İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku Ders Kitabı

Auzef İş Hukuku Auzef İş Hukuku Ders Kitabı PDF

Ders Hakkında

Bu derste, Türkiye’de iş hukukunun gelişimi bu hukuk dalının pozitif kaynakları dikkate alınarak sunulmuş, iş hukukunun özel kaynakları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Üniteler

1. İş Hukukuna Giriş Ve İş Hukukunun Temel Kavramları
2. İş Kanunu’nun Uygulama Alanı Ve İş Sözleşmesi
3. İş Sözleşmesinin Yapılması
4. İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
5. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
6. Bildirimsiz Fesih
7. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
8. Çalışma Ve Dinlenme Süreleri
9. Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller – Yıllık Ücretli İzin
10. Sendika Ve Konfederasyonların Kuruluşu, İşleyişi Ve Organları
11. Üyelik, Güvenceler Ve Kuruluşların Faaliyetleri
12. Toplu İş Sözleşmesi
13. Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri Ve Toplu İş Uyuşmazlıkları
14. Grev Ve Lokavt

Auzef iş sağlığı ve güvenliği
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: