Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi

Vize Final
2022 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2021 Final Soruları

Üretim Yönetimi çıkmış sorular

Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi 2022 Final Soruları

1. Tüm faallyetlerin belirlenip belirlenmediği ve yapılan faaliyetlerin uygun sıra lle yapılıp yapılmadığından emin olmayı kapsamaktadır.
Yukarıda proje yönetim elemanlarından hangisinin özelliklerinden bahsedilmiştir?

A) Proje ekibi
B) Proje kontrolü
C) Proje planlama
D) Proje sermayesi
E) Görev ayrımı yapısı

Cevap : B) Proje kontrolü

2. Ürünün parça sayısını, alt gruplarını ve opslyonlarını azaltmaya çalışmaya ne ad verilir?

A) Tasarım yalınlaştırma
B) Tasarım standartlaştırma
C) Tasanm fizibilite
D) Tasarım süreci
E) Tasarım modülerliği

Cevap : A) Tasarım yalınlaştırma

3. —— mal arzını etkin bir şekilde taleple eşleştirerek rekabet avantajı sağlayabilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hizmet
B) Piyasaya hızlı tepki vermek
C) Stok yönetimi
D) Tedarik zinciri yönetimi
E) Esneklik

Cevap : C) Stok yönetimi

4. I. Evrak İşlemleri giderek artması
II. Sipariş ve dağıtım İçin İşlem süresini kısaltma
III. Müşteriler Için daha fazla seçenek
IV. Daha az Işlem masrafları
E-İş tedarik zinciri yönetimine yukarıdaki hangl özellikleri getirmiştir?

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) III ve IV

Cevap : C) II, III ve IV

5. Aşağıdakilerden hangisi geniş bir ürün hatti sağlama, yeni ürünler ortaya koyma ve var olanları hızlıca yeni ürünlere dönüştürme ve müşteri taleplerine karşılık verme hareketlerini kapsamaktadır?

A) Üretim
B) Hız
C) Kalite
D) Esneklik
E) Verimlilik

Cevap : D) Esneklik

6.
I. Sabit mallyetler daha fazla sayıda birime yayılabilmektedir.
II. Üretim mallyetl ürün sevlyeslyle doğrusal olarak artış göstermektedir.
III. Materyal alımları Için miktar Iskontosu mevcuttur.
IV. İşletme verimliliği çalışanlar deneyim kazandıkça artmaktadır.
Yukarıdaki durumlardan hangilerinde ölçek ekonomisi durumları geçerlidir?

A) I ve IV
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

Cevap : B) I, III ve IV

7. Stok yönetiminde cevabı aranan temel sorular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ne kadar ve ne zaman sipariş verilecek?
B) Nasıl ve ne zaman sipariş verilecek?
C) Nasıl ve kim sipariş verecek?
D) Nereye ve ne zaman sipariş verilecek?
E) Neden ve ne zaman sipariş verilecek?

Cevap : A) Ne kadar ve ne zaman sipariş verilecek?

8. Elektronik bir tarayıcıyla şirketin bilgisayarına tarandığında tedarik zinciri üyelerinin malın tedarik zincirindeki yeri hakkındaki kritik bilgiye ulaşmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A) E-iş
B) Elektronik veri
C) Bilgi teknolojisi
D) İnternet
E) Barkod

Cevap : E) Barkod

9.
I. Kısa aralıklı
II. Orta aralıklı
III.Uzun Ince aralık
IV. Uzun aralıklı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tahmin türlerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) IV ve II
E) I, II ve IV

Cevap : E) I, II ve IV

10.

I. Teşvikler, satış tutundurmaları ve reklam kampanyaları lle farklı zaman taleplerini kaydırmak
II. Konjonktüre karşı talep modelleriyle ürün ve hizmet sunmak
III. Tedarik zincirindeki bilgi deformasyonunu azaltmak için tedarikçilerle ortaklık yapmak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplam planlamanın talep yönetim şekillerindendir?

A) Yalnız II
B) Il ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

Üretim Yönetimi 2022 Final Soruları

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi 2022 Final Soruları

11.

I. Temmuz ayında kışlık mont II. Ocak ayında mayo satışları

III. Akşam yemeğinde erken rezervasyon Indirimlerl

IV. Yaz aylanında dondurma satışları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri talep kaydırma teşebbüslerine örnektir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) Yalnız II
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

12. Faallyet alanları arasında bilgi paylaşımı yoluyla şirketin iş proseslerini organize ettiği ve yönettiği yazılım aşağıdakilerden hangisidir?

A) CRM
B) ERP
C) SCM
D) CPC
E) MRP

Cevap : B) ERP

13.

I. Arıza Modu ve Etkl Analizl (FMEA)
II. Arıza
III. Değer Anallzl (VD)
IV. Arıza Ağacı Analizi (FTA)

Tasarım sonuçlandırılmadan önce olası hataların analızı yukarıdaki tekniklerden hangisi veya hangileri ile yapılmaktadır?

A) Yalnız II
B) I, III ve IV
C) III ve IV
D) Ive IV
E) I ve III

der-132" data-inserter-version="2">

Cevap : B) I, III ve IV

14. Projedeki yapılması gereken görevleri organize etmektedir. Proje, modül adı verilen temel parçalarına ayrılmaktadır. Daha sonra bu parçalar detaylı alt parçalara, ardından faaliyetlere ve en son olarak da ayrı ayrı görevlere ayrılmaktadır.
Yukarıda proje yönetim elemanlarından hangisinin özelliklerinden bahsedilmiştir?

A) Görev ayrımı yapısı
B) Proje ekibi
C) Proje kontrolü
D) Proje sermayesi
E) Proje planlama

Cevap : A) Görev ayrımı yapısı

15. Nihal amacı, şirketin hangl pazarda, hangi ürünlerle rekabete girişeceği olmasından başka başarılı olma ve gelişme konusunda şirketin gelecekteki faaliyetlerine karar vermeyl de kapsamaktadır.
Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stratejik planlama
B) Toplam kalite yönetimi
C) Tedarik planlama
D) Tam zamanında üretim
E) Tedarik zinciri yönetimi

Cevap : A) Stratejik planlama

16.

Üretim Yönetimi 2022 Final Soruları
Yukarıdaki üretim yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgisayarlı yerleşim
B) Sabit yerleşim
C) Proses yerleşim
D) Ürün yerleşimi
E) Hücresel yerleşim

Cevap : C) Proses yerleşim

17. Aşağıdakilerden hangisi çok fonksiyonlu çalışanlar ve genel amaçlı makineler JIT sisteminin temel faktörüdür?

A) Hücresel yerleşimler
B) Çekme üretim sistemi
C) Kanban üretim kontrolü
D) Esnek kaynaklar
E) Küçük parti üretimi

Cevap : D) Esnek kaynaklar

18.
Dezavantajları birim başına yüksek mallyet,
Ürün karmasında sık değişiklikler,
Karmaşık programlama sorunları,
Kapasite gereksinimlerindeki varyasyonlar,
Is tamamlama süresindeki uzunluk.
Yukarıda özellikleri sıralanan üretim tipl aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proje tipi üretim
B) Sipariş üzerine üretim
C) Stok için üretim
D) Parti Üretimi
E) Sürekli üretim

Cevap : D) Parti Üretimi

19. Verimli sistemleri -İşi gerçekleştirmek için gereken sistemlerl- düzenleyen ve etkin håle getiren yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim yönetimi
B) Finans yönetimi
C) Kaynak yönetimi
D) İşlemler yönetimi
E) Stok yönetimi

Cevap : D) İşlemler yönetimi

20.
Aşağıdakilerden hangisi JIT (tam zamanlı üretim) sisteminde bilgi iletişim aracı olarak kullanılan araçtır?

A) Taiichi
B) Ohno
C) Kanban
D) Muteki
E) Manga

Cevap : C) Kanban

Üretim Yönetimi 2022 Final Soruları

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef sınav soruları, çıkmış sorular, deneme sınaları hepsi lolonolo’da ücretsiz.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Auzef Bilgisayar Programcılığı Önlisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO
Öğrenme Yönetim Sistemi

Üretim Yönetimi Ders Kitabı

Üretim Yönetimi Auzef Üretim Yönetimi Ders Kitabı PDF

 

 

Auzef İşletme
telegram işletme

 

Auzef İktisat telegram iktisat
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!