Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022 Vize Deneme -1 2022-23 Final Soruları
2022 Vize Deneme -2 2022 Final  Deneme -1
2022 Final  Deneme -2
2022 Final  Deneme -3

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme İstihdam Sayısı İş Kazası Sayısı Sonucu Ölen İşçi Saysı
A 1200 60
B 900 100
C 300 30
D 100 15
E 10 3

Tabloya göre, yüzbin çalışan başına iş kazası oranı en düşük olan işletme hangisidir?

a) E
b) A
c) C
d) B
e) D

Cevap : b) A

İşletme İstihdam Sayısı İş Kazası Sayısı Sonucu Ölen İşçi Saysı
A 1200 60
B 900 100
C 300 30
D 100 15
E 10 3

Tabloya göre, yüzbin çalışan başına iş kazası oranı en yüksek olan işletme hangisidir?

a) E
b) D
c) B
d) A
e) C

Cevap : a) E

İşletme İstihdam Sayısı İş Kazası Sayısı Sonucu Ölen İşçi Saysı
A 1200 60
B 900 100
C 300 30
D 100 15
E 10 3

Tabloya göre, C işletmesinin yüzbin çalışan başına iş kazası oranı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 100.000
b) 10.000
c) 1.000
d) 300
e) 30

Cevap : b) 10.000

İşletme İstihdam Sayısı İş Kazası Sayısı Sonucu Ölen İşçi Saysı
A 1000 3
B 900 2
C 300 3
D 100 2
E 10 1

Tabloya göre, yüzbin çalışan başına iş kazası sonucu ölüm oranı en düşük olan işletme hangisidir?

a) E
b) A
c) C
d) B
e) D

Cevap : b) A

İşletme İstihdam Sayısı İş Kazası Sayısı Sonucu Ölen İşçi Saysı
A 1000 3
B 900 2
C 300 3
D 100 2
E 10 1

Tabloya göre, yüzbin çalışan başına iş kazası sonucu ölüm oranı oranı en yüksek olan işletme hangisidir?

a) E
b) D
c) B
d) A
e) C

Cevap : a) E

İşletme İstihdam Sayısı İş Kazası Sayısı Sonucu Ölen İşçi Saysı
A 1000 3
B 900 2
C 300 3
D 100 2
E 10 1

Tabloya göre, A işletmesinin yüzbin çalışan başına iş kazası sonucu ölüm oranı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 300.000
b) 30.000
c) 1.000
d) 300
e) 30

Cevap : d) 300

Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerin güvenilir ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasının sağlayacağı yararlardan biri değildir?

a) İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kök nedenlerinin araştırılmasına katkı sağlar
b) Ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği politiklarının belirlenmesine katkı sağlar.
c) Meslek hastalıklarının ülke ekonomileri üzerindeki maliyetinin hesaplanabilmesini sağlar
d) İş kazalarının ülke ekonomileri üzerindeki maliyetinin hesaplanabilmesini sağlar
e) İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlar

Cevap : d) İş kazalarının ülke ekonomileri üzerindeki maliyetinin hesaplanabilmesini sağlar

Maden rezervleri açısından kendine kısmen yeterli ülkeler arasında yer alan Türkiye’de madencilik sektörünün 2018 yılı GSYİH içerisindeki payı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 4 Milyar $
b) 5 Milyar $
c) 6 Milyar $
d) 7 Milyar $
e) 8 Milyar $

Cevap : e) 8 Milyar $

Aşağıdakilerden hangisi Madencilik sektöründe yaşanan iş kazalarının başlıca nedenlerinden biri değildir?

a) Taşıma ve ulaşım kazaları
b) Yangınlar
c) Göçükler
d) Grizu ve toz patlamaları
e) Biyolojik riskler

Cevap : e) Biyolojik riskler

Aşağıdakilerden hangisi madencilik sektöründe meslek hastalıklarının tespitini zorlaştıran hususlardan birisidir ?

a) İşyeri hekimlerinin işletmede daimî olarak görev alması
b) Çalışanların sürekli işyeri değiştirmesi
c) Periyodik sağlık kontrollerinin düzenli yapılması
d) Çalışanların meslek hastalıkları hakkında sürekli bilgilendirilmesi
e) İşyeri hekimlerinin sağlık gözetimini sık aralıklarla yapması

Cevap : b) Çalışanların sürekli işyeri değiştirmesi

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vize Deneme Sınavı -1

Aşağıdakilerden hangisi madencilik iş süreçlerinden birisi değildir?

a) Prospeksiyon
b) Üretim
c) Arama
d) Zenginleştirme
e) Pazarlama

Cevap : e) Pazarlama

Madenleri kimyasal içeriklerine ve fiziksel özelliklerine göre metalik cevherler metalik olmayan cevherler ve radyo aktif bileşikler olarak üç gruba ayırmak mümkündür. Aşağıdaki minerallerden hangisi metalik cevher gurubuna girmez?

a) Bakır
b) Krom
c) Demir
d) Mangan
e) Fosfat

Cevap : e) Fosfat

Açık ocak işletmelerinde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen çalışma yerlerine verilen isim aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Bür
b) Basamak
c) Kelebe
d) Kuyu
e) Cep

Cevap : b) Basamak

Ocak en üst basamağının ayna tepesi ile ocak en alt basamağının ayna topuğundan geçen doğrunun yatay düzlem ile yapmış olduğu açıya verilen isim aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Basamak açışı
b) Pasa eğim açısı
c) Galeri açısı
d) Genel şev açısı
e) Durma açısı

Cevap : d) Genel şev açısı

Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi ve kademe yollarının yapımı ve bakımı gibi muhtelif ameliyeleri kapsayan işlemlerin tümüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cevher üretim kazısı
b) Dekapaj
c) Cevher harmanlaması
d) Patlatma İşleri
e) Pasa Yığını

Cevap : b) Dekapaj

Gevşetilmiş ve parçalanmış malzemenin taşındığı alanda akmadan duraylı kalabileceği eğime verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Basamak şev açısı
b) Genel şev açısı
c) Durma açısı
d) Galeri şev açısı
e) Yol eğim açısı

Cevap : c) Durma açısı

Yan kayaç veya cevher damarı içerisinde aşağıdan yukarı doğru sürülen boşluğa verilen isimdir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuyu
b) Galeri
c) Tünel
d) Baş yukarı
e) Baş aşağı

Cevap : d) Baş yukarı

Yankayaç veya cevher içerisinde eğimsiz olarak sürülen bir tarafı kapalı olan açıklığa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuyu
b) Desandre
c) Baş yukarı
d) Baş aşağı
e) Galeri

Cevap : e) Galeri

Cevher damarı içerisinde arama veya üretime hazırlık amacıyla açılan yollara, yapılan yarmalara ve açılan deliklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cep
b) Kılavuz
c) Pano
d) Baca
e) Sondaj

Cevap : b) Kılavuz

Eğime sahip herhangi bir yüzeyin çökmeye veya kayamaya karşı gösterdiği dirence verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Basamak
b) Şev duraylılığı
c) Durma açısı
d) Genel şev açısı
e) Şev açısı

Cevap : b) Şev duraylılığı

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Auzef Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kitabı PDF

Auzef Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Kitabı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!