İnsan Kaynakları Yönetimi – Lisans

1.Sınıf Güz 1.Sınıf Bahar
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri Hukukun Temel Kavramları
Çalışma Sosyolojisi Muhasebe
Genel İktisat Örgütsel Davranış
İşletme Yönetimi Türk Dili 2
Türk Dili 1 Yabancı Dil 2
Yabancı Dil 1 Yönetim Ve Organizasyon
2.Sınıf Güz 2.Sınıf Bahar
Çalışma Psikolojisi Çalışma Ekonomisi
Halkla İlişkiler Çalışma Hayatı Ve Sorunları
Temel Matematik İnsan Kaynakları Yönetimi
Üretim Yönetimi İstatistik
Yeni Yönetim Yaklaşımları Pazarlama Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri Sosyal Güvenlik Hukuku
3.Sınıf Güz 3.Sınıf Bahar
İkna Teorileri Ve Retorik Ergonomi
İnsan Kaynakları Bulma Ve Seçme Etkili İletişim Becerileri
İnsan Analizi Ve İnsan Kaynakları Planlaması İş Değerleme Ve Ücret Yönetimi
İş Hukuku-1 İş Hukuku-2
Özlük İşleri Ve Bordrolama İşletmelerde Eğitim Yönetimi
Stratejik Yönetim Kurumsal Sosyal Sorumluluk
4.Sınıf Güz 4.Sınıf Bahar
Endüstri İlişkileri IKY Güncel Konular Ve Uygulamalar
İş Sağlığı ve Güvenliği İş Etiği
Kariyer Ve Yetenek Yönetimi Koçluk Stratejileri
Liderlik ve Motivasyon Kültürlerarası İletişim Ve Sosyal Medya
Performans Yönetimi Proje Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Auzef İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans Telegram İnsan Kaynakları Yönetimi
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!