Temel Matematik

Temel Matematik Deneme Sınavları (*)

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Temel Matematik Auzef Ders Kitabı PDF

Temel Matematik Azuef Ders Kitabı

Temel Matematik

Kümeler Ve Sayılar

Temel Matematik - kümeler Ünite 1 Soru 1

1) Aşağıdaki Venn şemasına göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) 𝐴 ⊃ 𝐶
b) 𝐶 ⊂ 𝐴
c) 𝐴 ∩ 𝐷 = ∅
d) 𝐴 ∩ 𝐶 = 𝐴
e) 

436;\𝐴 = ∅

Cevap : d) 𝐴 ∩ 𝐶 = 𝐴

2) Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayı değildir?

a) √2
b) √3
c) √4
d) 𝑒
e) 𝜋

Cevap : c) √4

3) Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir?

a) √4
b) 4
c) 2⁄5
d) √3
e) −1/7

Cevap : d) √3

Temel Matematik - kümeler Ünite 1 Soru 4

4) Aşağıda verilen Venn şemasına göre taralı alanı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

a) (𝐿 ∩ 𝐾) ∪ 𝑁
b) 𝑁 ⊂ 𝐿
c) (𝐿 ∩ 𝐾) ∩ 𝑁
d) 𝐿 ∩ 𝐾 ∩ 𝑁
e) 𝐿 ⊃ 𝑁

Cevap : a) (𝐿 ∩ 𝐾) ∪ 𝑁

5) Sayı kümeleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) 𝑍 ⊂ 𝑁
b) 𝑅 ⊂ 𝑍
c) 𝑅 ⊃ 𝑁 ⊃ 𝑍
d) 𝑍 ⊄ 𝑅
e) 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑅

Cevap : ) 𝑁 ⊂ 𝑍 ⊂ 𝑅

6) Beş elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır?

a) 32
b) 31
c) 16
d) 15
e) 8

Cevap : a) 32

7) 𝐴 = {2, 3, 5, 9} kümesinin öz alt küme sayısı kaçtır?

a) 16
b) 15
c) 8
d) 7
e) 4

Cevap : b) 15

8) 𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴 ∩ 𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {2, 3, 5, 8}
b) {3, 5}
c) {1, 2, 3, 5, 7, 8}
d) {1, 3, 5, 7}
e) ∅

Cevap : b) {3, 5}

9) 𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴 ∪ 𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {3, 5}
b) {2, 3, 5, 8}
c) {1, 3, 5, 7})
d) {1, 2, 3, 5, 7, 8}
e) ∅

Cevap : d) {1, 2, 3, 5, 7, 8}

10) 𝐴 = {1, 3, 5, 7} ve 𝐵 = {2, 3, 5, 8} kümeleri için 𝐴\𝐵 kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {1, 7}
b) {2, 8}
c) {1, 3, 5, 7})
d) {1, 2, 7, 8}
e) ∅

Cevap : a) {1, 7}

Temel Matematik

Denklemler Ve Eşitsizlikler

1) 34 yaşındaki babanın yaşı, oğlunun yaşının 5 katından 6 eksik ise oğlunun yaşı kaçtır?

a) 28
b) 27
c) 17
d) 16
e) 8

Cevap : e) 8

2) (3𝑥 − 5) − (1 − 2𝑥) = 14 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap : d) 4

3) Aşağıda verilen denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

𝑥/3 + 𝑥/4 = 7

a) {3}
b) {12}
c) {3, 4}
d) {4}
e) ∅

Cevap : b) {12}

4)

Temel Matematik - kümeler Ünite 2 Soru 4

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {0, 1}
b) {4, 3}
c) {1, 4}
d) {0, 3}
e) ∅

Cevap : b) {4, 3}

5)

Temel Matematik - kümeler Ünite 2 Soru 5

denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) -3
b) -2
c) 2
d) 3
e) ∅
6) 𝑥

Cevap : d) 3

6)

Temel Matematik - kümeler Ünite 2 Soru 6

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {−3}
b) {3}
c) {−3, 3}
d) {9}
e) ∅

Cevap : e) ∅

7)

Temel Matematik - kümeler Ünite 2 Soru 7

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {−2, 1/3}
b) {−2}
c) {1/3}
d) {−2,0}
e) ∅

Cevap : a) {−2, 1/3}

8) 2(4𝑥 + 7) ≥ 7(𝑥 + 3) eşitsizliğinin çözüm aralığı nedir?

a) (−∞, −7)
b) (−∞, 7)
c) (0, 7]
d) [7, ∞)
e) (−∞, ∞)

Cevap : d) [7, ∞)

9)

Temel Matematik - kümeler Ünite 2 S

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) (−∞, ∞)
b) (−∞, 4)
c) [4, 9]
d) (−∞, 4) ∪ (9, ∞)
e) ∅

Cevap : c) [4, 9]

10) Bir ürünün arz denklemi 𝑝 = 2𝑞 − 15 ve talep denklemi 𝑝 = −5𝑞 + 48 ise pazar denge noktası aşağıdakilerden hangisidir?

a) (9, 0)
b) (0, 3)
c) (3, 7)
d) (9, 3)
e) (3, 12)

Cevap : d) (9, 3)

Temel Matematik
Ünite -3

Temel Matematik Fonksiyonlar

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 1

fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) [4, ∞)
b) (−∞, 4]
c) (−∞, −4)
d) (4, ∞)
e) (−∞, ∞)

Cevap : b) (−∞, 4]

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 2-min

 olduğuna göre 𝑔𝑜𝑓(𝑥) = ?

a) 𝑥 + 2
b) 𝑥 − 2

c) Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 2 c-min

d) 𝑥 + 4

e)  Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 2 e

 

Cevap : d) 𝑥 + 4

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 3-min

fonksiyonu hangi apsis değeri için tanımlı değildir?

a) 0
b) 3
c) -3
d) (−3, 3)
e) 𝑅

Cevap : b) 3

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 4-min

fonksiyonu için 𝑓(0) + 𝑓(1) = ?

a) −1/3
b) 1
c) 3
d) 0
e) 1/3

Cevap : e) 1/3

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 5-min

 

fonksiyonu için 𝑓(−1) + 𝑓(0) =?

a) 7
b) 5
c) 3
d) 1
e) −7

Cevap : a) 7

Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon değildir?

 

a)

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 6 a-min

 

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 6 b-min

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 6 c-min

 

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 6 d-min

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 6 e-min

 

 

Cevap : d)

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 6 d-min

Aşağıda verilen 𝑓(𝑥)fonksiyonu için 𝑓(−2) + 3𝑓(4) =?

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 7-min

a) 0
b) 1
c) 5
d) 2
e) ∞

Cevap : c) 5

Aşağıda verilen parçalı fonksiyonun kuralı hangisidir?

 

a)

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 8 a-min

 

b)

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 8 b-min

 

c)

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 8 c-min

 

d)

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 8 d-min

 

 

e) 𝑓(𝑥) = −𝑥 + 3

 

Cevap : b)

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 9-min

fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) (4, ∞)
b) (−∞, 4]c) [4, ∞)
d) (−∞, −4)
e) (−∞, ∞)

Cevap : c) [4, ∞)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi birebir fonksiyondur?

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 10 a-min

 

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 10 b-min

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 10 c-min

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 10 d-min

 

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 10 e-min

 

 

Cevap :

Auzef Temel Matematik Ünite 3, Soru 10 b-min

Temel Matematik Sınav Soruları

Auzef İşletme Fakültesi Lisans
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Temel Matematik

 

İşletme Lisans Açık Öğretim
İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Auzef İşletme , İktisat , Kamu yönetimi , Siyaset Bilimi

Auzef çıkmış soru cevaplar , Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler , iktisat , işletme , siyaset bilimi ve kamu yönetimi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!