) Sinir sistemi
c ) Üreme sistemi
d ) Dolaşım sistemi
e ) Sindirim sistem

Cevap: c ) Üreme sistemi

Fizyoloji Vize Soruları

62 ) Savaş ya da kaç” reaksiyonu hangi sistemin uyarıları ile gerçekleşir?

a ) Parasempatik sinir sistemi
b ) Motor sinirler
c ) Medulla spinalis
d ) Sempatik sinir sistemi
e ) Somatik sinir sistemi

Cevap: d ) Sempatik sinir sistemi

63 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde homeostazinin düzenlenmesini sağlayan sistemler doğru olarak verilmiştir?

a ) Boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi
b ) Sindirim sistemi ve sinir sistemi
c ) Sinir sistemi ve endokrin sistem
d ) Solunum sistemi ve üreme sistemi
e ) Dolaşım sistemi ve sindirim sistemi

Cevap: c ) Sinir sistemi ve endokrin sistem

64 ) Arteriyel kan basıncının ölçümü sırasında duyulan seslerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a ) Kalp sesleri
b ) Korotkoff sesleri
c ) Ventrikül sesi
d ) Kalp kapağı sesleri
e ) Nabız sesi

Cevap: b ) Korotkoff sesleri

65 ) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında yer almaz?

a ) Kolesterol
b ) Kortizol
c ) Karbonhidrat
d ) Fosfolipid
e ) Protein

Cevap: b ) Kortizol

66 ) Arteriyel kan basıncının ölçümü sırasında duyulan seslerin adı aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Nabız sesi
b ) Ventrikül sesi
c ) Korotkoff sesleri
d ) Kalp kapağı sesleri
e ) Kalp sesleri

Cevap: c ) Korotkoff sesleri

67 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi nabız tanımını en doğru şekilde yapar?

a ) Kanın pulmoner kapillerlerde oluşturduğu basınçtır.
b ) Kanın venlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.
c ) Kalp diyastol evresindeyken damarlarda oluşan basınçtır.
d ) Kanın kalbe dönerken oluşturduğu basınç dalgasıdır.
e ) Kanın arterlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.

Cevap: e ) Kanın arterlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.

68 ) Atriyumlar ile ventriküller dokuları ayıran doku aşağıdakilerden hangisidir?

a ) İnterkale diskler
b ) Sinoatriyal düğüm
c ) Pürkinje lifleri
d ) Anulus fibrosus cordis
e ) His demetleri

Cevap: d ) Anulus fibrosus cordis

69 ) Aşağıdaki şıklardan hangisinde foto reseptörlerin duyar olduğu 3 temel renk doğru olarak verilmiştir?

a ) Mavi-Sarı-Yeşil
b ) Kırmızı-Yeşil-Mavi
c ) Mavi-Mor-Kırmızı
d ) Sarı-Kırmızı-Turuncu
e ) Sarı-Yeşil

Cevap: b ) Kırmızı-Yeşil-Mavi

70 ) Aşağıda belirtilen yapıların hangisinde genel duyulara ait reseptörler yoğunluktadır?

a ) Kulak
b ) Dil
c ) Göz
d ) Deri
e ) Buru

Cevap: d ) Deri

tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik
facebook iş sağlığı ve güvenliği Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu

One thought on “Fizyoloji

 • Mayıs 14, 2020 tarihinde, saat 4:43 pm
  Permalink

  Aşağıdaki şıklardan hangisi nabız tanımını en doğru şekilde yapar?
  a) Kanın pulmoner kapillerlerde oluşturduğu basınçtır.
  b) Kanın venlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.
  c) Kalp diyastol evresindeyken damarlarda oluşan basınçtır.
  d) Kanın kalbe dönerken oluşturduğu basınç dalgasıdır.
  e) Kanın arterlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.
  Cevap: e) Kanın arterlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.

Yorumlar kapatıldı.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: